Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att visa presentationen i PowerPoint

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Microsofts Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Allmän hjälp finns på Microsoft Support home eller Korrigeringar eller lösningar för de senaste office-problemen.

Använd PowerPoint med tangentbordet och en skärmläsare för att hålla presentationen för åhörarna med föredragshållarvyn eller bildspelsvyn . För att få ut mesta möjliga från din presentation rekommenderar vi att du använder föredragshållarvyn. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

I bildspelsvyn startar föredragshållarvyn startar automatiskt om du är ansluten till en andra skärm. I föredragshållarvyn kan du arbeta med dina anteckningar under presentationen, medan publiken endast ser bilderna.

Dekorativ ikon. Behöver du instruktioner för hur du visar din PowerPoint presentation för en publik, men inte använder en skärmläsare? Se Presentera bildspel.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Starta ett bildspel

 1. Öppna din presentation i PowerPoint.

 2. Tryck på F5 för att starta bildspelet.

  Föredragshållarvyn startar automatiskt om du är ansluten till en andra skärm. Om du arbetar på en enda bildskärm och vill växla till föredragshållarvyn medan du presenterar trycker du på Skift+F10, R eller Meny och sedan R.

 3. Så här navigerar du bland bilderna:

  • Tryck på Page Down för att gå till nästa bild.

  • Tryck på Page up om du vill gå till föregående bild.

  • Om du vill gå till en viss bild trycker du bildnumret och sedan på Retur.

  • Öppna snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10 eller menytangenten. Tryck på nedåtpilen för att navigera bland alternativen på menyn. Skärmläsaren läser upp objekten medan du flyttar framåt.

 4. Tryck på Esc om du vill avsluta bildspelet.

Använda kortkommandon för att hålla presentationen med föredragshållarvyn

I föredragshållarvyn kan du använda följande kortkommandon som kan hjälpa dig att hålla din PowerPoint presentation:

Om du vill

Trycker du på

Läs nästa rad med anteckningar.

Alt+A

Läs föregående rad med anteckningar.

Alt+Z

Läs upp förfluten tid (timern börjar köras så fort du startar föredragshållarvyn).

Alt+Ö

Läs nästa steg (till exempel nästa bild, nästa animering eller slutet av bildspelet).

Alt + Q

Stäng föredragshållarvyn.

Esc

Visa en svart skärm

 1. Tryck på B om du vill pausa presentationen och visa en tom svart skärm.

 2. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till presentationen och visa bilderna igen.

Tips: Om du vill visa en tom vit skärm i stället för en svart skärm trycker du på W. Tryck på W igen om du vill visa bilderna.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att hålla presentationen för publiken med hjälp av bildspelsvyn eller föredragshållarvyn. I bildspelsvyn visas presentationen på datorskärmen på samma sätt som publiken ser den. I föredragshållarvyn kan du hålla presentationen med stödanteckningar på datorskärmen, medan publiken ser bilderna utan anteckningar på en annan skärm.

Dekorativ ikon. Behöver du instruktioner för hur du visar din PowerPoint presentation för en publik, men inte använder en skärmläsare? Se Leverera din presentation.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Starta ett bildspel

 1. Öppna din presentation i PowerPoint.

 2. Om du vill starta bildspelet gör du något av följande:

  • Starta bildspelet från den första bilden genom att trycka på Kommando+Skift+Retur.

  • Starta bildspelet från den aktuella bilden genom att trycka på Kommando+Retur.

 3. Så här navigerar du bland bilderna:

  • Om du vill gå till nästa bild trycker du på höger- eller nedåtpilen eller blanksteg.

  • Om du vill gå till föregående bild trycker du på vänster- eller uppåtpil eller Ta bort.

 4. Tryck på Esc om du vill avsluta bildspelet.

Hålla presentationen på två skärmar med föredragshållarvyn

Genom att använda två skärmar och föredragshållarvyn kan du köra andra program och komma åt stödanteckningarna på en skärm medan publiken ser bilderna på den andra skärmen.

 1. Kontrollera att datorn har stöd för flera bildskärmar och att den andra bildskärmen eller datorn är ansluten till datorn.

 2. Öppna din presentation i PowerPoint.

 3. Om du inte redan delar din skärm trycker du på Kommando + F2 på den dator som du vill visa presentationen på.

 4. Tryck på Alt+Retur på datorn för att börja presentera i föredragshållarvyn.

  Dina stödanteckningar och bilder är tillgängliga på skärmen, medan endast presentationen visas på den andra skärmen.

  Tips: Om dina stödanteckningar visas på fel skärm kan du växla skärmarna. Tryck på Ctrl+Alt+I för att öppna objektväljaren och skriv Växla bildskärmar. Tryck på Ctrl + Alt + blanksteg för att välja och sedan Ctrl + Alt + blanksteg för att växla. Fokus är kvar på knappen. Tryck på höger piltangent för att navigera bort från knappen.

 5. Tryck på N om du vill flytta till nästa bild. Tryck på P om du vill återgå till föregående bild.

 6. Gå till avsnittet med presentatörsanteckningar genom att trycka på Ctrl+Alt+högerpil eller vänsterpil flera gånger tills du hör: "Fönstret Anteckningar, layoutområde". Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att välja, så läser VoiceOver upp anteckningarna. Stäng anteckningsfönstret genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+uppil.

 7. Tryck på Esc om du vill sluta presentera.

Visa en svart skärm

 1. Tryck på B om du vill pausa presentationen och visa en tom svart skärm under presentationen.

 2. Tryck på B igen om du vill gå tillbaka till presentationen och visa bilderna.

Tips: Om du vill visa en tom vit skärm i stället för en svart skärm trycker du på W. Tryck på W igen om du vill visa bilderna.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att navigera genom bilderna i presentationen. Lär dig hur du startar, navigerar i och avslutar bildspelet och hur du använder en svart bild för att dölja presentationen.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Starta ett bildspel

 1. Öppna din presentation i PowerPoint.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill starta bildspelet från den aktuella bilden i fokus sveper du åt höger tills du hör "Starta bildspel från den här bilden, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  • Om du vill starta bildspelet från den första bilden i presentationen trycker du nära skärmens överkant med fyra fingrar, sveper åt höger tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör namnet på den markerade fliken. Dubbeltryck på skärmen, svep åt höger eller vänster tills du hör "Bildspel, flik" och dubbeltryck på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Spela upp bildspel från start" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Gå igenom bilderna

 1. Gör något av följande i bildspelspresentationen:

  • Svep åt vänster med tre fingrar om du vill flytta till nästa bild.

  • Svep åt höger med tre fingrar om du vill flytta till föregående bild.

 2. VoiceOver läser upp bildnumret och rubriken när du kommer till en bild. Svep åt höger om du vill läsa resten av bildinnehållet. Fokus flyttas till nästa textruta och VoiceOver läser upp innehållet.

 3. När du hör "Bildspelets slut" finns det inga fler bilder att visa. Om du vill avsluta ett bildspel sveper du åt vänster med tre fingrar.

  Om du vill avsluta ett bildspel direkt innan du når slutet av presentationen sveper du nedåt med tre fingrar för att visa verktygsfältet. Svep sedan åt vänster eller höger tills du hör "Avsluta bildspel, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

Dölj presentationen

 1. Svep nedåt med tre fingrar i bildspelspresentationen för att visa verktygsfältet.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Bildspel svart, knapp" och dubbeltryck för att dölja presentationen. Fokus är kvar på knappen.

 3. Om du vill visa bilderna igen dubbeltrycker du på skärmen. Om du har flyttat fokus bort från knappen sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Bildspel, normal, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att navigera genom bilderna i presentationen. Lär dig hur du startar, navigerar i och avslutar bildspelet och hur du använder en svart bild för att dölja presentationen.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Starta ett bildspel

Du kan starta ett bildspel från redigerings- eller läsvyn. 

 1. Öppna din presentation i PowerPoint.

 2. Svep åt höger eller vänster tills du hör: "Presentera, knapp". Dubbeltryck på skärmen för att starta bildspelet.

Gå igenom bilderna

 1. Gör något av följande när du visar presentationen:

  • Svep åt vänster med två fingrar för att gå vidare till nästa bild.

  • Om du vill gå tillbaka till föregående bild sveper du åt höger med två fingrar.

 2. TalkBack läser upp bildnumret och rubriken när du kommer till en bild. Svep åt höger med ett finger om du vill att resten av bildinnehållet ska läsas upp. Fokus flyttas till nästa element och Talkback läser upp innehållet. TalkBack läser upp ett textelement som "Innehållsplatshållare", följt av texten i platshållaren.

 3. När du hör "Knappen Slut på bildspel" har du nått den sista bilden i presentationen. Stäng bildspelet genom att svepa åt vänster med två fingrar.

Dölj presentationen

Pausa presentationen och visa en tom svart skärm.

 1. När du presenterar bildspelet sveper du uppåt med tre fingrar för att visa verktygsfältet för bildspel.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Av, tom skärm, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”På.”

 3. Om du vill visa bilderna igen dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: ”Av”. Om du har flyttat fokus bort från den tomma skärmknappen sveper du åt vänster eller höger tills du hör "På, tom skärm, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint för webben med tangentbordet och en skärm för att hålla presentationen för åhörarna. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, en du kan troligtvis använda dem även med andra skärmläsare och webbläsare, förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel. Du får lära dig hur du startar, navigerar och avslutar ett bildspel.

Dekorativ ikon. Behöver du instruktioner för hur du visar din PowerPoint presentation för en publik, men inte använder en skärmläsare? Se Presentera ditt bildspel.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • Om du använder Skärmläsaren stänger du av snabbnavigeringsläget för Skärmläsaren. Tryck på SL-tangenten + Blanksteg för att inaktivera eller aktivera snabbnavigeringsläget.

 • När du använderPowerPoint för webben med en skärmläsare använder du helskärmsläget. Tryck på F11 för att aktivera eller inaktivera helskärmsläget.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

Starta ett bildspel

 1. Om du vill flytta fokus till fliken Bildspel trycker du på Alt + Windows-tangenten, S.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill starta ett bildspel från den första bilden i presentationen trycker du på B.

  • Tryck på C om du vill starta ett bildspel från aktuell bild.

 3. Bildspelet startas. Tryck på N om du vill gå till nästa bild. Tryck på P om du vill gå till föregående bild.

 4. Tryck på Esc om du vill avsluta bildspelet.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×