Pronalaženje izgubljenog telefona ili uređaja

Lociranje mog telefona

Ako ne možete da pronađete svoj uređaj, to može da vas iritira. Bez obzira na to da li ste ga stvarno izgubili, ili je propao među jastuke na kauču, funkcija „Lociranje mog telefona“ može da vam pomogne da se rešite brige. Ova besplatna usluga na lokaciji account.microsoft.com/devices može da aktivira zvono na Windows Phone telefonu, zaključa telefon, prikaže ga na mapi ili izbriše sadržaj sa njega.

Da biste se prvi put prijavili u uslugu „Lociranje mog telefona“

Kada prvi put budete koristili „Lociranje mog telefona“, uverite se da ste već prijavljeni na telefon preko svog Microsoft naloga.

 1. Posetite lokaciju account.microsoft.com/devices. Ako od vas bude zatraženo da se prijavite, koristite isti Microsoft nalog koji ste koristili da biste se prijavili na svoj telefon.
 2. Odaberite telefon koji želite da pronađete, a zatim izaberite stavku Lociranje mog telefona.

Postupak za pronalaženje telefona

 1. Posetite lokaciju account.microsoft.com/devices. Ako od vas bude zatraženo da se prijavite, koristite isti Microsoft nalog koji ste koristili da biste se prijavili na svoj telefon.
 2. Odaberite telefon koji želite da pronađete, a zatim izaberite stavku Lociranje mog telefona.
 3. Videćete mapu sa lokacijom telefona. Možete da je uvećate ili umanjite da biste dobili bolji prikaz.


Aktiviranje zvona ili zaključavanje telefona

 1. Posetite lokaciju account.microsoft.com/devices. Ako od vas bude zatraženo da se prijavite, koristite isti Microsoft nalog koji ste koristili da biste se prijavili na svoj telefon.
 2. Odaberite telefon za aktiviranje zvona ili zaključavanje, a zatim izaberite stavku Lociranje mog telefona.
 3. Uradite nešto od navedenog:
  • Da bi ti telefon zazvonio, izaberite opciju Zvoni , a zatim sledite uputstva. Telefon će zazvoniti, čak i ako je jačina zvuka prigušena ili je postavljen na vibraciju.
  • Da biste zaključali telefon i prikazali poruku na zaključanom ekranu, izaberite opciju Zaključaj, a zatim sledite uputstva. Ako već niste postavili lozinku na telefonu, moraćete da je unesete – nju ćete koristiti da otključate telefon ako ga pronađete.

Brisanje sadržaja sa telefona

Ako ste sigurni da ne možete da dobijete svoj telefon nazad, ili ako imate osetljive informacije koje želite da se zaštitite dok ga ne povratite, možete daljinski da izbrišete sadržaj telefona.

 1. Posetite lokaciju account.microsoft.com/devices. Ako od vas bude zatraženo da se prijavite, koristite isti Microsoft nalog koji ste koristili da biste se prijavili na svoj telefon.
 2. Odaberite telefon sa kog želite da izbrišete sadržaj, a zatim izaberite stavku Lociranje mog telefona.
 3. Izaberite opciju Izbriši.
 4. Ako ste apsolutno sigurni, potvrdite izbor u polju Spreman/na sam da izbrišem sadržaj svog telefona, a zatim kliknite na dugme Izbriši.


Promena postavki usluge „Lociranje mog telefona“

Podesite uslugu „Lociranje mog telefona“ tako da na svakih nekoliko sati čuva vašu lokaciju kako biste lakše pronašli telefon. Ta podešavanja se menjaju sa telefona, a ne sa računara.

 1. U listi aplikacija dodirnite Postavke > Ažuriranja i bezbednost > Lociranje mog telefona.
 2. Potvrdite izbor u ovom polju:

  S vremena na vreme, i pre nego što se baterija istroši, sačuvaj lokaciju mog telefona radi lakšeg pronalaženja. Usluga Lociranje mog telefona može da čuva detalje o lokaciji vašeg telefona na svakih nekoliko sati da bismo i dalje mogli da vam pokažemo poslednju poznatu lokaciju telefona na mapi u slučaju da se telefon nađe izvan dometa ili se baterija isprazni.

Zaštita od resetovanja

Neki noviji Windows telefoni mogu da koriste besplatnu uslugu na lokaciji account.microsoft.com , „Zaštita od resetovanja“, koja vam pruža jedan dodatni sloj zaštite, pa ako telefon završi u pogrešnim rukama, njegovo resetovanje ili korišćenje neće biti jednostavno. Pogledajte članak Zaštita mog telefona da biste saznali više.

Lociranje mog uređaja

Poput funkcije „Lociranje mog telefona“, koristite funkciju „Lociranje mog uređaja“ da biste pronašli uređaj na mapi. Ova besplatna usluga na adresi account.microsoft.com/devices povremeno preuzima lokaciju vašeg uređaja da biste mogli da ga vidite na mapi.

Promena postavki usluge „Lociranje mog uređaja“

Podesite uslugu „Lociranje mog uređaja“ tako da na svakih nekoliko sati čuva vašu lokaciju kako biste lakše pronašli uređaja. Da biste promenili ove postavke, uverite se da ste već uključili glavnu postavku lokacije na uređaju i da ste se prijavili na uređaj pomoću Microsoft naloga.

 1. Prijavite se na svoj uređaj kao administrator.
 2. Na uređaju idite na početni ekran, a zatim izaberite Postavke > Ažuriranje i bezbednost > Lociranje mog uređaja.
 3. Uključite postavku „Lociranje mog uređaja“.

Postupak za pronalaženje uređaja

 1. Posetite lokaciju account.microsoft.com/devices. Ako od vas bude zatraženo da se prijavite, koristite isti Microsoft nalog koji ste koristili da biste se prijavili na svoj uređaj.
 2. Odaberite uređaj koji želite da pronađete, a zatim izaberite stavku Lociranje mog uređaja.
 3. Videćete mapu sa lokacijom uređaja.
Svojstva

ID članka: 11579 - Poslednji pregled: 22.08.2016. - Verzija: 3

Povratne informacije