Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Tento článok vysvetľuje, ako obnoviť predplatné Microsoft 365 na osobné alebo rodinné používanie a čo môžete urobiť po obnovení. Poskytuje tiež podrobnú pomoc pri riešení problémov.

Ak potrebujete pomoc so spravovaním platby, pozrite si tému Pridanie, aktualizácia alebo odstránenie kreditných kariet a iných spôsobov platby.

Ak chcete pred obnovením skontrolovať ceny, pozrite si tému Výber správnej služby Microsoft 365.

správcoviaMicrosoft 365 for Business: Pozrite si tému Obnovenie služby Microsoft 365 for business.

Obnovenie predplatného na Microsoft 365

Máte možnosť obnoviť predplatné online alebo obnoviť pomocou kódu Product Key, ktorý ste si možno kúpili u predajcu. Vyberte z možností nižšie:

Obnoviť o Microsoft365.com/renew
Obnovenie pomocou kódu Product Key

Pomoc s riešením problémov nájdete v Pomocníkovi pre obnovenie.

Obnovenie o microsoft365.com/renew (odporúča sa)

Obnovenie online na microsoft365.com/renew je najjednoduchší spôsob obnovenia predplatného naMicrosoft 365 Family,Microsoft 365 Personal aleboMicrosoft 365 Basic.

Predplatné už možno máte nastavené na opakovanú fakturáciu, ale ak chcete predplatné obnoviť manuálne, najskôr postupujte podľa krokov uvedených nižšie a potom vypnite opakovanú fakturáciu.

 1. Prejdite na Microsoft365.com/renew.

 2. Vyberte predplatné, ktoré chcete obnoviť, vyberte možnosť platiť ročne alebo mesačne a potom vyberte položku Obnoviť.

  Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie. Nezabudnite sa prihlásiť pomocou rovnakého konta Microsoft, ktoré je už priradené k vášmu predplatnému.

  Dôležité: 

  • Vaše konto Microsoft môže mať len jedno aktívne Microsoft 365 predplatné. Ak si objednáte viac ako jedno predplatné na Microsoft365.com/renew a priradíte viacero predplatných k rovnakému kontu Microsoft, predĺžite dobu predplatného priradeného k danmu kontu Microsoft, nezvýšite počet inštalácií ani množstvo ukladacieho priestoru online, ktorý získate. PredplatnéMicrosoft 365 môžete obnoviť a predĺžiť na maximálne 5 rokov. Ďalšie informácie nájdete v téme Najčastejšie otázky o Microsoft365.com/renew.

  • Chcete pri obnovovaní prejsť na iné predplatné? Ak je čas na obnovenie a chcete zmeniť predplatné, napríklad chcete prejsť z Microsoft 365 Personal na Microsoft 365 Family alebo naopak, vyberte predplatné, na ktoré chcete prejsť. Ďalšie informácie o zmene predplatného nájdete v téme Prechod na iné predplatné služby Microsoft 365.

 3. Podľa pokynov obnovte svoje predplatné.

  Tip: Ak platnosť spôsobu úhrady v súbore uplynula alebo ho chcete zmeniť, vyberte položku Zmeniť. Môžete pridať nový spôsob úhrady alebo upraviť ten, ktorý ste predtým použili.

 4. Po obnovení bude v budúcnosti nastavená opakovaná fakturácia a spôsob úhrady sa bude účtovať v uvedený dátum, pokiaľ nezrušíte predplatné alebo nevypnete opakovanú fakturáciu pred týmto dátumom. Ak uprednostňujete manuálne obnovenie, pozrite si tému Zistite, ako zapnúť alebo vypnúť opakovanú fakturáciu.

Vyskytli sa problémy s obnovením? Ak áno, pozrite si nižšie uvedenú časť Máte problémy?vyhľadajte riešenie alebo sa obráťte na technickú podporu spoločnosti Microsoft.

Obnovenie pomocou kódu Product Key zakúpeného v obchode

Predplatné môžete obnoviť aj tak, že prejdete do maloobchodnej predajne (osobne alebo online) a kúpite si Microsoft 365 predplatné. Dostanete 25-miestny kód Product Key, ktorý môžete použiť na obnovenie v Microsoft365.com/setup.

Dôležité: Vaše konto Microsoft môže mať len jedno aktívne Microsoft 365 predplatné. Ak do Microsoft365.com/setup zadáte viac ako jeden kód Product Key, predlžujete čas pre dané konto Microsoft, nezvyšujete počet inštalácií ani množstvo online ukladacieho priestoru, ktorý získate. Predplatné Microsoft 365 môžete obnoviť a predĺžiť na maximálne 5 rokov. Ďalšie informácie nájdete v téme Najčastejšie otázky o Microsoft365.com/renew.

 1. Ak máte fyzickú škatuľu alebo kartu, vyhľadajte 25-miestny kód Product Key.

  Balenie a kartaAk ste nedostali fyzickú škatuľu alebo kartu, skontrolujte v e-maile potvrdenie, ktoré obsahuje kód Product Key.

  Kód Product Key je kombináciou písmen a čísel v tomto formáte:

  XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX

  Zobrazuje príklad kódu Product Key pre Office

  Ak máte fyzickú škatuľu alebo kartu, kód Product Key môže byť ukrytý striebornou fóliou, ktorú odškriabáte, aby sa zobrazil kód Product Key.

 2. Prejdite na Microsoft365.com/setup a po zobrazení výzvy sa prihláste pomocou konta Microsoft, ktoré je priradené k vášmu Microsoft 365 predplatnému.

 3. Zadajte 25-miestny kód Product Key. Pri výbere krajiny alebo oblasti odporúčame, aby ste si vybrali krajinu alebo oblasť, v ktorej žijete alebo využívate bankové služby.

 4. Postupujte podľa krokov na dokončenie procesu obnovenia.

  Vaše predplatné sa obnoví a zobrazí sa nový dátum uplynutia platnosti. Informácie o overení obnovenia predplatného nájdete nižšie v téme Kontrola stavu obnovenia .

Vyskytli sa problémy s obnovením? Ak áno, pozrite si nižšie uvedenú časť Máte problémy? alebo sa obráťte na technickú podporu spoločnosti Microsoft.

Vyskytli sa problémy?

Tu je niekoľko otázok od zákazníkov. Ak nenájdete svoju odpoveď tu, obráťte sa na oddelenie podpory a pošlite nám podrobný komentár v dolnej časti tejto témy.

Po obnovení Microsoft 365 sa môže v žltom paneli s upozornením v hornej časti aplikácie balíka Office zobraziť hlásenie Obnovenie predplatného.

Prečo sa to stane: Platnosť vášho predplatného na Microsoft 365 čoskoro uplynie ešte pred obnovením.

Ako ho vypnúť: Po obnovení predplatného zavrite všetky otvorené aplikácie balíka Office a znova ich otvorte, aby ste ich mohli začať používať. Možno sa budete musieť znova prihlásiť pomocou konta Microsoft, ktoré je priradené k vášmu predplatnému. Ak sa nechcete obávať, že platnosť vášho Microsoft 365 predplatného v budúcnosti uplynie, zvážte zapnutie opakovanej fakturácie.

Po obnovení Microsoft 365 sa môže v žltom paneli s upozornením v hornej časti aplikácie zobraziť hlásenie Uplynula platnosť predplatného.

Prečo sa to stane: Platnosť predplatného na Microsoft 365 uplynula pred obnovením.

Ako ho vypnúť: Po obnovení predplatného zavrite všetky otvorené aplikácie Microsoft 365 a znova ich otvorte, aby ste ich mohli začať používať. Možno sa budete musieť znova prihlásiť pomocou konta Microsoft, ktoré je priradené k vášmu predplatnému. Ak sa nechcete obávať, že platnosť vášho Microsoft 365 predplatného v budúcnosti uplynie, zvážte zapnutie opakovanej fakturácie.

Ak chcete naďalej používať Microsoft 365 aplikácie, musíte predplatné opätovne aktivovať. Pomoc nájdete v téme Upozornenie na predplatné sa zobrazí, keď otvorím aplikáciu služby Microsoft 365.

Ak chcete dokončiť obnovenie, musíte prejsť na Microsoft365.com/setup a zadať kód Product Key, ktorý ste získali v obchode, alebo postupovať podľa prepojenia v e-mailovom potvrdení. Ak nemôžete nájsť potvrdenie o e-maile, skontrolujte priečinok nevyžiadanej pošty.

Možno budete musieť postupovať podľa krokov uvedených vyššie v časti Obnovenie pomocou kódu Product Key, ktorý ste si kúpili v obchode.

Skontrolujte stav obnovenia a uistite sa, že predplatné bolo obnovené a je teraz aktívne. Ak je aktívne a tlačidlo Inštalovať nefunguje, obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Microsoft.

 1. Prejdite na stránku fakturácie platobného & konta Microsoft.

 2. Ak sa zobrazí výzva, vyberte položku Prihlásiť sa a zadajte konto Microsoft a heslo priradené k vášmu predplatnému Microsoft 365.

 3. Skontrolujte podrobnosti o predplatnom na Microsoft 365.

  • Ak sa zobrazí položka Má opakovanú fakturáciu, vaše predplatné je nastavené na opakovanú fakturáciu v zobrazený dátum, pokiaľ kliknete na položku Zmeniť a nevypnete opakovanú fakturáciu alebo ju vopred nezrušíte.

  • Ak sa zobrazí dátum uplynutia platnosti [dátum], platnosť predplatného uplynie v tento deň, pokiaľ ho neobnovíte.

  Poznámka: Informácie o dátumoch obnovenia a fakturácie všetkých predplatných od spoločnosti Microsoft nájdete v téme Opakovanie predplatného konta a dátumy fakturácie.

Ak Microsoft 365 uplynula platnosť a potrebujete okamžite použiť aplikáciu, napríklad Word, Excel alebo PowerPoint, prejdite na microsoft365.com a použite aplikácie Microsoft 365 pre web vo webovom prehliadači. Odtiaľ máte tiež prístup k službe OneDrive. Obráťte sa na technickú podporu spoločnosti Microsoft a získajte pomoc s chybou obnovenia.

Pri obnovovaní nestratíte žiaden nevyužitý čas. Dátum uplynutia platnosti sa v závislosti od toho, čo si vyberiete, predĺži len o jeden mesiac alebo jeden rok.

Ak máte Microsoft 365 Personal a rozhodnete sa, že teraz chcete Microsoft 365 Family, aby ste mohli zdieľať svoje predplatné až s 5 ľuďmi, alebo chcete prejsť z Microsoft 365 Family na Microsoft 365 Personal môžete. Pozrite si tému Prechod na iné predplatné služby Microsoft 365.

Microsoft 365 predplatné zahŕňa najnovšie aktualizácie funkcií, inovácie na budúce verzie, priebežnú technickú podporu a ďalšie. Ak ste sa však rozhodli, že služba predplatného nie je pre vás, môžete si office kúpiť jednorazovo. Porovnajte a kúpte si produkty balíka Office.

Ak si nepamätáte heslo, na prihlasovacej stránke vyberte položku Nie je možné získať prístup ku kontu? Postupujte podľa pokynov na jeho obnovenie. Ak si nepamätáte e-mailovú adresu, ktorú ste použili s Microsoft 365, prejdite na Microsoft365.com/setup.

Čo môžete urobiť po obnovení

Po obnovení predplatného môžete overiť, či bolo predplatné obnovené.

 1. Prejdite do konta Microsoft na stránku predplatného služieb &. Nezabudnite použiť rovnaké konto Microsoft, ktoré ste použili na obnovenie predplatného.

 2. Ak je zapnutá opakovaná fakturácia, zobrazí sa dátum obnovenia predplatného.

 3. Ak je opakovaná fakturácia vypnutá, zobrazí sa dátum uplynutia platnosti predplatného.

  Tip: Ďalšie informácie o opakovanej fakturácii nájdete v téme Zapnutie alebo vypnutie opakovanej fakturácie.

 • Ak už máte nainštalované aplikácie ako Word, Excel a PowerPoint a práve ste ich obnovili, jednoducho uložte súbory a potom zavrite všetky aplikácie. Otvorte ľubovoľnú aplikáciu, napríklad Word, Excel alebo PowerPoint, a začnite ich používať. Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou rovnakého konta Microsoft, ktoré je už priradené k vášmu predplatnému.

 • Ak ste obnovili predplatné a potrebujete preinštalovať aplikácie vo svojom zariadení, prejdite do svojho konta Microsoft, na stránku predplatného služieb &, prihláste sa a vyberte položku Inštalovať Microsoft 365. Podrobný postup nájdete v téme Stiahnutie a inštalácia alebo preinštalovanie služby Microsoft 365 v PC alebo Macu.

Svoje predplatné môžete spravovať vo svojom konte Microsoft na stránke predplatného služieb &. Ak nechcete, aby bolo predplatné nastavené na opakovanú fakturáciu, zistite, ako zapnúť alebo vypnúť opakovanú fakturáciu.

Kontaktovanie podpory a zanechanie komentára

Ak máte predplatné služieb Microsoft 365, môžete kontaktovať oddelenie podpory, ktoré vám bezplatne poskytne pomoc pri problémoch s kontom a fakturáciou.

Boli tieto kroky užitočné? Ak áno, dajte nám o tom vedieť v dolnej časti tejto témy. Ak neboli užitočné a problém stále pretrváva, povedzte nám, ako ste sa problém pokúšali odstrániť a aké problémy sa vyskytli.

Pozrite tiež

Po otvorení aplikácie služieb Microsoft 365 sa zobrazí upozornenie na predplatné

Inštalácia balíka Office do počítača alebo Macu

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×