Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Ak sa chcete uistiť, že jedna hodnota sa nerovná inej hodnote, použite funkciu NOT, ktorá patrí medzi logické funkcie.

Príklad

Príklady funkcie NOT na obrátenie argumentov.  Napríklad =NOT(1+1=2)

Funkcia NOT vráti opačnú hodnotu, ako má jej argument.

Jedným z najčastejších použití funkcie NOT je rozšírenie možností využitia iných funkcií, ktoré vykonávajú logické testy. Funkcia IF napríklad vykonáva logický test a vracia jednu hodnotu, ak je výsledkom testu hodnota TRUE, a inú hodnotu, ak je výsledkom testu hodnota FALSE. Použitím funkcie NOT ako argumentu logického testu funkcie IF môžete namiesto jednej podmienky otestovať množstvo rôznych podmienok.

Syntax

NOT (logická hodnota)

Syntax funkcie NOT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Logická_hodnota    Povinný argument. Hodnota alebo výraz, ktorý môže nadobudnúť hodnotu TRUE alebo FALSE.

Poznámky

Ak je logická hodnota tohto argumentu FALSE, funkcia NOT vráti hodnotu TRUE. Ak je logická hodnota TRUE, funkcia NOT vráti hodnou FALSE.

Príklady

Tu je niekoľko všeobecných príkladov použitia funkcie NOT samostatne a v spojení s funkciami IF, AND a OR.

Príklady funkcie NOT s funkciami IF, AND a OR

Vzorec

Popis

=NOT(A2>100)

Hodnota v bunke A2 NOT (nie je) väčšia ako 100

=IF(AND(NOT(A2>1);NOT(A2<100));A2;"Hodnota je mimo povoleného rozsahu")

50 je viac ako 1 (TRUE) AND (a) 50 je menej ako 100 (TRUE), takže NOT zmení obidva argumenty na FALSE. Funkcia AND vyžaduje, aby obidva argumenty mali hodnotu TRUE, takže vráti výsledok, ak je hodnota FALSE.

=IF(OR(NOT(A3<0);NOT(A3>50));A3;"Hodnota je mimo povoleného rozsahu")

100 nie je menej ako 0 (FALSE) a 100 je viac ako 50 (TRUE), takže funkcia NOT zmení argumenty na TRUE/FALSE. Funkcia OR vyžaduje, aby iba jeden argument mal hodnotu TRUE, takže vráti výsledok, ak je hodnota TRUE.

Výpočet provízie z predaja

Tu je pomerne bežný scenár, v ktorom potrebujeme pomocou funkcie NOT spolu s funkciami IF a AND vypočítať, či predajcovia majú nárok na prémiu.

Príklad výpočtu prémie z predaja s funkciami IF, AND a NOT.  Vzorec v bunke E14 je =IF(AND(NOT(B14<$B$7);NOT(C14<$B$5));B14*$B$8;0)
  • =IF(AND(NOT(B14<$B$7);NOT(C14<$B$5));B14*$B$8;0)- IF (ak) hodnota v poli Celkový predaj NOT (nie je) menšia ako Predajný cieľ AND (a) hodnota v poli Účty NOT (nie je) menšia ako hodnota v poli Cieľ na účte, potom sa hodnota Celkový predaj vynásobí hodnotou Provízia %. V opačnom prípade sa vráti hodnota 0.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech alebo získať podporu v rámci komunity lokality Answers.

Súvisiace témy

Video: Rozšírené funkcie IF
Naučte sa používať vnorené funkcie vo vzorci
IF (funkcia)
AND (funkcia)
OR (funkcia)
Prehľad vzorcov v Excel
Ako sa vyhnúť nefunkčným vzorcom
Zisťovanie chýb vo vzorcoch pomocou kontroly chýb
Klávesové skratky vo Excel
Logické funkcie (odkaz)
Excel funkcie (podľa abecedy)
Excel funkcie (podľa kategórie)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×