Uporaba storitve Skype za Outlook za prikaz informacij o prisotnosti stika

Microsoft Outlook lahko uporabljate z različnimi storitvami za neposredno sporočanje. S temi storitvami lahko vidite trenutno razpoložljivost drugih in z njimi začnete pogovore v spletu v realnem času.

Opomba: Stanje prijave je na voljo za vsako osebo, katere e-poštni naslov za neposredno sporočanje ste dodali na seznam stikov za pošiljanje neposrednih sporočil. Poleg tega je v spletu prikazano stanje za osebe, ki uporabljajo Microsoft Skype ali Lync, ne glede na to, ali so na seznamu stikov v neposrednem sporočanju.

Kako vem, ali so moji stiki na voljo?

Vizualna predstavitev Ikona prisotnosti »Dosegljiv« Ikona prisotnosti »Zaseden« Ikona prisotnosti »Ne moti« Ikona prisotnosti »Odsoten« razpoložljivosti stikov, znana kot spletna prisotnost ali stanje, označuje, ali je oseba dosegljiva in je na voljo za pogovor v realnem času.

Ti indikatorji so prikazani za vse vaše Outlookove stike, ki imajo v polju naslov za neposredna sporočila naveden naslov.

Ikona prisotnosti »Dosegljiv« Dosegljiv

Ikona prisotnosti »Zaseden« Zaseden

Ikona prisotnosti »Ne moti« Ne moti

Ikona prisotnosti »Odsoten« Odsoten

Ko odprete sporočilo v programu Outlook 2016 ali 2013 ali ko se pojavi v podoknu za branje, je prikazano stanje prijave stika:

 • ob imenu pošiljatelja

 • zraven vsakega imena v vrsticah »Za« in »Kp«

 • v Stikih

Pošiljanje neposrednega sporočila

Neposredno sporočilo lahko pošljete vsem osebam, razen tistim, ki imajo stanje prijave Nedosegljiv.

 1. Kliknite indikator stanja prijave zraven imena osebe.

 2. Na kartici stika kliknite ikono Neposredno sporočilo ali Pošlji neposredno sporočilo v oblačku.

  Kartica stika z označeno ikono za neposredno sporočanje

 3. V spodnji del okna vnesite sporočilo in pritisnite Enter, da ga pošljete.

  Če imate odprto e-poštno sporočilo, lahko pošiljatelju ali pošiljatelju in vsem prejemnikom odgovorite z neposrednim sporočilom. Na zavihku Sporočilo v skupini Odgovori kliknite Neposredno sporočanje. Na spustnem seznamu kliknite Odgovori z neposrednim sporočilom ali Odgovori vsem z neposrednim sporočilom.

Skupina »Odgovori« z odprtim spustnim seznamom neposrednega sporočanja in označeno možnostjo »Odgovori z neposrednim sporočilom«

Vklop in izklop stanja prijave v Outlooku

Sami nadzorujete, kako je vaše stanje prijave prikazano drugim osebam. Če na primer niste na voljo, lahko svoje stanje prijave spremenite na Ikona prisotnosti »Zaseden« Zaseden.

 1. Kliknite zavihek Datoteka, da odprete pogled Backstage, in nato kliknite Možnosti.

 2. Na zavihku Ljudje v razdelku Stanje prijave in fotografije potrdite ali počistite polje Prikaži stanje prijave ob imenu.

 3. Kliknite V redu.

Zavihek »Ljudje« v pogovornem oknu »Možnosti« z označeno možnostjo »Prikaži stanje prijave«

Kako vem, ali so moji stiki na voljo?

Vizualna predstavitev Podoba gumba Podoba gumba Podoba gumba razpoložljivosti stikov, znana kot spletna prisotnost ali stanje, označuje, ali je oseba dosegljiva in je na voljo za pogovor v realnem času.

Ti indikatorji so prikazani za vse vaše Outlookove stike, ki imajo v polju naslov za neposredna sporočila naveden naslov.

Podoba gumba Dosegljiv

Podoba gumba Zaseden

Podoba gumba Odsoten

Ko odprete sporočilo v programu Outlook 2010 ali ko se pojavi v podoknu za branje, je prikazano stanje prijave stika:

 • ob imenu pošiljatelja

 • zraven vsakega imena v vrsticah »Za« in »Kp«

 • v hitrih stikih

Pošiljanje neposrednega sporočila

Neposredno sporočilo lahko pošljete vsem osebam, razen tistim, ki imajo stanje prijave Nedosegljiv.

 1. Kliknite indikator stanja prijave zraven imena osebe.

 2. Na kartici stika kliknite ikono Neposredno sporočilo v oblačku.

 3. V spodnji del okna vnesite sporočilo in pritisnite Enter, da ga pošljete.

  Če imate odprto e-poštno sporočilo, lahko pošiljatelju ali pošiljatelju in vsem prejemnikom odgovorite z neposrednim sporočilom. Na zavihku Sporočilo v skupini Dejanja kliknite Več dejanj. Na spustnem seznamu kliknite Odgovori z neposrednim sporočilom ali Odgovori vsem z neposrednim sporočilom.

Vklop in izklop stanja prijave v Outlooku

Sami nadzorujete, kako je vaše stanje prijave prikazano drugim osebam. Če na primer niste na voljo, lahko svoje stanje prijave spremenite na Podoba gumba Zaseden.

 1. Kliknite zavihek Datoteka, da odprete pogled Backstage, in nato kliknite Možnosti.

 2. Na zavihku Stiki v razdelku Kazalo stikov potrdite ali počistite polje Prikaži stanje prijave ob imenu.

 3. Kliknite V redu.

Lync je lahko tudi priključen na telefonski sistem organizacije in vam omogoča, da prejmete opozorila na zaslonu dohodnih klicev in preusmerite klice na drug telefon. Ko govorite po telefonu, lahko nastavite, da se vaše stanje samodejno spremeni in drugi vejo, da niste na voljo.

O storitvah neposrednega sporočanja

Storitve neposrednega sporočanja niso več le besedilna sporočila v realnem času. Zdaj lahko v klepetih uporabite zvok in video, omogočite skupno rabo programov, prenašate datoteke in več.

Vizualne predstavitve Podoba gumba Podoba gumba Podoba gumba razpoložljivosti drugih oseb, ki se imenuje spletna prisotnost ali stanje, vam omogočajo, da takoj veste, ali je oseba dosegljiva in je na voljo za pogovor v realnem času. Različni ponudniki neposrednega sporočanja ponujajo različne funkcije, ki vključujejo besedilna sporočila, video- in zvočne konference, skupno rabo datotek in sodelovanje z oddaljeno pomočjo, tako da drugim omogočite začasen nadzor nad vašim računalnikom.

Sami določate, kako drugi vidijo vaše stanje prijave. Če ste na primer zasedeni in ne morete govoriti, lahko svoje stanje prijave spremenite na Podoba gumba Zaseden. Svojo storitev neposrednega sporočanja, kot je Microsoft Lync, lahko povežete s telefonskim sistemom podjetja in tako dobite zaslonska opozorila o dohodnih klicih ter preusmerite klice na drug telefon. Ko govorite po telefonu, lahko nastavite, da se vaše stanje samodejno spremeni in drugi vejo, da niste na voljo.

Opomba: V različnih storitvah so na voljo različne možnosti za stanje prijave. Razpoložljive možnosti poiščite v pomoči za posamezno storitev.

Ko odprete sporočilo v Outlooku ali ko je prikazano v podoknu za branje, je zraven imena pošiljatelja prikazano stanje prijave pošiljatelja. Poleg tega se prikaže stanje prijave tudi za vsa imena v vrsticah Za in Kp, ko na ime pokažete s kazalcem miške.

Vklop in izklop stanja prijave v Outlooku

V Outlooku lahko za vsak Outlookov stik dodate naslov za neposredno sporočanje v polje Naslov za neposredna sporočila posameznega stika. Ko vam ta stik pošlje e-poštno sporočilo z e-poštnega naslova, ki je shranjen v vaših Stikih, je z naslovom za neposredno sporočanje ugotovljeno njegovo stanje prijave.

 1. V meniju Orodja kliknite Možnosti in nato kliknite zavihek Drugo.

 2. V razdelku Imena oseb potrdite polje Prikaži stanje prijave ob imenu osebe.

 3. Če želite, lahko potrdite polje Prikaži stanje prijave v vrsticah »Za« in »Kp« le, ko je nad imenom osebe kazalec miške.

  Opomba: S to možnostjo še vedno vidite stanje prijave, vendar le, ko kazalec miške postavite nad ime.

Pošiljanje neposrednega sporočila

Neposredno sporočilo lahko pošljete vsem osebam, razen tistim, ki imajo stanje prijave Nedosegljiv.

 1. Kliknite indikator stanja prijave zraven imena osebe.

 2. Kliknite Pošlji neposredno sporočilo.

 3. Sestavite sporočilo in kliknite Pošlji.

  Če imate odprto e-poštno sporočilo, lahko pošiljatelju ali pošiljatelju in vsem prejemnikom odgovorite z neposrednim sporočilom. Na zavihku Sporočilo v skupini Odgovori kliknite Neposredno sporočanje in nato kliknite Odgovori z neposrednim sporočilom ali Odgovori vsem z neposrednim sporočilom.

  Odgovorite pošiljatelju z neposrednim sporočilom

  Opombe: 

  • Stanje prijave je na voljo za vsako osebo, katere e-poštni naslov za neposredno sporočanje ste dodali na seznam stikov za pošiljanje neposrednih sporočil. Poleg tega je stanje prijave prikazano za osebe, ki uporabljajo Lync, ne glede na to, ali so na vašem seznamu stikov.

  • Ko odprete sporočilo v Microsoft Outlooku ali ko je prikazano v podoknu za branje, je spletno stanje Podoba gumba Podoba gumba Podoba gumba osebe prikazano poleg imena pošiljatelja. Če omogočite to možnost, se poleg tega prikaže stanje prijave tudi za vsa imena v vrsticah Za in Kp, ko na ime pokažete s kazalcem miške.

   Če želite navodila o tem, kako spremeniti to možnost, glejte razdelek» Vklopi ali izklopi stanje v Outlooku «.

Na vrh strani

Storitve, ki so združljive z Outlookom

Outlook lahko uporabljate z različnimi storitvami za neposredno sporočanje, kot sta Microsoft Skype in Lync. S temi storitvami lahko komunicirate s stiki v realnem času, kot bi se pogovarjali v živo. V vsako storitev so vključene tudi dodatne funkcije za sodelovanje.

Za Outlookov stik je stanje prijave prikazano, ko postavite kazalec miške nad e-poštni naslov osebe. V novem vabilu na srečanje je stanje prijave prikazano, ko s kazalcem miške pokažete ime udeleženca.

Stanje prijave je na voljo za vsako osebo, katere e-poštni naslov za neposredno sporočanje ste dodali na seznam stikov za pošiljanje neposrednih sporočil. Poleg tega je stanje prijave prikazano za osebe, ki uporabljajo Lync, ne glede na to, ali so na vašem seznamu stikov za neposredno sporočanje.

Microsoft Skype

Microsoft Skype     Zamenjava za Windows Messenger, lahko uporabite Skype za klepet v spletu prek besedila, glasu ali pogovora z videom – v realnem času – s prijatelji, družino ali sodelavci. V nekaterih primerih lahko komunicirate tudi z osebami, ki uporabljajo druge storitve neposrednega sporočanja.

Teme o uporabi storitve Skype in Skype za podjetja v Outlooku

Uvod v Skype za podjetja

Video: Vpis v Skype za podjetja in izpis iz njega

Pogovarjajte se z družino in prijatelji v Skypu v storitvi Outlook.com

Nastavitev srečanja programa Skype za podjetja v Outlooku

Microsoft Lync

Microsoft Lync     Lync je nadomestil storitev Microsoft Office Communicator in je integrirani odjemalec za komunikacijo, ki delavcem z znanjem omogoča komunikacijo v realnem času. Lync deluje s programi sistema Microsoft Office in telefonsko infrastrukturo podjetja. V nekaterih primerih lahko komunicirate tudi z osebami, ki uporabljajo druge storitve za neposredno sporočanje, kot je Skype, in iz drugih podjetij, kot je Yahoo! ali AOL.

Teme o uporabi Lynca z Outlookom

Spreminjanje stanja prisotnosti v Lyncu

Pogosta vprašanja o programu Lync za Microsoft 365 – Lync

Vpis v Lync in izpis iz njega

Nastavitev Srečanja Lync v Outlooku

Opomba:  Ta stran je bila prevedena z avtomatizacijo in lahko vsebuje slovnične napake ali nepravilnosti. Želimo, da bi bila ta vsebina za vas uporabna. Ali nam lahko sporočite, če so bile te informacije uporabne? Tukaj je referenčni članek v angleščini.

Razširite poznavanje Officea
Oglejte si izobraževanje
Prvi dobite nove funkcije
Pridružite se programu Office Insider

Vam je bila informacija v pomoč?

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije.

Zahvaljujemo se vam za povratne informacije. Videti je, da bi vam prišla prav pomoč enega od naših Officeovih agentov za podporo.

×