Nadogradnja na Windows 10: Najčešća pitanja

Primenjuje se na: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Nadogradnjom menjate prethodnu verziju operativnog sistema Windows računara Windows 7 ili Windows 8.1na verziju Windows 10. Svrha ovih najčešćih pitanja je da dobijete odgovore na pitanja u vezi sa nadogradnjom na operativni sistem Windows 10.

Nadogradnjom dobijate najnovije funkcije i poboljšanja bezbednosti aktuelne verzije operativnog sistema Windows. Ako želite da nadogradite uređaj, a potrebne su vam dodatne informacije, pogledajte članak Windows Update: najčešća pitanja

Slede neki odgovori na moguća pitanja o nadogradnji na Windows 10.

Za više informacija o sistemskim zahtevima i dostupnosti funkcija, pogledajte stranicu Specifikacije operativnog sistema Windows 10.

Ako dobijete kôd greške i nijedna od navedenih informacija vam ne pomogne, pogledajte članak Pronalaženje pomoći za greške pri aktivaciji operativnog sistema Windows.

 
Klijenti koji su i dalje u procesu nadogradnje mogu u sledećim pitanjima i odgovorima da pronađu više detalja.