AND (funkcia)

Ak chcete určiť, či majú všetky podmienky v teste hodnotu TRUE, použite jednu z logických funkcií – funkciu AND.

Príklad

Príklady funkcie AND

Ak je výsledkom všetkých argumentov hodnota TRUE, funkcia AND vráti hodnotu TRUE. Ak je výsledkom jedného alebo viacerých argumentov hodnota FALSE, vráti hodnotu FALSE.

Jedným z najčastejších použití funkcie AND je rozšírenie možností využitia iných funkcií, ktoré vykonávajú logické testy. Napríklad funkcia IF vykonáva logický test a vracia jednu hodnotu, ak je výsledkom testu hodnota TRUE, a inú hodnotu, ak je výsledkom testu hodnota FALSE. Použitím funkcie AND ako argumentu logický_test funkcie IF môžete namiesto jednej podmienky otestovať množstvo rôznych podmienok.

Syntax

AND(logická_hodnota1; [logická_hodnota2]; ...)

Syntax funkcie AND obsahuje tieto argumenty:

Argument

Popis

Logická_hodnota1

Povinný argument. Prvá podmienka na otestovanie, ktorej výsledkom môže byť hodnota TRUE alebo FALSE.

Logická_hodnota2; ...

Voliteľný argument. Ďalšie podmienky na otestovanie (najviac 255), ktorých výsledkom môže byť hodnota TRUE alebo FALSE.

Poznámky

  • Hodnotou argumentov musia byť logické hodnoty, ako je TRUE alebo FALSE, alebo to musia byť polia alebo odkazy, ktoré obsahujú logické hodnoty.

  • Ak obsahuje argument v tvare poľa alebo odkazu text alebo prázdne bunky, ich hodnoty sa ignorujú.

  • Ak sa v zadanom rozsahu nenachádzajú žiadne logické hodnoty, funkcia and vráti #VALUE. V opačnom prípade vrátia tieto funkcie chybu #HODNOTA!

Príklady

Tu je niekoľko všeobecných príkladov použitia funkcie AND samostatne a v spojení s funkciou IF.

Príklady použitia funkcií IF s funkciou AND

Vzorec

Popis

=AND(A2>1;A2<100)

Zobrazí hodnotu TRUE, ak je hodnota v bunke A2 väčšia ako 1 A menšia ako 100. V opačnom prípade zobrazí hodnotu FALSE.

=IF(AND(A2<A3;A2<100);A2;"Hodnota je mimo rozsahu")

Zobrazí hodnotu v bunke A2, ak je menšia ako hodnota v bunke A3 A menšia ako 100. V opačnom prípade zobrazí hlásenie Hodnota je mimo rozsahu.

=IF(AND(A3>1;A3<100);A3;"Hodnota je mimo rozsahu")

Zobrazí hodnotu v bunke A3, ak je väčšia ako 1 a menšia než 100, inak sa zobrazí hlásenie. Môžete nahradiť všetky správy, ktoré si vyberiete.

Výpočet prémie

Tu je pomerne bežný scenár, v ktorom potrebujeme pomocou funkcií IFAND vypočítať, či predajcovia majú nárok na prémiu.

Príklad výpočtu prémie z predaja s funkciami IF a AND.  Vzorec v bunke E14 je =IF(AND(B14>=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0)
  • =IF(AND(B14>=$B$7;C14>=$B$5);B14*$B$8;0)AK je hodnota Celkový predaj väčšia alebo sa rovná (>=) hodnote Cieľ objemu predaja A hodnota Zákazníci je väčšia ako alebo sa rovná (>=) hodnote Cieľ počtu zákazníkov, vynásobiť hodnotu Celkový predaj hodnotou % prémie. V opačnom prípade vrátiť hodnotu 0.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite technikov pre Excel, získať podporu v rámci komunity lokality Answers alebo navrhnúť novú funkciu či vylepšenie na lokalite Excel User Voice.

Súvisiace témy

Video: rozšírené funkcie IF
Naučte sa používať vnorené funkcie vo vzorci
Funkcia IF
Alebo funkcia
Funkcia not
Prehľad vzorcov v Exceli
Ako sa vyhnúť rozbitým vzorcom
Zisťovanie chýb vo vzorcoch
Klávesové skratky v Exceli
Logické funkcie (odkaz)
Funkcie programu Excel (podľa abecedy)
Funkcie Excelu (podľa kategórie)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×