Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att gruppera listor i To Do

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Microsofts Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd To Do med tangentbordet och en skärmläsare för att ordna listorna i grupper. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du skapar och byter namn på grupper, lägger till listor i grupper och avgrupperar listor.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skapa en grupp

Ordna listorna i grupper för att enkelt hitta relaterade listor på ett och samma ställe. Grupperna visas på menyn Listor.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Skapa en ny grupp" och tryck sedan på Retur. En namnlös grupp skapas. Fokus är i gruppens rubrikfält.

 2. Skriv ett namn för den nya gruppen och tryck sedan på Retur. Namnet läggs till och fokus är på den nya gruppen.

Mer information om hur du lägger till listor i grupper finns i Lägga till en lista i en grupp.

Mer information om hur du byter namn på en grupp finns i Byta namn på en grupp.

Lägga till en lista i en grupp

 1. Navigera till listan som du vill lägga till i en grupp.

 2. När du är i listan trycker du på Skift+F10 eller Windows-menytangenten. Snabbmenyn öppnas.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "Flytta lista till." Tryck på högerpilen för att expandera menyn.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör namnet på den grupp du vill använda och tryck sedan på Retur för att välja den. Listan läggs till i gruppen.

Byta namn på en grupp

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan eller gruppen.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör den grupp du vill byta namn på.

 3. När du är i gruppen trycker du på Skift+F10 eller Windows-menytangenten. Snabbmenyn öppnas.

 4. Du hör: "Byt namn på grupp". Tryck på Enter.

 5. Fokus flyttas till gruppens rubrikfält. Skriv det nya namnet på gruppen och tryck sedan på Retur.

Dela upp listor

När du tar bort grupplistor tas listorna bort från gruppen, men de tas inte bort. De ogrupperade listorna flyttas till huvudnivån i navigeringsträdet.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan eller gruppen.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör den grupp vars listor du vill dela upp.

 3. När du är i gruppen trycker du på Skift+F10 eller Windows-menytangenten. Snabbmenyn öppnas.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Dela upp listor" och tryck sedan på Retur.

  Listorna tas bort från gruppen och den tomma gruppen tas bort.

Ta bort en enstaka lista från en grupp

Du kan ta bort en enskild lista från en grupp. Den borttagna listan flyttas till huvudnivån i navigeringsträdet och tas inte bort. Om du tar bort en enskild lista från en grupp tas inte heller gruppen bort även om listan är den enda listan i gruppen.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan eller gruppen.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör listan som du vill ta bort från en grupp.

  Tips: Om du inte hör listan kontrollerar du att den grupp som listan tillhör är expanderad. Om du vill expandera en grupp går du till gruppen och trycker på blanksteg.

 3. När du är i listan trycker du på Skift+F10 eller Windows-menytangenten. Snabbmenyn öppnas.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Ta bort från grupp" och tryck sedan på Retur.

  Listan tas bort från gruppen.

Ta bort en tom grupp

Du kan ta bort grupper som inte innehåller listor.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan eller gruppen.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör den grupp du vill ta bort.

 3. När du är i gruppen trycker du på Skift+F10 eller Windows-menytangenten. Snabbmenyn öppnas.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Ta bort grupp" och tryck sedan på Retur.

  Gruppen tas bort.

Se även

Använda en skärmläsare för att flytta uppgifter mellan eller inom listor i To Do

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i listan Planerat i Att göra

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera till To Do

Använd Att göra för iOS med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att ordna listorna i grupper. Du får lära dig hur du skapar och byter namn på grupper, lägger till listor i grupper och avgrupperar listor.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Skapa en grupp

Ordna listorna i grupper för att enkelt hitta relaterade listor på ett och samma ställe. Grupperna visas på menyn Listor.

 1. Gå till menyn Listor genom att svepa åt vänster tills du hör "Listmeny" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Skapa grupp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Dialogrutan Skapa en grupp öppnas. Fokus är i gruppens rubriktextfält.

 3. Använd skärmtangentbordet för att ta bort standardnamnet och skriv sedan ett beskrivande namn för gruppen.

 4. När du har skrivit klart sveper du åt vänster tills du hör "Skapa grupp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Mer information om hur du lägger till listor i grupper finns i Lägga till en lista i en grupp.

Mer information om hur du byter namn på en grupp finns i Byta namn på en grupp.

Lägga till en lista i en grupp

Du kan lägga till en lista i en grupp genom att dra och släppa listan till gruppen eller använda detaljvyn i en öppen lista.

Dra och släpp en lista i en grupp

 1. Gå till listan som du vill lägga till i en grupp och dubbeltryck sedan och håll ned på skärmen. Du hör en ljudsignal. Listan är markerad.

 2. Utan att lyfta fingret från skärmen drar du fingret uppåt eller nedåt på skärmen tills du hör "Flytta nedanför", följt av namnet på den grupp som du vill flytta listan till.

 3. Om du vill släppa listan till gruppen lyfter du fingret från skärmen.

Lägga till en lista i en grupp med hjälp av listinformationsvyn

 1. Gå till listan som du vill lägga till i en grupp och dubbeltryck sedan på skärmen för att välja och öppna listan.

 2. Svep åt höger tills du hör "Listalternativ" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Flytta lista till" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör namnet på den grupp du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen för att välja och lägga till den markerade listan i gruppen.

Byta namn på en grupp

 1. Gå till den grupp du vill byta namn på på menyn Lista.

 2. Med rotorn inställd på Åtgärder sveper du uppåt eller nedåt tills du hör "Fler alternativ för grupp", följt av namnet på gruppen.

 3. Dubbeltryck på skärmen. Dialogrutan Gruppalternativ öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör "Byt namn på grupp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 5. Använd skärmtangentbordet för att ta bort den aktuella rubriken och ange en ny rubrik för gruppen.

 6. När du har skrivit klart sveper du åt vänster tills du hör "Byt namn" och dubbeltrycker på skärmen.

  Fokus flyttas till den omdöpta gruppen på menyn Lista.

Dela upp listor

När du tar bort grupplistor tas listorna bort från gruppen, men de tas inte bort. De ogrupperade listorna flyttas till huvudnivån i navigeringsträdet.

 1. Gå till den grupp du vill redigera på menyn Lista.

 2. Med rotorn inställd på Åtgärder sveper du uppåt eller nedåt tills du hör "Fler alternativ för grupp", följt av namnet på gruppen.

 3. Dubbeltryck på skärmen. Dialogrutan Gruppalternativ öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör "Dela upp listor" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Listorna tas bort från gruppen. Den tomma gruppen tas bort.

Ta bort en enstaka lista från en grupp

Du kan ta bort en enskild lista från en grupp. Den borttagna listan flyttas till huvudnivån i navigeringsträdet och tas inte bort. Om du tar bort en enskild lista från en grupp tas inte heller gruppen bort även om listan är den enda listan i gruppen.

 1. Gå till listan som du vill ta bort från en grupp på menyn Lista och dubbeltryck sedan på skärmen för att välja och öppna listan.

  Tips: Om du inte hör listan kontrollerar du att den grupp som listan tillhör är expanderad. Om du vill expandera en grupp går du till gruppen och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Listalternativ" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Ta bort från grupp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Listan tas bort från gruppen. Fokus flyttas till aktivitetsvyn i den öppna listan.

Ta bort en tom grupp

Du kan ta bort grupper som inte innehåller listor.

 1. Gå till den grupp du vill ta bort på menyn Lista.

 2. Med rotorn inställd på Åtgärder sveper du uppåt eller nedåt tills du hör "Fler alternativ för grupp", följt av namnet på gruppen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Ta bort grupp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Gruppen tas bort. Fokus återgår till menyn Lista.

Se även

Använda en skärmläsare för att flytta uppgifter mellan eller inom listor i To Do

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i listan Planerat i Att göra

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera till To Do

Använd Att göra för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att ordna listorna i grupper. Du får lära dig hur du skapar och byter namn på grupper, lägger till listor i grupper och avgrupperar listor.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Skapa en grupp

Ordna listorna i grupper för att enkelt hitta relaterade listor på ett och samma ställe. Grupperna visas på menyn Listor.

 1. Gå till menyn Listor genom att svepa åt vänster tills du hör "Listmeny" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Skapa grupp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Dialogrutan Skapa en grupp öppnas. Fokus är i gruppens rubriktextfält.

 3. Skriv ett beskrivande namn för gruppen med hjälp av skärmtangentbordet.

 4. När du har skrivit klart sveper du åt höger tills du hör "Skapa grupp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 5. Dialogrutan Lägg till listor i grupp öppnas. Om du vill lägga till en lista sveper du åt höger tills du hör listan du vill lägga till och dubbeltrycker sedan på skärmen. Upprepa det här steget för varje lista som du vill lägga till.

 6. Bekräfta dina val genom att svepa åt höger tills du hör "Lägg till listor i grupp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Mer information om hur du byter namn på en grupp finns i Byta namn på en grupp.

Lägga till en lista i en grupp

Du kan lägga till listor i grupper även efter att gruppen har skapats. Du kan antingen dra och släppa listor i en grupp eller använda snabbmenyn för gruppen.

 1. På menyn Lista sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Fler alternativ för grupp", följt av namnet på den grupp där du vill lägga till en lista.

 2. Dubbeltryck på skärmen. En snabbmeny öppnas och du hör: "Lägg till, ta bort listor.".

 3. Dubbeltryck på skärmen. Dialogrutan Välj listor som ska läggas till eller ta bort öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör listan du vill lägga till och dubbeltryck sedan på skärmen. Upprepa det här steget för varje lista som du vill lägga till i gruppen.

 5. Bekräfta dina val genom att svepa åt höger tills du hör "Spara ändringar" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Byta namn på en grupp

 1. I menyn Lista sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Fler alternativ för grupp", följt av namnet på den grupp som du vill byta namn på.

 2. Dubbeltryck på skärmen. En snabbmeny öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "Byt namn på grupp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Skriv det nya namnet för gruppen med hjälp av skärmtangentbordet.

 5. När du har skrivit klart sveper du åt höger tills du hör "Byt namn" och dubbeltrycker på skärmen.

  Fokus flyttas tillbaka till menyn Lista.

Dela upp listor

När du tar bort grupplistor tas listorna bort från gruppen, men de tas inte bort. De ogrupperade listorna flyttas till huvudnivån i navigeringsträdet.

 1. På menyn Lista sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Fler alternativ för grupp", följt av namnet på den grupp vars lista du vill dela upp.

 2. Dubbeltryck på skärmen. En snabbmeny öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "Dela upp listor" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Listorna tas bort från gruppen. Den tomma gruppen tas bort.

Ta bort en enstaka lista från en grupp

Du kan ta bort en enskild lista från en grupp. Den borttagna listan flyttas till huvudnivån i navigeringsträdet och tas inte bort. Om du tar bort en enskild lista från en grupp tas inte heller gruppen bort även om listan är den enda listan i gruppen.

 1. I menyn Lista sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Fler alternativ för grupp", följt av namnet på den grupp som du vill ta bort en lista från.

 2. Dubbeltryck på skärmen. En snabbmeny öppnas och du hör: "Lägg till, ta bort listor.".

 3. Dubbeltryck på skärmen. Dialogrutan Välj listor som ska läggas till eller ta bort öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör listan du vill ta bort och dubbeltryck sedan på skärmen. Upprepa det här steget för varje lista som du vill ta bort från gruppen.

 5. Bekräfta dina val genom att svepa åt höger tills du hör "Spara ändringar" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Ta bort en tom grupp

Du kan ta bort grupper som inte innehåller listor.

 1. Svep åt vänster eller höger i menyn Lista tills du hör "Fler alternativ för grupp", följt av namnet på den grupp du vill ta bort.

 2. Dubbeltryck på skärmen. En snabbmeny öppnas.

 3. Svep åt höger tills du hör "Ta bort grupp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Gruppen tas bort. Fokus flyttas till menyn Lista.

Se även

Använda en skärmläsare för att flytta uppgifter mellan eller inom listor i To Do

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i listan Planerat i Att göra

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera till To Do

Använd Att göra för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att ordna listorna i grupper. Vi har testat det med Skärmläsaren iMicrosoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du skapar och byter namn på grupper, lägger till listor i grupper och avgrupperar listor.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • När du använder Att göra för webben med Skärmläsaren rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare.

I det här avsnittet

Skapa en grupp

Ordna listorna i grupper för att enkelt hitta relaterade listor på ett och samma ställe. Grupperna visas på menyn Listor.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Skapa grupp" och tryck sedan på Retur. En namnlös grupp skapas. Fokus är i gruppens rubrikfält.

 2. Skriv ett namn för den nya gruppen och tryck sedan på Retur. Namnet läggs till och fokus är på den nya gruppen.

Mer information om hur du lägger till listor i grupper finns i Lägga till en lista i en grupp.

Mer information om hur du byter namn på en grupp finns i Byta namn på en grupp.

Lägga till en lista i en grupp

 1. Navigera till listan som du vill lägga till i en grupp.

 2. När du är i listan trycker du på Skift+F10 eller Windows-menytangenten. Snabbmenyn öppnas.

 3. Tryck på nedåtpilen på snabbmenyn tills du hör "Flytta lista till" och tryck sedan på Retur för att expandera menyn.

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör namnet på den grupp du vill använda och tryck sedan på Retur för att välja den. Listan läggs till i gruppen.

Byta namn på en grupp

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan eller gruppen.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör den grupp du vill byta namn på.

 3. När du är i gruppen trycker du på Skift+F10 eller Windows-menytangenten. Snabbmenyn öppnas. Du hör: "Byt namn på grupp".

 4. Tryck på Enter. Fokus flyttas till slutet av grupprubrikfältet.

 5. Tryck på Ctrl+A och sedan på Ta bort för att ta bort det gamla namnet. Skriv det nya namnet på gruppen och tryck sedan på Retur.

Dela upp listor

När du tar bort grupplistor tas listorna bort från gruppen, men de tas inte bort. De ogrupperade listorna flyttas till huvudnivån i navigeringsträdet.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan eller gruppen.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör den grupp vars listor du vill dela upp.

 3. När du är i gruppen trycker du på Skift+F10 eller Windows-menytangenten. Snabbmenyn öppnas.

 4. På snabbmenyn trycker du på nedåtpilen tills du hör "Dela upp listor" och trycker sedan på Retur.

  Listorna tas bort från gruppen och den tomma gruppen tas bort.

Ta bort en enstaka lista från en grupp

Du kan ta bort en enskild lista från en grupp. Den borttagna listan flyttas till huvudnivån i navigeringsträdet och tas inte bort. Om du tar bort en enskild lista från en grupp tas inte heller gruppen bort även om listan är den enda listan i gruppen.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan eller gruppen.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör listan som du vill ta bort från en grupp.

  Tips: Om du inte hör listan kontrollerar du att den grupp som listan tillhör är expanderad. Om du vill expandera en grupp går du till gruppen och trycker sedan på blanksteg.

 3. När du är i listan trycker du på Skift+F10 eller Windows-menytangenten. Snabbmenyn öppnas.

 4. På snabbmenyn trycker du på nedåtpilen tills du hör "Ta bort från grupp" och trycker sedan på blanksteg.

  Listan tas bort från gruppen.

Ta bort en tom grupp

Du kan ta bort grupper som inte innehåller listor.

 1. Tryck på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan eller gruppen.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör den grupp du vill ta bort.

 3. När du är i gruppen trycker du på Skift+F10 eller Windows-menytangenten. Snabbmenyn öppnas.

 4. I snabbmenyn trycker du på nedåtpilen tills du hör "Ta bort grupp" och trycker sedan på blanksteg.

  Gruppen tas bort.

Se även

Använda en skärmläsare för att flytta uppgifter mellan eller inom listor i To Do

Använda en skärmläsare för att visa alla uppgifter med ett förfallodatum i listan Planerat i Att göra

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To Do

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera till To Do

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×