Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Select a different account.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojih želite da se prijavite.
Opozivanje ili zamenjivanje poruke nakon njenog slanja

Pomoću opoziva poruke, poruka koju šaljete preuzima se iz poštanskih sandučića primalaca koji je još nisu otvorili. Možete da zamenite i zamensku poruku. Na primer, ako zaboravite da dodate prilog, možete da pokušate da opozovete poruku, a zatim da pošaljete zamensku poruku sa prilogom.

Opoziv poruke je dostupan kada kliknete na dugme Pošalji i dostupan je samo ako i vi i primalac imateMicrosoft 365 ili Microsoft Exchange nalog e-pošte u istoj organizaciji. Tako se, na primer, poruka poslata na Hotmail, Gmail ili live.com naloga ne može opozivati. 

Da biste opozvali i zamenili poruku

 1. U okno fascikle sa leve strane Outlook prozora odaberite fasciklu Poslate stavke .

 2. Otvorite poruku koju želite da opozovete. Morate da kliknete dvaput da biste otvorili poruku. Ako izaberete poruku tako da se ona pojavi u oknu za čitanje, nećete moći da je opozovete.

 3. Ako imate klasičnu traku, na kartici Poruka izaberite stavku Radnje > Opozove ovu poruku.  Recall a message Ako imate pojednostavljenu traku, izaberite karticu Poruka , a zatim izaberite stavku Još komandi (...). Postavite pokazivač na stavku Radnje i izaberite stavku Opozovi ovu poruku
  Izaberite stavku "Opozovi ovu poruku"

  Napomene: 

  • Ako ne vidite komandu Opozivanje ove poruke, verovatno nemate Exchange nalog ili funkcija nije dostupna u vašoj organizaciji.

  • Ne možete da opozovete poruku koju štiti Azure Information Protection.

  • Ne možete da opozovete poruku u Outlook na vebu.

 4. Izaberite opciju Izbriši nepročitane kopije ove poruke ili Izbriši nepročitane kopije i zameni ih novom porukom, a zatim kliknite na dugme U redu.

  Okvir „Opozivanje ove poruke“

 5. Ako šaljete zamensku poruku, sastavite poruku i kliknite na dugme Pošalji.

Da biste uključili opoziv

Uspeh ili neuspeh opozivanja poruke zavisi od postavki zadatih u korisnikovom programu Outlook. U sledećoj tabeli predstavljeno je pet scenarija:

Radnja

Rezultat

Poslali ste poruku nekome. Opozvali ste originalnu poruku i zamenili je novom.

Na računaru primaoca, u okviru Praćenje, potvrđen je izbor u polju za potvrdu Automatski obradi predloge za sastanak, odgovore na predlog za sastanak i na ankete.

Napomena: Da biste prikazali ovu postavku, izaberite stavku Datoteka > Opcije > Pošta. Pređite u odeljak Praćenje.

U prijemno poštansko sanduče primaoca biće primljene i originalna i opozvana poruka.

Pod pretpostavkom da originalna poruka nije pročitana, ona će biti obrisana a primalac će biti obavešten da ste vi, pošiljalac, obrisali poruku iz njegovog poštanskog sandučeta.

Napomena: Ako je originalna poruka označena kao pročitana (prikazivanje u oknu za čitanje ne smatra se čitanjem u ovom scenariju) u trenutku kada je poruka o opozivanju obrađena, primalac će biti obavešten da vi, pošiljalac, želite da obrišete poruku. Međutim, poruka ostaje u primaočevoj Outlook fascikli.

Poslali ste poruku nekome. Opozvali ste originalnu poruku i zamenili je novom.

Na računaru primaoca, u okviru Praćenje, izbor u polju za potvrdu Automatski obradi predloge za sastanak, odgovore na predlog za sastanak i na ankete je opozvan.

Napomena: Da biste prikazali ovu postavku, izaberite stavku Datoteka > Opcije > Pošta. Pređite u odeljak Praćenje.

U prijemno poštansko sanduče primaoca primljene su i originalna i opozvana poruka.

Na računaru primaoca dogodiće se nešto od sledećeg:

 • Ako primalac prvo otvori poruku o opozivu, originalna poruka se briše a primalac će biti obavešten da ste vi, pošiljalac, obrisali poruku iz njegovog poštanskog sandučeta.

 • Ako primalac prvo otvori originalnu poruku, opoziv neće uspeti a biće dostupne i originalna poruka i poruka o opozivu.

Napomena: Ako je originalna poruka označena kao pročitana (prikazivanje u oknu za čitanje ne smatra se čitanjem u ovom scenariju) u trenutku kada je poruka o opozivanju obrađena, primalac će biti obavešten da vi, pošiljalac, želite da obrišete poruku. Međutim, poruka ostaje u primaočevoj Outlook fascikli.

Poslali ste poruku nekome. Opozvali ste originalnu poruku i zamenili je novom.

Originalna poruka je na primaočevom računaru, zbog primene pravila ili zbog delovanja korisnika, premeštena iz prijemnog poštanskog sandučeta u neku drugu fasciklu, a poruka o opozivanju ostala je u prijemnom poštanskom sandučetu (ili je i ona premeštena u neku drugu fasciklu).

Ako se poruka o opozivanju i originalna poruka nalaze u različitim fasciklama, primalac će primiti poruku da pokušaj opoziva nije uspeo. To se događa bez obzira na konfiguraciju programa Outlook i status poruke (da li je pročitana ili ne).

I originalna poruka i nova poruka biće na raspolaganju primaocu.

Poslali ste poruku nekome. Opozvali ste originalnu poruku i zamenili je novom.

Obe poruke su, zbog primene pravila ili zbog delovanja korisnika, na primaočevom računaru premeštene u istu fasciklu. To za posledicu ima ponašanje slično onome kao kada program Outlook nije konfigurisan za automatsku obradu poruka.

Na računaru primaoca dogodiće se nešto od sledećeg:

 • Ako primalac prvo otvori poruku o opozivu, originalna poruka se briše a primalac će biti obavešten da ste vi, pošiljalac, obrisali poruku iz njegovog poštanskog sandučeta.

 • Ako primalac prvo otvori originalnu poruku, opoziv neće uspeti a biće dostupne i stara i nova poruka.

Poslali ste poruku u javnu fasciklu. Opozvali ste originalnu poruku i zamenili je novom.

Desiće se nešto od sledećeg:

 • Ako primalac koji pročita poruku o opozivu ima pristup za čitanje svim stavkama u javnoj fascikli ali nije pročitao originalnu poruku, opoziv će uspeti i ostaće samo nova poruka. Vi, pošiljalac, primićete poruku sa obaveštenjem da je opoziv uspeo.

 • Ako je primalac originalnu poruku već označio kao pročitanu, biće obavešten da opoziv nije uspeo i samo će poruka o opozivu biti obrisana.

Ako korisnik sa bilo kakvim drugim pravima nad javnom fasciklom otvori poruku o opozivu, opoziv neće uspeti a korisnik će primiti poruku sa obaveštenjem da opoziv nije uspeo. I stara i nova poruka ostaće u javnoj fascikli.

 • Ako primalac pročita originalnu poruku i zatim je označi kao da nije pročitana, ona će se smatrati kao da nikada nije pročitana i opoziv će uspeti.

 • U javnoj fascikli pravo je čitaoca, a ne pošiljaoca, da utvrdi uspeh ili neuspeh opoziva.

Važno:  Office 2007 više nije podržan. Izvršite nadogradnju na Microsoft 365 da biste radili bilo gde sa bilo kog uređaja i da biste nastavili da dobijate podršku.

Nadogradite odmah

Da biste opozvali i zamenili poruku

 1. U aplikaciji Pošta, u Okno za navigaciju izaberite stavku Poslate stavke.

 2. Otvorite poruku koju želite da opozovete i zamenite.

 3. Na kartici Poruka, u grupi Radnje izaberite stavku Ostale radnje, a zatim stavku Opozovi ovu poruku.

  Actions tab

 4. Izaberite opciju Izbriši nepročitane kopije i zameni novom porukom ili Izbriši nepročitane kopije i zameni ih novom porukom.

  Napomena: Ako poruku šaljete velikom broju osoba, možda bi trebalo da opozovete izbor u polju za potvrdu Izvesti me o uspehu opoziva za svakog primaoca.

 5. Ako šaljete zamensku poruku, sastavite poruku i kliknite na dugme Pošalji.

Ako ne vidite komandu Opozovi ovu poruku, onda verovatno nemate Exchange Server nalog ili ne koristite Microsoft Office Outlook 2007. Oba su neophodna da biste koristili funkciju opoziva.

U dijalogu Postavke naloga, u programu Outlook možete da pogledate koji tipovi naloga e-pošte postoje u vašem Outlook profilu.

 1. U meniju Alatke izaberite stavku Postavke naloga.

 2. Na kartici E-pošta, u koloni Tip navedeni su tipovi naloga za svaku stavku.

  Slika ekrana

Da biste uključili opoziv

Da li će opoziv uspeti ili neće zavisi od postavki primaoca u programu Microsoft Outlook. Sledeća četiri scenarija objašnjavaju šta se događa u raznim situacijama, a dodatni scenario opisuje opoziv poruke poslate u javnu fasciklu sistema Microsoft Exchange.

Radnja

Rezultat

Poslali ste e-poruku nekome. Opozvali ste originalnu poruku i zamenili je novom.

Na računaru primaoca, u okviru Opcije praćenja, potvrđen je izbor u polju za potvrdu Obrađuj zahteve i odgovore pri prispeću.

(Da biste prikazali tu postavku, u meniju Alatke izaberite stavku Opcije, stavku Opcije e-pošte, a zatim stavku Opcije praćenja.)

U prijemno poštansko sanduče primaoca primljene su i originalna i opozvana poruka.

Pod pretpostavkom da originalna poruka nije pročitana, ona se briše, a primalac se obaveštava da ste vi, pošiljalac, obrisali poruku iz njegovog poštanskog sandučeta.

Napomena: Ako je originalna poruka označena kao pročitana (prikazivanje u oknu za čitanje ne smatra se čitanjem u ovom scenariju) u trenutku kada se poruka o opozivanju obradi, primalac se obaveštava da vi, pošiljalac, želite da obrišete poruku, ali poruka ostaje u primaočevoj fascikli „Outlook“.

Poslali ste e-poruku nekome. Opozvali ste originalnu poruku i zamenili je novom.

Na računaru primaoca, u okviru stavke Opcije praćenja nije potvrđen izbor u polju za potvrdu Obrađuj zahteve i odgovore pri prispeću.

(Da biste prikazali tu postavku, u meniju Alatke izaberite stavku Opcije, stavku Opcije e-pošte, a zatim stavku Opcije praćenja.)

U prijemno poštansko sanduče primaoca primljene su i originalna i opozvana poruka.

Na računaru primaoca dogodiće se nešto od sledećeg:

 • Ako primalac prvo otvori poruku o opozivu, originalna poruka se briše a primalac će biti obavešten da ste vi, pošiljalac, obrisali poruku iz njegovog poštanskog sandučeta.

 • Ako primalac prvo otvori originalnu poruku, opoziv neće uspeti a biće dostupne i originalna poruka i poruka o opozivu.

Napomena: Ako je originalna poruka označena kao pročitana (prikazivanje u oknu za čitanje ne smatra se čitanjem u ovom scenariju) u trenutku kada se poruka o opozivanju obradi, primalac se obaveštava da vi, pošiljalac, želite da obrišete poruku, ali poruka ostaje u primaočevoj fascikli „Outlook“.

Poslali ste e-poruku nekome. Opozvali ste originalnu poruku i zamenili je novom.

Originalna poruka je na primaočevom računaru, zbog primene pravila ili zbog delovanja korisnika, premeštena u neku drugu fasciklu, a poruka o opozivanju ostala je u prijemnom poštanskom sandučetu (ili je i ona premeštena u neku drugu fasciklu).

Ako se poruka o opozivu i originalna poruka nalaze u različitim fasciklama, primalac prima poruku da pokušaj opoziva nije uspeo. To se događa bez obzira na konfiguracije programa Outlook i status poruke (da li je pročitana ili ne).

I originalna poruka i nova poruka biće na raspolaganju primaocu.

Napomena: Ako je primalac pročitao originalnu poruku, a zatim je označio kao nepročitanu, Outlook je tretira kao da nikad nije bila pročitana i uspešno je opoziva.

Poslali ste e-poruku nekome. Opozvali ste originalnu poruku i zamenili je novom.

Obe poruke su, zbog primene pravila ili zbog delovanja korisnika, na primaočevom računaru premeštene u istu fasciklu. To za posledicu ima ponašanje slično onome kao kada program Outlook nije konfigurisan za automatsku obradu poruka.

Na računaru primaoca dogodiće se nešto od sledećeg:

 • Ako primalac prvo otvori poruku o opozivu, originalna poruka se briše a primalac će biti obavešten da ste vi, pošiljalac, obrisali poruku iz njegovog poštanskog sandučeta.

 • Ako primalac prvo otvori originalnu poruku, opoziv neće uspeti a biće dostupne i stara i nova poruka.

Napomena: Ako je primalac pročitao originalnu poruku, a zatim je označio kao nepročitanu, Outlook je tretira kao da nikad nije bila pročitana i uspešno je opoziva.

Poslali ste e-poruku u javnu fasciklu. Opozvali ste originalnu poruku i zamenili je novom.

Dešava se nešto od sledećeg:

 • Ako primalac koji pročita poruku o opozivu ima pristup za čitanje svim stavkama u javnoj fascikli, ali nije pročitao originalnu poruku, opoziv će uspeti i ostaće samo nova poruka. Vi, pošiljalac, primićete poruku sa obaveštenjem da je opoziv uspeo.

 • Ako je primalac originalnu poruku već označio kao pročitanu, biće obavešten da opoziv nije uspeo i samo će poruka o opozivu biti obrisana.

Ako korisnik sa bilo kakvim drugim pravima nad javnom fasciklom otvori poruku o opozivu, opoziv neće uspeti a korisnik će primiti poruku sa obaveštenjem da opoziv nije uspeo. I stara i nova poruka ostaju u javnoj fascikli.

 • Ako je primalac pročitao originalnu poruku, a zatim je označio kao nepročitanu, Outlook je tretira kao da nikad nije bila pročitana i uspešno je opoziva.

 • U javnoj fascikli pravo je čitaoca, a ne pošiljaoca, da utvrdi uspeh ili neuspeh opoziva.

Da li vam je potrebna dodatna pomoć?

Pridružite se razgovoru

Pitajte zajednicu >

Pronalaženje podrške

OBRATITE NAM SE >

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×