Príbuzné témy
×
Snímky a rozloženia
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Snímky a rozloženia

Pridanie, duplikovanie, odstránenie snímok v PowerPointe a zmena ich usporiadania

Pri vytváraní prezentácie zvyčajne pridávate nové snímky, premiestňujete ich a odstraňujete tie, ktoré nepotrebujete.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Pridanie snímok

 1. Vyberte snímku, za ktorou má nasledovať nová snímka.

 2. Vyberte položky Domov > Nová snímka.

 3. Vyberte rozloženie.

 4. Vyberte textové pole a zadajte text.

Odstránenie snímok

 • Pre jednu snímku:
  Kliknite pravým tlačidlom myši na snímku na table miniatúr na ľavej strane a potom vyberte položku Odstrániť snímku.

 • Pre viacero snímok:
  Stlačte a podržte kláves Ctrl a na table miniatúr na ľavej strane vyberte snímky. Uvoľnite kláves Ctrl. Potom kliknite pravým tlačidlom na zvolený výber a vyberte možnosť Odstrániť snímku.

 • Postupnosť snímok:
  Stlačte a podržte kláves Shift a na table miniatúr na ľavej strane vyberte prvú a poslednú snímku v poradí. Uvoľnite kláves Shift. Potom kliknite pravým tlačidlom na zvolený výber a vyberte možnosť Odstrániť snímku.

Duplikovanie snímky

Na table s miniatúrami vľavo kliknite pravým tlačidlom na miniatúru snímky, ktorú chcete duplikovať, a potom kliknite na položku Duplikovať snímku. Duplikovaná snímka sa vloží za pôvodnú snímku.

Zmena poradia snímok

 • Premiestnenie jednej snímky:
  Na table vľavo kliknite na miniatúru snímky, ktorú chcete premiestniť, a potom ju presuňte na nové miesto.

 • Premiestnenie viacerých snímok:
  Stlačte a podržte kláves Ctrl a na table vľavo kliknite na každú snímku, ktorú chcete premiestniť. Uvoľnite kláves Ctrl a potom presuňte vybraté snímky ako skupinu do nového umiestnenia.

Pozrite tiež

Čo je rozloženie snímky?

Použitie zvislého zobrazenia (na výšku) snímok v prezentácii

Opätovné použitie (importovanie) snímok z inej prezentácie

Základné úlohy pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Pridanie novej snímky

 1. V normálnom zobrazení na ľavej table miniatúr snímok vyberte snímku, za ktorou má nasledovať nová snímka.

 2. Na karte Domov vyberte šípku vedľa položky Nová snímka.

 3. V galérii rozložení vyberte požadované rozloženie pre novú snímku. 

 4. Po vložení novej snímky môžete kliknúť do zástupného objektu a začať pridávať obsah.

Pridanie snímky

Zmena poradia snímok

Na ľavej table vyberte miniatúru snímky, ktorú chcete premiestniť, a potom ju presuňte na nové miesto.

Presun snímky

Tip: Ak chcete vybrať viacero snímok, stlačte a podržte kláves Command a zároveň kliknite na všetky snímky, ktoré chcete premiestniť. Potom snímky presuňte ako skupinu do nového umiestnenia.

Odstránenie snímky

Na ľavej table stlačte kláves Ctrl a kliknite alebo kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte miniatúru snímky, ktorá sa má odstrániť. Potom kliknite na položku Odstrániť snímku.

Odstránenie snímky

Prípadne jednoducho vyberte snímku, ktorú chcete odstrániť, a stlačte kláves Delete.

Duplikovanie snímky

Na table vľavo stlačte kláves Ctrl a kliknite alebo kliknite pravým tlačidlom myši na miniatúru snímky, ktorú chcete duplikovať. Potom v ponuke možností vyberte položku Duplikovať snímku

Snímka obrazovky zobrazuje vybratú snímku a vybratú možnosť Duplikovať snímku v ponuke, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši.

Ak chcete pridať snímku z inej prezentácie, pozrite si tému Opätovné použitie (importovanie) snímok z inej prezentácie.

Ďalším spôsobom, ako zobraziť všetky snímky naraz a zmeniť ich usporiadanie, je použiť zobrazenie Radenie snímok. Ďalšie informácie nájdete tu: Prepnutie na rôzne zobrazenia v PowerPointe

Pozrite tiež

Usporiadanie powerpointovej snímky do sekcií

Navrhovanie v PowerPointe

Použitie rozloženia snímky

Vytvorenie prezentácie pomocou štyroch jednoduchých krokov

Pridanie novej snímky

 1. Na table miniatúr snímok na ľavej strane vyberte snímku, za ktorou bude nasledovať nová snímka. 

 2. Na karte Domov kliknite na položku Nová snímka.

 3. V dialógovom okne Nová snímka vyberte rozloženie pre novú snímku.

  Prečítajte si ďalšie informácie o rozloženiach snímok.

 4. Vyberte položku Pridať snímku.

  Vloží sa nová snímka. Kliknutím do zástupného objektu začnite pridávať obsah.

Dialógové okno Nová snímka v PowerPointe Online ponúka na výber viacero rozložení snímok

Zmena poradia snímok

Na table vľavo vyberte miniatúru snímky, ktorá sa má premiestniť, a potom ju presuňte na nové miesto.

Na table miniatúr môžete kliknutím na snímku a jej presunutím zmeniť poradie.

Tip: Ak chcete premiestniť viacero snímok, stlačte a podržte kláves Ctrl a postupne kliknite na všetky snímky, ktoré chcete premiestniť. Potom ich presuňte ako skupinu na nové miesto. 

Odstránenie snímky

Na ľavej table kliknite pravým tlačidlom myši na miniatúru snímky, ktorá sa má odstrániť. Stlačením a podržaním klávesu Ctrl vyberte viacero snímok alebo stlačením a podržaním klávesu Shift vyberte viacero snímok po sebe. Potom kliknite na položku Odstrániť snímku.

Kliknite pravým tlačidlom myši na snímku a potom vyberte položku Odstrániť snímku

Duplikovanie snímky

Na ľavej table kliknite pravým tlačidlom myši na miniatúru snímky, ktorú chcete duplikovať. V ponuke vyberte položku Duplikovať snímku.

Kliknite pravým tlačidlom myši na snímku a potom vyberte položku Duplikovať snímku

Pozrite tiež

Použitie rozloženia snímky 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×