Srodne teme
×
Animacija, video i audio
Prijavite se pomoću Microsoft naloga
Prijavite se ili kreirajte nalog.
Zdravo,
Select a different account.
Imate više naloga
Odaberite nalog pomoću kojih želite da se prijavite.
Animacija, video i audio

Animiranje teksta ili objekata

Možete da animirate tekst, slike, oblike, tabele, SmartArt grafike i druge objekte u PowerPoint prezentaciji.

Efekti mogu da učine da se objekat pojavljuje, nestaje ili se pomera. Mogu da promene veličinu ili boju objekta.

Pregledač ne podržava video. Instalirajte Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player ili Internet Explorer 9.

Postoji i srodan video zapis o animiranju teksta.

Dodavanje animacija u tekst, slike, oblike i još mnogo toga u prezentaciji

 1. Izaberite objekat ili tekst koje želite da animirate.

 2. Izaberite stavku Animacije i odaberite animaciju.

 3. Izaberite stavku Opcije efekta i odaberite efekat.

Upravljanje animacijama i efektima

Postoje različiti načini za pokretanje animacija u prezentaciji:

 • Na klik: Pokrenite animaciju kada kliknete na slajd.

 • Sa prethodnim: Reprodukujte animaciju u isto vreme kao prethodnu animaciju u redosledu.

 • Posle prethodnog: Pokrenite animaciju odmah nakon što se desi prethodna.

 • Trajanje: Produžite ili skratite efekat.

 • Odlaganje: Dodajte vreme pre pokretanja efekta.

Dodavanje još efekata animaciji

 1. Izaberite objekat ili tekst koji sadrže animaciju.

 2. Izaberite stavku Dodaj animaciju i odaberite neku.

Promena redosleda animacija

 1. Izaberite označivač animacija.

 2. Odaberite željenu opciju:

  • Premesti ranije: Neka se animacija pojavi ranije u redosledu.

  • Premesti kasnije: Neka se animacija pojavi kasnije u redosledu.

Dodavanje animacije u grupisane objekte

Animaciju možete da dodate u grupisane objekte, tekst i još mnogo toga.

 1. Pritisnite taster Ctrl i izaberite željene objekte.

 2. Izaberite stavke Oblikovanje > Grupisanje > Grupiši da biste grupisali objekte.

 3. Izaberite stavku Animacije i odaberite animaciju.

Dodavanje animacije u objekat

 1. Izaberite objekat koji želite da animirate.

 2. Na kartici Animacije na traci, u grupi Animacija kliknite na dugme Još Dugme „Još“, a zatim izaberite željeni efekat animacije.

  Grupa „Animacija“ na kartici „Animacije“.

  Prikazani su najpopularniji efekti. Ako želite još više izbora, kliknite na opciju Još u dnu galerije.

Izaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i videli detaljnija uputstva.

Brzinu efekta određuje postavka Trajanje.

 1. Na slajdu izaberite efekat animacije koji želite da promenite.

 2. Na kartici Animacije, u okviru opcija Podešavanje vremena, u polje Trajanje unesite broj sekundi koliko želite da traje efekat animacije.

  Opcija „Trajanje“ za efekte animacije u programu PowerPoint

  (Maksimum: 59 sekundi. Minimum: .01 sekunda. Možete da otkucate trajanje ili koristite strelice nagore ili nadole da biste izabrali standardnu inkrementalnu vrednost.

 1. Na slajdu izaberite efekat animacije koji želite da promenite.

 2. Na kartici Animacije, u okviru opcija Podešavanje vremena otvorite listu Početak i odaberite jednu od tri opcije opisane ispod:

  Pokretanje opcije za animacije u programu PowerPoint

  Izaberite stavku

  Da biste pokrenuli efekat animacije

  Na klik

  Kad kliknete na slajd

  Sa prethodnim

  U isto vreme kao prethodni efekat animacije na listi. (Jedan klik istovremeno pokreće dva efekta animacije ili više njih.)

  Posle prethodnog

  Odmah nakon završetka reprodukovanja prethodnog efekta animacije na listi. (Za pokretanje ovog efekta animacije nije potreban dodatni klik.)

Opcija Odlaganje određuje koliko vremena protekne pre početka određenog efekta animacije – nakon što kliknete ili nakon što se završi prethodni efekat animacije.

 1. Na slajdu izaberite efekat animacije koji želite da promenite.

 2. Na kartici Animacije, u opcijama za Podešavanje vremena, u polju Odlaganje navedite vremenski period u sekundama.

Opcija „Odlaganje“ za efekte animacije u programu PowerPoint

Da biste promenili redosled skupa animacija na slajdu:

 1. Otvorite okno „Animacija“: Na kartici Animacije, u grupi Napredna animacija izaberite stavku Okno za animaciju.

 2. U oknu za animaciju izaberite efekat animacije kojem želite da promenite redosled.

 3. Na kartici Animacije na traci, u grupi Podešavanje vremena, u okviru stavke Promena redosleda animacije izaberite neku od opcija:

  Opcije za podešavanje vremena za animacije u programu PowerPoint
  • Izaberite stavku Premesti na ranije da biste premestili efekat nagore za jedno mesto u redosledu animacija.

  • Izaberite stavku Premesti na kasnije da biste premestili efekat nadole za jedno mesto u redosledu animacija.

  Možete da izaberete opciju više puta ako je potrebno, da biste premestili izabrani efekat na odgovarajuće mesto u redosledu animacija.

Kad animirate objekat, mali numerički marker pojavljuje se s leve strane tog objekta i ukazuje na prisustvo efekta animacije i njegovo mesto u sekvenci animacija na trenutnom slajdu.

 1. Izaberite broj animacije koju želite da uklonite.

 2. Pritisnite taster Delete na tastaturi.

Kompletnu diskusiju potražite u članku Promena, uklanjanje ili isključivanje efekata animacije.

 1. Izaberite tekst ili objekat u koji želite da dodate više animacija.

 2. Na kartici Animacije, u grupi Napredna animacija kliknite na dugme Dodaj animaciju.

  Grupa „Napredna animacija“ na kartici „Animacije“.

Nakon dodavanja jednog efekta animacije ili više njih, da biste proverili da li rade, uradite sledeće:

 • Na kartici Animacije, u grupi Pregled izaberite stavku Pregled.

  Grupa „Pregled“ na kartici „Animacije“.

Izbegnite ručno animiranje nekoliko objekata na isti način: Koristite četkicu za animaciju da biste kopirali animacije sa jednog objekta na drugi. Za sve detalje i brzu video demonstraciju pogledajte Dupliranje animacija pomoću četkice za animaciju.

Četkica za animaciju je dostupna na traci sa alatkama za animaciju kada je neki animirani sadržaj izabran na slajdu

Dodavanje animacije tekstu, objektu ili grafikonu

 • Izaberite stavku koju želite da animirate, izaberite karticu Animacije, a zatim odaberite nešto od sledećeg:

  Ako želite da stavka

  Kliknite ovde na karticu "Animacije" na traci

  Pojavljivanje na slajdu

  Choose one of the motion options to animate text or an object

  (Kliknite na strelicu nadesno da biste videli još izbora)

  Primanje naglašavanja

  Choose one of the emphasis options to highlight text or an object

  Izlazak iz slajda

  Choose one of the exit options to animate an object so it disappears from the screen

  Praćenje definisane putanje

  Choose one of the Motion Path options to make objects move in a defined way

Na jedan objekat možete da primenite više animacija. Jednostavno ponovo izaberite objekat i primenite dodatni efekat.

Svaki efekat animacije predstavljen je na slajdu brojem Animation number pored objekta, što ukazuje na redosled reprodukcije.  Ako su dva efekta animacije podešena da se reprodukuju u isto vreme, predstavljeni su numerisanim nizom Animation numbered stack.

Uređivanje efekata animacije

Da biste promenili, uklonili ili promenili redosled efekata animacije:

 1. Izaberite željeni slajd, a zatim na njemu kliknite na broj animiranog efekta koji želite da korigujte.

 2. Okno Animacije sa desne strane prikazuje sve animacije na slajdu.

  Set animation options in the properties pane

  Ovde možete da uradite sledeće:

  • Promena redosleda ili uklanjanje animacija u okviru "Reprodukuj od"

  • Promena načina na koji animacija funkcioniše ili dodavanje zvuka u opcije efekata

   Snimak ekrana prikazuje odeljak "Opcije efekata" okna "Animacije" sa razvijenim meniju "Zvuk".

  • Promena načina na koji animacija počinje i koliko dugo traje u podešavanju vremena

   Snimak ekrana prikazuje odeljak "Podešavanje vremena" u oknu "Animacije" sa opcijama "Početak", "Trajanje", "Odlaganje" i "Ponavljanje" i polje za potvrdu za premotavanje premotavanja premotavanja kada završite reprodukciju.

  • Da biste prikazali prazan grafikon na početku animacije, sa izabranim efektom animacije u oknu za animaciju, u okviru Animacije grafikona potvrdite izbor u polju za potvrdu Pokreni animaciju crtanjem pozadine grafikona.

   Snimak ekrana prikazuje odeljak "Animacije grafikona" okna "Animacije" sa opcijom padajućeg menija "Grupa" i poljem za potvrdu za stavku Pokreni animaciju crtanjem pozadine grafikona.

Odaberite stavku Reprodukuj od da biste pregledali promene.

Takođe pogledajte

Animiranje teksta i objekata putanjama kretanja

Promena ili uklanjanje efekata animacije

Prikazivanje reči jedan po jedan red

Animiranje tačaka znakova za nabrajanje jednu po jednu

Primena animacije

 1. Izaberite objekat ili tekst u okviru slajda koji želite da animirate.

  „Objekat“ u ovom kontekstu predstavlja bilo koju stvar na slajdu, kao što su slika, grafikon ili okvir za tekst. Regulatori veličine se pojavljuju oko objekta kad ga izaberete na slajdu. (U svrhe animacije, pasus unutar okvira za tekst takođe je objekat, ali neće imati regulatore veličine kad ga izaberete; umesto toga, ceo okvir za tekst ima regulatore veličine.)

 2. Na kartici Animacije na traci otvorite galeriju animacija i izaberite onu koju želite.

  Galerija „Animacije“ sa opcijama u usluzi PowerPoint Online
 3. Na kartici Animacije otvorite listu Opcije efekata da biste izabrali neku od dostupnih opcija. Opcije efekta su dostupne za tekst ili za izbor smera ili intenziteta animacije. (Nemaju sve animacije opcije efekata.)

 4. Da biste pregledali animaciju, na kartici Projekcija slajdova na traci izaberite stavku Reprodukuj od početka.

  Da biste pokrenuli projekciju slajdova, na kartici Prikaz na traci izaberite stavku Reprodukuj od početka.

  (Ako ste isključili pojednostavljenu traku, nemate karticu Projekcija slajdova; umesto toga koristite karticu Prikaz da biste pokrenuli projekciju slajdova.)

 5. U prikazu projekcije slajdova kliknite na slajd da biste reprodukovali efekat animacije.

Uklanjanje efekta animacije

 1. Izaberite animirani objekat.

 2. Na kartici Animacije na traci otvorite galeriju animacija i izaberite stavku Nijedna.

Promena redosleda efekata animacije

Kad animirate objekat, mali numerički marker pojavljuje se s leve strane tog objekta i ukazuje na prisustvo efekta animacije i njegovo mesto u sekvenci animacija na slajdu. Te oznake se pojavljuju kad je izabrana kartica Animacija na traci.

 1. Na slajdu izaberite animirani objekat.

 2. Na kartici Animacija na traci, u grupi Podešavanje vremena izaberite stavke Premesti ispred ili Premesti iza.

  Svaki klik menja položaj objekta u redosledu za po jedan inkrement. Numerisanje u označivačima animacije menja se kako bi odrazilo redosled efekata.

Takođe pogledajte

Neka se tekst pojavljuje jedan po jedan red, reč ili slovo

Dodavanje animirane GIF datoteke slajdu

Dodavanje više efekata animacije jednom objektu

Dodavanje efekta animacije putanje kretanja

Efekti 3D animacije u programu PowerPoint

Prelazi između slajdova

Animacije i prelazi

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Unapredite veštine
Istražite obuku

Da li su vam ove informacije koristile?

Koliko ste zadovoljni kvalitetom jezika?
Šta je uticalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×