Príbuzné témy
×
Snímky a rozloženia
Snímky a rozloženia

Pridanie, duplikovanie, odstránenie snímok v PowerPointe a zmena ich usporiadania

Pri vytváraní prezentácie zvyčajne pridávate nové snímky, premiestňujete ich a odstraňujete tie, ktoré nepotrebujete.

Váš prehliadač nepodporuje video.

Pridanie snímok

 1. Vyberte snímku, za ktorou má nasledovať nová snímka.

 2. Vyberte položky Domov > Nová snímka.

 3. Vyberte rozloženie.

 4. Vyberte textové pole a zadajte text.

Odstránenie snímok

 1. Jedna snímka: Kliknite pravým tlačidlom na snímku na table s miniatúrami na ľavej strane a vyberte položku Odstrániť snímku.

 2. Viacero snímok: Stlačte a podržte stlačený kláves Ctrl a na table s miniatúrami na ľavej strane vyberte snímky. Uvoľnite kláves Ctrl. Potom kliknite pravým tlačidlom na zvolený výber a vyberte možnosť Odstrániť snímku.

 3. Postupnosť snímok: Stlačte a podržte stlačený kláves Shift a na table s miniatúrami na ľavej strane vyberte prvú a poslednú snímku v postupnosti. Uvoľnite kláves Shift. Potom kliknite pravým tlačidlom na zvolený výber a vyberte možnosť Odstrániť snímku.

Duplikovanie snímky

Na table s miniatúrami vľavo kliknite pravým tlačidlom na miniatúru snímky, ktorú chcete duplikovať, a potom kliknite na položku Duplikovať snímku. Duplikovaná snímka sa vloží za pôvodnú snímku.

Zmena poradia snímok

Na table vľavo kliknite na miniatúru snímky, ktorú chcete premiestniť, a potom ju presuňte na nové umiestnenie.

Výber viacerých snímok: Stlačte a podržte kláves Ctrl a na table na ľavej strane kliknite na každú snímku, ktorú chcete premiestniť. Uvoľnite kláves Ctrl a potom presuňte vybraté snímky ako skupinu do nového umiestnenia.

Pozrite tiež

Čo je rozloženie snímky?

Použitie zvislého zobrazenia (na výšku) snímok v prezentácii

Opätovné použitie (importovanie) snímok z inej prezentácie

Základné úlohy pri vytváraní powerpointovej prezentácie

Pridanie novej snímky

 1. V normálnom zobrazení na table miniatúr snímok vľavo kliknite na snímku, po ktorej má nasledovať nová snímka.

 2. Na karte Domov kliknite na šípku vedľa položky Nová snímka.

 3. V galérií s rozloženiami kliknite na rozloženie, ktoré chcete použiť pre novú snímku.

 4. Nová snímka sa vloží a po kliknutí do zástupného objektu môžete začať pridávať obsah.

Pridanie snímky

Zmena poradia snímok

Na table vľavo kliknite na miniatúru snímky, ktorú chcete premiestniť, a potom ju presuňte na nové umiestnenie.

Presun snímky

Tip: Ak chcete vybrať viacero snímok, stlačte a podržte kláves Command a zároveň kliknite na všetky snímky, ktoré chcete premiestniť. Potom snímky presuňte ako skupinu do nového umiestnenia.

Odstránenie snímky

Na table vľavo buď stlačte kláves Ctrl a zároveň kliknite, alebo kliknite pravým tlačidlom myši na miniatúru snímky, ktorú chcete odstrániť, a potom kliknite na položku Odstrániť snímku.

Odstránenie snímky

Alternatívne môžete kliknúť na snímku, ktorú chcete odstrániť, a potom stlačiť kláves Delete.

Duplikovanie snímky

Na table vľavo buď stlačte kláves Ctrl a zároveň kliknite, alebo kliknite pravým tlačidlom myši na miniatúru snímky, ktorú chcete duplikovať, a potom kliknite na položku Duplikovať snímku.

Snímka obrazovky zobrazuje vybratú snímku a vybratú možnosť Duplikovať snímku v ponuke, ktorá sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom myši.

(Ak chcete pridať snímku z inej prezentácie, pozrite si tému Opätovné použitie (importovanie) snímok z inej prezentácie.)

Ďalšou možnosťou, ako zobraziť všetky snímky naraz a usporiadať ich, je použiť zobrazenie Radenie snímok. Prečítajte si o ňom v téme Prepnutie na iné zobrazenia v PowerPointe.

Pozrite tiež

Použitie sekcií v prezentácii v PowerPointe pre Mac

Navrhovanie v PowerPointe

Vytvorenie alebo zmena rozložení snímok v PowerPointe pre Mac

Vytvorenie základnej prezentácie v PowerPointe pre Mac v štyroch krokoch

Pridanie novej snímky

 1. Na table miniatúr snímok vľavo kliknite na snímku, po ktorej má nasledovať nová snímka.

 2. Na karte Domov kliknite na položku Nová snímka.

 3. V dialógovom okne Nová snímka vyberte rozloženie, ktoré chcete použiť pre novú snímku.

  Prečítajte si ďalšie informácie o rozloženiach snímok.

 4. Vyberte položku Pridať snímku.

  Nová snímka sa vloží a po kliknutí do zástupného objektu môžete začať pridávať obsah.

Dialógové okno Nová snímka v PowerPointe Online ponúka na výber viacero rozložení snímok

Zmena poradia snímok

Na table vľavo kliknite na miniatúru snímky, ktorú chcete premiestniť, a potom ju presuňte na nové umiestnenie.

Na table miniatúr môžete kliknutím na snímku a jej presunutím zmeniť poradie.

Tip: Ak chcete vybrať viacero snímok, stlačte a podržte kláves Ctrl a zároveň kliknite na všetky snímky, ktoré chcete premiestniť. Potom snímky presuňte ako skupinu na nové umiestnenie.

Odstránenie snímky

Na table vľavo kliknite pravým tlačidlom myši na miniatúru snímky, ktorú chcete odstrániť (ak chcete vybrať viaceré snímky, stlačte a podržte kláves Ctrl, alebo ak chcete vybrať viaceré snímky nasledujúce za sebou, stlačte a podržte kláves Shift), a potom kliknite na položku Odstrániť snímku.

Kliknite pravým tlačidlom myši na snímku a potom vyberte položku Odstrániť snímku

Duplikovanie snímky

Na table vľavo kliknite pravým tlačidlom myši na miniatúru snímky, ktorú chcete duplikovať, a potom kliknite na položku Duplikovať snímku.

Kliknite pravým tlačidlom myši na snímku a potom vyberte položku Duplikovať snímku

Pozrite tiež

Výber rozloženia snímok 

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

Pripojiť k Microsoft insiderov chcú >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×