Funkcija SEQUENCE vam omogućava da generišete listu uzastopnih brojeva, na primer 1, 2, 3, 4.

U sledećem primeru napravili smo niz koji sadrži 5 kolona i 4 reda =SEQUENCE(4,5).

Primer funkcije SEQUENCE sa nizom 4 x 5

Napomena: Ova funkcija je trenutno dostupna Microsoft 365 pretplatnicima na trenutni kanal. On će biti dostupan Microsoft 365 pretplatnicima na Semi-Annual Enterprise Channel od jula 2020. Dodatne informacije o tome kako se funkcije objave pretplatnicima Microsoft 365 potražite u članku Kada dobijam najnovije funkcije za Microsoft 365.

=SEQUENCE(redovi,[kolone],[početak],[korak])

Argument

Opis

redovi

Obavezno

Broj redova koje želite da prikažete

[kolone]

Opcionalno

Broj kolona koje želite da prikažete

Početak

Opcionalno

Prvi broj u nizu

[korak]

Opcionalno

Iznos uvećanja svake naredne vrednosti u nizu

Napomene: 

  • Bilo koji nedostajući opcionalni argumenti podrazumevano će biti 1. Ako izostavite argument redovi, morate navesti bar jedan drugi argument.

  • Niz možete da posmatrate kao red vrednosti, kolonu vrednosti ili kombinaciju redova i kolona sa vrednostima. U gorenavedenom primeru niz za formulu SEQUENCE je opseg C1:G4.

  • Funkcija SEQUENCE daje niz koji se preliva ako je u pitanju krajnji rezultat formule. To znači da Excel dinamički kreira opseg odgovarajuće veličine niza kada pritisnete taster ENTER. Ako se prateći podaci nalaze u Excel tabeli, veličina niza se automatski menja dok dodajete podatke u opseg niza ili ih iz njega uklanjate, ako pritom koristite strukturirane reference. Više detalja potražite u ovom članku o ponašanju prelivenog niza.

  • Excel ima ograničenu podršku za dinamičke nizove između radnih svezaka i taj slučaj je podržan samo kada su obe radne sveske otvorene. Ako zatvorite izvornu radnu svesku, sve povezane dinamičke formule niza daju grešku #REF! error kada ih osvežite.

Primer

Ako treba da kreirate brzi uzorak skupa podataka, evo primera korišćenja funkcije SEQUENCE sa funkcijama TEXT, DATE, YEAR i TODAY za kreiranje dinamičke liste meseci za red zaglavlja, u kom je osnovni datum uvek tekuća godina. Naša formula je: =TEXT(DATE(YEAR(TODAY()),SEQUENCE(1,6),1),"mmm").

Koristite funkciju SEQUENCE sa funkcijama TEXT, DATE, YEAR i TODAY da biste kreirali dinamičku listu meseci za red zaglavlja.

Evo primera ugnežđivanja funkcije SEQUENCE pomoću funkcija INT i RAND za kreiranje niza od 5 redova i 6 kolona sa nasumičnim skupom celih brojeva koji se uvećavaju. Naša formula je: =SEQUENCE(5,6,INT(RAND()*100),INT(RAND()*100)).

Primer funkcije SEQUENCE ugnežđene uz funkcije INT i RAND radi kreiranja uzorka skupa podataka

Pored toga, možete da koristite =SEQUENCE(5,1,1001,1000) za kreiranje liste uzastopnih GL Code brojeva u primerima.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Možete uvek da postavite pitanje stručnjaku u Excel Tech zajednici ili da dobijete podršku u Answers zajednici.

Takođe pogledajte

Funkcija FILTER

Funkcija RANDARRAY

Funkcija SORT

Funkcija SORTBY

Funkcija UNIQUE

#SPILL! greške u programu Excel

Dinamički nizovi i ponašanje prelivenog niza

Implicitni operator preseka: @

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×