Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Ak chcete určiť, či majú niektoré podmienky v teste hodnotu TRUE, použite jednu z logických funkcií – funkciu OR.

Príklad

Príklady použitia funkcie OR.

Ak je výsledkom ktoréhokoľvek argumentu hodnota TRUE, funkcia OR vráti hodnotu TRUE. Ak je výsledkom všetkých argumentov hodnota FALSE, vráti hodnotu FALSE.

Jedným z najčastejších použití funkcie OR je rozšírenie možností využitia iných funkcií, ktoré vykonávajú logické testy. Funkcia IF napríklad vykonáva logický test a vracia jednu hodnotu, ak je výsledkom testu hodnota TRUE, a inú hodnotu, ak je výsledkom testu hodnota FALSE. Použitím funkcie OF ako argumentu logický_test funkcie IF môžete namiesto jednej podmienky otestovať množstvo rôznych podmienok.

Syntax

OR(logická_hodnota1; [logická_hodnota2]; ...)

Syntax funkcie OR obsahuje tieto argumenty:

Argument

Popis

Logická_hodnota1

Povinný argument. Prvá podmienka na otestovanie, ktorej výsledkom môže byť hodnota TRUE alebo FALSE.

Logická_hodnota2; ...

Voliteľný argument. Ďalšie podmienky na otestovanie (najviac 255), ktorých výsledkom môže byť hodnota TRUE alebo FALSE.

Poznámky

  • Hodnotou argumentov musia byť logické hodnoty, ako je TRUE alebo FALSE, alebo to musia byť polia alebo odkazy obsahujúce logické hodnoty.

  • Ak obsahuje argument v tvare poľa alebo odkazu text alebo prázdne bunky, ich hodnoty sa ignorujú.

  • Ak zadaný rozsah neobsahuje logické hodnoty, funkcia OR vráti #VALUE! .

  • Pomocou funkcie OR môžete zistiť, či sa v poli nachádza hodnota. Ak chcete zadať vzorec poľa, stlačte kombináciu klávesov CTRL + SHIFT + ENTER.

Príklady

Tu je niekoľko všeobecných príkladov použitia funkcie OR samostatne a v spojení s funkciou IF.

Príklady použitia funkcie OR s funkciou IF.

Vzorec

Popis

=OR(A2>1;A2<100)

Zobrazí hodnotu TRUE, ak je hodnota v bunke A2 väčšia ako 1 ALEBO menšia ako 100. V opačnom prípade zobrazí hodnotu FALSE.

=IF(OR(A2>1;A2<100);A3;"Hodnota je mimo rozsahu")

Zobrazí hodnotu v bunke A3, ak je väčšia ako 1 ALEBO menšia ako 100. V opačnom prípade zobrazí hlásenie Hodnota je mimo rozsahu.

=IF(OR(A2<0;A2>50);A2;"Hodnota je mimo rozsahu")

Zobrazí hodnotu v bunke A2, ak je menšia ako 0 ALEBO väčšia ako 50. V opačnom prípade zobrazí hlásenie.

Výpočet provízie z predaja

Tu je pomerne bežný scenár, v ktorom potrebujeme pomocou funkcií IF a OR vypočítať, či predajcovia majú nárok na províziu.

Príklad použitia funkcie IF a OR na výpočet provízie z predaja.
  • =IF(OR(B14>=$B$4;C14>=$B$5);B14*$B$6;0)AK je hodnota Celkový predaj väčšia ako alebo sa rovná (>=) hodnote Cieľ objemu predaja ALEBO je hodnota Zákazníci väčšia ako alebo sa rovná (>=) hodnote Cieľ počtu zákazníkov, potom vynásobte hodnotu Celkový predaj hodnotou % provízie. V opačnom prípade sa vráti hodnota 0.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech alebo získať podporu v rámci komunity lokality Answers.

Súvisiace témy

Video: Rozšírené funkcie IF
Naučte sa používať vnorené funkcie vo vzorci
IF (funkcia)
AND (funkcia)
NOT (funkcia)
Prehľad vzorcov v Excel
Ako sa vyhnúť nefunkčným vzorcom
Zisťovanie chýb vo vzorcoch
Klávesové skratky vo Excel
Logické funkcie (odkaz)
Excel funkcie (podľa abecedy)
Excel funkcie (podľa kategórie)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×