Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Funkcia SWITCH vyhodnotí jednu hodnotu (ktorá sa nazýva výraz) voči zoznamu hodnôt a vráti výsledok, ktorý korešponduje s prvou zodpovedajúcou hodnotou. Ak neexistuje žiadna zhoda, môže vrátiť voliteľnú predvolenú hodnotu.

Poznámka: Táto funkcia je k dispozícii vo Windowse alebo Macu, ak máte Office 2019 alebo ak máte predplatné na Microsoft 365. Ak ste predplatiteľom služieb Microsoft 365, uistite sa, že používate najnovšiu verziu balíka Office.

Syntax

SWITCH(expression, value1, result1, [default alebo value2, result2],…[default alebo value3, result3])

Argument

Popis

Výraz
(povinné)

Výraz je hodnota (ako napríklad číslo, dátum alebo text), ktorá bude porovnaná so zoznamom hodnôt value1…value126.

value1…value126

ValueN je hodnota, ktorá bude porovnaná s výrazom.

result1…result126

ResultN je hodnota, ktorá bude vrátená, ak príslušný argument valueN bude zodpovedať výrazu. ResultN musí byť dodaný pre každý zodpovedajúci argument valueN.

Predvolené
(voliteľné)

Default je predvolená hodnota vrátená v prípade, že sa nenájde žiadna zhoda vo výrazoch valueN. Argument default je identifikovaný tým, že sa nenájde žiadny zodpovedajúci výraz resultN (pozri príklady). Default musí byť posledný argument vo funkcii.

Keďže funkcie sú obmedzené na 254 argumentov, môžete použiť až 126 dvojíc argumentov typu value a result (hodnota a výsledok).

Prehľad

V najjednoduchšej podobe funkcia SWITCH znamená:

  • = SWITCH(Hodnota, ktorá sa má prepnúť; Hodnota, ktorá sa má zhodovať1...[2-126]; Hodnota, ktorá sa má vrátiť, ak sa nájde zhoda1...[2-126]; Hodnota, ktorá sa má vrátiť, ak sa nenájde zhoda)

Vyhodnotiť môžete až 126 zodpovedajúcich hodnôt a výsledkov.

Pozrite si tento vzorec:

Podrobný popis argumentov funkcie SWITCH
  1. Hodnota, ktorá sa má prepnúť. V tomto prípade sa hodnota funkcie WEEKDAY(A2) rovná 2.

  2. Hodnota, ktorá sa má zhodovať. V tomto prípade ide o 1, 2 a 3.

  3. Hodnota, ktorá sa má vrátiť, ak sa nájde zhoda. V tomto prípade je to hodnota 1 pre nedeľu, 2 pre pondelok a 3 pre utorok.

  4. Predvolená hodnota, ktorá sa má vrátiť, ak sa nenájde zhoda. V tomto prípade je to text Žiadna zhoda.

    Poznámka: Ak sa nevyskytli žiadne zodpovedajúce hodnoty a nie je dodaný žiadny argument default, funkcia SWITCH vráti chybové hlásenie #NEDOSTUPNÝ! V opačnom prípade vrátia tieto funkcie chybu #HODNOTA!

Príklady

Ak si chcete pozrieť, ako funguje funkcia SWITCH, vzorové údaje v tejto tabuľke môžete skopírovať a prilepiť ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak vzorce nezobrazujú výsledky, označte ich a stlačte tlačidlá F2 > Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Príklad

Hodnota

Vzorec

Výsledok

2

=SWITCH(WEEKDAY(A2);1;"Nedeľa";2;"Pondelok";3;"Utorok";"Žiadna zhoda")

Keďže A2 = 2, a pondelok je argument typu result zodpovedajúci hodnote 2, funkcia SWITCH vráti pondelok

99

=SWITCH(A3;1;"Nedeľa";2;"Pondelok";3;"Utorok")

Pretože neexistuje žiadna zhoda a žiadny iný argument, funkcia SWITCH vráti hlásenie #NEDOSTUPNÝ!

99

=SWITCH(A4;1;"Nedeľa";2;"Pondelok";3;"Utorok";"Žiadna zhoda")

Žiadna zhoda

2

= SWITCH(A5;1;"Nedeľa";7;"Sobota";"Pracovný deň")

Pracovný deň

3

= SWITCH(A6;1;"Nedeľa";2;"Pondelok";3;"Utorok";4;"Streda";"Žiadna zhoda")

Utorok

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Pozrite tiež

Funkcia VLOOKUP

Funkcia CHOOSE

Funkcia IF

Funkcia IFS

Prehľad vzorcov v programe Excel

Zabránenie vzniku nefunkčných vzorcov

Vyhľadanie a oprava chýb vo vzorcoch

Excelové klávesové skratky a funkčné klávesy

Logické funkcie (odkaz)

Zoznam funkcií Excelu (podľa abecedy)

Zoznam funkcií Excelu (podľa kategórie)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×