Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Služba Windows Update sa zablokuje pri preberaní alebo inštalovaní aktualizácií

Príznaky
Keď sa pokúšate prevziať alebo nainštalovať aktualizácie zo služby Windows Update, počítač môže prestať reagovať. Ak prestáva reagovať počas inštalácie, môže sa zobrazovať hlásenie podobné nasledujúcemu:

Inštalujú sa aktualizácie X z X. Nevypínajte počítač.

Poznámka: X sa rovná ľubovoľnému číslu. Ak napríklad inštalujete 16 aktualizácií, hlásenie môže mať tvar „Inštalujú sa aktualizácie 4 z 16“.
Počítač môže prestávať reagovať aj pri vyhľadávaní aktualizácií v službe Windows Update, pričom sa nezobrazia žiadne chybové hlásenia.
Riešenie
Výberom používaného operačného systému zobrazte príslušný postup.

Windows 8

Postup 1: Opätovné spustenie vyhľadávania

Ak sa vyhľadávanie aktualizácií zablokuje a nedokončí, skúste vyhľadávanie spustiť znova. Ak sa aktualizácie stále nedajú úspešne vyhľadať, prejdite na postup 2.
Postup 2: Spustenie Poradcu pri riešení problémov so službou Windows Update


Ak služba Windows Update prestáva reagovať pri preberaní, použite nasledujúci postup. Pokúste sa problém vyriešiť podľa pokynov v postupe 2. Ak sa tým problém nevyrieši, pokračujte postupom 3.
Opravte to za mňa

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo Fix it. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Preberanie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete opravné riešenie uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.
Ak problémy s vyhľadávaním aktualizácií pretrvávajú, môžete položiť otázky a získať odpovede od iných používateľov komunity Microsoft Community. Ak chcete položiť otázku alebo vyhľadať príspevky iných používateľov, kliknite sem.
Postup 3: Obnovenie systému
Ak máte problémy s inštalovaním aktualizácií zo služby Windows Update, postupujte podľa nasledujúcich krokov. Ak sa vám pomocou tohto postupu nepodarí problém vyriešiť, prejdite na postup 4.

Poznámka: Ak váš počítač nie je nakonfigurovaný na spúšťanie z disku CD alebo DVD, alebo ak bol systém Windows predinštalovaný v počítači bez jednotky CD alebo DVD, pokyny o tom, ako pokračovať, nájdete v dokumentácii dodanej s počítačom.

Keď počítač spustíte pomocou inštalačného disku systému Windows, môžete pri spúšťaní počítača vybrať niektorú z možností obnovenia počítača. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Manuálne vypnite počítač stlačením tlačidla napájania.
 2. Stlačením tlačidla napájania zapnite počítač.
 3. Na prihlasovacej obrazovke ťuknite alebo kliknite na ikonu napájania v pravom dolnom rohu obrazovky.
 4. Stlačte kláves Shift a ťuknite alebo kliknite na položku Reštartovať.
 5. Na obrazovke Výber možnosti ťuknite alebo kliknite na položku Riešiť problémy a potom ťuknite alebo kliknite na položku Rozšírené možnosti.
 6. Ťuknite alebo kliknite na položku Obnovovanie systému. Počítač sa reštartuje a zobrazí sa obrazovka Obnovovanie systému. Pokračujte výberom vášho konta.
 7. Na stránke Obnovovanie systému ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.
 8. Ak sa zobrazí výzva na zadanie disku, ktorý sa má obnoviť, vyberte pevný disk a potom ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.
 9. Po dokončení procesu obnovenia ťuknite alebo kliknite na položku Reštartovať.
Postup 4: Obnovenie nastavenia počítača


Poznámka: Obnovením nastavenia počítača sa obnoví aktuálna inštalácia systému Windows na verziu inštalácie. Tento krok vyžaduje nainštalovanie všetkých aktualizácií, ktoré nie sú zahrnuté v inštalácii. Aplikácie, ktoré ste nainštalovali z disku alebo z webových lokalít, sa odstránia. Zoznam odstránených aplikácií sa uloží na pracovnú plochu.
 1. Manuálne vypnite počítač stlačením tlačidla napájania.
 2. Stlačením tlačidla napájania zapnite počítač.
 3. Na prihlasovacej obrazovke ťuknite alebo kliknite na ikonu napájania v pravom dolnom rohu obrazovky.
 4. Stlačte kláves Shift a ťuknite alebo kliknite na položku Reštartovať.
 5. Na obrazovke Výber možnosti ťuknite alebo kliknite na položku Riešiť problémy a potom ťuknite alebo kliknite na položku Rozšírené možnosti.
 6. Ťuknite alebo kliknite na položku Obnoviť nastavenie PC.
 7. V časti Obnoviť nastavenie PC ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Ďalej.
 8. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.


Windows 7

Postup 1: Spustenie Poradcu pri riešení problémov so službou Windows Update
Ak služba Windows Update prestáva reagovať pri preberaní, použite nasledujúci postup. Ak sa vám pomocou tohto postupu nepodarí problém vyriešiť, prejdite na postup 2.


Opravte to za mňa

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo Fix it. Potom kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Preberanie súboru a postupujte podľa pokynov sprievodcu Fix it.
Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete opravné riešenie uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Ja to vyriešim

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je pred úpravou databázu Registry vhodné zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry v prípade, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovenie databázy Registry v systéme Windows XP
Zálohovanie databázy Registry (pre systém Windows Vista)
Zálohovanie databázy Registry (pre systém Windows 7)


Ak chcete obnoviť súčasti služby Windows Update, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Spustiť. Zadajte reťazec cmd a stlačte kláves Enter.
 2. Zobrazí sa okno príkazového riadka. Zadajte príkaz net stop bits, stlačte kláves Enter, zadajte príkaz net stop wuauserv a potom stlačte kláves Enter.
 3. Ak chcete odstrániť súbory qmgr*.dat, zadajte príkaz Del "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\qmgr*.dat" a stlačte kláves Enter.
 4. Zadajte príkaz cd /d %windir%\system32 a stlačte kláves Enter.
 5. Ak chcete opätovne zaregistrovať súbory služieb BITS a Windows Update, postupne zadajte nasledujúce príkazy a po každom príkaze stlačte kláves Enter.
  • regsvr32.exe atl.dll
  • regsvr32.exe urlmon.dll
  • dasfdregsvr32.exe mshtml.dll
  • asdfasdregsvr32.exe shdocvw.dll
  • asdfasdregsvr32.exe browseui.dll
  • asdfasdregsvr32.exe jscript.dll
  • asdfasdregsvr32.exe vbscript.dll
  • sdfasregsvr32.exe scrrun.dll
  • asfdsafregsvr32.exe msxml.dll
  • asdfsadfregsvr32.exe msxml3.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe msxml6.dll
  • asfdsadfregsvr32.exe actxprxy.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe softpub.dll
  • asfdadfregsvr32.exe wintrust.dll
  • sadfasdfregsvr32.exe dssenh.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe rsaenh.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe gpkcsp.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe sccbase.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe slbcsp.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe cryptdlg.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe oleaut32.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe ole32.dll
  • adfsadfregsvr32.exe shell32.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe initpki.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wuapi.dll
  • adfsasdfregsvr32.exe wuaueng.dll
  • asdfasfdregsvr32.exe wuaueng1.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wucltui.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wups.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wups2.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe wuweb.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe qmgr.dll
  • afdsasdfregsvr32.exe qmgrprxy.dll
  • asdfasdfregsvr32.exe wucltux.dll
  • asfdasdfregsvr32.exe muweb.dll
  • asfdasfdregsvr32.exe wuwebv.dll
 6. Ak chcete obnoviť rozhranie Winsock, zadajte príkaz netsh reset winsock a stlačte kláves Enter.
 7. Ak používate systém Windows XP, nakonfigurujte nastavenie servera proxy. Urobíte to tak, že do príkazového riadka zadáte príkaz proxycfg.exe -d a potom stlačíte kláves Enter.
 8. Ak chcete reštartovať služby BITS a Windows Update, zadajte do príkazového riadka nasledujúce príkazy a po zadaní každého príkazu stlačte kláves ENTER.
  • net start bits
  • net start wuauserv
 9. Ak používate systém Windows Vista alebo Windows 7, vymažte front služby BITS. Urobíte to tak, že do príkazového riadka zadáte príkaz bitsadmin.exe /reset /allusers a potom stlačíte kláves Enter.
 10. Nainštalujte najnovšiu verziu aplikácie Windows Update Agent. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base: 949104 Získanie najnovšej verzie aplikácie Windows Update Agent na správu aktualizácií v počítači
 11. Reštartujte počítač.

Postup 2: Obnovenie systému
Ak máte problémy s inštalovaním aktualizácií zo služby Windows Update, postupujte podľa nasledujúcich krokov. Ak sa vám pomocou tohto postupu nepodarí problém vyriešiť, prejdite na postup 3.

Poznámka: Ak chcete dokončiť tento postup, musíte byť v systéme Windows prihlásení pomocou konta správcu. Ak ide o počítač pripojený k sieti na pracovisku, mali by ste o pomoc požiadať správcu systému. Informácie o tom, ako sa do systému Windows prihlásiť ako správca, nájdete na nasledujúcej stránke: Ako sa do počítača prihlásim ako správca?

Poznámka: Ak váš počítač nie je nakonfigurovaný na spúšťanie z disku CD alebo DVD, alebo ak bol systém Windows predinštalovaný v počítači bez jednotky CD alebo DVD, pokyny o tom, ako pokračovať, nájdete v dokumentácii dodanej s počítačom.

Keď počítač spustíte pomocou inštalačného disku systému Windows, môžete pri spúšťaní počítača vybrať niektorú z možností obnovenia počítača. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Spustite systém Windows:
 1. Vložte do jednotky inštalačný disk systému Windows Vista alebo Windows 7 a reštartujte počítač.
 2. Po zobrazení výzvy na spustenie z disku stlačte ľubovoľný kláves.
 3. Po zobrazení príslušnej výzvy nakonfigurujte požadované možnosti v častiach Jazyk na inštaláciu, Formát času a meny a Klávesnica alebo metóda vstupu a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Kliknite na položku Oprava počítača.
Vyberte bod obnovenia:
 1. Na stránke Možnosti obnovenia systému kliknite na verziu operačného systému Windows, ktorú chcete opraviť, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 2. Na stránke Možnosti obnovenia systému kliknite na položku Obnovovanie systému.
 3. Na stránke Obnovovanie systému kliknite na tlačidlo Ďalej.
 4. Vyberte bod obnovenia, ktorý bol vytvorený v čase, keď operačný systém fungoval, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.

  Bod obnovenia by mal byť starší, než je dátum, kedy sa prvýkrát vyskytla príslušná chyba. Ak chcete vybrať dátum, použite možnosť Vybrať iný bod obnovenia a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 5. Ak sa zobrazí výzva na zadanie disku, ktorý sa má obnoviť, vyberte pevný disk a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 6. Na stránke Potvrďte bod obnovenia kliknite na tlačidlo Dokončiť.
 7. Po dokončení procesu obnovenia kliknite na položku Reštartovať.
Postup 3: Vykonanie priamej inovácie
Vykonaním priamej inovácie sa obnoví aktuálna inštalácia systému Windows na verziu inštalačného disku DVD. Tento krok vyžaduje nainštalovanie všetkých aktualizácií, ktoré nie sú zahrnuté na inštalačnom disku DVD. Ak bol váš počítač dodaný s predinštalovaným systémom Windows, pokyny na vykonanie priamej inovácie nájdete v dokumentácii k počítaču. V opačnom prípade postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Poznámka: Dôrazne sa odporúča zálohovať všetky osobné súbory. Informácie o zálohovaní súborov nájdete na nasledujúcej stránke: http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows7/Back-up-your-files
 1. Vložte disk DVD systému Windows Vista alebo Windows 7 do jednotky DVD počítača.
  • Poznámka: Ak váš počítač nie je nakonfigurovaný na spúšťanie z disku CD alebo DVD, alebo ak bol systém Windows predinštalovaný v počítači bez jednotky CD alebo DVD, pokyny o tom, ako pokračovať, nájdete v dokumentácii dodanej s počítačom.
 2. V okne Inštalácia kliknite na položku Inštalovať.
  • Poznámka: Ak systém Windows nezistí disk DVD automaticky, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
   • Kliknite na tlačidlo Štart a do vyhľadávacieho poľa zadajte text jednotka:\setup.exe. Poznámka: Zástupný text „jednotka“ predstavuje písmeno jednotky DVD počítača, zvyčajne D:\.
   • V zozname Programy kliknite na položku Setup.exe.
   • V okne Inštalácia kliknite na položku Inštalovať.
 3. Kliknite na položku Prejsť do režimu online na získanie najnovších aktualizácií pre inštaláciu (odporúča sa).
 4. Ak sa zobrazí príslušná výzva, zadajte kód disku CD.
 5. Na stránke Inštalácia systému Windows vyberte operačný systém, ktorý chcete inovovať.
 6. Kliknutím na položku Áno potvrďte svoj súhlas s licenčnými podmienkami pre softvér spoločnosti Microsoft.
 7. Na obrazovke Aký typ inštalácie požadujete? kliknite na položku Inovácia.
 8. Po dokončení inštalácie reštartujte počítač.


Ďalšie informácie
Ďalšie informácie riešení najčastejších problémov s inštaláciou aktualizácií zo služby Windows Update nájdete na nasledujúcej stránke: http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows7/Troubleshoot-problems-with-installing-updates
Vlastnosti

ID článku: 2700567 – Posledná kontrola: 03/29/2013 12:01:00 – Revízia: 10.0

Microsoft Windows Update

 • consumertargetwinfy13 KB2700567
Pripomienky