Fullständig guide till Skärmläsaren

Gäller för: Windows 10

Skärmläsaren är en skärmläsningsapp som är inbyggd i Windows 10, så du behöver inte ladda ned eller installera något. I den här handboken beskrivs hur du använder Skärmläsaren i Windows så att du kan börja använda appar, surfa på webben och mycket mer. 

Under innehållsförteckningen finns ett avsnitt om nyheter i Skärmläsaren.

Obs! Du kan ladda ned en tidigare version av den här guiden i punktskrift (punktskrift nivå 2, ej UEB, amerikansk engelska). Om du vill ha ytterligare språk eller nivåer kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel.

Innehåll


Kapitel Vad ingår
Kapitel 1: Introduktion till Skärmläsaren En översikt över Skärmläsaren, bland annat hur du startar och stoppar den.
Kapitel 2: Grunderna i Skärmläsaren Lär dig att navigera på skärmen, hitta och öppna appar, ändra det som Skärmläsaren ska läsa upp samt justera volym och talhastighet.
Kapitel 3: Använda snabbnavigeringsläget Lär dig att navigera i appar, e-post och på webben med hjälp av snabbnavigeringsläget.
Kapitel 4: Läsa text Lär dig hur du får text uppläst och får information om text, till exempel teckensnitt, textfärg och skiljetecken.
Kapitel 5: Navigering Hur du får mer information om appen eller sidan som du utforskar med vyerna i Skärmläsaren.
Kapitel 6: Använda Skärmläsaren med tryckgester Lär dig hur du använder Skärmläsaren med tryckgester, till exempel grundläggande gester.
Kapitel 7: Anpassa Skärmläsaren Lär dig att ändra hur Skärmläsaren startas, hur mycket feedback du hör när du skriver, ändra Skärmläsarens kommandon och använda TTS-programvara (text till tal) från tredje part.
Kapitel 8: Använda Skärmläsaren med punktskrift Hur du använder Skärmläsaren med en uppdaterbar punkskriftsskärm.
Bilaga A: Språk och röster som stöds En lista över de tillgängliga språken och rösterna för text till tal (TTS) i Skärmläsaren.
Bilaga B: Tangentbordskommandon och tryckgester för Skärmläsaren En lista över tangentbordskommandon och tryckgester för Skärmläsaren.
Bilaga C: Punktskriftsskärmar som stöds En lista över punktskriftsskärmar som stöds av Skärmläsaren.
Bilaga D: Användarhandböcker för tidigare versioner av Skärmläsaren Användarhandböcker för tidigare versioner av Skärmläsaren

Nyheter


Startsidan för Skärmläsaren

Varje gång du aktiverar Skärmläsaren tas du till startsidan för Skärmläsaren där du kan nå allt du behöver från en plats, till exempel ändra inställningar för Skärmläsaren eller lära dig grunderna med Snabbstart. Och när du minimerat startsidan för Skärmläsaren hamnar den i systemfältet, så du behöver inte navigera runt det när du använder Alt + Tabb för att växla mellan saker.

Läs upp efter mening

Nu kan Skärmläsaren läsa nästa, aktuell och tidigare mening. Läs upp efter mening är tillgängligt när du använder tangentbord, touch eller punktskrift.

”Mening” är också en egen vy för Skärmläsaren. Tryck på Skärmläsaren + Page up eller Skärmläsaren + Page down för att aktivera meningsvyn. Tryck sedan på Skärmläsaren + Vänsterpil för att gå till föregående mening och Skärmläsaren + Högerpil för att gå till nästa mening.

Du kan använda de här nya kommandona på punktskriftsskärmar genom att trycka på punkterna 2-3-4 eller 2-3-4-7 i kommandoinmatningsläge. 

Nya utförlighetsnivåer

Skärmläsaren har fem utförlighetsnivåer som påverkar hur mycket information du hör när Skärmläsaren läser upp text, till exempel webbplatser och när du interagerar med kontroller. Varje nivå finns dokumenterad i kapitel 4 med en kort beskrivning av hur du kan använda den.

Använd snabbnavigeringsläget i din webbläsare

Snabbnavigeringsläget aktiveras automatiskt i Google Chrome och Microsoft Edge.

Standardtangentbordslayout

Vi ville göra det enklare för dig att lära dig Skärmläsaren och använda den, så vi har introducerat en ny standardtangentbordslayout. Den nya layouten liknar i hög grad den tangentbordslayout du kan ha använt med andra skärmläsare.

När tangentbordsgenvägar nämns i den här guiden gäller de för den nya standardtangentbordslayouten. Bland nyheterna finns uppdateringar av Skärmläsarens tangentbordsgenvägar för sida, stycke, rad, ord och tecken. Det finns även nya kommandon för Skärmläsaren som sök, lista med länkar, lista med rubriker och lista med landmärken. För vissa kommandon kan du nu använda det numeriska tangentbordet.

Du kan få mer information om alla nya och uppdaterade tangentbordsgenvägar i Bilaga B: Tangentbordsgenvägar och tryckgester för Skärmläsaren. Hitta snabbnavigeringskommandon i Kapitel 3: Använda snabbnavigeringsläget.

Obs! Ditt tangentbord är inställt på standardlayouten som standard. Om du vill ändra detta går du till Inställningar  > Hjälpmedel  > Skärmläsaren och väljer layouten Äldre. Du kan även gå till inställningarna för Skärmläsaren genom att trycka på Windows-tangenten  + Ctrl + N. Nya kommandon i Skärmläsaren är inte tillgängliga med den äldre tangentbordslayouten om tangenttryckningar för äldre kommandon är i konflikt med de som används i de nya funktionerna för Skärmläsaren.

Skärmläsartangent

Nu kan du välja vilken låstangent som du vill använda för kommandona i Skärmläsaren. Både Caps Lock och Insert-tangenten kan användas som standardtangent för Skärmläsaren. Du kan använda någon av dessa tangenter i ett kommando som använder Skärmläsarknappen. I fortsättningen kallar vi Skärmläsartangenten för Skärmläsaren i kommandon. Du kan ändra din Skärmläsar-knapp i inställningarna för Skärmläsaren.

Uppdaterade kommandon för att ändra vy

Kommandon för att ändra vy är nu mappade till Skärmläsaren + Page up- och Page down-tangenterna. Du kan även använda Ändra vy genom att trycka Skärmläsaren + Ctrl + Uppåtpil och Nedåtpil.

Förbättringar i snabbnavigeringsläget

Kommandona för primär och sekundär åtgärd har ändrats i snabbnavigeringsläget. Primär åtgärd kan utföras genom att trycka på Retur eller Blanksteg. Sekundär åtgärd kan utföras genom att lägga till Skift-tangenten till någon av dessa tangenter (Skift + Retur eller Skift + Blanksteg). Du märker av den här ändringen oavsett vilken tangentbordslayout du väljer.

Dessutom har flera nya tangentbordskommandon för att välja text lagts till i snabbnavigeringsläget. Mer information om dem finns i Kapitel 3: Använda snabbnavigeringsläget.

Lämna feedback


Din feedback hjälper oss att göra Skärmläsaren bättre. När Skärmläsaren är aktiverad trycker du på Skärmläsaren + Alt + F för att öppna Feedbackhubben och skicka oss feedback om Skärmläsaren. Du kan också kommentera på webbplatsen Microsoft Accessibility User Voice. Om du vill ha teknisk support för Skärmläsaren eller annan hjälpmedelsteknik från Microsoft kontaktar du Microsoft Answer Desk för hjälpmedel.

Om du vill skicka ytterligare diagnostikdata och prestandadata till Microsoft trycker du på Windows-tangenten  + Ctrl + N för att öppna inställningarna för Skärmläsaren. Aktivera sedan växlingsknappen under Hjälp oss förbättra Skärmläsaren och starta om Skärmläsaren.