Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Chyba #DELENIENULOU! sa v Microsoft Exceli zobrazí, keď sa určité číslo delí nulou (0). Môže ísť o prípady, keď zadáte jednoduchý vzorec, napríklad =5/0, alebo keď vzorec odkazuje na bunku, ktorá obsahuje nulu alebo neobsahuje žiadnu hodnou, ako je znázornené na obrázku.

Príklady vzorcov spôsobujúcich #DIV/0! #HODNOTA!.

Pri odstraňovaní chyby vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Skontrolujte, či deliteľ vo funkcii alebo vo vzorci nemá hodnotu nula alebo nie je tvorený prázdnou bunkou.

  • Zmeňte odkaz na bunku vo vzorci na inú bunku, ktorá neobsahuje nulu (0) ani prázdnu hodnotu.

  • Do bunky, na ktorú sa vo vzorci odkazuje ako na deliteľ, zadajte hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

Mnohokrát #DIV/0! sa nedá vyhnúť, pretože vzorce čakajú na zadanie od vás alebo niekoho iného. V takom prípade nechcete, aby sa chybové hlásenie vôbec zobrazoval, preto existuje niekoľko spôsobov spracovania chýb, ktoré môžete použiť na potlačenie chyby počas čakania na zadanie.

Vyhodnotenie menovateľa pre 0 alebo žiadnu hodnotu

Najjednoduchším spôsobom na potlačenie chyby #DELENIENULOU! je použiť funkciu IF na vyhodnotenie existencie menovateľa. Ak je to 0 alebo žiadna hodnota, namiesto chybovej hodnoty #DELENIENULOU! sa zobrazí 0 alebo žiadna hodnota, a v opačnom prípade sa vzorec vypočíta.

Ak chybu spôsobuje napríklad vzorec =A2/A3, použite vzorec =IF(A3;A2/A3;0), ak chcete vrátiť hodnotu 0, alebo použite vzorec =IF(A3;A2/A3;””) , ak chcete vrátiť prázdny reťazec. Môžete tiež zobraziť napríklad takúto vlastnú správu: =IF(A3;A2/A3;”Je potrebný vstup”). S funkciou QUOTIENT z prvého príkladu by ste použili vzorec =IF(A3;QUOTIENT(A2;A3);0). Tento vzorec dá Excelu pokyn: AK(A3 existuje, vrátiť výsledok vzorca, v opačnom prípade ho ignorovať).

Príklady riešenia #DIV/0! #HODNOTA!.

Potlačenie chyby #DELENIENULOU! pomocou funkcie IFERROR

Túto chybu môžete potlačiť aj vnorením operácie delenia do funkcie IFERROR. Pri použití vzorca A2/A3 môžete použiť vzorec =IFERROR(A2/A3;0). Tento vzorec dá Excelu pokyn, že ak je výsledkom vzorca chyba, má vrátiť 0, a v opačnom prípade má vrátiť výsledok vzorca.

Poznámka: metóda IFERROR aj IF(ISERROR()) sú nástroje na hromadné spracovanie chýb, čo znamená, že potlačia všetky chyby a nie len chybu #DELENIENULOU!. Pred použitím akéhokoľvek spracovania chýb sa treba presvedčiť, či vzorec funguje správne, v opačnom prípade možno nezistíte, že vzorec nefunguje podľa vašich očakávaní.

Tip: Ak je v Exceli zapnutá kontrola chýb, môžete vybrať Obrázok tlačidla vedľa bunky, ktorá zobrazuje chybu. Vyberte položku Zobraziť kroky výpočtu , ak je k dispozícii, a vyberte riešenie, ktoré funguje s vašimi údajmi.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Pozrite tiež

IF (funkcia)

IFERROR (funkcia)

IS (funkcie)

Prehľad vzorcov v Exceli

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Zisťovanie chýb vo vzorcoch

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×