Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att flytta uppgifter mellan eller inom listor i To Do

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Windows Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd To Do med tangentbordet och en skärmläsare för att ordna dina uppgifter genom att flytta dem mellan listor. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

Flytta en uppgift till en annan lista

Du kan ordna uppgiftslistorna genom att flytta uppgifter från en lista till en annan.

 1. Tryck på Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift du vill flytta. Tryck på Retur för att öppna listan.

 3. Om du vill gå till innehållet i uppgiftslistan trycker du på Tabb tills du hör "Listalternativ, knapp" och trycker sedan på Tabb en gång till. Du hör "Uppgift", följt av det första aktivitetsnamnet.

 4. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör den uppgift du vill flytta.

 5. Öppna snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10 eller Windows-menytangenten.

 6. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör "Flytta uppgift till" och tryck sedan på Retur.

 7. Använd upp- och nedpilarna för att välja mållistan och tryck sedan på Retur för att flytta uppgiften till den markerade listan.

  Obs!: Bland de möjliga mållistorna finns uppgiftslistan och de listor som du har skapat.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i den planerade listan i To Do

Använda en skärmläsare för att lägga till steg och ange prioritet för en uppgift i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för Mac med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda macOS skärmläsaren, för att ordna dina uppgifter genom att flytta dem mellan listor.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

Flytta en uppgift till en annan lista

Du kan ordna uppgiftslistorna genom att flytta uppgifter från en lista till en annan.

 1. Tryck på Tabb tills du hör "Ange listtabell" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna listtabellen.

 2. Tryck på ned- eller uppilen tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift du vill flytta.

 3. Om du vill gå till innehållet i uppgiftslistan trycker du på Tabb tills du hör "Ange uppgiftstabell" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att öppna uppgiftstabellen.

 4. Tryck på ned- eller uppilen tills du hör den uppgift du vill flytta.

 5. Öppna snabbmenyn genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+M.

 6. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör "Flytta uppgift till" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 7. Använd upp- och nedpilarna för att markera mållistan och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg för att flytta uppgiften till den markerade listan.

  Obs!: Bland de möjliga mållistorna finns uppgiftslistan och de listor som du har skapat.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i den planerade listan i To Do

Använda en skärmläsare för att lägga till steg och ange prioritet för en uppgift i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för iOS med VoiceOver, den inbyggda iOS skärmläsaren, för att ordna dina uppgifter genom att flytta dem mellan listor. Du får också lära dig hur du ordnar uppgiftslistobjekt i den ordning du vill ha dem.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Flytta en uppgift till en annan lista

Du kan ordna uppgiftslistorna genom att flytta uppgifter från en lista till en annan.

 1. Svep åt vänster tills du hör "Sidofält". Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift du vill flytta. Öppna listan genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger. Du hör: "Listalternativ.". Dubbeltryck på skärmen.

 4. Om du vill öppna listredigeringsläget sveper du åt höger tills du hör "Redigera" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör den uppgift du vill flytta och dubbeltryck sedan på skärmen för att välja den.

  Tips: Du kan välja flera uppgifter för att flytta till samma lista.

 6. Svep åt höger tills du hör "Flytta" och dubbeltryck sedan för att välja det.

 7. Svep åt höger tills du hör den mållista du vill använda och dubbeltryck sedan för att flytta uppgiften till den markerade listan.

  Obs!: Bland de möjliga mållistorna finns uppgiftslistan och de listor som du har skapat.

Ordna om uppgifter i en lista

Du kan ordna uppgiftslistorna genom att ordna uppgifterna i den ordning du vill.

 1. Svep åt vänster tills du hör "Sidofält". Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör namnet på listan som du vill ordna. Öppna listan genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger. Du hör: "Listalternativ.". Dubbeltryck på skärmen.

 4. Om du vill öppna listredigeringsläget sveper du åt höger tills du hör "Redigera" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 5. Gör så här för varje uppgift som du vill ordna om i listan:

  1. Svep åt höger eller vänster tills du hör den uppgift du vill flytta och svep sedan åt höger. Du hör: "Ordna om", följt av uppgiftens namn.

  2. Om du vill aktivera flytt av uppgiften dubbeltrycker du på skärmen och håller ned. När du hör ljudtipset drar du fingret uppåt eller nedåt på skärmen tills du hör den position du vill flytta uppgiften till.

  3. När uppgiften befinner sig på den position du vill ha lyfter du fingret.

 6. När du har ordnat om listan lämnar du listredigeringsläget genom att svepa åt vänster tills du hör "Avbryt" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i den planerade listan i To Do

Använda en skärmläsare för att lägga till steg och ange prioritet för en uppgift i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för Android med TalkBack, den inbyggda Android skärmläsaren, för att ordna dina uppgifter genom att flytta dem mellan listor. Du får också lära dig hur du ordnar uppgiftslistobjekt i den ordning du vill ha dem.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Flytta en uppgift till en annan lista

Du kan ordna uppgiftslistorna genom att flytta uppgifter från en lista till en annan.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör: "Sidofält". Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift du vill flytta. Öppna listan genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör den uppgift du vill flytta. Dubbeltryck på skärmen och håll ned för att markera den. Du hör: "Visar verktygsfältet för massåtgärd".

  Tips: Du kan välja flera uppgifter för att flytta till samma lista. Om du vill välja en annan uppgift sveper du åt vänster eller höger tills du hör uppgiften och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger eller vänster tills du hör: "Fler alternativ." Dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "Flytta" och dubbeltryck sedan för att välja det.

 6. Svep åt höger tills du hör den mållista du vill använda och dubbeltryck sedan för att flytta uppgiften till den markerade listan.

  Obs!: Bland de möjliga mållistorna finns uppgiftslistan och de listor som du har skapat.

Ordna om uppgifter i en lista

Du kan ordna uppgiftslistorna genom att ordna uppgifterna i den ordning du vill.

 1. Svep åt höger eller vänster tills du hör: "Sidofält". Dubbeltryck på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift du vill flytta. Öppna listan genom att dubbeltrycka på skärmen.

 3. Gör så här för varje uppgift som du vill ordna om i listan:

  1. Svep åt höger tills du hör den uppgift du vill flytta. Dubbeltryck på skärmen och håll ned för att markera den. Du hör: "Visar verktygsfältet för massåtgärd".

  2. Dra fingret uppåt eller nedåt på skärmen och lyft sedan fingret. TalkBack läser upp uppgiftens nya position i listan.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i den planerade listan i To Do

Använda en skärmläsare för att lägga till steg och ange prioritet för en uppgift i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att ordna dina uppgifter genom att flytta dem mellan listor. Vi har testat det med Skärmläsaren iMicrosoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • När du använder Att göra för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Att göra för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) gäller till exempel för webbläsaren – inte Att göra för webben.

Flytta en uppgift till en annan lista

Du kan ordna uppgiftslistorna genom att flytta uppgifter från en lista till en annan.

 1. Tryck på Tabb tills du hör "Listor", följt av den markerade listan.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på listan som innehåller den uppgift du vill flytta och tryck sedan på Retur för att öppna listan.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Uppgift", följt av ett aktivitetsnamn.

 4. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör namnet på den uppgift du vill flytta och tryck sedan på Tabb två gånger. Du hör uppgiftens namn och sedan "Knapp".

 5. Öppna snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10 eller Windows-menytangenten.

 6. Tryck på Tabb tills du hör "Flytta uppgift till" och tryck sedan på Retur.

 7. Välj mållistan genom att trycka på Tabb tills du hör namnet på listan du vill använda och sedan trycka på Retur. Uppgiften flyttas till den markerade listan.

  Obs!: Bland de möjliga mållistorna finns uppgiftslistan och de listor som du har skapat.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i den planerade listan i To Do

Använda en skärmläsare för att lägga till steg och ange prioritet för en uppgift i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×