Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Dekorativ ikon. Skärmläsarinnehåll

Den här artikeln är till för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office produkter och är en del Office innehållsuppsättningen Hjälpmedel. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd PowerPoint skärmläsartangenten och en skärmläsare för att skriva ut presentationsbilder, handouts och anteckningssidor. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Skriva ut en presentation

Du kan skriva ut bilder, handouts eller anteckningssidor från presentationen med standardinställningarna eller anpassa utskriftsinställningarna.

Skriva ut presentationen med standardinställningarna 

Som standard PowerPoint alla bilder i presentationen som helsidesbilder (en bild per sida).

 1. Tryck på Ctrl+P i presentationen. Menyn Skriv ut öppnasPowerPoint fokus på knappen Skriv ut.

 2. Tryck på Retur om du vill skriva ut presentationen med standardinställningarna.

Skriva ut presentationen med anpassade inställningar

Du kan ange hur många kopior du vill skriva ut, välja bildintervall för utskrift, sidorientering med mera.

 1. Tryck på Ctrl+P i presentationen. Menyn Skriv ut öppnasPowerPoint fokus på knappen Skriv ut.

 2. Om du vill ange hur många kopior du vill skriva ut trycker du på Tabb tills du hör "Kopior" och skriver sedan antalet kopior du vill skriva ut.

 3. Om du vill välja en skrivare trycker du på Tabb tills du hör "Skrivare", följt av namnet på den valda skrivaren. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör namnet på skrivaren du vill använda och tryck sedan på Retur. Om du inte hör namnet på den skrivare som du vill använda kan du lägga till en ny skrivare i listan. Instruktioner finns i Lägga till en ny skrivare.

 4. Om du vill välja utskriftsinställningar trycker du på Tabb tills du hör "Inställningar" och gör sedan något av följande:

  Obs!: Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilken typ av skrivare och modell du har.

  • Om du inte vill skriva ut alla bilder i presentationen kan du markera de bilder du vill skriva ut. Instruktioner finns i Markera bilderna som ska skrivas ut.

  • Om du vill spara papper kan du skriva ut flera bilder på en sida. Anvisningar finns i Skriva ut flera bilder på en sida.

  • Du kan välja att skriva ut bilderna endast på ena sidan av papperet eller använda båda sidorna. Anvisningar finns i Ange enkelsidig eller dubbelsidig utskrift.

  • Om du vill ange hur flera pappersark ska samlas in och ordnas kan du välja om de är sorterade eller inte. Anvisningar finns i Ange sortering.

  • Du kan välja om presentationen ska skrivas ut med liggande eller stående orientering. Anvisningar finns i Ändra sidorientering.

  • Om du inte vill skriva ut bilderna i färg kan du välja att skriva ut dem i svartvitt eller gråskala. Anvisningar finns i Skriva ut bilder i färg, svartvitt eller gråskala.

 5. Om du vill skriva ut presentationen trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör "Skriv ut, knapp" och trycker sedan på Retur. 

Optimera utskrifter

Du kan anpassa utskriftsinställningarna efter dina utskriftsbehov.

Lägga till en ny skrivare

 1. Gör något av följande på menyn Skriv ut för att flytta fokus till listan Skrivare:

  • Tryck på Tabb tills du hör "Skrivare", följt av namnet på den valda skrivaren.

  • Tryck på Alt+P, I.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Lägg till skrivare" och tryck sedan på Retur. Sidan Skrivare & skannrar öppnas och fokus är på knappen Lägg till enhet.

 3. Tryck på Retur. Listan över tillgängliga skrivare visas. Tryck på Tabb-tangenten eller piltangenterna tills du hör namnet på skrivaren du vill använda och tryck sedan på Retur.

Skriv ut till fil

Om du snabbt vill skapa en PDF-kopia av presentationen kan du välja att skriva ut den till en fil, och kopian sparas till exempel i en filmapp. 

 1. Gör något av följande på menyn Skriv ut för att flytta fokus till listan Skrivare:

  • Tryck på Tabb tills du hör "Skrivare", följt av namnet på den valda skrivaren.

  • Tryck på Alt+P, I.

 2. Tryck på nedpilen tills du hör "Skriv ut till fil" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Skift+Tabb tills du hör "Knappen Skriv ut" och tryck sedan på Retur. Dialogrutan Skriv till fil öppnas. Fokus är i textfältet Filnamn.

 4. Ange ett beskrivande namn på filen.

 5. Använd Tabb och piltangenterna för att gå till den filplats du vill använda.

 6. Tryck på Alt + S när du är på rätt plats för att spara och skriva ut presentationen till en fil.

Markera de bilder du vill skriva ut

 1. På menyn Skriv ut trycker du på Alt+P, A. Du hör det markerade alternativet, till exempel "Skriv ut alla bilder".

 2. Använd upp- och nedpilarna för att bläddra i listan med alternativ. Följande alternativ är tillgängliga:

  • Skriv ut alla bilder. Välj det här alternativet om du vill skriva ut alla bilder i presentationen.

  • Skriv ut markering. Välj det här alternativet om du vill skriva ut den aktuella markeringen. Det här alternativet visas bara om du redan har markerat en uppsättning bilder.

  • Skriv ut aktuell bild. Välj det här alternativet om du bara vill skriva ut den aktuella bilden.

  • Anpassat intervall. Välj det här alternativet om du vill ange vilka bilder som ska skrivas ut med bildnumret.

  • Skriva ut dolda bilder. Välj det här alternativet om du vill skriva ut dolda bilder. Det här alternativet visas bara om du har dolda bilder i presentationen.

 3. När du är på det alternativ du vill använda trycker du på Retur. Om du har valt AnpassatPowerPoint fokus i textrutan Bilder. Skriv ut ett bildintervall, till exempel 10–12 eller 1,2,5.

Skriva ut flera bilder på en sida

 1. På menyn Skriv ut trycker du på Alt+P, H. Du hör: "Utskriftslayout", följt av den markerade utskriftslayouten.

 2. Gör något av följande:

  • Använd höger- eller vänsterpilen för att bläddra i listan med alternativ för utskriftslayout. Följande alternativ för utskriftslayout är tillgängliga:

   • Helsidesbilder. Välj det här alternativet om du vill skriva ut varje bild på en egen sida.

   • Anteckningssidor. Välj det här alternativet om du vill skriva ut bildanteckningar för föredragshållare eller som åhörarkopior för åhörarna. Med det här alternativet skriver du ut en bild per sida med stödanteckningar under bilden.

    Tips: De andra alternativen i listan Utskriftslayout och alla alternativ i listan Handouts skriver bara ut bilder eller bildinnehåll, inte stödanteckningar.

   • Disposition. Välj det här alternativet om du bara vill skriva ut texten i bilderna, utan bilder.

  • Använd piltangenterna för att bläddra bland de tillgängliga layouterna för sidkopior.

 3. När du är på det alternativ du vill använda trycker du på Retur.

Ange enkelsidig eller dubbelsidig utskrift

Alternativet att välja mellan enkel- och dubbelsidig utskrift är bara tillgängligt om skrivaren har stöd för dubbelsidig utskrift. 

 1. Tryck på Alt+P, D på menyn Skriv ut.

 2. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill ha och tryck sedan på Retur.

Ange sortering

Alternativet för att ange sorteringsinställningar är bara tillgängligt om skrivaren har stöd för sortering.

 1. På menyn Skriv ut trycker du på Alt+P, C.

 2. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen tills du hör det alternativ du vill ha och tryck sedan på Retur.

Ändra sidorientering

 1. På menyn Skriv ut trycker du på Alt+P, O.

 2. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill ha och tryck sedan på Retur.

Skriva ut bilder i färg, svartvitt eller gråskala

Du kan skriva ut hela presentationen – bilder, disposition, anteckningssidor och åhörarkopior – i färg, gråskala eller svartvitt.

 1. På menyn Skriv ut trycker du på Alt+P, Y, 1. Menyn för att välja färgläge öppnas.

 2. Tryck på nedåt- eller uppåtpilen tills du hör det alternativ du vill använda. Följande alternativ är tillgängliga:

  • Färg. Om du väljer alternativet Färg men inte har en färgskrivare kommer utskriften att likna gråskala, men med högre kvalitet.

  • Gråskala. Om du inte har en färgskrivare eller inte behöver en färgutskrift väljer du Gråskala för att skriva ut alla objekt på sidan i gråtoner. Objekt som diagram och tabeller blir skarpare och renare än om du väljer alternativet Färg på en skrivare utan färg.

  • Endast svart och vitt. Med det här alternativet skriver du ut bilder i svartvitt utan gråtoner. Därför kan vissa objekt i bilddesigntemat, till exempel reliefer och skuggor, inte skrivas ut. Text skrivs ut som svart, även om du väljer grå som den ursprungliga färgen på texten.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att skriva ut presentationsbilder, handouts och anteckningssidor i presentationen.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • Vilka utskriftsalternativ som är tillgängliga beror på skrivarens funktioner. Mer information finns i skrivarhandboken.

I det här avsnittet

Skriva ut presentationen med standardinställningarna för utskrift

Du kan snabbt skriva ut presentationen med standardinställningarna. Mer information om hur du ändrar och optimerar utskriftsinställningarna finns i Optimera utskrift.

 1. Tryck på Kommando+P i presentationen. Du hör "Skriv ut, i dialogruta" följt av namnet på den valda skrivaren. Fokus är på den nedrullningsbara menyn Skrivare.

 2. Om du vill byta skrivare trycker du på Ctrl+Alt+Blanksteg. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör den skrivare du vill välja och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. Om du vill ange hur många kopior du vill skriva ut trycker du på Tabb en gång. Du hör det valda antalet kopior. Ange antal utskrifter.

 4. Som standard PowerPoint alla bilder i presentationen som helsidesbilder (en bild per sida). Om du vill skriva ut med de aktuella inställningarna trycker du på Tabb tills du hör "Skriv ut, knapp" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

Optimera utskrifter

Som standard visas endast grundläggande utskriftsalternativ i dialogrutan Skriv ut. Du kan enkelt komma åt dold utskriftsinformation och optimera utskrifterna.

Öppna alla utskriftsalternativ 

 1. Öppna dialogrutan Skriv ut genom att trycka på Kommando+P.

 2. Om du vill komma åt alla utskriftsalternativ trycker du på Tabb tills du hör "Knappen Visa information" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blanksteg. Nu finns alla utskriftsalternativ och all information tillgänglig.

Skriva ut en enda bild

Spara papper genom att bara skriva ut de bilder du behöver.

 1. Tryck på Tabb i dialogrutan utskriftsinformation tills du hör: "Skriv ut alla bilder".

  Tips: Om du vill skriva ut den markerade bilden trycker du på nedåtpilen tills du hör "Skriv ut markerade bilder" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Anpassade bildspel, markerad, alternativknapp" och tryck sedan på Tabb tills du hör: "Redigera text, tom."

 3. Ange numret på bilden som du vill skriva ut.

Skriva ut ett bildintervall

 1. Tryck på Tabb i dialogrutan utskriftsinformation tills du hör: "Skriv ut alla bilder".

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "Området Skriv ut bilder."

 3. Tryck på Tabb en gång och skriv sedan numret på den första bilden i området.

 4. Tryck på Tabb en gång och skriv sedan numret på den sista bilden i området.

Skriva ut flera bilder på en sida

Du kan skriva ut flera bilder på en sida, antingen som fullständiga bilder eller som åhörarkopior.

Skriva ut flera bilder på en sida

 1. I dialogrutan Utskriftsinformation trycker du på Tabb tills du hör: "Layout för utskrift, popup-knapp".

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Layout" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

 3. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill välja och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Skriva ut åhörarkopior

 1. I dialogrutan Utskriftsinformation trycker du på Tabb tills du hör: "Layout för utskrift, popup-knapp".

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör alternativet för sidkopior som du vill markera, till exempel "Handouts, fyra bilder per sida", och tryck på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Ange dubbelsidig utskrift

Du kan skriva ut på båda sidor av papperet även när du har valt att skriva ut flera bilder på en sida.

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig om skrivaren stöder den och den är aktiverad i skrivarinställningarna. Mer information finns i skrivarens handbok, eller kontakta företagets IT-avdelning för hjälp.

 1. I dialogrutan utskriftsinformation trycker du på Tabb tills du hör "Tvåsidig, avmarkerad kryssruta" och trycker sedan på Ctrl + Alt + blanksteg. Bindning längs långsidan är på som standard.

 2. Om du vill ändra bindningstyp för dubbelsidig utskrift trycker du på Tabb tills du hör "Layout" och trycker sedan på nedåtpilen tills du hör "Av, dubbelsidig", och trycker sedan på Ctrl + Alt + blanksteg.

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör det alternativ du vill markera och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Ange sortering

Om du behöver skriva ut flera kopior av bilderna kan du välja att skriva ut en uppsättning av bilderna innan du skriver ut de andra.

Obs!: Den här funktionen är endast tillgänglig om skrivaren stöder den och den är aktiverad i skrivarinställningarna. Mer information finns i skrivarens handbok, eller kontakta företagets IT-avdelning för hjälp.

 1. Tryck på Tabb i dialogrutan För utskriftsinformation tills du hör: "Pappershantering, popup-knapp".

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Av, sortera sidor" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

Ändra sidorientering

 1. I dialogrutan Utskriftsinformation trycker du på Tabb tills du hör den aktuella orienteringen, till exempel "Liggande orientering".

 2. Om du vill ändra orienteringen trycker du på Ctrl+Alt+vänster eller höger piltangent för att välja det andra alternativet.

Skriva ut bilder i svartvitt eller gråskala

Du kan skriva ut hela presentationen – bilder, anteckningssidor och åhörarkopior – i gråskala eller svartvitt.

 1. Tryck på Tabb i dialogrutan Utskriftsinformation tills du hör: "Färgformat för utdata."

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Gråskala" eller "Svartvitt" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Skriva ut bilder med stödanteckningar

Som standard skrivs bilder ut utan stödanteckningar. Du kan snabbt ändra inställningarna och ge åhörarna anteckningarna.

 1. I dialogrutan utskriftsdetaljer trycker du på Tabb tills du hör: "Layout för utskrift".

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Anteckningar" och tryck sedan på Ctrl+Alt+blanksteg.

Se även

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att visa presentationen i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att snabbt skriva ut bilder från din iPhone till en skrivare i närheten. Du kan också ändra standardinställningarna för utskrift i PowerPoint för att till exempel välja bilder för utskrift.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Vilka utskriftsalternativ som är tillgängliga beror på skrivarens funktioner. Mer information finns i skrivarhandboken.

I det här avsnittet

Skriva ut en presentation

Skriv ut bilder direkt från din iPhone till en skrivare som stöder AirPrint. Mer information om AirPrint och kompatibla skrivare finns i artikeln om att skriva ut från din iPhone, iPad eller iPod touch med hjälp av AirPrint.

Skriva ut en presentation med standardinställningarna för utskrift 

Du kan snabbt skriva ut bilder med standardlayout, -orientering och -färgalternativ.

 1. Kontrollera att din iPhone och skrivaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

 2. I presentationen trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar. Svep åt höger tills du hör "Arkiv, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Skriv ut, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "AirPrint, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Dialogrutan Layoutalternativ öppnas. 

 5. Svep åt höger tills du hör "Nästa, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Dialogrutan Utskriftsalternativ öppnas.

 6. Svep åt höger tills du hör "Skrivare, välj skrivarknapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Listan över tillgängliga AirPrint-skrivare visas. Svep åt höger tills du hör den skrivare som du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

 7. Om du vill ange antalet kopior du vill skriva ut sveper du åt höger tills du hör "Minska" eller "Öka" och dubbeltrycker på skärmen för att ändra värdet med ett.

 8. Starta utskriften genom att trycka nästan högst upp på skärmen med fyra fingrar i dialogrutan Utskriftsalternativ, svep åt höger tills du hör "Skriv ut, knapp" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Skriva ut en presentation med anpassade utskriftsinställningar 

Du kan ändra sidlayout, orientering och färgläge för att anpassa utskriftens utseende. 

 1. Kontrollera att din iPhone och skrivaren är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.

 2. I presentationen trycker du högst upp på skärmen med fyra fingrar. Svep åt höger tills du hör "Arkiv, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör ”Knappen Skriv ut” och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "AirPrint, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Dialogrutan Layoutalternativ öppnas. Nu kan du ändra sidlayout, orientering eller färg.

 5. Om du vill granska eller ändra sidlayouten sveper du åt höger tills du hör det markerade layoutalternativet och gör sedan något av följande:

  • Om du är nöjd med den aktuella markeringen går du vidare till steg 6.

  • Om du vill ändra layouten drar du med fingret över den övre delen av skärmen tills du hör den layout du vill använda och dubbeltrycker på skärmen för att välja den.

  • Om du inte hör någon lämplig layout sveper du åt höger tills du hör numret på sidan med aktuella alternativ, följt av "Justerbar", till exempel "Sida ett av tre, justerbar". Svep uppåt eller nedåt med ett finger för att flytta fokus till en annan alternativsida och dra sedan med ett finger på den övre delen av skärmen för att hitta den layout du vill använda. Dubbeltryck på skärmen när du kommer till rätt layoutalternativ för att välja alternativet.

 6. Om du vill ändra sidorientering sveper du åt höger tills du hör "Sidorientering", följt av den valda orienteringen och dubbeltrycker sedan på skärmen. Dra åt höger eller vänster tills du hör det alternativ du vill ha och dubbelklicka på skärmen.

 7. Om du vill ange färgläge för utskrift sveper du åt höger tills du hör "Sidfärg" följt av det valda läget och dubbeltrycker på skärmen. Svep åt höger eller vänster tills du hör det färgläge du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

 8. När du är nöjd med dina val trycker du nära överdelen av skärmen med fyra fingrar, sveper åt höger tills du hör "Nästa, knapp" och dubbeltrycker på skärmen. Dialogrutan Utskriftsalternativ öppnas.

 9. Svep åt höger tills du hör: "Skrivare, välj skrivarknapp". Dubbeltryck på skärmen. Listan över tillgängliga AirPrint-skrivare visas. Svep åt höger tills du hör den skrivare som du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen.

 10. Om du vill ange antalet kopior du vill skriva ut sveper du åt höger tills du hör "Minska" eller "Öka" och dubbeltrycker på skärmen för att ändra värdet med ett.

 11. Starta utskriften genom att trycka nästan högst upp på skärmen med fyra fingrar i dialogrutan Utskriftsalternativ, svep åt höger tills du hör "Skriv ut, knapp" och sedan dubbeltrycka på skärmen.

Markera de bilder du vill skriva ut

Om du inte vill skriva ut alla bilder i presentationen kan du markera det område som du vill skriva ut. 

 1. I dialogrutan Utskriftsalternativ sveper du åt höger tills du hör "Intervall" följt av det aktuella värdet och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör numret på den första bilden i det aktuella sidintervallet, följt av "Justerbar". Om du vill ändra värdet sveper du uppåt eller nedåt med ett finger tills du hör det bildnummer du vill använda.

 3. Svep åt höger tills du hör numret på den sista bilden i det aktuella sidintervallet, följt av "Justerbar". Om du vill ändra värdet sveper du uppåt eller nedåt med ett finger tills du hör det bildnummer du vill använda.

Se även

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att snabbt skriva ut bilder från din telefon.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

Skriva ut en presentation

Skriv ut bilder direkt från din Android-telefon till en kompatibel skrivare. Kontrollera att telefonen och skrivaren är anslutna till samma enhet Wi-Fi nätverk. Du kan skriva ut presentationen från redigeringsvyn eller läsvyn.

Obs!: De här instruktionerna gäller endast för skrivare som stöds av Android och Google Cloud Print. Gå till Molnklara skrivare för att kontrollera om skrivaren stöds. Android stöder inte USB Bluetooth ellerWindows nätverksutskrift. Google rekommenderar att du ställer in Cloud Print på en dator som är ansluten till en sådan skrivare. Om du vill skriva ut på en sådan skrivare direkt måste du använda ett program från tredje part.

 1. Gör något av följande:

  • Om du vill skriva ut från redigeringsvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Menyn Fler alternativ" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör: "Knappen Ny bild".

  • Om du vill skriva ut från läsvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Meny" och dubbeltrycker på skärmen. Du hör: "Knappen Anteckningar".

 2. Svep åt höger tills du hör "Skriv ut, knapp" och dubbeltryck på skärmen. Dialogrutan Skriv ut öppnas.

 3. Välj skrivare genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör "Listrutan", följt av den valda skrivaren eller "Spara som PDF". Dubbeltryck på skärmen för att öppna listan över tillgängliga skrivare och andra utskriftsalternativ. Bläddra i listan genom att svepa åt höger eller vänster. Dubbeltryck på skärmen när du kommer till den skrivare som du vill använda.

 4. Välj antal kopior, pappersstorlek, färg, utskriftsorientering, läge och område genom att svepa åt höger tills du hör "Sammanfattning", följt av det valda antalet kopior och pappersstorlek. Dubbeltryck på skärmen. Handtaget för utskriftsalternativ är expanderat. Om du vill granska eller ändra utskriftsalternativen gör du något av följande:

  • Om du vill ange antalet kopior sveper du åt höger eller vänster tills du hör det aktuella antalet kopior, följt av "Redigeringsruta för kopior". Dubbeltryck på skärmen och skriv sedan det nummer du vill använda med hjälp av skärmtangentbordet.

  • Om du vill välja pappersstorlek sveper du åt höger eller vänster tills du hör den valda pappersstorleken, följt av "För pappersstorlek". Dubbeltryck på skärmen, svep åt höger eller vänster tills du hör den storlek du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen för att välja.

  • Välj utskriftsorientering genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör den valda orienteringen följt av "För orientering". Dubbeltryck på skärmen, svep åt höger eller vänster tills du hör den orientering du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen för att välja.

  • Välj utskriftsfärg genom att svepa åt höger eller vänster tills du hör det valda färgläget, följt av "För färg". Dubbeltryck på skärmen, svep åt höger eller vänster tills du hör det färgläge du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen för att välja.

  • Om du vill ange vilka bilder som ska skrivas ut sveper du åt höger eller vänster tills du hör det markerade utskriftsintervallet, följt av "För sidor". Dubbeltryck på skärmen, svep åt höger eller vänster tills du hör det område du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen för att välja.

  • Om du vill välja ensidig eller tvåsidig utskrift sveper du åt höger eller vänster tills du hör det valda utskriftsläget, följt av "För tvåsidig utskrift". Dubbeltryck på skärmen, svep åt höger eller vänster tills du hör det läge du vill använda och dubbeltryck sedan på skärmen för att välja.

 5. När du är färdig och vill dölja handtaget för utskriftsalternativ sveper du åt höger tills du hör "Dölj handtag" och dubbeltrycker på skärmen.

 6. Om du vill skriva ut bilderna eller spara dem som en PDF-fil sveper du åt höger tills du hör antingen "Knappen Skriv ut" eller "Spara som PDF" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att infoga och redigera bilder och tabeller i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Använd PowerPoint för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att skriva ut bilderna. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga hjälpmedelsstandarder och -tekniker.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • Inaktivera Skärmläsareens genomsökningsläge om du vill använda kortkommandon. Du aktiverar eller inaktiverar genomsökningsläget genom att trycka på SR-tangenten+Blanksteg.

 • Växla till helskärmsläget när PowerPoint för webben använder en skärmläsare. Tryck på F11 för att aktivera eller inaktivera helskärmsläge.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

Skriva ut en presentation

Du kan skriva ut bilder med eller utan anteckningar eller som handouts.

 1. Gör något av följande i presentationen:

  • Om du vill skriva ut helsidesbilder trycker du på Alt + Windows, F, P och R.

  • Om du vill skriva ut bilderna med anteckningssidorna trycker du på Alt + Windows, F, P och N.

  • Om du vill skriva ut bilderna som handouts trycker du på Alt + Windows, F, P och H.

   Tips: I stället för att använda kortkommandona som anges ovan kan du trycka på Alt + Windows tangenten, F, P för att öppna menyn Skriv ut. Om du vill flytta fokus till menyn trycker du på Tabb en gång. Navigera till det alternativ du vill använda genom att trycka på ned- eller uppilen och sedan på Retur för att välja det.

 2. Du hör: "Microsoft PowerPoint, klart, filen är redo att skrivas ut". Fokus är på knappen Öppna PDF. Tryck på Retur. Dialogrutan Skriv ut öppnas.

 3. Nu kan du välja skrivare, antal kopior, sidlayout, intervall att skriva ut med mera. Tryck på Tabb för att gå igenom alternativen i dialogrutan. Visa alternativmenyer genom att trycka på Alt+nedpil. Tryck på Retur för att göra ett val.

 4. Om du vill skriva ut trycker du på Tabb tills du hör "Skriv ut, knapp" och trycker sedan på Retur.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×