Príbuzné témy
×
Riadky a stĺpce
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Riadky a stĺpce

Výber obsahu buniek v Exceli

V Exceli môžete vybrať obsah viacerých buniek, riadkov a stĺpcov naraz.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Poznámka: Ak je hárok zabezpečený, výber buniek alebo ich obsahu sa v hárku nemusí dať uskutočniť.

Výber aspoň jednej bunky

 1. Vyberte bunku tak, že na ňu kliknete. Alebo ju vyberte pomocou klávesnice.

 2. Ak chcete vybrať rozsah, vyberte bunku a potom so stlačeným ľavým tlačidlom myši presuňte kurzor nad ostatné bunky.

  Alebo pomocou kombinácie klávesov Shift + klávesy so šípkami vyberte požadovaný rozsah.

 3. Nesusediace bunky a rozsahy buniek vyberiete podržaním klávesu Ctrl a kliknutím na jednotlivé bunky.

Výber aspoň jedného riadku alebo stĺpca

 1. Celý stĺpec vyberiete tak, že kliknete na písmeno v hornej časti. Alebo kliknite na ľubovoľnú bunku v stĺpci a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + medzerník.

 2. Celý riadok vyberiete tak, že kliknete na číslo riadku. Alebo kliknite na ľubovoľnú bunku v riadku a potom stlačte kombináciu klávesov Ctrl + Medzerník.

 3. Nesusediace riadky alebo stĺpce vyberiete podržaním klávesu Ctrl a kliknutím na číslo riadku alebo písmeno stĺpca.

Výber tabuľky, zoznamu alebo hárka

 1. Zoznam alebo tabuľku vyberiete tak, že kliknete na bunku v zozname alebo tabuľke a stlačíte kombináciu klávesov Ctrl + A.

 2. Ak chcete vybrať celý hárok, kliknite na tlačidlo Vybrať všetko v ľavom hornom rohu.

  Tlačidlo Vybrať všetko

Poznámka: V niektorých prípadoch sa spolu s výberom jednej bunky môžu zároveň vybrať aj viaceré susediace bunky. Tipy na vyriešenie tohto problému nájdete v téme Ako zabránim Excelu označovať viacero buniek naraz? v rámci komunity.

Ak chcete vybrať

Vykonajte nasledovné

Jednu bunku

Kliknite na bunku alebo stlačte klávesy so šípkami a presuňte sa do bunky.

Rozsah buniek

Kliknite na prvú bunku v rozsahu a potom so stlačeným ľavým tlačidlom myši potiahnite ukazovateľ k poslednej bunke. Rozsah možno tiež vybrať stlačením a podržaním klávesu SHIFT a následným použitím klávesov so šípkami.

Môžete tiež vybrať prvú bunku v rozsahu a potom stlačiť kláves F8 na určenie rozsahu pomocou kláves so šípkami. Ak chcete rozšírenie výberu zastaviť, znova stlačte kláves F8.

Veľký rozsah buniek

Kliknite na prvú bunku rozsahu, podržte stlačený kláves SHIFT a kliknite na poslednú bunku rozsahu. Môžete sa posunúť tak, aby bola viditeľná posledná bunka.

Všetky bunky v hárku

Kliknite na tlačidlo Vybrať všetko.

Tlačidlo Vybrať všetko

Ak chcete vybrať celý hárok, môžete tiež stlačiť klávesovú kombináciu CTRL + A.

Poznámka: Ak hárok obsahuje údaje, klávesová kombinácia CTRL + A vyberie aktuálnu oblasť. Stlačenie klávesovej kombinácie CTRL + A druhýkrát sa vyberie celý hárok.

Nesusediace bunky alebo rozsahy buniek

Vyberte prvú bunku alebo rozsah buniek, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne vyberte ďalšie bunky alebo rozsahy.

Vybrať môžete tiež prvú bunku alebo rozsah buniek a potom stlačiť kombináciu klávesov SHIFT + F8, čím do výberu pridáte ďalšiu nesusediacu bunku alebo rozsah. Ak chcete pridávanie buniek alebo rozsahov zastaviť, znovu stlačte kombináciu klávesov SHIFT + F8.

Poznámka: Výber buniek alebo rozsahu buniek v nesusediacom výbere sa nedá zrušiť bez zrušenia celého výberu.

Celý riadok alebo stĺpec

Kliknite na nadpis riadka alebo stĺpca.

Hárok so záhlavím riadka a stĺpca

1. Záhlavie riadka

2. Záhlavie stĺpca

Môžete tiež vybrať bunky v riadku alebo stĺpci vybratím prvej bunky a následným stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

Poznámka: Ak riadok alebo stĺpec obsahujú údaje, kombinácia klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou vyberie riadok alebo stĺpec po poslednú použitú bunku. Stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + kláves so šípkou druhýkrát sa vyberie celý riadok alebo stĺpec.

Susedné riadky alebo stĺpce

Potiahnite myšou cez hlavičky riadkov alebo stĺpcov. Alebo vyberte prvý riadok alebo stĺpec, podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne vyberte posledný riadok alebo stĺpec.

Nesusedné riadky alebo stĺpce

Kliknite na hlavičku prvého stĺpca alebo riadka vášho výberu, podržte stlačený kláves CTRL a súčasne kliknite na hlavičky riadkov alebo stĺpcov tých riadkov alebo stĺpcov, ktoré chcete pridať do výberu.

Prvá alebo posledná bunka v riadku alebo stĺpci

Vyberte bunku v riadku alebo stĺpci a stlačte kombináciu klávesov CTRL + kláves so šípkou (šípka doprava a šípka doľava na výber riadov, šípka nahor a šípka nadol na výber stĺpcov).

Prvú alebo poslednú bunku v hárku alebo v tabuľke programu Excel balíka Microsoft Office

Ak chcete vybrať prvú bunku v hárku alebo v zozname programu Excel, stlačte kombináciu klávesov CTRL + HOME.

Ak chcete vybrať poslednú bunku v hárku alebo v zozname programu Excel, ktorá obsahuje údaje alebo formátovanie, stlačte kombináciu klávesov CTRL + END.

Bunky po poslednú použitú bunku v hárku (pravý dolný roh)

Ak chcete rozšíriť výber buniek po poslednú použitú bunku v hárku (v pravom dolnom rohu), vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + END.

Bunky na začiatku hárka

Ak chcete rozšíriť výber buniek na začiatok hárka, vyberte prvú bunku a stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + HOME.

Viac alebo menej buniek ako v aktívnom výbere

Podržte stlačený kláves SHIFT a súčasne kliknite na poslednú bunku, ktorú chcete zahrnúť do nového výberu. Obdĺžnikový rozsah medzi aktívna bunka a bunkou, na ktorú kliknete, sa stane novým výberom.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Pozrite tiež

Výber konkrétnych buniek a rozsahov

Pridanie alebo odstránenie riadkov alebo stĺpcov v tabuľke programu Excel

Premiestnenie alebo kopírovanie riadkov a stĺpcov

Transpozícia (výmena) údajov z riadkov na stĺpce alebo naopak

Uzamknutie riadkov a stĺpcov ukotvením priečok

Uzamknutie alebo odomknutie konkrétnych oblastí v chránenom hárku

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×