Príbuzné témy
×
Vzorce a funkcie
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Vzorce a funkcie

COUNTIF (funkcia)

Funkciu COUNTIF, jednu zo štatistických funkcií, použite na spočítanie počtu buniek, ktoré spĺňajú zadané kritériá. Môžete ju použiť napríklad na spočítanie počtu jednotlivých miest nachádzajúcich sa v zozname zákazníkov.

V najjednoduchšej podobe hovorí funkcia COUNTIF:

  • =COUNTIF(Kde chcete hľadať?, ČO chcete hľadať?)

Príklad:

  • =COUNTIF(A2:A5;"Londýn")

  • =COUNTIF(A2:A5;A4)

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

COUNTIF(rozsah; kritériá)

Názov argumentu

Popis

rozsah    (povinný argument)

Skupina buniek, ktoré chcete spočítať. Rozsah môže obsahovať čísla, polia, pomenovaný rozsah alebo odkazy obsahujúce čísla. Prázdne a textové hodnoty sa ignorujú.

Zistite, ako vybrať rozsah v hárku.

kritériá    (povinný argument)

Môže to byť číslo, výraz, odkaz na bunku alebo textový reťazec, ktorý určuje, ktoré bunky sa budú počítať.

Môžete napríklad použiť číslo 32, porovnanie"> 32" a bunku B4 alebo slovo "jablká".

Funkcia COUNTIF používa iba jedno kritérium. Ak chcete použiť viaceré kritériá, použite funkciu COUNTIFS.

Príklady

Ak chcete v Exceli použiť tieto príklady, skopírujte údaje z tabuľky nižšie a v novom hárku ich prilepte do bunky A1.

Údaje

Údaje

jablká

32

pomaranče

54

broskyne

75

jablká

86

Vzorec

Popis

=COUNTIF(A2:A5;"jablká")

Spočíta počet buniek v rozsahu A2 až A5, ktoré obsahujú hodnotu jablká. Výsledok je 2.

=COUNTIF(A2:A5;A4)

Spočíta počet buniek v rozsahu A2 až A5, ktoré obsahujú hodnotu broskyne (hodnota v bunke A4). Výsledok je 1.

=COUNTIF(A2:A5;A2)+COUNTIF(A2:A5;A3)

Spočíta počet jabĺk (hodnota v bunke A2) a pomarančov (hodnota v bunke A3) v rozsahu buniek A2 až A5. Výsledok je 3. V tomto vzorci je na zadanie viacerých kritérií použitá funkcia COUNTIF dvakrát (jedno kritérium na jeden výraz). Môžete tiež použiť funkciu COUNTIFS.

=COUNTIF(B2:B5;">55")

Spočíta počet buniek v rozsahu B2 až B5, v ktorých sa nachádza hodnota vyššia ako 55. Výsledok je 2.

=COUNTIF(B2:B5;"<>"&B4)

Spočíta počet buniek v rozsahu buniek B2 až B5, pričom hodnota sa nerovná hodnote 75. Znak ampersand (&) zlúči operátor porovnávania, ktorý sa nerovná (<>) a hodnotu v bunke B4 na čítanie =COUNTIF(B2:B5;"<>75"). Výsledok je 3.

=COUNTIF(B2:B5;">=32")-COUNTIF(B2:B5;"<=85")

Spočíta počet buniek v rozsahu B2 až B5, ktoré obsahujú hodnotu väčšiu ako (>) alebo rovnú (=) 32 a menšiu ako (<) alebo rovnú (=) 85. Výsledok je 1.

=COUNTIF(A2:A5;"*")

Spočíta počet buniek v rozsahu A2 až A5, ktoré obsahujú ľubovoľný text. Zástupný znak * sa používa na označenie ľubovoľného znaku. Výsledok je 4.

=COUNTIF(A2:A5;"?????es")

Spočíta počet buniek, ktoré majú presne 7 znakov, a končí písmenami "es" v bunkách A2 až A5. Otáznik (?) sa používa ako zástupný znak na zhodu jednotlivých znakov. Výsledok je 2.

Riešenie bežných problémov

Problém

Kde sa stala chyba

Pri dlhých reťazcoch sa vráti nesprávna hodnota.

Funkcia COUNTIF vráti nesprávne výsledky, ak ju použijete na porovnanie reťazcov dlhších než 255 znakov.

Ak chcete porovnať reťazce dlhšie než 255 znakov, použite funkciu CONCATENATE alebo operátor zreťazenia &. Príklad: =COUNTIF(A2:A5;"dlhý reťazec"&"ďalší dlhý reťazec").

Nevráti sa žiadna hodnota napriek tomu, že ju očakávate.

Nezabudnite uzavrieť argument kritérií do úvodzoviek.

Vzorec COUNTIF dostane #VALUE! pri odkazovaní na iný hárok.

Táto chyba sa zobrazí, keď vzorec s funkciou odkazuje na bunky alebo rozsah v zatvorenom zošite a bunky sa vypočítajú. Táto funkcia môže fungovať len v prípade, že je druhý zošit otvorený.

Najvhodnejšie postupy

Postup

Dôvody

Funkcia COUNTIF nerozlišuje v textových reťazcoch malé a veľké písmená.

Kritériá nerozlišujú malé a veľké písmená. Reťazce „jablká“ a „JABLKÁ“ napríklad zodpovedajú rovnakým bunkám.

Používajte zástupné znaky.

V kritériách možno použiť zástupné znaky – otáznik (?) a hviezdičku (*). Otáznik predstavuje ľubovoľný jeden znak. Hviezdička predstavuje ľubovoľnú sekvenciu znakov. Ak chcete vyhľadať skutočný otáznik alebo hviezdičku, zadajte pred znakom vlnovku (~).

Príklad: =COUNTIF(A2:A5;"jablko?") spočíta všetky inštancie hodnoty "jablko", ktorej posledné písmeno sa môže líšiť.

Skontrolujte, či údaje neobsahujú chybné znaky.

Pri počítaní textových hodnôt nesmú údaje obsahovať žiadne úvodné a koncové medzery, nekonzistentne použité rovné a oblé úvodzovky ani znaky, ktoré sa nedajú tlačiť. V takýchto prípadoch by funkcia COUNTIF mohla vrátiť neočakávané hodnoty.

Skúste použiť funkcie CLEAN alebo TRIM.

Uľahčite si prácu použitím pomenovaných rozsahov

Funkcia COUNTIF podporuje pomenované rozsahy vo vzorci (napríklad =COUNTIF(ovocie;">=32")-COUNTIF(ovocie;">85"). Pomenovaný rozsah sa môže nachádzať v aktuálnom hárku, v inom hárku rovnakého zošita alebo v inom zošite. Ak sa má použiť odkaz z iného zošita, musí byť tento zošit tiež otvorený.

Poznámka: Funkcia COUNTIF nebude počítať bunky na základe pozadia bunky alebo farby písma. Excel však podporuje funkcie definované používateľom (UDF), ktoré na bunkách využívajú operácie programu Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) na základe pozadia alebo farby písma. Tu je príklad, ako môžete spočítať počet buniek s konkrétnou farbou bunky pomocou VBA.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Pozrite tiež

COUNTIFS (funkcia)

Funkcia IF

COUNTA (funkcia)

Prehľad vzorcov v Exceli

IFS (funkcia)

SUMIF (funkcia)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×