Riešenie problémov s tlačiarňou

Pripojenie tlačiarne

Keď pripojíte tlačiareň k počítaču alebo pridáte novú tlačiareň do domácej siete, zvyčajne môžete začať okamžite tlačiť. Windows podporuje väčšinu tlačiarní a pravdepodobne nebudete musieť inštalovať špeciálny softvér tlačiarne. Ak používate Windows 8.1 alebo Windows RT 8.1, ďalšia podpora tlačiarní a ovládače sú k dispozícii prostredníctvom služby Windows Update.

Inštalácia tlačiarne

Vo väčšine prípadov na inštaláciu tlačiarne ju stačí pripojiť k PC. Jednoducho pripojte USB kábel tlačiarne do voľného USB portu v PC a zapnite tlačiareň.

Bezdrôtové tlačiarne s rozhraním Windows 8.1:

 1. Potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky, ťuknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC. (Ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky, posuňte kurzor myši nahor, kliknite na položku Nastavenie a potom na položku Zmeniť nastavenie PC.)
 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Počítač a zariadenia a potom na položku Zariadenia. Ak je tlačiareň nainštalovaná, mala by sa zobrazovať v časti Tlačiarne.
 3. Ak tlačiareň nie je uvedená v zozname, ťuknite alebo kliknite na položku Pridať zariadenie a vyberte tlačiareň, ktorú chcete nainštalovať.

Inštalácia (pridanie) lokálnej tlačiarne

 1. Kliknite na tlačidlo Štart  a potom v ponuke Štart kliknite na položku Zariadenia a tlačiarne.
 2. Kliknite na položku Pridať tlačiareň.
 3. V Sprievodcovi pridaním tlačiarne kliknite na položku Pridať lokálnu tlačiareň.
 4. Na stránke Výber portu tlačiarne skontrolujte, či je vybraté tlačidlo Použiť existujúci port a odporúčaný port tlačiarne, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Na stránke Inštalácia ovládača tlačiarne vyberte výrobcu tlačiarne a model a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
  • Ak tlačiareň nie je uvedená v zozname, kliknite na tlačidlo Windows Update a počkajte, kým Windows vyhľadá ďalšie ovládače.
  • Ak nie sú k dispozícii žiadne ovládače a máte inštalačné CD, kliknite na tlačidlo Z disku a potom prejdite na priečinok, v ktorom sa nachádza ovládač tlačiarne. (Ak potrebujete ďalšiu pomoc, pozrite si návod k tlačiarni.)
 6. Dokončite ďalšie kroky v Sprievodcovi a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.

Inštalácia sieťovej tlačiarne, bezdrôtovej tlačiarne alebo tlačiarne s rozhraním Bluetooth

Ak sa pokúšate pridať sieťovú tlačiareň v kancelárii, zvyčajne budete potrebovať názov tlačiarne. Ak ho nemôžete nájsť, kontaktujte správcu siete.

 1. Kliknite na tlačidlo Štart  a potom v ponuke Štart kliknite na položku Zariadenia a tlačiarne.
 2. Kliknite na položku Pridať tlačiareň.
 3. V Sprievodcovi pridaním tlačiarne kliknite na položku Pridať sieťovú tlačiareň, bezdrôtovú tlačiareň alebo tlačiareň s rozhraním Bluetooth.
 4. V zozname dostupných tlačiarní vyberte tlačiareň, ktorú chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej. (Ak je počítač pripojený k sieti, v zozname sa zobrazia len tlačiarne uvedené v službe Active Directory pre vašu doménu.)
 5. V prípade zobrazenia výzvy nainštalujte ovládač tlačiarne do počítača kliknutím na tlačidlo Inštalovať ovládač
  Vyžaduje sa povolenie správcu
   Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte akciu.
 6. Dokončite ďalšie kroky v Sprievodcovi a potom kliknite na tlačidlo Dokončiť.


Riešenie problémov s tlačiarňou

Začnite kontrolou hardvéru

Skontrolujte, či je elektrický kábel tlačiarne zapojený do elektrickej zásuvky a či je zapnutý vypínač. Ak tlačíte na zdieľanej tlačiarni alebo na tlačiarni v sieti, skontrolujte, či sú zapnuté aj všetky príslušné počítače a smerovače. Ak máte tlačiareň alebo ďalšie zariadenia zapojené do prepäťovej ochrany alebo záložného zdroja napájania, tieto zariadenia musia byť tiež pripojené do siete a zapnuté.

Ak používate káblovú tlačiareň, skontrolujte, či je kábel tlačiarne správne pripojený k tlačiarni aj k PC.

V prípade bezdrôtových tlačiarní skontrolujte bezdrôtové pripojenie. Skontrolujte, či je bezdrôtové rozhranie tlačiarne zapnuté a k dispozícii. Mnohé tlačiarne majú tlačidlo, ktoré v prípade dostupnosti bezdrôtového rozhrania zobrazuje modrú ikonu bezdrôtového pripojenia.

Ďalším krokom je spustenie testu bezdrôtového pripojenia tlačiarne. Pokyny nájdete v návode k tlačiarni alebo na webovej lokalite výrobcu.

Použitie Poradcu pri riešení problémov

Poradca pri riešení problémov je automatizovaný nástroj, ktorý nájde a automaticky vyrieši niektoré problémy s PC. Poradca pri riešení problémov s tlačou môže vyriešiť problémy s inštaláciou tlačiarne a s pripojením k tlačiarni.

Aktualizácia ovládačov

Na správne fungovanie väčšina tlačiarní vyžaduje softvér ovládača. Ak ste nedávno inovovali na novšiu verziu Windowsu, je možné, že aktuálny ovládač tlačiarne je určený pre predchádzajúcu verziu Windowsu. Ak ste nedávno mali výpadok prúdu, vírusy alebo iné problémy s počítačom, ovládače sa mohli poškodiť. Tieto typy problémov môžete odstrániť stiahnutím a nainštalovaním najnovšieho ovládača tlačiarne.

Tri spôsoby vyhľadania a nainštalovania ovládača:
 • Pomocou služby Windows Update. V službe Windows Update môže byť k dispozícii aktualizovaná verzia ovládača tlačiarne.
 • Inštalácia softvéru od výrobcu tlačiarne. Ak bol k tlačiarni dodaný disk, tento disk pravdepodobne obsahuje softvér, ktorý nainštaluje ovládač tlačiarne.
 • Stiahnutie a manuálna inštalácia ovládača. Ovládač môžete vyhľadať na webovej lokalite výrobcu. Skúste použiť tento spôsob, ak Windows Update nemôže nájsť ovládač tlačiarne a s tlačiarňou nebol dodaný softvér na inštaláciu ovládača.

Pre Windows 8.1 

Ak chcete tlačiť webové stránky pomocou Internet Explorera, kliknite na tlačidlo Nástroje, vyberte položku Tlačiť a potom znova vyberte položku Tlačiť. Výberom položky Ukážka pred tlačou zobrazíte ukážku vzhľadu vytlačenej stránky. Prípadne vytlačte stránky stlačením kombinácie klávesov Crtl + P.

Ak chcete tlačiť len obrázok zo stránky a nie celú stránku, kliknite pravým tlačidlom myši na obrázok a potom vyberte položku Tlačiť. V dialógovom okne Tlač znova kliknite na tlačidlo Tlačiť.

Pre Windows 7 

Ak chcete tlačiť webové stránky pomocou Internet Explorera, stlačte kombináciu klávesov Crtl + P a vyberte nainštalovanú tlačiareň, z ktorej chcete tlačiť.
Vlastnosti

ID článku: 17420 – Posledná kontrola: 14. 9. 2016 – Revízia: 2

Pripomienky