Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Select a different account.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojih želite da se prijavite.

Kada napravite snimak prezentacije, svi njeni elementi (prateća priča, animacija, pokreti pokazivača, podešavanja vremena i tako dalje) čuvaju se u samoj prezentaciji. Prezentacija u suštini postaje video koji publika može da gleda u programu PowerPoint.

Tako da imate dve opcije za pretvaranje prezentacije u video koji je spreman za gledanje:

 • Sačuvajte/izvezite prezentaciju u formatu video datoteke (.mp4 ili .wmv).

 • Sačuvajte prezentaciju kao datoteku PowerPoint projekcije (.ppsx). (PowerPoint projekcije slajdova se pojavljuje ceo ekran u projekciji slajdova, odmah spremna za prikaz.)

Čuvanje u formatu video datoteke

Kada napravite slajdove i snimite sva podešavanja vremena i prateće priče, kao i pokrete laserskog pokazivača koje želite da uključite, spremni ste da napravite video datoteku.

Pregledač ne podržava video zapis.

51 sekunda

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj da biste obezbedili da se sav nedavni rad sačuva u formatu PowerPoint prezentacije (.pptx).

 2. Izaberite stavke Datoteka > Izvoz > Kreiranje video zapisa. (Možete i na kartici Snimanje na traci izaberite stavku Izvezi u video zapis.)

 3. U prvom padajućem okviru ispod naslova Pravljenje video zapisa izaberite željeni kvalitet video zapisa, koji odgovara rezoluciji gotovog video zapisa. Datoteka je veća što je viši kvalitet video zapisa. (Možda bi trebalo da ih testirate da biste odredili koji odgovara vašim potrebama.)

  Opcija

  Rezolucija

  Za prikazivanje na

  Ultra HD (4K)*

  3840 x 2160, najveća veličina datoteka

  Veliki monitori

  Pun HD (1080p)

  1920 x 1080, velika veličina datoteka

  Računar i HD ekrani

  HD (720p)

  1280 x 720, srednja veličina datoteke

  Internet i DVD

  Standard (480p)

  852 x 480, najmanja veličina datoteke

  Prenosni uređaji

  * Opcija Ultra HD (4K) dostupna je samo ako koristite Windows 10.

 4. Drugi padajući okvir ispod naslova Pravljenje video zapisa govori da li prezentacija obuhvata prateću priču i podešavanja vremena. (Možete da prebacite ovu postavku ako želite.)

  • Ako niste snimili prateću priču sa podešenim vremenima, podrazumevana vrednost jeste Nemoj da koristiš snimljena podešavanja vremena i prateće priče.

   Podrazumevano vreme potrošeno na svaki slajd jeste 5 sekundi. To podešavanje vremena možete da promenite u polju Broj sekundi za zadržavanje na svakom slajdu. Sa desne strane polja, kliknite na strelicu nagore da biste produžili trajanje ili na strelicu nadole da biste skratili trajanje.

  • Ako ste snimili prateću priču sa podešenim vremenima, podrazumevana vrednost jeste Koristi snimljena podešavanja vremena i prateće priče.

 5. Kliknite na dugme Kreiraj video.

 6. U polje Ime datoteke unesite ime datoteke za video, potražite fasciklu koja sadrži tu datoteku, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 7. U polju Sačuvaj kao tip odaberite stavku MPEG-4 video ili Windows Media Video.

  Tok kreiranja video zapisa možete pratiti tako što ćete gledati statusnu traku na dnu ekrana. Proces kreiranja video zapisa može trajati nekoliko časova u zavisnosti od dužine video zapisa i složenosti prezentacije.

  Savet:   Za dug video zapis možete da podesite da se pravi tokom noći. Tako će on biti spreman sledećeg jutra.

 8. Da biste reprodukovali napravljeni video zapis, idite na naznačenu lokaciju fascikle, a zatim kliknite dvaput na datoteku.

Čuvanje u vidu PowerPoint projekcije

Kada neko otvori datoteku PowerPoint projekcije, ona se pojavljuje preko celog ekrana u projekciji slajdova, a ne u režimu uređivanja. Gledalac odmah počinje da gleda prezentaciju.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj da biste obezbedili da se sav nedavni rad sačuva u formatu PowerPoint prezentacije (.pptx).

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. Odaberite lokaciju fascikle gde želite da uskladištite datoteku PowerPoint projekcije.

 4. U polju Sačuvaj kao tip odaberite stavku PowerPoint projekcija (*.ppsx).

  Lista tipova datoteka u programu PowerPoint uključuje "PowerPoint Show (.ppsx)".
 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Zašto da prezentaciju pretvorite u video?

Kada kolegama ili klijentima želite da date verziju prezentacije velike tačnosti (tako što ćete je poslati kao prilog e-pošte, objaviti na vebu ili narezati na CD ili DVD), sačuvajte je i reprodukujte kao video.

Prezentaciju možete da sačuvate kao MPEG-4 video datoteku (.mp4) ili .wmv datoteku. Oba formata su šire podržana i mogu da se strimuju putem interneta.

Evo saveta koje bi trebalo da zapamtite kada prezentaciju snimate kao video:

 • U video zapisu možete da snimite i podesite vreme prateće priče i pokreta laserskog pokazivača.

 • Možete da kontrolišete veličinu multimedijalne datoteke i kvalitet video zapisa.

 • U film možete da uvrstite animacije i prelaze.

 • Gledaoci ne moraju da imaju instaliran PowerPoint na računarima da bi gledali video zapis.

 • Ako prezentacija sadrži ugrađeni video zapis, on će se ispravno reprodukovati bez potrebe da ga kontrolišete.

 • U zavisnosti od sadržaja prezentacije, pravljenje video zapisa može da potraje neko vreme. Pravljenje dugačkih prezentacija i prezentacija sa animacijama, prelazima i medijskim sadržajem verovatno će duže trajati. Srećom, PowerPoint možete nastaviti da koristite tokom pravljenja video zapisa.

Koji delovi prezentacije se neće uključiti u video?

Sledeće stavke neće se uključiti u video zapis koji napravite pomoću programa PowerPoint:

 • Mediji umetnuti u prethodnim verzijama programa PowerPoint. Da biste uključili ove stavke, možete da konvertujete ili nadogradite objekat medija.

  Na primer, ako ste medij umetnuli pomoću programa PowerPoint 2007, on će biti povezan i reprodukovaće se u prezentaciji.  Međutim, kada tu datoteku izvozite kao video zapis, povezani medij se izostavlja.  Možete da konvertujete datoteku u novi format datoteke (ako izaberete karticu Datoteka i u okviru Informacije izaberete stavku Konvertuj) ili da kliknete desnim tasterom miša na objekat medija, a zatim izaberete opciju nadogradnje, čime će se datoteka ugraditi i ispravno izvesti.

 • QuickTime mediji (osim ako imate instaliran QuickTime kodek pod imenom ffdShow i ako ste izvršili optimizaciju radi kompatibilnosti)

 • Makroi

 • OLE/ActiveX kontrole

Radnje koje je moguće izvršiti sa video zapisom posle kreiranja

Kada kreirate video zapis, možete ga deliti sa drugim osobama pomoću sledećih metoda:

Čuvanje na Microsoft lokaciji za deljenje video zapisa

Kada kreirate video datoteku, možete je otpremiti na sajt za deljenje video zapisa. Microsoft Stream je usluga za video zapise preduzeća u kojoj osobe u organizaciji mogu da otpremaju, pregledaju i dele video zapise. Microsoft 365 se pretplatnici na preduzeća ili obrazovanje imaju pristup ovoj usluzi u okviru usluge PowerPoint za Microsoft 365. 

 1. Izaberite stavke Datoteka > Izvoz, a zatim izaberite stavku Objavi u usluzi Microsoft Stream.

  Dugme za objavljivanje video zapisa u usluzi Microsoft Stream
 2. Otkucajte naslov i opis za video zapis.

 3. Postavite druge opcije, uključujući da li želite da druge osobe u vašoj organizaciji imaju dozvolu da vide video zapis:

  Opcije za objavljivanje video zapisa u usluzi Microsoft Stream
 4. Kliknite na dugme Objavi.

  U zavisnosti od trajanja video zapisa, proces otpremanja može potrajati nekoliko minuta. Statusna traka na dnu PowerPoint prozora prati napredak, a PowerPoint prikazuje poruku kada se otpremanje završi:

  PowerPoint vas obaveštava kada se otpremanje završi
 5. Kliknite na poruku da biste otišli direktno na stranicu za reprodukciju video zapisa u usluzi Microsoft Stream.

Dodatne informacije o ovoj usluzi potražite u članku Šta je to Microsoft Stream? Uključuje informacije o kontaktima Office 365 Video i Microsoft Stream.

Čuvanje u formatu video datoteke

Kada napravite slajdove i snimite sva podešavanja vremena i prateće priče, kao i pokrete laserskog pokazivača koje želite da uključite, spremni ste da napravite video datoteku.

Pregledač ne podržava video zapis.

51 sekunda

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj da biste obezbedili da se sav nedavni rad sačuva u formatu PowerPoint prezentacije (.pptx).

 2. Izaberite stavke Datoteka > Izvoz > Kreiranje video zapisa. (Možete i na kartici Snimanje na traci izaberite stavku Izvezi u video zapis.)

 3. U prvom padajućem okviru ispod naslova Pravljenje video zapisa izaberite željeni kvalitet video zapisa, koji odgovara rezoluciji gotovog video zapisa. Datoteka je veća što je viši kvalitet video zapisa. (Možda bi trebalo da ih testirate da biste odredili koji odgovara vašim potrebama.)

  Opcija

  Rezolucija

  Za prikazivanje na

  Ultra HD (4K) 1 2

  3840 x 2160, najveća veličina datoteka

  Veliki monitori

  Pun HD (1080p)

  1920 x 1080, velika veličina datoteka

  Računar i HD ekrani

  HD (720p)

  1280 x 720, srednja veličina datoteke

  Internet i DVD

  Standard (480p)

  852 x 480, najmanja veličina datoteke

  Prenosni uređaji

  1 Opcija Ultra HD (4K) dostupna je samo ako koristite Windows 10.
  2 U PowerPoint 2016, opcija Ultra HD (4K) nije dostupna u izdanju količinske licence.

 4. Drugi padajući okvir ispod naslova Pravljenje video zapisa govori da li prezentacija obuhvata prateću priču i podešavanja vremena. (Možete da prebacite ovu postavku ako želite.)

  • Ako niste snimili prateću priču sa podešenim vremenima, podrazumevana vrednost jeste Nemoj da koristiš snimljena podešavanja vremena i prateće priče.

   Podrazumevano vreme potrošeno na svaki slajd jeste 5 sekundi. To podešavanje vremena možete da promenite u polju Broj sekundi za zadržavanje na svakom slajdu. Sa desne strane polja, kliknite na strelicu nagore da biste produžili trajanje ili na strelicu nadole da biste skratili trajanje.

  • Ako ste snimili prateću priču sa podešenim vremenima, podrazumevana vrednost jeste Koristi snimljena podešavanja vremena i prateće priče.

 5. Kliknite na dugme Kreiraj video.

 6. U polje Ime datoteke unesite ime datoteke za video, potražite fasciklu koja sadrži tu datoteku, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 7. U polju Sačuvaj kao tip odaberite stavku MPEG-4 video ili Windows Media Video.

  Tok kreiranja video zapisa možete pratiti tako što ćete gledati statusnu traku na dnu ekrana. Proces kreiranja video zapisa može trajati nekoliko časova u zavisnosti od dužine video zapisa i složenosti prezentacije.

  Savet:   Za dug video zapis možete da podesite da se pravi tokom noći. Tako će on biti spreman sledećeg jutra.

 8. Da biste reprodukovali napravljeni video zapis, idite na naznačenu lokaciju fascikle, a zatim kliknite dvaput na datoteku.

Čuvanje u vidu PowerPoint projekcije

Kada neko otvori datoteku PowerPoint projekcije, ona se pojavljuje preko celog ekrana u projekciji slajdova, a ne u režimu uređivanja. Gledalac odmah počinje da gleda prezentaciju.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj da biste obezbedili da se sav nedavni rad sačuva u formatu PowerPoint prezentacije (.pptx).

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. Odaberite lokaciju fascikle gde želite da uskladištite datoteku PowerPoint projekcije.

 4. U polju Sačuvaj kao tip odaberite stavku PowerPoint projekcija (*.ppsx).

  Lista tipova datoteka u programu PowerPoint uključuje "PowerPoint Show (.ppsx)".
 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Zašto da prezentaciju pretvorite u video?

Kada kolegama ili klijentima želite da date verziju prezentacije velike tačnosti (tako što ćete je poslati kao prilog e-pošte, objaviti na vebu ili narezati na CD ili DVD), sačuvajte je i reprodukujte kao video.

Prezentaciju možete da sačuvate kao MPEG-4 video datoteku (.mp4) ili .wmv datoteku. Oba formata su šire podržana i mogu da se strimuju putem interneta.

Evo saveta koje bi trebalo da zapamtite kada prezentaciju snimate kao video:

 • U video zapisu možete da snimite i podesite vreme prateće priče i pokreta laserskog pokazivača.

 • Možete da kontrolišete veličinu multimedijalne datoteke i kvalitet video zapisa.

 • U film možete da uvrstite animacije i prelaze.

 • Gledaoci ne moraju da imaju instaliran PowerPoint na računarima da bi gledali video zapis.

 • Ako prezentacija sadrži ugrađeni video zapis, on će se ispravno reprodukovati bez potrebe da ga kontrolišete.

 • U zavisnosti od sadržaja prezentacije, pravljenje video zapisa može da potraje neko vreme. Pravljenje dugačkih prezentacija i prezentacija sa animacijama, prelazima i medijskim sadržajem verovatno će duže trajati. Srećom, PowerPoint možete nastaviti da koristite tokom pravljenja video zapisa.

Koji delovi prezentacije se neće uključiti u video?

Sledeće stavke neće se uključiti u video zapis koji napravite pomoću programa PowerPoint:

 • Mediji umetnuti u prethodnim verzijama programa PowerPoint. Da biste uključili ove stavke, možete da konvertujete ili nadogradite objekat medija.

  Na primer, ako ste medij umetnuli pomoću programa PowerPoint 2007, on će biti povezan i reprodukovaće se u prezentaciji.  Međutim, kada tu datoteku izvozite kao video zapis, povezani medij se izostavlja.  Možete da konvertujete datoteku u novi format datoteke (ako izaberete karticu Datoteka i u okviru Informacije izaberete stavku Konvertuj) ili da kliknete desnim tasterom miša na objekat medija, a zatim izaberete opciju nadogradnje, čime će se datoteka ugraditi i ispravno izvesti.

 • QuickTime mediji (osim ako imate instaliran QuickTime kodek pod imenom ffdShow i ako ste izvršili optimizaciju radi kompatibilnosti)

 • Makroi

 • OLE/ActiveX kontrole

Radnje koje je moguće izvršiti sa video zapisom posle kreiranja

Kada kreirate video zapis, možete ga deliti sa drugim osobama pomoću sledećih metoda:

Čuvanje u formatu video datoteke

Kada napravite slajdove i snimite sva podešavanja vremena i prateće priče, kao i pokrete laserskog pokazivača koje želite da uključite, spremni ste da napravite video datoteku.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj da biste obezbedili da se sav nedavni rad sačuva u formatu PowerPoint prezentacije (.pptx).

 2. Izaberite stavke Datoteka > Izvoz > Kreiranje video zapisa.

 3. U prvom padajućem okviru ispod naslova Pravljenje video zapisa izaberite željeni kvalitet video zapisa, koji odgovara rezoluciji gotovog video zapisa. Datoteka je veća što je viši kvalitet video zapisa. (Možda bi trebalo da ih testirate da biste odredili koji odgovara vašim potrebama.)

  Opcija

  Rezolucija

  Za prikazivanje na

  Kvalitet prezentacije

  1920 x 1080, najveća veličina datoteka

  Računar i HD ekrani

  Internet kvalitet

  1280 x 720, srednja veličina datoteke

  Internet i DVD

  Nizak kvalitet

  852 x 480, najmanja veličina datoteke

  Prenosni uređaji

 4. Drugi padajući okvir ispod naslova Pravljenje video zapisa govori da li prezentacija obuhvata prateću priču i podešavanja vremena. (Možete da prebacite ovu postavku ako želite.)

  • Ako niste snimili prateću priču sa podešenim vremenima, podrazumevana vrednost jeste Nemoj da koristiš snimljena podešavanja vremena i prateće priče.

   Podrazumevano vreme potrošeno na svaki slajd jeste 5 sekundi. To podešavanje vremena možete da promenite u polju Broj sekundi za zadržavanje na svakom slajdu. Sa desne strane polja, kliknite na strelicu nagore da biste produžili trajanje ili na strelicu nadole da biste skratili trajanje.

  • Ako ste snimili prateću priču sa podešenim vremenima, podrazumevana vrednost jeste Koristi snimljena podešavanja vremena i prateće priče.

 5. Kliknite na dugme Kreiraj video.

 6. U polje Ime datoteke unesite ime datoteke za video, potražite fasciklu koja sadrži tu datoteku, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

 7. U polju Sačuvaj kao tip odaberite stavku MPEG-4 video ili Windows Media Video.

  Tok kreiranja video zapisa možete pratiti tako što ćete gledati statusnu traku na dnu ekrana. Proces kreiranja video zapisa može trajati nekoliko časova u zavisnosti od dužine video zapisa i složenosti prezentacije.

  Savet:   Za dug video zapis možete da podesite da se pravi tokom noći. Tako će on biti spreman sledećeg jutra.

 8. Da biste reprodukovali napravljeni video zapis, idite na naznačenu lokaciju fascikle, a zatim kliknite dvaput na datoteku.

Čuvanje u vidu PowerPoint projekcije

Kada neko otvori datoteku PowerPoint projekcije, ona se pojavljuje preko celog ekrana u projekciji slajdova, a ne u režimu uređivanja. Gledalac odmah počinje da gleda prezentaciju.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj da biste obezbedili da se sav nedavni rad sačuva u formatu PowerPoint prezentacije (.pptx).

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. Odaberite lokaciju fascikle gde želite da uskladištite datoteku PowerPoint projekcije.

 4. U polju Sačuvaj kao tip odaberite stavku PowerPoint projekcija (*.ppsx).

  Lista tipova datoteka u programu PowerPoint uključuje "PowerPoint Show (.ppsx)".
 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Zašto da prezentaciju pretvorite u video?

Kada kolegama ili klijentima želite da date verziju prezentacije velike tačnosti (tako što ćete je poslati kao prilog e-pošte, objaviti na vebu ili narezati na CD ili DVD), sačuvajte je i reprodukujte kao video.

PowerPoint 2013 i novije verzije mogu da sačuvaju prezentaciju kao MPEG-4 video datoteku (.mp4) ili .wmv datoteku. Oba formata su šire podržana i mogu da se strimuju putem interneta.

Evo saveta koje bi trebalo da zapamtite kada prezentaciju snimate kao video:

 • U video zapisu možete da snimite i podesite vreme prateće priče i pokreta laserskog pokazivača.

 • Možete da kontrolišete veličinu multimedijalne datoteke i kvalitet video zapisa.

 • U film možete da uvrstite animacije i prelaze.

 • Gledaoci ne moraju da imaju instaliran PowerPoint na računarima da bi gledali video zapis.

 • Ako prezentacija sadrži ugrađeni video zapis, on će se ispravno reprodukovati bez potrebe da ga kontrolišete.

 • U zavisnosti od sadržaja prezentacije, pravljenje video zapisa može da potraje neko vreme. Pravljenje dugačkih prezentacija i prezentacija sa animacijama, prelazima i medijskim sadržajem verovatno će duže trajati. Srećom, PowerPoint možete nastaviti da koristite tokom pravljenja video zapisa.

Koji delovi prezentacije se neće uključiti u video?

Sledeće stavke neće se uključiti u video zapis koji napravite pomoću programa PowerPoint:

 • Mediji umetnuti u prethodnim verzijama programa PowerPoint. Da biste uključili ove stavke, možete da konvertujete ili nadogradite objekat medija.

  Na primer, ako ste medij umetnuli pomoću programa PowerPoint 2007, on će biti povezan i reprodukovaće se u prezentaciji.  Međutim, kada tu datoteku izvozite kao video zapis, povezani medij se izostavlja.  Možete da konvertujete datoteku u novi format datoteke (ako izaberete karticu Datoteka i u okviru Informacije izaberete stavku Konvertuj) ili da kliknete desnim tasterom miša na objekat medija, a zatim izaberete opciju nadogradnje, čime će se datoteka ugraditi i ispravno izvesti.

 • QuickTime mediji (osim ako imate instaliran QuickTime kodek pod imenom ffdShow i ako ste izvršili optimizaciju radi kompatibilnosti)

 • Makroi

 • OLE/ActiveX kontrole

Radnje koje je moguće izvršiti sa video zapisom posle kreiranja

Kada kreirate video zapis, možete ga deliti sa drugim osobama pomoću sledećih metoda:

Čuvanje u formatu video datoteke

Kada napravite slajdove i snimite sva podešavanja vremena i prateće priče, kao i pokrete laserskog pokazivača koje želite da uključite, spremni ste da napravite video datoteku.

Oblikovanje:.mp4

Maksimalna rezolucija:1280×720 

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj da biste obezbedili da se sav nedavni rad sačuva u formatu PowerPoint prezentacije (.pptx).

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj i pošalji.

  Kreiranje video zapisa
 3. Na kartici Čuvanje i slanje izaberite stavku Kreiraj video.

 4. Da biste prikazali sve opcije kvaliteta i veličine video zapisa, u odeljku Kreiranje video zapisa kliknite na strelicu nadole pored opcije Računarski i HD ekrani.

 5. Odaberite jednu od ovih opcija kvaliteta video zapisa. (Možda bi trebalo da ih testirate da biste odredili koji odgovara vašim potrebama.)

  Ova opcija

  Pravi video zapis pomoću

  Računar i HD ekrani

  Vrlo visok kvalitet i velika veličina datoteke

  Internet i DVD

  Srednji kvalitet i umerena veličina datoteke

  Prenosni uređaji

  Nizak kvalitet i najmanja veličina datoteke

 6. Kliknite na strelicu nadole Ne koristi snimljena podešavanja vremena i prateće priče, a zatim uradite nešto od sledećeg:

  • Ako niste snimili i podesili vreme prateće priče i pokreta laserskog pokazivača, izaberite stavku Ne koristi snimljena podešavanja vremena i prateće priče.

   Podrazumevano vreme koje se troši na svaki slajd podešeno je na 5 sekundi. Da biste to promenili, sa desne strane stavke Broj sekundi za zadržavanje na svakom slajdu kliknite na strelicu nagore da biste povećali ili strelicu nadole da biste smanjili broj sekundi.

  • Ako ste snimili i podesili vreme prateće priče i pokreta pokazivača, izaberite stavku Koristi snimljena podešavanja vremena i prateće priče.

 7. Kliknite na dugme Kreiraj video.

 8. U polje Ime datoteke unesite ime datoteke za video, potražite fasciklu koja sadrži tu datoteku, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  Tok kreiranja video zapisa možete pratiti tako što ćete gledati statusnu traku na dnu ekrana. Proces kreiranja video zapisa može trajati nekoliko časova u zavisnosti od dužine video zapisa i složenosti prezentacije.

  Savet:   Za dug video zapis možete da podesite da se pravi tokom noći. Tako će on biti spreman sledećeg jutra.

 9. Da biste reprodukovali napravljeni video zapis, idite na naznačenu lokaciju fascikle, a zatim kliknite dvaput na datoteku.

Čuvanje u vidu PowerPoint projekcije

Kada neko otvori datoteku PowerPoint projekcije, ona se pojavljuje preko celog ekrana u projekciji slajdova, a ne u režimu uređivanja. Gledalac odmah počinje da gleda prezentaciju.

 1. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj da biste obezbedili da se sav nedavni rad sačuva u formatu PowerPoint prezentacije (.pptx).

 2. U meniju Datoteka izaberite stavku Sačuvaj kao.

 3. Odaberite lokaciju fascikle gde želite da uskladištite datoteku PowerPoint projekcije.

 4. U polju Sačuvaj kao tip odaberite stavku PowerPoint projekcija (*.ppsx).

  Lista tipova datoteka u programu PowerPoint uključuje "PowerPoint Show (.ppsx)".
 5. Kliknite na dugme Sačuvaj.

Zašto da prezentaciju pretvorite u video?

Kada kolegama ili klijentima želite da date verziju prezentacije velike tačnosti (tako što ćete je poslati kao prilog e-pošte, objaviti na vebu ili narezati na CD ili DVD), sačuvajte je i reprodukujte kao video.

PowerPoint 2010 čuva prezentaciju kao Windows Media Video (.wmv) datoteku. (Ako ne želite da koristite .wmv format datoteke, možete da koristite uslužni program nezavisnog proizvođača da biste konvertovali datoteku u drugi format, kao što je .avi ili .mov.)

Evo saveta koje bi trebalo da zapamtite kada prezentaciju snimate kao video:

 • U video zapisu možete da snimite i podesite vreme prateće priče i pokreta laserskog pokazivača.

 • Možete da kontrolišete veličinu multimedijalne datoteke i kvalitet video zapisa.

 • U film možete da uvrstite animacije i prelaze.

 • Gledaoci ne moraju da imaju instaliran PowerPoint na računarima da bi gledali video zapis.

 • Ako prezentacija sadrži ugrađeni video zapis, on će se ispravno reprodukovati bez potrebe da ga kontrolišete.

 • U zavisnosti od sadržaja prezentacije, pravljenje video zapisa može da potraje neko vreme. Pravljenje dugačkih prezentacija i prezentacija sa animacijama, prelazima i medijskim sadržajem verovatno će duže trajati. Srećom, PowerPoint možete nastaviti da koristite tokom pravljenja video zapisa.

Koji delovi prezentacije se neće uključiti u video?

Sledeće stavke neće se uključiti u video zapis koji napravite pomoću programa PowerPoint:

 • Mediji umetnuti u prethodnim verzijama programa PowerPoint. Da biste uključili ove stavke, možete da konvertujete ili nadogradite objekat medija.

  Na primer, ako ste medij umetnuli pomoću programa PowerPoint 2007, on će biti povezan i reprodukovaće se u prezentaciji.  Međutim, kada tu datoteku izvozite kao video zapis, povezani medij se izostavlja.  Možete da konvertujete datoteku u novi format datoteke (ako izaberete karticu Datoteka i u okviru Informacije izaberete stavku Konvertuj) ili da kliknete desnim tasterom miša na objekat medija, a zatim izaberete opciju nadogradnje, čime će se datoteka ugraditi i ispravno izvesti.

 • QuickTime mediji (osim ako imate instaliran QuickTime kodek pod imenom ffdShow i ako ste izvršili optimizaciju radi kompatibilnosti)

 • Makroi

 • OLE/ActiveX kontrole

Radnje koje je moguće izvršiti sa video zapisom posle kreiranja

Kada kreirate video zapis, možete ga deliti sa drugim osobama pomoću sledećih metoda:

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Pridružite se razgovoru
Pitajte zajednicu
Pronalaženje podrške
Obratite nam se

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×