Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Poznámka: Niektoré produkty nemusia byť vo vašej krajine alebo oblasti k dispozícii.

Uistite sa, že máte najnovšie aktualizácie pre Surface, aby vaše zariadenie Surface Duo mohlo dosahovať čo najlepší výkon.

Získanie aktualizácie

Aktualizácie pre Surface sa uvoľňujú postupne, nie všetky zariadenia Surface dostanú aktualizáciu v rovnakom čase, ale budú doručené do všetkých zariadení. Ak ste nedostali aktualizáciu, pozrite si tému Aktualizácie pre Surface Duo.

Poznámky: 

 • Aktualizácie softvéru nie je možné odinštalovať ani vrátiť na staršiu verziu.

 • Pri inštalácii najnovšej aktualizácie zároveň získate všetky predchádzajúce aktualizácie, ak ich ešte v Surface nemáte. Sťahujú a inštalujú sa iba aktualizácie, ktoré sú určené pre Surface Duo.

 • Po nainštalovaní aktualizácií ťuknite na položku Reštartovať teraz.

Zlepšenia a opravy v aktualizácii

Aktualizácie z októbra 2021

Vydanie zo 14. októbra

Nasledujúce aktualizácie sú k dispozícii pre odomknuté zariadenia Surface Duos v Severnej Amerike, Európe a pre zamknuté zariadenia AT&T Surface Duos.

 Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2021.913.25 (Severná Amerika)

2021.913.26 (Európa)

2021.913.27 (AT&T Locked Device)

Táto aktualizácia:

 • Týka sa scenárov uvedených v bulletine o zabezpečení systému Android – október 2021.

Vydanie zo 17. septembra

Nasledujúce aktualizácie sú k dispozícii pre zamknuté zariadenia AT&T Surface Duo.

Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2021.817.36 (AT&T Locked Device)
 

Táto aktualizácia:

 • Týka sa scenárov uvedených v Bulletine o zabezpečení systému Android – september 2021.

Vydanie zo 16. septembra

Nasledujúce aktualizácie sú k dispozícii pre odomknuté zariadenia Surface Duo v Severnej Amerike a Európe.

Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2021.817.35 (Severná Amerika)

2021.817.37 (Európa)

Táto aktualizácia:

 • Týka sa scenárov uvedených v Bulletine o zabezpečení systému Android – september 2021.

Vydanie z 19. augusta

Nasledujúce aktualizácie sú k dispozícii pre odomknuté zariadenia Surface Duos v Severnej Amerike, Európe a zamknuté v AT&T Surface Duos.

Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2021.721.41 (Severná Amerika)

2021.721.43 (Európa)

2021.721.42 (AT&T Locked Device)

Táto aktualizácia:

 • Adresy scenárov uvedených v Bulletine o zabezpečení systému Android – august 2021.

Vydanie z 26. júla

Nasledujúce aktualizácie sú k dispozícii pre odomknuté zariadenia Surface Duos v Severnej Amerike, Európe a zamknuté v AT&T Surface Duos.

Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2021.622.45 (Severná Amerika)

2021.622.47 (Európa)

2021.622.32 (AT&T Locked Device)

Táto aktualizácia:

 • Týka sa scenárov uvedených v Bulletine o zabezpečení systému Android – júl 2021.

Vydanie zo 6. júla


Nasledujúce aktualizácie sú k dispozícii pre zamknuté zariadenia AT&T Surface Duo.

Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2021.525.63 (AT&T Locked Device)
 

Táto aktualizácia:

 • Týka sa scenárov uvedených v bulletine o zabezpečení systému Android – jún 2021.

 • Vylepšenie stability zariadenia a používateľského rozhrania.

Vydanie z 28. júna

Nasledujúce aktualizácie sú k dispozícii pre odomknuté zariadenia Surface Duo v Severnej Amerike a Európe.

Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2021.525.62 (Severná Amerika)

2021.525.64 (Európa)
 

Táto aktualizácia:

 • Týka sa scenárov uvedených v bulletine o zabezpečení systému Android – jún 2021.

 • Vylepšenie stability zariadenia a používateľského rozhrania.

Vydanie z 8. júna

Nasledujúce aktualizácie sú k dispozícii pre zamknuté zariadenia AT&T Surface Duo.

Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2021.419.71 (AT&T Locked Device)

Táto aktualizácia:

 • Týka sa scenárov uvedených v bulletine o zabezpečení systému Android – máj 2021.

 • Vylepšuje stabilitu zariadenia a používateľského rozhrania.

 • Vylepšenie situácie, kedy sa sčernie jedna obrazovka pri používaní zariadenia Surface Duo v režime knihy.

 • Oprava situácie, keď sa v režime knihy zobrazila správa "Double-tap to switch screens" (Prepnutie obrazovky dvojitým ťuknutím).

 • Oprava scenára použitia funkcie TalkBack s navigáciou s 3 tlačidlami, pri ktorom sa zoznam naposledy použitých aplikácií pri spustení z pravej obrazovky zobrazuje na ľavej obrazovke.

Vydanie z 27. mája

Nasledujúce aktualizácie sú k dispozícii pre odomknuté zariadenia Surface Duo v Severnej Amerike a Európe.

Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2021.419.70 (Severná Amerika)

2021.419.72 (Európa)

Táto aktualizácia:

 • Týka sa scenárov uvedených v bulletine o zabezpečení systému Android – máj 2021.

 • Vylepšuje stabilitu zariadenia a používateľského rozhrania.

 • Vylepšenie situácie, kedy sa sčernie jedna obrazovka pri používaní zariadenia Surface Duo v režime knihy.

 • Oprava situácie, keď sa v režime knihy zobrazila správa "Prepnúť obrazovku dvojitým ťuknutím".

 • Oprava scenára použitia funkcie TalkBack s navigáciou s 3 tlačidlami, pri ktorom sa zoznam naposledy použitých aplikácií pri spustení z pravej obrazovky zobrazuje na ľavej obrazovke.

Vydanie z 27. apríla

Nasledujúce aktualizácie sú k dispozícii pre zamknuté zariadenia AT&T Surface Duo.

Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2021.314.92
(AT&T Locked Device)

Táto aktualizácia:

 • Týka sa scenárov uvedených v Bulletine o zabezpečení systému Android – apríl 2021.

 • Vylepšuje stabilitu zariadenia a používateľského rozhrania.

 • Vylepšuje výkon zariadenia pri otváraní a zatváraní aplikácií, pri prístupe k naposledy použitým aplikáciám alebo pri potiahnutí prstom nahor na zobrazenie všetkých aplikácií.

 • Opravuje scenár, pri ktorom sa po odomknutí zariadenia Surface Duo nezobrazuje tapeta.

 • Opravuje scenár, pri ktorom sa v hornej časti spustenej aplikácie zobrazuje štítok s oznámením, čo spôsobuje sčernenie obrazovky.

Vydanie z 20. apríla

Nasledujúce aktualizácie sú k dispozícii pre odomknuté zariadenia Surface Duo v Severnej Amerike a Európe.

Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2021.314.91 (Severná Amerika)

2021.314.93 (Európa)
 

Táto aktualizácia:

 • Týka sa scenárov uvedených v Bulletine o zabezpečení systému Android – apríl 2021.

 • Vylepšuje stabilitu zariadenia a používateľského rozhrania.

 • Vylepšuje výkon zariadenia pri otváraní a zatváraní aplikácií, pri prístupe k naposledy použitým aplikáciám alebo pri potiahnutí prstom nahor na zobrazenie všetkých aplikácií.

 • Opravuje scenár, pri ktorom sa po odomknutí zariadenia Surface Duo nezobrazuje tapeta.

 • Opravuje scenár, pri ktorom sa v hornej časti spustenej aplikácie zobrazuje štítok s oznámením, čo spôsobuje sčernenie obrazovky.

Vydanie z 25. marca

Nasledujúce aktualizácie sú k dispozícii pre zamknuté zariadenia AT&T Surface Duo.

Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2021.207.71 (AT&T Locked Device)
 

Táto aktualizácia:

 • Týka sa scenárov uvedených v Bulletine o zabezpečení systému Android – marec 2021.

 • Zlepšuje stabilitu systému.

 • Zlepšuje výkon zariadenia.

 • Zlepšuje stabilitu používateľského rozhrania Surface Duo.

 • Zlepšuje skúsenosť s prichádzajúcim zvonením v aplikáciách na komunikáciu.

 • Opravuje problémy pri skrytí aplikácií v režime jednej obrazovky, kde nastávalo oneskorenie pred zobrazením domovskej obrazovky.

 • Snímky obrazovky v režime jednej obrazovky teraz zaznamenajú aktívnu obrazovku namiesto oboch.

 • Zvyšuje čas, v priebehu ktorého je na zmenu obrazoviek k dispozícii možnosť Prepnúť obrazovku dvojitým ťuknutím.

 • Opravuje možnosť odomknúť zariadenie pomocou čítačky odtlačkov prstov, keď je nad obrazovkou uzamknutia spustená aplikácia.

 • Aplikácie, ktoré podporujú iba orientáciu na výšku, sa teraz môžu otáčať v smere hodinových ručičiek, keď presahujú do oboch obrazoviek.

Vydanie z 18. marca

Nasledujúce aktualizácie sú k dispozícii pre odomknuté zariadenia Surface Duo v Severnej Amerike a Európe.

Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2021.207.70 (Severná Amerika)


2021.207.72 (Európa)

Táto aktualizácia:

 • Týka sa scenárov uvedených v Bulletine o zabezpečení systému Android – marec 2021.

 • Zlepšuje stabilitu systému.

 • Zlepšuje výkon zariadenia.

 • Zlepšuje stabilitu používateľského rozhrania Surface Duo.

 • Vylepšuje skúsenosť s prichádzajúcim zvonením v aplikáciách na komunikáciu.

 • Opravuje problémy pri skrytí aplikácií v režime jednej obrazovky, kde nastávalo oneskorenie pred zobrazením domovskej obrazovky.

 • Snímky obrazovky v režime jednej obrazovky teraz namiesto oboch zaznamenajú aktívnu obrazovku.

 • Zvyšuje čas, v priebehu ktorého je na zmenu obrazoviek k dispozícii možnosť Prepnúť obrazovku dvojitým ťuknutím.

 • Opravuje možnosť odomknúť zariadenie pomocou čítačky odtlačkov prstov, keď je nad obrazovkou uzamknutia spustená aplikácia.

 • Aplikácie, ktoré podporujú iba orientáciu na výšku, sa teraz môžu otáčať v smere hodinových ručičiek, keď presahujú do oboch obrazoviek.

Vydanie z 2. marca

Nasledujúce aktualizácie sú k dispozícii pre zamknuté zariadenia AT&T Surface Duo.

Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2021.115.53 (AT&T Locked Device)

Táto aktualizácia:

 • Týka sa scenárov uvedených v Bulletine o zabezpečení systému Android – február 2021.

 • Zlepšuje stabilitu používateľského rozhrania Surface Duo.

 • Vylepšenie ovládania jediným ťuknutím.

Vydanie zo 17. februára

Nasledujúce aktualizácie sú k dispozícii pre odomknuté zariadenia Surface Duo v Severnej Amerike.

Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2021.115.52 (Severná Amerika)

Táto aktualizácia:

 • Týka sa scenárov uvedených v Bulletine o zabezpečení systému Android – február 2021.

 • Zlepšuje stabilitu používateľského rozhrania Surface Duo.

 • Vylepšenie ovládania jediným ťuknutím.

Nasledujúce aktualizácie sú k dispozícii pre odomknuté zariadenia Surface Duo v Európe.

Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2021.115.54 (Európa)

Táto aktualizácia:

 • Týka sa scenárov uvedených v Bulletine o zabezpečení systému Android – február 2021.

 • Zlepšuje stabilitu používateľského rozhrania Surface Duo.

 • Vylepšenie ovládania jediným ťuknutím.

2020.1211.87 (Európa)

Táto aktualizácia:

 • Týka sa scenárov uvedených v Bulletine o zabezpečení systému Android – december 2020 a január 2021.

 • Zlepšuje stabilitu používateľského rozhrania Surface Duo.

 • Za určitých podmienok pridáva možnosť pridať volajúceho do konferenčných hovorov.

 • Zvyšuje kvalitu zvuku pri používaní režimu reproduktora.

 • Zlepšuje stabilitu pri dotyku.

Vydanie z 9. februára

Nasledujúce aktualizácie sú k dispozícii pre zamknuté zariadenia AT&T Surface Duo.

Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2020.1211.86 (AT&T Locked Device)

Táto aktualizácia:

 • Týka sa scenárov uvedených v Bulletine o zabezpečení systému Android – december 2020 a január 2021.

 • Zlepšuje stabilitu používateľského rozhrania Surface Duo.

 • Za určitých podmienok pridáva možnosť pridať volajúceho ku konferenčným hovorom.

 • Zlepšenie kvality zvuku pri používaní režimu reproduktora.

 • Zlepšuje stabilitu pri dotyku.

Vydanie z 27. januára

Tieto aktualizácie sú k dispozícii pre všetky odomknuté zariadenia Surface Duo.

Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2020.1211.85 (odomknuté zariadenie)

Táto aktualizácia:

 • Týka sa scenárov uvedených v Bulletine o zabezpečení systému Android – december 2020 a január 2021.

 • Zlepšuje stabilitu používateľského rozhrania Surface Duo.

 • Pridáva možnosť za určitých podmienok pridať volajúceho ku konferenčným hovorom.

 • Zvyšuje kvalitu zvuku pri používaní režimu reproduktora.

 • Zlepšuje stabilitu pri dotyku.

Vydanie zo 16. novembra

Nasledujúce aktualizácie sú k dispozícii pre zamknuté zariadenia AT&T Surface Duo.

Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2020.1014.64 (AT&T Locked Device)

Táto aktualizácia:

 • Týka sa scenárov uvedených v Bulletine o zabezpečení systému Android – november 2020.

 • Vylepšuje kvalitu obrazu fotoaparátu.

 • Vylepšuje premiestnenie alebo skrývanie aplikácií, keď presahujú do oboch obrazoviek.

 • Zlepšuje stabilitu pri dotyku.

 • Zlepšuje stabilitu systému.

Vydanie z 13. novembra

Nasledujúce aktualizácie sú k dispozícii pre odomknuté zariadenia Surface Duo.

Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2020.1014.61 (odomknuté zariadenie)

Táto aktualizácia:

 • Týka sa scenárov uvedených v Bulletine o zabezpečení systému Android – november 2020.

 • Vylepšuje kvalitu obrazu fotoaparátu.

 • Vylepšuje premiestnenie alebo skrývanie aplikácií, keď presahujú do oboch obrazoviek.

 • Zlepšuje stabilitu pri dotyku.

 • Zlepšuje stabilitu systému.

Vydanie zo 14. októbra

Nasledujúce aktualizácie sú k dispozícii pre zamknuté zariadenia AT&T Surface Duo.

Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2020.910.73 (AT&T Locked Device)

Táto aktualizácia:

 • Týka sa scenárov uvedených v Bulletine o zabezpečení systému Android – október 2020.

 • Vylepšuje stabilitu a funkcie hovoru.

 • Zlepšuje stabilitu pri dotyku.

 • Vylepšenie režimu jednej obrazovky aplikácie Facebook Messenger pri kliknutí na bublinu chatu na Facebooku.

 • Zlepšuje stabilitu systému.

Vydanie zo 6. októbra

Tieto aktualizácie sú k dispozícii pre všetky odomknuté zariadenia Surface Duo. 

Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2020.910.72 (odomknuté zariadenie)

Táto aktualizácia:

 • Týka sa scenárov uvedených v Bulletine o zabezpečení systému Android – október 2020.

 • Vylepšuje stabilitu a funkcie hovoru.

 • Zlepšuje stabilitu pri dotyku.

 • Vylepšenie režimu jednej obrazovky aplikácie Facebook Messenger pri kliknutí na bublinu chatu na Facebooku.

 • Zlepšuje stabilitu systému.

Vydanie z 10. septembra

Nasledujúce aktualizácie sú k dispozícii pre zariadenia Surface Duo.

Verzia softvéru

Informácie o aktualizácii

2020.812.86 (odomknuté zariadenie)

2020.812.87 (AT&T Locked Device)

Táto aktualizácia:

 • Vylepšenia stability zariadenia

 • Vylepšenia stability, výkonu a kvality obrazu fotoaparátu.

 • Vylepšené gestá aplikácií na skrytie a presun aplikácií na celú obrazovku.

 • Vylepšenia stability a funkcií hovorov.

Známe problémy so zariadením Surface Duo

Všetky ich vyhodnocujeme. Kvalita je našou najvyššou prioritou a chceme, aby ste boli informovaní o problémoch, ktoré sa vyskytli u zákazníkov.

 • V súčasnosti nie sú žiadne známe problémy.

Súvisiace témy

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×