Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Funkcia COUNTIFS použije kritériá na bunky vo viacerých rozsahoch a spočíta, koľkokrát sú splnené všetky kritériá.

Váš prehliadač nepodporuje video.

Toto video je súčasťou školiaceho kurzu s názvom Rozšírené funkcie IF.

Syntax

COUNTIFS(rozsah_kritérií1; kritériá1; [rozsah_kritérií2; kritériá2];…)

Syntax funkcie COUNTIFS obsahuje nasledovné argumenty:

  • rozsah_kritérií1    Povinný argument. Prvý rozsah, v ktorom sa vyhodnotí priradené kritérium.

  • kritériá1    Povinný argument. Kritérium vo formáte čísla, výrazu, odkazu na bunky alebo textového reťazca, ktoré definuje, ktoré bunky sa spočítajú. Príkladmi kritéria sú napríklad reťazce 32, ">32", B4, "jablká" alebo "32".

  • rozsah_kritérií2, kritériá2, ...    Nepovinné argumenty. Ďalšie rozsahy a priradené kritériá. Povolených je maximálne 127 párov rozsah-kritériá.

Dôležité: Každý ďalší rozsah musí obsahovať rovnaký počet riadkov a stĺpcov ako argument rozsah_kritérií1. Rozsahy nemusia navzájom susediť.

Poznámky:

  • Všetky rozsahy kritérií sa použijú naraz len pre jednu bunku. Ak všetky prvé bunky spĺňajú priradené kritériá, počet sa zvýši o 1. Ak všetky druhé bunky spĺňajú priradené kritériá, počet sa znova zvýši o 1, a tak ďalej, až kým sa nevyhodnotia všetky bunky.

  • Ak argument kritéria odkazuje na prázdnu bunku, funkcia COUNTIFS spracuje prázdnu bunku ako hodnotu 0.

  • V kritériách môžete použiť zástupné znaky, ako otáznik (?) a hviezdičku (*). Otáznik reprezentuje ľubovoľný znak a hviezdička ľubovoľnú sekvenciu znakov. Ak chcete vyhľadať skutočný otáznik alebo hviezdičku, zadajte pred znakom vlnovku (~) .

Príklad 1

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcich tabuliek a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, vyberte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Predajca

Prekročená kvóta v 1. štvrťroku

Prekročená kvóta v 2. štvrťroku

Prekročená kvóta v 3. štvrťroku

Novák

Áno

Nie

Nie

Janák

Áno

Áno

Nie

Novotná

Áno

Áno

Áno

Kramár

Nie

Áno

Áno

Vzorec

Popis

Výsledok

=COUNTIFS(B2:D2;"=Áno")

Vypočíta, koľkokrát Novák prekročil predajnú kvótu za obdobie 1., 2. a 3. štvrťroka (iba v 1. štvrťroku).

1

=COUNTIFS(B2:B5;"=Áno";C2:C5;"=Áno")

Vypočíta, koľko predajcov prekročilo svoje kvóty pre 1. a 2. štvrťrok (Janák a Novotná).

2

=COUNTIFS(B5:D5;"=Áno";B3:D3;"=Áno")

Vypočíta, koľkokrát Kramár a Janák prekročili tú istú kvótu pre obdobia 1., 2. a 3. štvrťroku (iba v 2. štvrťroku).

1

Príklad č. 2

Údaje

 

1

5/1/2011

2

5/2/2011

3

5/3/2011

4

5/4/2011

5

5/5/2011

6

5/6/2011

Vzorec

Popis

Výsledok

=COUNTIFS(A2:A7;"<6";A2:A7;">1")

Vypočíta, koľko čísiel od 1 do 6 (bez týchto hodnôt) obsahujú bunky A2 až A7.

4

=COUNTIFS(A2:A7; "<5";B2:B7;"<5/3/2011")

Vypočíta, koľko riadkov v bunkách A2 až A7 obsahuje čísla menšie ako 5 a súčasne má v bunkách B2 až B7 dátumy spred 5/3/2011.

2

=COUNTIFS(A2:A7; "<" & A6;B2:B7;"<" & B4)

Zhodný popis ako v predchádzajúcom príklade, avšak s použitím odkazov na bunky namiesto konštánt v kritériách.

2

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Pozrite tiež

Na spočítanie buniek, ktoré nie sú prázdne, použite funkciu COUNTA

Na spočítanie buniek pomocou jedného kritéria použite funkciu COUNTIF

Funkcia SUMIF spočíta len hodnoty, ktoré spĺňajú jedno kritérium

Funkcia SUMIFS spočíta len hodnoty, ktoré spĺňajú viacero kritérií

Funkcia IFS (Microsoft 365, Excel 2016 a novšie verzie)

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Zisťovanie chýb vo vzorcoch

Štatistické funkcie

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×