Använda en skärmläsare för att lägga till och använda en Wiki i Microsoft Teams

Skärmläsarinnehåll Skärmläsarinnehåll

Den här artikeln är för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med produkter för Office och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd Microsoft Teams med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa Wiki-flikar för en kanal och skriva innehåll åt dem. Vi har testat det med JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

En Wiki-flik är en smart textredigerare som du också kan använda för att kommunicera med dina gruppmedlemmar. Du kan skapa utkast och redigera innehåll som i OneNote, men du kan också starta en chatt runt en viss del av innehållet och tagga infogade kollegor på ett och samma ställe.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • De senaste versionerna av JAWS har inte längre läget för den virtuella PC-markören angiven som standard för Microsoft Teams. Anvisningar om hur du aktiverar läget för den virtuella PC-markören finns i artikeln om att aktivera den virtuella JAWS-markören.

 • Du kommer snabbt åt listan med kortkommandon i Microsoft Teams genom att trycka på Ctrl+E, skriva snedstrecket följt av ordtangenterna och sedan trycka på Retur.

I det här avsnittet

Skapa en ny Wiki-flik

Varje kanal har en Wiki-flik, men du kan också lägga till nya Wiki-flikar efter behov.

 1. I den kanal där du vill lägga till wiki-fliken trycker du på Tabb tills du hör "Lägg till en flik" och trycker sedan på Retur. Dialogrutan Lägg till en flik öppnas. Fokus är i textfältet Sök.

 2. I fältet Sök skriver du Wiki och trycker sedan på Tabb tills du hör: "Wiki." Tryck på RETUR.

 3. Skriv ett namn för den nya Wiki-fliken.

 4. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Publicera på kanalen om den här fliken." Den här inställningen är aktiverad som standard. Tryck på blanksteg om du vill inaktivera det.

 5. Tryck på Tabb tills du hör "Spara" och tryck sedan på Retur.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. I den kanal där du vill lägga till wiki-fliken trycker du på B eller Skift+B tills du hör "Lägg till en flik" och trycker sedan på Retur. Dialogrutan Lägg till en flik öppnas. Fokus är i textfältet Sök.

 2. I fältet Sök skriver du Wiki och trycker sedan på Tabb tills du hör: "Wiki." Tryck på RETUR.

 3. Skriv ett namn för den nya Wiki-fliken.

 4. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Publicera på kanalen om den här fliken." Den här inställningen är aktiverad som standard. Tryck på blanksteg om du vill inaktivera det.

 5. Med NVDA trycker du på SR-tangenten + Blanksteg. Tryck på B tills du hör "Spara" och tryck sedan på Retur. Med JAWS trycker du på Tabb tills du hör "Spara" och trycker sedan på Retur.

Skriva innehåll för wiki-fliken

Varje Wiki-flik kan innehålla flera dokument, så kallade sidor, och varje sida består av flera avsnitt. Avsnitt kan innehålla text, bilder och tabeller.

 1. Om du vill skapa en ny sida i en flik trycker du på Tabb tills du hör "Expandera Wiki-menyn" och trycker sedan på Retur.

  Obs!: När du går till den här knappen läser skärmläsaren upp följande: "Du kanske inte kan använda tangentbordet för att återgå till Microsoft Teams när du har angett följande område." Du kan bortse från den här instruktionen.

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör "Ny sida" och tryck på Retur. Fokus flyttas till rubriken på den nya sidan.

 3. Skriv ett namn på den nya sidan och tryck på Retur. Fokus flyttas till rubriken för det första avsnittet på sidan.

 4. Skriv ett namn för det första avsnittet och tryck på Retur. Fokus flyttas till innehållsområdet i avsnittet.

 5. Skriv texten för avsnittet.

 6. Tryck på Esc om du vill avsluta avsnittsinnehållsområdet.

 7. Om du vill lägga till ett nytt avsnitt ovanför eller nedanför det tidigare tillagda avsnittet trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "Lägg till ett nytt avsnitt här" och trycker sedan på Retur.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Om du vill skapa en ny sida i en flik trycker du på B eller Skift+B tills du hör "Expandera Wiki-menyn" och trycker sedan på Retur.

  Obs!: När du går till den här knappen läser skärmläsaren upp följande: "Du kanske inte kan använda tangentbordet för att återgå till Microsoft Teams när du har angett följande område." Du kan bortse från den här instruktionen.

 2. Tryck på B. Du hör: "Ny sida." Tryck på RETUR. Fokus flyttas till rubriken på den nya sidan.

 3. Med NVDA trycker du på SR-tangenten + Blanksteg. Skriv ett namn på den nya sidan och tryck på Retur. Fokus flyttas till rubriken för det första avsnittet på sidan.

 4. Skriv ett namn för det första avsnittet och tryck på Retur. Fokus flyttas till innehållsområdet i avsnittet.

 5. Skriv texten för avsnittet.

 6. Tryck på Esc om du vill avsluta avsnittsinnehållsområdet.

 7. Om du vill lägga till ett nytt avsnitt ovanför eller nedanför det tidigare tillagda avsnittet trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "Lägg till ett nytt avsnitt här" och trycker sedan på Retur.

Formatera text i ett Wiki-avsnitt

Om du vill formatera text kan du använda formateringsalternativen i verktygsfältet för avsnittet. Du kan också använda kortkommandon för vissa formateringsalternativ.

 1. Markera texten som du vill formatera genom att trycka på Ctrl+Skift+vänster- eller högerpil.

 2. För att gå till verktygsfältet för formatering. tryck på Ctrl+Skift+F6. Du hör: "Fetstil".

 3. Tryck på högerpilen tills du hör det alternativ du vill använda och tryck sedan på Retur för att tillämpa formateringen.

  Tips: Du kan använda följande kortkommandon för att snabbt tillämpa grundläggande formatering:

  • Om du vill använda fetstil trycker du på Ctrl + B.

  • Om du vill kursiv text trycker du på Ctrl+I.

  • Om du vill stryka under text trycker du på Ctrl+U.

  • Om du vill lägga till en länk i texten markerar du den text du vill göra till en länk och trycker på Ctrl+K. Dialogrutan Lägg till en länk öppnas och fokus flyttas till fältet Adress. Skriv eller klistra in namnet på en befintlig fil eller webbadress och tryck på Retur.

Länka till ett avsnitt

Du kan enkelt dirigera gruppmedlemmarna till ett avsnitt på en Wiki-flik genom att kopiera en direktlänk till det och dela den med dem.

 1. Gå till avsnittet på fliken Wiki som du vill länka till.

 2. Tryck på Retur för att flytta fokus till avsnittsrubriken.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Fler alternativ" och tryck sedan på blanksteg.

 4. Du hör: "Hämta länk". Tryck på Retur för att kopiera avsnittslänken. Du hör: "Kopierad till Urklipp."

 5. Klistra in avsnittslänken i en chatt eller teamkanal.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Gå till avsnittet på fliken Wiki som du vill länka till.

 2. Tryck på Retur för att flytta fokus till avsnittsrubriken.

 3. Tryck på B tills du hör "Fler alternativ" och tryck sedan på Retur.

 4. Du hör: "Hämta länk". Tryck på Retur för att kopiera avsnittslänken. Du hör: "Kopierad till Urklipp."

 5. Klistra in avsnittslänken i en chatt eller teamkanal.

Chatta på en Wiki-flik

 1. Gå till avsnittet på fliken Wiki som du vill starta en konversation om.

 2. Tryck på Retur för att flytta fokus till avsnittsrubriken.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Visa avsnittskonversation" och tryck sedan på Retur. Konversationsfönstret öppnas och fokus flyttas till meddelanderutan.

 4. Skriv meddelandet och skicka det genom att trycka på Retur. Du kan formatera text och lägga till bifogade filer som i en vanlig meddelanderuta. Anvisningar finns i Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Gå till avsnittet på fliken Wiki som du vill starta en konversation om.

 2. Tryck på Retur för att flytta fokus till avsnittsrubriken.

 3. Tryck på B tills du hör "Visa avsnittskonversation" och tryck sedan på Retur. Konversationsfönstret öppnas och fokus flyttas till meddelanderutan.

 4. Skriv meddelandet och skicka det genom att trycka på Retur. Du kan formatera text och lägga till bifogade filer som i en vanlig meddelanderuta. Anvisningar finns i Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams.

Tips: Förutom att chatta kan du också @mention till gruppmedlemmar i ett Wiki-avsnitt, så att de får en avisering i sin aktivitetsfeed. Om du markerar meddelandet kommer de direkt till det avsnitt där de behöver uppmärksamhet.

Arbeta med din personliga wiki

Förutom wiki-flikarna för varje team så innehåller Microsoft Teams även en personlig Wiki-flik där du enkelt kan lägga till anteckningar och annat innehåll. Till skillnad från flikarna wiki-flikar för teamet, som kan nås av alla teammedlemmar, är din personliga Wiki-flik bara tillgänglig för dig.

Komma åt din personliga Wiki-flik

 1. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör: "Appfält".

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Fler appar" och tryck på Retur.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Installerade appar, Wiki" och tryck sedan på Retur för att öppna fliken Personligt.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge. I JAWS kallas det virtuellt markörläge.

 1. Med JAWS trycker du på R tills du hör: "Appfält". Med NVDA trycker du på D tills du hör: "Appfält".

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Fler appar" och tryck på Retur.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Installerade appar, Wiki" och tryck sedan på Retur för att öppna fliken Personligt.

Lägga till en anteckning på din personliga Wiki-flik

 1. Tryck på Ctrl+E för att gå till sökfältet.

 2. Skriv /wiki och tryck på Retur.

 3. Skriv anteckningen. När du är klar trycker du på Retur för att lägga till anteckningen på fliken Personlig.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att skapa och följa en kanal i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i Mac OS, för att skapa en ny Wiki-flik för en teamkanal eller lägga till anteckningar på din personliga Wiki-flik.

En Wiki-flik är en smart textredigerare som du också kan använda för att kommunicera med dina gruppmedlemmar. Du kan skapa utkast och redigera innehåll som i OneNote, men du kan också starta en chatt runt en viss del av innehållet och tagga infogade kollegor på ett och samma ställe. Teamets Wiki-flikar kan nås av alla teammedlemmar. Din personliga Wiki-flik är bara tillgänglig för dig.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Skapa en ny Wiki-flik

Varje kanal har en Wiki-flik infogad åt dig, men du kan också lägga till nya Wiki-flikar efter behov.

 1. I den kanal där du vill lägga till en Wiki-flik trycker du på Tabb tills du hör "Lägg till en flik" och trycker på Retur. Dialogrutan Lägg till en flik öppnas.

 2. Fokus flyttas till textfältet Sök i dialogrutan Lägg till en flik. Skriv Wiki och tryck sedan på Tabb tills du hör: "Menyobjekt". Tryck på Retur för att välja.

 3. Skriv ett namn för den nya Wiki-fliken.

 4. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Publicera på kanalen om den här fliken." Den här inställningen är aktiverad som standard. Om du inte vill publicera automatiskt inlägg i kanalen om Wiki-aktiviteten trycker du på blanksteg.

 5. Tryck på Tabb tills du hör "Spara" och tryck sedan på Retur. En ny flik skapas. Fokus är i textfältet Sidnamn på den nya fliken.

Skriva innehåll för wiki-fliken

Varje Wiki-flik kan innehålla flera dokument, så kallade sidor, och varje sida består av flera avsnitt. Avsnitt kan innehålla text, bilder och tabeller.

 1. Om du vill skapa en ny sida på en Wiki-flik trycker du på Tabb tills du kommer till knappen Ny sida och trycker sedan på Retur. Fokus flyttas till rubrikfältet på den nya sidan.

  Obs!: När du går till den här knappen läser skärmläsaren upp följande: "Du kanske inte kan använda tangentbordet för att återgå till Microsoft Teams när du har angett följande område." Du kan bortse från den här instruktionen.

 2. Skriv ett namn för den nya sidan och tryck på Retur. Fokus flyttas till rubrikfältet i det första avsnittet på sidan.

 3. Skriv ett namn för det första avsnittet och tryck på Retur. Fokus flyttas till innehållsområdet i avsnittet.

 4. Skriv texten för avsnittet. Du kan också formatera texten:

  • Om du vill använda fetstil markerar du texten och trycker på Kommando +B.

  • Om du vill kursivera text markerar du texten och trycker på Kommando+I.

  • Om du vill stryka under text markerar du texten och trycker på Kommando + U.

  • Om du vill lägga till en länk i texten markerar du texten som du vill omvandla till en länk och trycker på Kommando+K. Dialogrutan Infoga länk öppnas och fokus flyttas till fältet Adress. Skriv namnet på en befintlig fil eller webbadress och tryck på Retur.

 5. Om du vill lägga till ett nytt avsnitt ovanför eller nedanför det tidigare tillagda avsnittet trycker du på Esc och sedan på uppåt- eller nedåtpilen tills du kommer till knappen Lägg till ett nytt avsnitt här och trycker sedan på Retur för att välja.

Länka till ett avsnitt

Kopiera en direktlänk till ett avsnitt på en Wiki-flik och dela den med dina gruppmedlemmar.

 1. På en Wiki-flik går du till avsnittet som du vill länka till.

 2. Tryck på Retur för att flytta fokus till avsnittsrubriken.

 3. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör "Fler alternativ" och tryck på Retur. Du hör: "Hämta länk".

 4. Tryck på Retur. Dialogrutan Kopiera en länk öppnas.

 5. Tryck på Kommando + C för att kopiera länken till avsnittet. Du kan dela länken med dina teammedlemmar i en chatt eller teamkanal.

Chatta på en Wiki-flik

Skriver du ett Wiki-avsnitt och vill få dina gruppmedlemmars åsikter om det? Starta en konversation direkt från själva avsnittet och få feedback på innehållet direkt.

 1. På en Wiki-flik går du till avsnittet som du vill starta en konversation om.

 2. Tryck på Retur för att flytta fokus till avsnittsrubriken.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Visa avsnittskonversation" och tryck sedan på blanksteg. Fokus flyttas till meddelanderutan i konversationen.

 4. Skriv meddelandet och tryck på Retur för att skicka det. Du kan formatera text och lägga till bifogade filer som i en vanlig meddelanderuta. Anvisningar finns i Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams.

Tips: Förutom att chatta kan du också @mention till gruppmedlemmar i ett Wiki-avsnitt, så att de får en avisering i sin aktivitetsfeed. Om du markerar meddelandet kommer de direkt till det avsnitt där de behöver uppmärksamhet.

Arbeta med din personliga wiki

Förutom wiki-flikarna för varje team innehåller Microsoft Teams även en personlig Wiki-flik där du kan lägga till anteckningar och annat innehåll på samma sätt som på en wiki-flik för en grupp. Din personliga Wiki-flik är bara tillgänglig för dig.

Komma åt din personliga Wiki-flik

 1. Tryck på Kommando+F6 tills du hör antingen "Teams verktygsfält" eller antalet team, följt av "Växlingsknapp".

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Fler appar" och tryck på Retur.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Installerade appar, Wiki" och tryck sedan på Retur för att öppna fliken Personligt.

Lägga till en anteckning på din personliga Wiki-flik

Du kan använda kommandot Sökfält för att snabbt lägga till en anteckning på din personliga Wiki-flik.

 1. Gå till sökfältet genom att trycka på Kommando+E.

 2. Skriv /wiki och tryck på Retur.

 3. Skriv anteckningen. När du är klar trycker du på Retur, så läggs anteckningen till på din personliga wiki-flik.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att skapa och följa en kanal i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Använd Microsoft Teams på Internet med tangentbordet och en skärmläsare för att skapa Wiki-flikar för en kanal och skriva innehåll åt dem. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

En Wiki-flik är en smart textredigerare som du också kan använda för att kommunicera med dina gruppmedlemmar. Du kan skapa utkast och redigera innehåll som i OneNote, men du kan också starta en chatt runt en viss del av innehållet och tagga infogade kollegor på ett och samma ställe.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • De senaste versionerna av JAWS har inte längre läget för den virtuella PC-markören angiven som standard för Microsoft Teams. Anvisningar om hur du aktiverar läget för den virtuella PC-markören finns i artikeln om att aktivera den virtuella JAWS-markören.

 • Du kommer snabbt åt listan med kortkommandon i Microsoft Teams genom att trycka på Ctrl+E, skriva snedstrecket följt av ordtangenterna och sedan trycka på Retur.

I det här avsnittet

Skapa en ny Wiki-flik

Varje kanal har en Wiki-flik, men du kan också lägga till nya Wiki-flikar efter behov.

 1. I den kanal där du vill lägga till wiki-fliken trycker du på Tabb tills du hör "Lägg till en flik" och trycker sedan på Retur. Dialogrutan Lägg till en flik öppnas. Fokus är i textfältet Sök.

 2. I fältet Sök skriver du Wiki och trycker sedan på Tabb tills du hör: "Wiki." Tryck på RETUR.

 3. Skriv ett namn för den nya Wiki-fliken.

 4. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Publicera på kanalen om den här fliken." Den här inställningen är aktiverad som standard. Tryck på blanksteg om du vill inaktivera det.

 5. Tryck på Tabb tills du hör "Spara" och tryck sedan på Retur.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. I den kanal där du vill lägga till wiki-fliken trycker du på B eller Skift+B tills du hör "Lägg till en flik" och trycker sedan på Retur. Dialogrutan Lägg till en flik öppnas. Fokus är i textfältet Sök.

 2. I fältet Sök skriver du Wiki och trycker sedan på Tabb tills du hör: "Wiki." Tryck på RETUR.

 3. Skriv ett namn för den nya Wiki-fliken.

 4. Tryck på Tabb en gång. Du hör: "Publicera på kanalen om den här fliken." Den här inställningen är aktiverad som standard. Tryck på blanksteg om du vill inaktivera det.

 5. Med Skärmläsaren och NVDA trycker du på SR-knappen + Blanksteg. Tryck på B tills du hör "Spara" och tryck sedan på Retur. Med JAWS trycker du på Tabb tills du hör "Spara" och trycker sedan på Retur.

Skriva innehåll för wiki-fliken

Varje Wiki-flik kan innehålla flera dokument, så kallade sidor, och varje sida består av flera avsnitt. Avsnitt kan innehålla text, bilder och tabeller.

 1. Om du vill skapa en ny sida i en flik trycker du på Tabb tills du hör "Expandera Wiki-menyn" och trycker sedan på Retur.

  Obs!: När du går till den här knappen läser skärmläsaren upp följande: "Du kanske inte kan använda tangentbordet för att återgå till Microsoft Teams när du har angett följande område." Du kan bortse från den här instruktionen.

 2. Tryck på Tabb-tangenten tills du hör "Ny sida" och tryck på Retur. Fokus flyttas till rubriken på den nya sidan.

 3. Skriv ett namn på den nya sidan och tryck på Retur. Fokus flyttas till rubriken för det första avsnittet på sidan.

 4. Skriv ett namn för det första avsnittet och tryck på Retur. Fokus flyttas till innehållsområdet i avsnittet.

 5. Skriv texten för avsnittet.

 6. Tryck på Esc om du vill avsluta avsnittsinnehållsområdet.

 7. Om du vill lägga till ett nytt avsnitt ovanför eller nedanför det tidigare tillagda avsnittet trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "Lägg till ett nytt avsnitt här" och trycker sedan på Retur.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. Om du vill skapa en ny sida i en flik trycker du på B eller Skift+B tills du hör "Expandera Wiki-menyn" och trycker sedan på Retur.

  Obs!: När du går till den här knappen läser skärmläsaren upp följande: "Du kanske inte kan använda tangentbordet för att återgå till Microsoft Teams när du har angett följande område." Du kan bortse från den här instruktionen.

 2. Tryck på B. Du hör: "Ny sida." Tryck på RETUR. Fokus flyttas till rubriken på den nya sidan.

 3. Med Skärmläsaren och NVDA trycker du på SR-knappen + Blanksteg. Skriv ett namn på den nya sidan och tryck på Retur. Fokus flyttas till rubriken för det första avsnittet på sidan.

 4. Skriv ett namn för det första avsnittet och tryck på Retur. Fokus flyttas till innehållsområdet i avsnittet.

 5. Skriv texten för avsnittet.

 6. Tryck på Esc om du vill avsluta avsnittsinnehållsområdet.

 7. Om du vill lägga till ett nytt avsnitt ovanför eller nedanför det tidigare tillagda avsnittet trycker du på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "Lägg till ett nytt avsnitt här" och trycker sedan på Retur.

Formatera text i ett Wiki-avsnitt

Om du vill formatera text kan du använda formateringsalternativen i verktygsfältet för avsnittet. Du kan också använda kortkommandon för vissa formateringsalternativ.

 1. Markera texten som du vill formatera genom att trycka på Ctrl+Skift+vänster- eller högerpil.

 2. För att gå till verktygsfältet för formatering. tryck på Ctrl+Skift+F6. Du hör: "Fetstil".

 3. Tryck på högerpilen tills du hör det alternativ du vill använda och tryck sedan på Retur för att tillämpa formateringen.

  Tips: Du kan använda följande kortkommandon för att snabbt tillämpa grundläggande formatering:

  • Om du vill använda fetstil trycker du på Ctrl + B.

  • Om du vill kursiv text trycker du på Ctrl+I.

  • Om du vill stryka under text trycker du på Ctrl+U.

  • Om du vill lägga till en länk i texten markerar du den text du vill göra till en länk och trycker på Ctrl+K. Dialogrutan Lägg till en länk öppnas och fokus flyttas till fältet Adress. Skriv eller klistra in namnet på en befintlig fil eller webbadress och tryck på Retur.

Länka till ett avsnitt

Du kan enkelt dirigera gruppmedlemmarna till ett avsnitt på en Wiki-flik genom att kopiera en direktlänk till det och dela den med dem.

 1. Gå till avsnittet på fliken Wiki som du vill länka till.

 2. Tryck på Retur för att flytta fokus till avsnittsrubriken.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Fler alternativ" och tryck sedan på Retur.

 4. Du hör: "Hämta länk". Tryck på Retur för att kopiera avsnittslänken. Du hör: "Kopierad till Urklipp."

 5. Klistra in avsnittslänken i en chatt eller teamkanal.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. Gå till avsnittet på fliken Wiki som du vill länka till.

 2. Tryck på Retur för att flytta fokus till avsnittsrubriken.

 3. Tryck på B tills du hör "Fler alternativ" och tryck sedan på Retur.

 4. Du hör: "Hämta länk". Tryck på Retur för att kopiera avsnittslänken. Du hör: "Kopierad till Urklipp."

 5. Klistra in avsnittslänken i en chatt eller teamkanal.

Chatta på en Wiki-flik

 1. Gå till avsnittet på fliken Wiki som du vill starta en konversation om.

 2. Tryck på Retur för att flytta fokus till avsnittsrubriken.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Visa avsnittskonversation" och tryck sedan på Retur. Konversationsfönstret öppnas och fokus flyttas till meddelanderutan.

 4. Skriv meddelandet i skrivrutan och skicka det genom att trycka på Retur. Du kan formatera text och lägga till bifogade filer som i en vanlig meddelanderuta. Anvisningar finns i Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. Gå till avsnittet på fliken Wiki som du vill starta en konversation om.

 2. Tryck på Retur för att flytta fokus till avsnittsrubriken.

 3. Tryck på B tills du hör "Visa avsnittskonversation" och tryck sedan på Retur. Konversationsfönstret öppnas och fokus flyttas till meddelanderutan.

 4. Skriv meddelandet i skrivrutan och skicka det genom att trycka på Retur. Du kan formatera text och lägga till bifogade filer som i en vanlig meddelanderuta. Anvisningar finns i Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams.

Tips: Förutom att chatta kan du också @mention till gruppmedlemmar i ett Wiki-avsnitt, så att de får en avisering i sin aktivitetsfeed. Om du markerar meddelandet kommer de direkt till det avsnitt där de behöver uppmärksamhet.

Arbeta med din personliga wiki

Förutom wiki-flikarna för varje team så innehåller Microsoft Teams även en personlig Wiki-flik där du enkelt kan lägga till anteckningar och annat innehåll. Till skillnad från flikarna wiki-flikar för teamet, som kan nås av alla teammedlemmar, är din personliga Wiki-flik bara tillgänglig för dig.

Komma åt din personliga Wiki-flik

 1. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör: "Appfält".

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Fler appar" och tryck på blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Installerade appar, Wiki" och tryck sedan på Retur för att öppna fliken Personligt.

Obs!: I NVDA kallas detta bläddringsläge, i JAWS kallas det virtuellt markörläge och i Skärmläsaren kallas det skanningsläge.

 1. Med JAWS trycker du på R tills du hör: "Appfält". Med NVDA trycker du på D tills du hör: "Appfält".

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Fler appar" och tryck på blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Installerade appar, Wiki" och tryck sedan på Retur för att öppna fliken Personligt.

Lägga till en anteckning på din personliga Wiki-flik

 1. Tryck på Ctrl+E för att gå till sökfältet.

 2. Skriv /wiki och tryck på Retur.

 3. Skriv anteckningen. När du är klar trycker du på Retur för att lägga till anteckningen på fliken Personlig.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att skapa och följa en kanal i Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att chatta i Microsoft Teams

Kortkommandon för Microsoft Teams

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Microsoft Teams

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera i Microsoft Teams

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?

Vad påverkade din upplevelse?

Har du ytterligare feedback? (Valfritt)

Tack för din feedback!

×