Windows Update: vanliga frågor och svar

Gäller för: Windows 10Windows 7Windows 8.1

Windows 10


Windows 10 laddar ned och installerar automatiskt uppdateringar för att se till att enheten är säker och uppdaterad. Detta innebär att du får de senaste korrigeringarna och säkerhetsuppdateringarna, som bidrar till att din enhet körs effektivt och hålls skyddad. I de flesta fall kan uppdateringen slutföras genom att starta om din enhet. Kontrollera att enheten är ansluten till elnätet när du vet att uppdateringar ska installeras.

Om du undrar över något när du uppdaterar Windows 10 finns här några resurser som kan vara till hjälp:

Om du bara vill ha information om uppdateringen av Windows 10 kan du hitta svar på vanliga frågor här: