Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Konfigurovanie a používanie funkcie Automatické aktualizácie v systéme Windows

Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows 2000 je dostupná pod číslom327850.
Verzia tohto článku pre systém Microsoft Windows Millennium Edition je dostupná pod číslom268331.
ÚVOD
V tomto článku sa uvádza spôsob nakonfigurovania funkcie Automatické aktualizácie v systéme Windows, aby upozorňovala na dôležité aktualizácie dostupné pre váš počítač. Môžete tiež zadať plán, podľa ktorého bude systém Windows inštalovať aktualizácie do počítača.

Poznámka Pokročilí používatelia a odborníci z oblasti IT môžu funkciu Automatické aktualizácie konfigurovať pomocou politiky skupiny (v prostredí služby Active Directory) alebo pomocou nastavení databázy Registry (v prostredí bez služby Active Directory). Ďalšie informácie o konfigurovaní funkcie Automatické aktualizácie pomocou týchto postupov nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
328010 Konfigurácia funkcie Automatické aktualizácie pomocou politiky skupiny alebo nastavení databázy Registry (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Predpoklady

Používanie najnovšej verzie funkcie Automatické aktualizácie

Tento článok vychádza z predpokladu, že používate najnovšiu verziu funkcie Automatické aktualizácie. Najnovšiu verziu funkcie Automatické aktualizácie obsahujú systémy Windows XP Service Pack 2 a novší, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1. Ďalšie informácie o funkcii Automatické aktualizácie v systémoch Windows 8 a 8.1 nájdete na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft:Ak používate systém Windows XP Professional, Windows XP Home Edition alebo Windows XP 64-Bit Edition, na získanie najnovšej verzie funkcie Automatické aktualizácie si nainštalujte balík Windows XP SP2 alebo Windows XP Service Pack 3 (SP3). Ak používate systém Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, alebo Windows XP 64-Bit Edition, na získanie najnovšej verzie funkcie Automatické aktualizácie si nainštalujte balík Windows XP SP2 alebo Windows XP Service Pack 3 (SP3). Ďalšie informácie o získaní balíka SP2 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
322389 Ako získať najnovší balík Windows XP Service Pack (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Poznámka Ak chcete nainštalovať balík Windows XP SP3, musíte mať nainštalovaný buď balík Windows XP SP1, alebo balík Windows XP SP2.

Prihlásenie sa ako správca počítača

Ak chcete v systéme Windows XP Home Edition inštalovať súčasti alebo meniť nastavenia funkcie Automatické aktualizácie, musíte byť prihlásení ako správca počítača. V systéme Windows XP Professional musíte byť prihlásení ako správca alebo člen skupiny Administrators. V systéme Windows Vista alebo Windows 7 sa zobrazí výzva na zadanie potvrdenia operácie alebo hesla správcu.

Poznámka: Ak je počítač pripojený k sieti, vo vykonaní postupov uvedených v tomto článku môže brániť nastavenie sieťovej politiky. Ak nemáte povolenie na vykonanie príslušných postupov, obráťte sa na správcu siete.

Zapnutie a používanie funkcie Automatické aktualizácie

Zapnite funkciu Automatické aktualizácie. Ak chcete, aby sme funkciu Automatické aktualizácie zapli za vás, prejdite do časti Jednoduchá oprava. Ak chcete funkciu Automatické aktualizácie zapnúť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Jednoduchá oprava

Ak chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na tlačidlo Stiahnuť. V dialógovom okne Stiahnutie súboru kliknite na položku Spustiť alebo Otvoriť a postupujte podľa pokynov sprievodcu jednoduchou opravou.
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie jednoduchej opravy uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v problémovom počítači.

Ja to vyriešim

Jednoduchá oprava 50362

Systémy Windows 8 a Windows 8.1

Ak chcete funkciu Automatické aktualizácie zapnúť sami, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Otvorte službu Windows Update: potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky (ak používate myš, ukážte do pravého dolného rohu obrazovky a posuňte ukazovateľ myši nahor), ťuknite alebo kliknite na položku Nastavenie, ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť nastavenie PC a potom ťuknite alebo kliknite na položku Aktualizácia a obnovenie.
 2. Ťuknite alebo kliknite na položku Zmeniť spôsob inštalácie aktualizácií.
 3. V časti Dôležité aktualizácie vyberte požadovanú možnosť.
 4. V časti Odporúčané aktualizácie začiarknite políčko Poskytovať odporúčané aktualizácie rovnakým spôsobom ako dôležité aktualizácie a potom kliknite na tlačidlo Použiť.

Systémy Windows 8 a Windows 7

Ak chcete funkciu Automatické aktualizácie zapnúť sami, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, zadajte do poľa hľadania slovné spojenie Windows update a potom kliknite na položku Windows Update v zozname Programy.
 2. Na ľavej table kliknite na položku Zmeniť nastavenie.
 3. Vyberte požadovanú možnosť.
 4. V časti Odporúčané aktualizácie začiarknite políčko Poskytovať odporúčané aktualizácie rovnakým spôsobom ako dôležité aktualizácie alebo Zahrnúť odporúčané aktualizácie pri preberaní a inštalovaní aktualizácií a upozorňovaní na aktualizácie a potom kliknite na tlačidlo OK.

Systém Windows XP

Ak chcete sami zapnúť funkciu Automatické aktualizácie, postupujte podľa týchto krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz sysdm.cpl a potom stlačte kláves ENTER.
 2. Kliknite na kartu Automatic Updates a potom kliknutím vyberte jednu z nasledujúcich možností. Odporúčame vybrať možnosť Automaticky (odporúča sa) – Automaticky preberať a inštalovať odporúčané aktualizácie pre tento počítač (Automatic (recommended) Automatically download recommended updates for my computer and install them).
  • Automaticky (odporúča sa) – Automaticky preberať a inštalovať odporúčané aktualizácie pre tento počítač (Automatic (recommended) Automatically download recommended updates for my computer and install them)

   Ak vyberiete uvedenú možnosť, systém Windows rozpozná, kedy sa nachádzate v režime online, a pomocou pripojenia na Internet vyhľadá na webovej lokalite Windows Update alebo Microsoft Update aktualizácie, ktoré sa vzťahujú na váš počítač. Aktualizácie sa automaticky prevezmú na pozadí a počas tohto procesu nebudete upozornení ani vyrušení. Počas preberania aktualizácií sa v oblasti upozornení na paneli úloh zobrazí ikona. Keď na tejto ikone podržíte ukazovateľ myši, zobrazí sa stav preberania. Po dokončení preberania sa v oblasti upozornení zobrazí ďalšie hlásenie, pomocou ktorého môžete skontrolovať aktualizácie naplánované na inštaláciu.
   • Kliknutím vyberte deň a čas, kedy sa majú preberať a inštalovať naplánované aktualizácie. Funkciu Automatické aktualizácie môžete naplánovať na ľubovoľný čas v rámci dňa. Aktualizácie je však možné nainštalovať len v prípade, že počítač bude v naplánovanom čase zapnutý.
   • Môžete sa rozhodnúť nainštalovať aktualizácie hneď po dokončení preberania. Ak chcete použiť túto možnosť, kliknite na hlásenie o preberaní (alebo na ikonu aktualizácie) a potom kliknite na položku Inštalovať. Ak nevyberiete možnosť inštalácie aktualizácií po dokončení preberania, systém Windows spustí inštaláciu podľa nastaveného plánu.
  • Preberať aktualizácie automaticky, ale čas inštalácie vyberiem ručne (Download updates for me, but let me choose when to install them)

   Ak vyberiete uvedenú možnosť, systém Windows rozpozná, kedy sa nachádzate v režime online, a pomocou pripojenia na Internet automaticky preberie aktualizácie z webovej lokality Windows Update alebo Microsoft Update. Počas preberania aktualizácií sa v oblasti upozornení na paneli úloh zobrazí ikona. Keď na tejto ikone podržíte ukazovateľ myši, zobrazí sa stav preberania. Po dokončení preberania sa v oblasti upozornení zobrazí ďalšie hlásenie, pomocou ktorého môžete skontrolovať aktualizácie naplánované na inštaláciu.
   • Ak chcete nainštalovať prevzatú aktualizáciu, kliknite na hlásenie (alebo ikonu aktualizácie) a potom kliknutím na položku Inštalovať spustite inštaláciu aktualizácie.
   • Ak nechcete nainštalovať prevzatú aktualizáciu, kliknite na tlačidlo Podrobnosti a odmietnite aktualizáciu zrušením začiarknutia políčka vedľa danej aktualizácie.
  • Upozorňovať, ale aktualizácie nepreberať ani neinštalovať (Notify me but don't automatically download or install them)

   Ak vyberiete uvedenú možnosť, systém Windows rozpozná, kedy sa nachádzate v režime online, a pomocou pripojenia na Internet vyhľadá súčasti na prevzatie na webovej lokalite Windows Update alebo Microsoft Update. Ak budú k dispozícii nové aktualizácie na prevzatie alebo inštaláciu, v oblasti upozornení na paneli úloh sa zobrazí ikona a hlásenie funkcie Automatické aktualizácie.
   • Kliknutím na ikonu alebo hlásenie zobrazíte dané aktualizácie. Ak nechcete prevziať vybranú aktualizáciu, odmietnite ju zrušením začiarknutia políčka vedľa danej aktualizácie. Kliknutím na tlačidlo Začať preberanie prevezmete vybrané aktualizácie. Počas preberania aktualizácií zostane ikona funkcie Automatické aktualizácie zobrazená v oblasti upozornení na paneli úloh. Keď na tejto ikone podržíte ukazovateľ myši, zobrazí sa stav preberania.
   • Po dokončení preberania sa v oblasti upozornení zobrazí ďalšie hlásenie s informáciou o tom, že aktualizácie sú pripravené na inštaláciu. Kliknite na ikonu alebo hlásenie funkcie Automatické aktualizácie a kliknutím na tlačidlo Inštalovať nainštalujte aktualizácie.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.
Ďalšie informácie o naplánovaní automatických aktualizácií nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
327838 Naplánovanie automatických aktualizácií v systémoch Windows XP, Windows 2000 a Windows Server 2003 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Nastavenie systému Windows tak, aby zobrazoval upozornenie na čakajúce aktualizácie

Ak funkciu Automatické aktualizácie nastavíte tak, aby pred stiahnutím alebo inštaláciou aktualizácií zobrazila upozornenie, v systéme Windows sa zobrazí ikona a hlásenie v oblasti upozornení na paneli úloh.

Ak nechcete v danom okamihu aktualizácie prevziať alebo nainštalovať, kliknite na ikonu alebo hlásenie funkcie Automatické aktualizácie v oblasti upozornení na paneli úloh a potom v dialógovom okne Automatické aktualizácie kliknite na tlačidlo Upozorniť neskôr. V dialógovom okne Pripomenutie môžete zadať čas, ako dlho má systém Windows čakať pred zobrazením pripomenutia.

Ak ide o pripomenutie preberania, systém Windows zobrazí pripomenutie len v prípade, že ste pripojení na Internet. Ak ide o pripomenutie inštalácie, systém Windows zobrazí pripomenutie na základe zadaného plánu.

Pozastavenie alebo pokračovanie v preberaní

Proces preberania môžete po spustení kedykoľvek pozastaviť alebo v ňom pokračovať. Ak po pozastavení procesu preberania ukončíte pripojenie na Internet alebo reštartujete počítač, systém Windows bude v tomto procese automaticky pokračovať pri ďalšom pripojení na Internet.

Ak chcete pozastaviť preberanie alebo v ňom pokračovať, postupujte nasledovne:
 1. Počas procesu preberania kliknite na ikonu zobrazenú v oblasti upozornení a potom kliknite na príkaz Pozastaviť.
 2. Ak chcete, aby systém Windows znova spustil preberanie, kliknite na ikonu Automatické aktualizácie a potom kliknite na príkaz Pokračovať.

Obnovenie odmietnutých aktualizácií

Ak sa rozhodnete, že konkrétnu aktualizáciu nechcete prevziať, môžete funkciu Automatické aktualizácie neskôr vyzvať na opätovné ponúknutie danej aktualizácie. Ak chcete obnoviť odmietnuté aktualizácie, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec sysdm.cpl a stlačte kláves Enter.
 2. Kliknite na kartu Automatické aktualizácie a potom na prepojenie Offer updates again that I've previously hidden (Znova ponúknuť odmietnuté aktualizácie).
 3. Kliknutím na tlačidlo Áno obnovíte odmietnuté aktualizácie.

Vypnutie funkcie Automatické aktualizácie

Ak chcete vypnúť funkciu Automatické aktualizácie, postupujte podľa týchto krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec sysdm.cpl a stlačte kláves Enter.
 2. Kliknite na kartu Automatické aktualizácie a potom vyberte možnosť Vypnúť automatické aktualizácie.
 3. Kliknite na tlačidlo OK.
Ďalšie kroky
Ak vám tieto kroky nepomohli, na vyhľadanie iných riešení môžete použiť webovú lokalitu služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft. Nižšie sú uvedené niektoré zo služieb, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft:
Ďalšie informácie

Aktualizácia súborov pomocou webovej lokality Windows Update alebo Microsoft Update

Konkrétne aktualizácie z webovej lokality Windows Update alebo Microsoft Update môžete inštalovať aj v prípade, že sa rozhodnete nepoužívať funkciu Automatické aktualizácie. Webové lokality Windows Update a Microsoft Update sú katalógy položiek, ako sú napríklad ovládače, opravy zabezpečenia, dôležité aktualizácie, aktuálne súbory Pomocníka a produkty pre Internet, ktoré môžete prevziať a udržiavať tak počítač aktualizovaný.

Ak chcete aktualizovať systémové súbory najnovšími dôležitými aktualizáciami pomocou webovej lokality Windows Update alebo Microsoft Update, postupujte nasledovne:
 1. Spustite program Microsoft Internet Explorer.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na príkaz Aktualizácia systému Windows.
 3. Ak sa zobrazí výzva na inštaláciu ľubovoľného požadovaného softvéru, kliknite na tlačidlo Áno.

  Zobrazí sa domovská stránka webovej lokality Windows Update alebo Microsoft Update.
 4. Kliknite na prepojenie Expresná inštalácia (odporúča sa) (Express Install (Recommended)): Najdôležitejšie aktualizácie pre váš počítač (High Priority Updates for Your Computer). Služba Windows Update alebo Microsoft Update vyhľadá dôležité aktualizácie, ktoré sú k dispozícii pre váš počítač.
 5. Kliknutím na tlačidlo Inštalovať nainštalujete všetky dôležité aktualizácie, ktoré sú k dispozícii.
V katalógu služby Windows Update alebo Microsoft Update môžete tiež vyhľadať aktualizácie, ktoré možno prevziať a neskôr nainštalovať na jeden alebo viaceré počítače so systémom Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003 v domácej alebo podnikovej sieti.

Poznámka Preberanie aktualizácií z katalógu služby Windows Update alebo Microsoft Update sa odporúča len pokročilým používateľom a správcom. Ďalšie informácie o používaní katalógu služby Windows Update nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo článku:
323166 Preberanie aktualizácií s ovládačmi a rýchlymi opravami z katalógu služby Windows Update
fixit fix it
Vlastnosti

ID článku: 306525 – Posledná kontrola: 01/29/2016 17:17:00 – Revízia: 11.0

Microsoft Update

 • kbwindowsupdatev6 kbenv kbhowtomaster kbupdate kbmsifixme kbfixme KB306525
Pripomienky