Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Webbläsaren stöds inte

Du måste uppdatera webbläsaren för att använda webbplatsen.

Uppdatera till den senaste versionen av Internet Explorer

Konfigurera och använda Automatiska uppdateringar i Windows

En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i327850.
En version av den här artikeln för Microsoft Windows Millennium Edition finns i268331.
INLEDNING
I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar Automatiska uppdateringar i Windows så att du får meddelanden när det finns viktiga uppdateringar för din dator. Du kan också schemalägga installationen av uppdateringarna.

Obs!Avancerade användare och IT-proffs kan konfigurera Automatiska uppdateringar med hjälp av Grupprincip i en Active Directory-miljö, eller med hjälp av registerinställningar i en miljö utan Active Directory. Om du vill veta mer om konfiguration av Automatiska uppdateringar med dessa metoder klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
328010 Konfigurera Automatiska uppdateringar med hjälp av grupprincip- eller registerinställningar

Förutsättningar

Använd den senaste versionen av Automatiska uppdateringar

I artikeln förutsätts att du använder den senaste versionen av Automatiska uppdateringar. Den senaste versionen av Automatiska uppdateringar ingår i Windows XP Service Pack 2 och senare, Windows Vista och Windows 7, Windows 8 och Windows 8.1. Mer information om funktionen för automatiska uppdateringar i Windows 8 och 8.1 finns på följande Microsoft-webbsida:Om du använder Windows XP Professional, Windows XP Home Edition och Windows XP 64-bitarsutgåva, kan du installera Windows XP SP2 eller Windows XP Service Pack 3 (SP3) för att få den senaste versionen av Automatiska uppdateringar. Om du använder Windows XP Professional, Windows XP Home och Windows XP 64-bitarsutgåva, kan du installera Windows XP SP2 eller Windows XP Service Pack 3 (SP3) för att få den senaste versionen av Automatiska uppdateringar. Om du vill veta mer om hur du skaffar SP2 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP
Obs! Du måste antingen ha Windows XP SP1a eller Windows XP SP2 installerat för att installera Windows XP SP3.

Logga in som datoradministratör

I Windows XP Home måste du vara inloggad som datoradministratör för att installera komponenter eller ändra inställningarna för Automatiska uppdateringar. I Windows XP Professional måste du vara inloggad som administratör eller medlem i gruppen Administratörer. I Windows Vista eller Windows 7 uppmanas du att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse.

Obs! Om datorn är ansluten till ett nätverk kan principerna som används i nätverket hindra dig från att utföra åtgärderna. Kontakta nätverksadministratören om du inte har behörighet att utföra åtgärderna.

Aktivera och använda Automatiska uppdateringar

Aktivera Automatiska uppdateringar. Om du vill att vi ska aktivera automatiska uppdateringar går du till avsnittet Här är en snabblösning. Om du vill göra det själv går du till avsnittet Jag löser det själv.

Här är en snabblösning

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen Hämta. I dialogrutan Filhämtning klickar du på Kör eller Öppna och följ stegen i vägledningen för snabblösning.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Den automatiska korrigeringsfilen fungerar dock även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara snabblösningen på ett flashminne eller en cd och sedan köra den på rätt dator.

Jag löser det själv

Snabblösning 50362

Windows 8 och Windows 8.1

Så här aktiverar du Automatiska uppdateringar:
 1. Öppna Windows Update genom att svepa in från skärmens högra kant (eller om du använder en mus kan du peka på skärmens övre högra hörn, flytta muspekaren uppåt), trycka eller klicka på Inställningar, trycka eller klicka på Ändra datorinställningar och sedan trycka eller klicka på Uppdatera/återställa.
 2. Tryck eller klicka på Välj hur uppdateringar ska installeras.
 3. Under Viktiga uppdateringar markerar du önskat alternativ.
 4. Under Rekommenderade uppdateringar markerar du kryssrutan Ge mig rekommenderade uppdateringar på samma sätt som jag får viktiga uppdateringaroch klickar sedan på Tillämpa.

Windows Vista och Windows 7

Så här aktiverar du Automatiska uppdateringar:
 1. Klicka på Start, skriv Windows Update i sökrutan och klicka på Windows Update i listan Program.
 2. Klicka på Ändra inställningar i den vänstra rutan.
 3. Markera önskat alternativ.
 4. Under Rekommenderade uppdateringar markerar du kryssrutan Ta emot rekommenderade uppdateringar på samma sätt som jag tar emot viktiga uppdateringar eller Inkludera rekommenderade uppdateringar när uppdateringar upptäcks, hämtas eller installeras och klickar sedan på OK.

Windows XP

Så här aktiverar du Automatiska uppdateringar:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv sysdm.cpl och tryck på RETUR.
 2. Klicka på fliken Automatiska uppdateringar och sedan på ett av följande alternativ. Vi rekommenderar att du väljer alternativet Automatiskt (rekommenderas) Hämta och installera rekommenderade uppdateringar automatiskt.
  • Automatiskt (rekommenderas) Hämta och installera rekommenderade uppdateringar automatiskt

   Om du väljer det här alternativet söker Windows automatiskt efter uppdateringar för datorn på webbplatsen Windows Update eller Microsoft Update när du är online. Uppdateringar hämtas automatiskt i bakgrunden, och du meddelas eller avbryts inte under tiden. En ikon visas i meddelandeområdet i Aktivitetsfältet när uppdateringarna hämtas. Du kan se hämtningsstatus genom att peka på ikonen. När hämtningen är klar visas ett nytt meddelande i meddelandeområdet så att du kan granska uppdateringarna som är klara för installation.
   • Välj vilken dag och tid uppdateringarna ska hämtas och installeras. Du kan schemalägga Automatiska uppdateringar till valfri tid på dygnet, men kom ihåg att datorn måste vara på vid den schemalagda tidpunkten om uppdateringarna ska installeras.
   • Du kan välja att installera uppdateringarna så fort de har hämtats. Klicka i så fall på hämtningsmeddelandet (eller uppdateringsikonen) och sedan på Installera. Om du inte vill installera uppdateringarna direkt när de har hämtats, installeras de automatiskt enligt schemat du angett.
  • Hämta uppdateringar åt mig men låt mig välja när de ska installeras

   Om du väljer det här alternativet hämtas uppdateringarna automatiskt på webbplatsen Windows Update eller Microsoft Update när du är online. En ikon visas i meddelandeområdet i Aktivitetsfältet när uppdateringarna hämtas. Du kan se hämtningsstatus genom att peka på ikonen. När hämtningen är klar visas ett nytt meddelande i meddelandeområdet så att du kan granska uppdateringarna som är klara för installation.
   • När du vill installera en hämtad uppdatering klickar du på meddelandet (eller uppdateringsikonen) och klickar sedan på Installera.
   • Om du inte vill installera en hämtad uppdatering klickar du på Information och avmarkerar sedan kryssrutan intill uppdateringen.
  • Meddela mig men hämta ingenting och installera ingenting automatiskt

   Om du väljer det här alternativet söker Windows efter uppdateringar att hämta på webbplatsen Windows Update eller Microsoft Update när du är online. Ikonen och meddelandet Automatiska uppdateringar visas i meddelandefältet i aktivitetsfältet när nya uppdateringar kan hämtas eller installeras.
   • Klicka på ikonen eller meddelandet om du vill se uppdateringarna. Om du inte vill att en markerad uppdatering ska hämtas avmarkerar du kryssrutan intill den. Hämta de markerade uppdateringarna genom att klicka på Starta hämtningen. Ikonen Automatiska uppdateringar visas i meddelandefältet i aktivitetsfältet under tiden uppdateringarna hämtas. Du kan se hämtningsstatus genom att peka på ikonen.
   • När hämtningen är klar visas ett nytt meddelande i meddelandefältet om att uppdateringarna är klara att installeras. Installera uppdateringarna genom att klicka på ikonen eller meddelandet Automatiska uppdateringar och sedan på Installera.
 3. Klicka på OK.
Om du vill veta mer om hur du schemalägger Automatiska uppdateringar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
327838 Schemalägga automatiska uppdateringar i Windows XP, Windows 2000 och Windows Server 2003

Automatiska påminnelser om väntande uppdateringar

När du ställer in att Automatiska uppdateringar ska meddela dig innan du hämtar eller installerar uppdateringar, visas en ikon och ett meddelande i meddelandefältet i aktivitetsfältet.

Om du inte vill hämta eller installera uppdateringen omedelbart, klickar du på ikonen eller meddelandet Automatiska uppdateringar i meddelandefältet i aktivitetsfältet och klickar sedan på Påminn mig senare i dialogrutan Automatiska uppdateringar. I dialogrutan Påminnelse kan du ange hur lång tid som ska gå innan påminnelsen visas.

Om påminnelsen gäller hämtning visas den bara när du är ansluten till Internet. Om påminnelsen gäller installation får du ett meddelande enligt det schema du angett.

Pausa eller återuppta hämtningen

När hämtningen har börjat kan du när som helst pausa eller återuppta processen. Om du kopplar från Internetanslutningen eller startar om datorn efter ett uppehåll i hämtningen, återupptas den automatiskt nästa gång du är ansluten till Internet.

Så här gör du en paus eller återupptar hämtningen:
 1. Klicka under pågående hämtning på ikonen i meddelandefältet, och klicka sedan på Pausa.
 2. När du är klar att fortsätta hämtningen igen klickar du på ikonen Automatisk uppdatering och sedan på Fortsätt.

Återställa nekade uppdateringar

Om du bestämmer dig för att inte hämta en viss uppdatering kan du ange att den ska erbjudas på nytt i Automatiska uppdateringar. Så här återställer du uppdateringar du har tackat nej till tidigare:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv sysdm.cpl och tryck på Retur.
 2. Klicka på fliken Automatiska uppdateringar och sedan på Visa uppdateringar som jag tidigare dolt.
 3. Återställ nekade uppdateringar genom att klicka på Ja.

Inaktivera Automatiska uppdateringar

Så här inaktiverar du de automatiska uppdateringarna:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv sysdm.cpl och tryck på Retur.
 2. Klicka på fliken Automatiska uppdateringar och markera Inaktivera Automatiska uppdateringar.
 3. Klicka på OK.
Nästa steg
Om de här anvisningarna inte fungerade kan du gå till webbplatsen Microsoft Hjälp och support och hitta andra lösningar på problemet. Där hittar du bland annat följande:
 • Sökbar Knowledge Base: Sök efter teknisk supportinformation och verktyg som hjälper dig att själv lösa problem med Microsoft-produkter.
 • Produktlösningscenter: Se vanliga frågor om olika produkter och viktig supportinformation.
 • Andra supportalternativ: Använd webben när du vill ställa en fråga, kontakta Microsoft Hjälp och support eller ge feedback.
Mer Information

Uppdatera filer med hjälp av Windows Update eller Microsoft Update

Om du väljer att inte använda Automatiska uppdateringar kan du ändå installera uppdateringar från webbplatsen Windows Update eller Microsoft Update. Windows Update och Microsoft Update är kataloger med bl.a. drivrutiner, säkerhetskorrigeringar, viktiga uppdateringar, de senaste hjälpfilerna och Internetprodukter som du kan hämta för att hålla datorn uppdaterad.

Så här uppdaterar du systemfilerna med de senaste viktiga uppdateringarna på webbplatsen Windows Update eller Microsoft Update:
 1. Starta Microsoft Internet Explorer.
 2. Klicka på Windows UpdateVerktyg-menyn.
 3. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill installera program som krävs.

  Hemsidan för Windows Update eller Microsoft Update visas.
 4. Klicka på Snabb installation (rekommenderas): Prioriterade uppdateringar för din dator. Viktiga uppdateringar för datorn söks upp.
 5. Installera alla tillgängliga viktiga uppdateringar genom att klicka på Installera.
Du kan även söka i Windows Update Catalog eller Microsoft Update Catalog efter uppdateringar som du kan hämta och installera senare på en eller flera datorer med Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003 i ett hem- eller företagsnätverk.

Obs! Vi rekommenderar att endast avancerade användare och administratörer hämtar uppdateringar från Windows Update Catalog eller Microsoft Update Catalog. Om du vill veta mer om hur du använder Windows Update Catalog klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
323166 Hämta uppdateringar och drivrutiner från Windows Update Catalog
fixit fix it
Egenskaper

Artikel-id: 306525 – senaste granskning 01/29/2016 17:17:00 – revision: 13.0

 • Microsoft Update
 • kbwindowsupdatev6 kbenv kbhowtomaster kbupdate kbmsifixme kbfixme KB306525
Feedback
//c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">sByTagName('head')[0].appendChild(m);" src="http://c1.microsoft.com/c.gif?"> >