Príbuzné témy
×
Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Zariadenia Surface budú dostávať aktualizácie ovládačov a firmvéru až do dátumu uvedeného v politike životného cyklu ovládačov a firmvéru zariadení Surface.

Ak má zariadenie Surface Laptop 5 dosahovať čo najlepší výkon, uistite sa, že máte najnovšie aktualizácie pre Surface.

Získanie aktualizácií

Aktualizácie pre Surface sa vydávajú postupne – nie každé zariadenie Surface dostane aktualizácie v rovnakom čase, ale budú doručené do všetkých zariadení. Ak ste doteraz nedostali aktualizácie, môžete aktualizovať manuálne podľa krokov v téme Stiahnutie ovládačov a firmvéru pre Surface

Pomocou aplikácie Surface môžete rýchlo skontrolovať stav ovládačov a firmvéru zariadenia Surface.

Otvoriť aplikáciu Surface

 1. V aplikácii Surface rozbaľte tému Pomoc a podpora a skontrolujte, či je stav aktualizácie „Máte aktuálnu verziu“ alebo niečo iné.

 2. V prípade potreby vyberte možnosť aktualizácie zariadení.

  Poznámka: Ak nemáte nainštalovanú aplikáciu Surface, môžete si ju stiahnuť z Microsoft Storu. Po stiahnutí vyberte položku Štart, vyhľadajte výraz Surface a potom v zozname výsledkov vyberte aplikáciu.

Poznámky: 

 • Aktualizácie firmvéru nie je možné odinštalovať ani vrátiť na predchádzajúcu verziu.

 • Keď si nainštalujete najnovšiu aktualizáciu, získate s ňou aj všetky predchádzajúce aktualizácie, pokiaľ na vašom zariadení Surface ešte nie sú. Stiahnu a nainštalujú sa iba tie aktualizácie, ktoré sú určené pre zariadenie Surface.

 • Po inštalácii aktualizácií zariadenie reštartujte, aby sa inštalačný proces dokončil. Zariadenie reštartujte tak, že vyberiete tlačidlo Štart  a potom vyberiete položky Napájanie > Reštartovať.

Zlepšenia a opravy aktualizácii

Aktualizácie z apríla 2024

Vydanie z 23. apríla

Nasledujúca aktualizácia je k dispozícii pre zariadenia Surface Laptop 5 s aktualizáciou Windowsu 10 z novembra 2021, verzia 21H2 alebo novšia.

Vylepšenia a opravy:

 • Rieši možné nedostatočné zabezpečenie súvisiace s® intel security advisories INTEL-SA-00923& INTEL-SA-00929.

 • Zlepšuje kvalitu zvuku tým, že rieši problém so zlyhaním aplikácie pri používaní súboru vo formáte Dolby.

 • Zvyšuje stabilitu a spoľahlivosť zvukového systému, aby sa zabezpečilo bezproblémové prehrávanie a nahrávanie, čím sa zabráni prípadným narušeniam alebo zlyhaniam, ktoré môžu prerušiť zvukové streamy.

Toto vydanie obsahuje nasledujúce súčasti. Konkrétne nainštalované súčasti sú založené na konfigurácii zariadenia:

Názov aktualizácie Windowsu

Správca zariadení

Dolby - SoftwareComponent - 3.30201.210.0

Softvérové zariadenie DolbyAPO (HSA) – softvérové súčasti

Dolby - SoftwareComponent - 3.30508.581.0

Zariadenie DolbyAPO SWC – objekty na spracovanie zvuku (API)

Dolby - Rozšírenie - 8.605.313.22

Realtek High Definition Audio(SST) - Rozšírenia

Intel - System - 2334.5.1.0

Intel(R) Management Engine Interface – systémové zariadenia

Realtek Semiconductor Corp. - MEDIA - 6.0.9561.5

Realtek High Definition Audio (SST) – ovládače zvuku, videa a hier

Intel - SoftwareComponent - 1.70.101.0

Intel(R) iCLS Client – softvérové súčasti

Surface – firmvér – 1.30.2307.1

Surface ME – firmvér

Surface – firmvér – 11.104.143.0

Surface UEFI – firmvér

Vydanie z 9. februára

Nasledujúca aktualizácia je k dispozícii pre zariadenia Surface Laptop 5 s aktualizáciou Windowsu 10 z novembra 2021, verzia 21H2 alebo novšia.

Vylepšenia a opravy:

 • Rieši obavy, pri ktorých sa u používateľov vyskytli neočakávané vypnutia a dlhší čas spustenia systému.

 • Vylepšili sme interoperabilitu s dokom Surface Thunderbolt 4 riešením problémov, ktoré bránili systému v zisťovaní zvukových zariadení.

 • Rieši chybové hlásenie o falošnej batérii v aplikácii Surface.

Toto vydanie obsahuje nasledujúce súčasti. Konkrétne nainštalované súčasti sú založené na konfigurácii zariadenia:

Názov aktualizácie Windowsu

Správca zariadení

Surface – firmvér – 15.104.139.0

Surface System Aggregator – firmvér

Surface – firmvér – 2.26.7.0

Microsoft Surface Thunderbolt (TM) 4 Do

Vydanie zo 14. decembra

Nasledujúca aktualizácia je k dispozícii pre zariadenia Surface Laptop 5 so systémom Windows 10 aktualizáciou z októbra 2022, verziou 22H2 alebo novšou.

Vylepšenia a opravy:

 • Rieši regulačné požiadavky zhromažďovania údajov.

Toto vydanie obsahuje nasledujúce súčasti. Konkrétne nainštalované súčasti sú založené na konfigurácii zariadenia:

Názov aktualizácie Windowsu

Správca zariadení

Surface - Rozšírenie - 6.197.9.0

Služba telemetrie zariadení – rozšírenia

Surface - Systém - 3.204.20.0

Surface Hot Plug – systémové zariadenia

Surface - Systém - 6.213.30.0

Surface Integration Service – systémové zariadenia

Surface - Surface System Management - 1.173.29.0

Ovládač klienta Surface SMF Intel CPU (Microsoft) – systémové zariadenia

Surface - Systém - 2.148.11.0

Surface SPT Core – systémové zariadenia

Surface - Systém - 10.104.30.0

Ovládač telemetrie pre systém zariadenia Surface – systémové zariadenia

Surface - Firmware - 9.200.143.0

Surface UEFI – firmvér

Vydanie z 1. decembra

Nasledujúca aktualizácia je k dispozícii pre zariadenia Surface Laptop 5 so systémom Windows 10 aktualizáciou z októbra 2022, verziou 22H2 alebo novšou.

Vylepšenia a opravy:

 • Lepší výkon písania perom, vylepšená stabilita grafiky, lepšia podpora aplikácií tretích strán.

Toto vydanie obsahuje nasledujúce súčasti. Konkrétne nainštalované súčasti sú založené na konfigurácii zariadenia.

Názov aktualizácie Windowsu

Správca zariadení

Intel Corporation - Displej - 31.0.101.4502

Grafická karta Intel(R) Iris(R) Xe – grafické adaptéry

Intel Corporation - rozšírenie - 31.0.101.4502

Grafická karta Intel(R) Iris(R) Xe – rozšírenie

Vydanie z 1. novembra

Nasledujúca aktualizácia je k dispozícii pre zariadenia Surface Laptop 5 s aktualizáciou Windowsu 10 z novembra 2021, verzia 21H2 alebo novšia.

 Vylepšenia a opravy:

Toto vydanie obsahuje nasledujúce súčasti. Konkrétne nainštalované súčasti sú založené na konfigurácii zariadenia.

Názov aktualizácie Windowsu

Správca zariadení

Surface – firmvér – 1.27.2176.1

Surface ME – firmvér

Intel - Softvérová súčasť - 1.66.712.0

Intel(R) iCLS Client – softvérové súčasti

Intel - System - 2251.4.2.0

Intel(R) Management Engine Interface – systémové zariadenia

Surface – Firmvér – 9.101.143.0

Surface UEFI – firmvér

Vydanie z 14. septembra

Nasledujúca aktualizácia je k dispozícii pre zariadenia Surface Laptop 5 s aktualizáciou Windowsu 10 z novembra 2021, verzia 21H2 alebo novšia.

 Vylepšenia a opravy:

 • Zlepšuje stabilitu zariadenia a rieši problém so zlyhaním systému.

 • Rieši problém s pripojením externého zobrazenia.

Toto vydanie obsahuje nasledujúce súčasti. Konkrétne nainštalované súčasti sú založené na konfigurácii zariadenia.

Názov aktualizácie Windowsu

Správca zariadení

Surface - Systém - 6.35.4.0

Zariadenie Surface Machine Learning Service – systémové zariadenia

Surface – rozšírenie – 6.13.137.0

Aktualizácia firmvéru zariadenia Surface Dock 2 – rozšírenie

Intel Corporation – Bluetooth – 22.230.0.2

Intel(R) Wireless Bluetooth(R) - Bluetooth

Intel – sieť – 22.230.0.8

Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160 MHz – sieťové adaptéry

Vydanie z 27. júla

Nasledujúca aktualizácia je k dispozícii pre zariadenia Surface Laptop 5 s aktualizáciou Windowsu 10 z novembra 2021, verzia 21H2 alebo novšia.

Táto aktualizácia umožňuje podporu pre nové dokovacie príslušenstvo.

Názov aktualizácie Windowsu

Správca zariadení

Surface – systém – 6.204.139.0

Surface Integration Service - systémové zariadenia

Surface – rozšírenie – 6.196.139.0

Microsoft Devices Telemetry Service – rozšírenie

Surface - firmvér - 2.26.4.0

Aktualizácia firmvéru dokovacej stanice Microsoft Surface Thunderbolt(TM) 4 – firmvér

Vydanie z 19. júla

Nasledujúca aktualizácia je k dispozícii pre zariadenia Surface Laptop 5 s aktualizáciou Windowsu 10 z novembra 2021, verzia 21H2 alebo novšia.

Táto aktualizácia umožňuje automatické sťahovanie aplikácie Intel® Connectivity Performance Suite (ICPS) na spotrebiteľských zariadeniach Surface Laptop 5 so systémom Windows 11 a kapacitou pevného disku väčšou ako 256 GB. ICPS je softvérové riešenie, ktoré zlepšuje výkon počítačových sietí vytvorením personalizovaného sieťového zážitku na základe jedinečnej situácie každého používateľa.

Názov aktualizácie Windowsu

Správca zariadení

Intel Corporation – softvérová súčasť – 2.1123.505.3

Intel(R) Connectivity Performance Suite – softvérové súčasti

Surface – systém – 99.33.139.0

Surface Integration – systémové zariadenia

Vydanie z 25. októbra

Nasledujúca aktualizácia je k dispozícii pre zariadenia Surface Laptop 5 s aktualizáciou Windowsu 10 z novembra 2021, verzia 21H2 alebo novšia.

Informácie o aktualizácii:

 • Spustenie aktualizácie na vylepšenie funkcií produktu.

Názov aktualizácie Windowsu

Správca zariadení

Intel – systém – 10.1.45.9

Registre Intel(R) Host Bridge/DRAM – systémové zariadenia

Intel Corporation – obrazovka – 30.0.101.3118

Grafická karta Intel(R) Iris(R) Xe – grafické adaptéry

Intel Corporation – rozšírenie – 30.0.101.3118

Grafická karta Intel(R) Iris(R) Xe – rozšírenie

Intel – systém – 2229.3.2.0

Intel(R) Management Engine Interface – systémové zariadenia

Surface – rozšírenie – 1.1523.137.0

Aktualizácia firmvéru Surface G6 Touch, 13 palcov – rozšírenie

Surface – rozšírenie – 1.1523.137.0

Aktualizácia firmvéru Surface G6 Touch, 15 palcov – rozšírenie

Surface – firmvér – 41.12.139.0

Klávesnica Surface – firmvér

Surface – firmvér – 1.25.1932.1

Surface ME – firmvér

Surface – rozšírenie – 1.22.139.0

Pero pre Surface – Cfu Over BleLc – rozšírenie

Surface – firmvér – 1.22.139.0

Pero pre Surface – aktualizácia firmvéru – firmvér

Surface – systém – 9.132.139.0

Surface Serial Hub Driver – systémové zariadenia

Surface – firmvér – 160.35.14.1

Surface TCON, 13 palcov – firmvér

Surface – firmvér – 160.35.36.1

Surface TCON, 13 palcov – firmvér

Surface – firmvér – 160.35.34.0

Surface TCON, 13 palcov – firmvér

Surface – firmvér – 160.35.35.0

Surface TCON, 15 palcov – firmvér

Surface – rozšírenie – 20.32.137.0

Procesor dotykového pera pre Surface, 13 palcov – rozšírenie

Surface – rozšírenie – 20.32.137.0

Procesor dotykového pera pre Surface, 15 palcov – rozšírenie

Surface – firmvér – 41.14.139.0

Surface Trackpad – firmvér

Surface – firmvér – 7.10.143.0

Surface UEFI – firmvér

Surface – systém – 99.31.139.0

Surface Integration – systémové zariadenia

Surface – systém – 6.202.139.0

Surface Integration Service – systémové zariadenia

Surface – firmvér – 14.10.139.0

Surface System Aggregator – firmvér

Ďalšie kroky pre Surface Laptop 5

Počúvame a kvalita je najvyššou prioritou. Chceme vám poskytnúť o ďalšie informácie a kroky, ktoré môžu byť potrebné po inštalácii najnovšej aktualizácie.

 • Odporúčame reštartovať Surface, aby ste dokončili všetky zostávajúce časti inštalácie. Zariadenie reštartujte tak, že vyberiete tlačidlo Štart a potom vyberiete položky Napájanie > Reštartovať. Ak máte ešte stále pocit, že vaše zariadenie Surface nefunguje správne, navštívte našu stránku Pomocníka pre zariadenia Surface, vyberte si, ako chcete získať podporu, zadajte, s čím potrebujete pomôcť, a potom postupujte podľa odporúčanej pomoci alebo článkov.

Súvisiace témy

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×