Använda en skärmläsare för att visa presentationen i PowerPoint
Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support eller i Korrigeringar eller lösningar för de senaste Office-problemen.

Använd PowerPoint med tangentbordet och en skärmläsare för att visa presentationen för publiken med föredragshållarvyn eller bildspelsvyn. För att få ut mesta möjliga från din presentation rekommenderar vi att du använder föredragshållarvyn. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

I bildspelsvyn startar föredragshållarvyn startar automatiskt om du är ansluten till en andra skärm. I föredragshållarvyn kan du arbeta med dina anteckningar under presentationen, medan publiken endast ser bilderna.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du visar PowerPoint-presentationen för en publik, men inte med en skärmläsare? Se Presentera bildspel.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Starta ett bildspel

 1. Öppna din presentation i PowerPoint.

 2. Tryck på F5 för att starta bildspelet.

  Föredragshållarvyn startar automatiskt om du är ansluten till en andra skärm. Om du arbetar med en enda bildskärm kan du växla till föredragshållarvyn medan du presenterar genom att trycka på Skift+F10, R eller menytangenten och sedan R.

 3. Så här navigerar du bland bilderna:

  • Tryck på Page Down om du vill gå till nästa bild.

  • Tryck på Page Up om du vill gå till föregående bild.

  • Om du vill gå till en viss bild trycker du bildnumret och sedan på Retur.

  • Öppna snabbmenyn genom att trycka på Skift+F10 eller på menytangenten. Tryck på nedåtpilen för att navigera bland alternativen på menyn. Skärmläsaren läser upp objekten medan du flyttar framåt.

 4. Tryck på Esc om du vill avsluta bildspelet.

Använda kortkommandon för att hålla en presentation med föredragshållarvyn

I föredragshållarvynkan du använda följande kortkommandon som kan vara till hjälp när du håller PowerPoint presentation:

Om du vill

Trycker du på

Läs nästa rad med anteckningar.

Alt+A

Läs föregående rad med anteckningar.

Alt+Z

Läs upp förfluten tid (timern startar så fort du startar föredragshållarvyn ).

Alt+Ö

Läs nästa steg (till exempel nästa bild, nästa animering eller bildspelsslut).

Alt + Q

Stäng föredragshållarvyn.

Esc

Visa en svart skärm

 1. Tryck på B om du vill pausa presentationen och visa en tom svart skärm.

 2. Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till presentationen och visa bilderna igen.

Tips: Om du vill visa en tom vit skärm i stället för en svart skärm trycker du på W. Om du vill visa bilderna trycker du på W igen.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att visa presentationen till publiken med bildspelsvyn eller föredragshållarvyn. I bildspelsvyn visas presentationen på datorskärmen på samma sätt som publiken ser den. I föredragshållarvyn kan du hålla presentationen med stödanteckningar på datorskärmen, medan publiken ser bilderna utan anteckningar på en annan skärm.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du visar PowerPoint-presentationen för en publik, men inte med en skärmläsare? Se Leverera din presentation.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Starta ett bildspel

 1. Öppna din presentation i PowerPoint.

 2. Gör något av följande om du vill starta bildspelet:

  • Starta bildspelet från den första bilden genom att trycka på Kommando+Skift+Retur.

  • Starta bildspelet från den aktuella bilden genom att trycka på Kommando+Retur.

 3. Så här navigerar du bland bilderna:

  • Tryck på höger- eller nedåtpil eller blanksteg för att gå till nästa bild.

  • Om du vill gå till föregående bild trycker du på vänster- eller uppåtpilen eller På Delete-tangenten.

 4. Tryck på Esc om du vill avsluta bildspelet.

Visa presentationen på två skärmar med föredragshållarvyn

Genom att använda två skärmaroch föredragshållarvyn kan du köra andra program och komma åt stödanteckningarna på en skärm medan publiken ser bilderna på den andra skärmen.

 1. Kontrollera att datorn har stöd för flera bildskärmar och att den andra bildskärmen eller datorn är ansluten till datorn.

 2. Öppna din presentation i PowerPoint.

 3. Om du inte redan delar din skärm trycker du på Kommando + F2 på den dator som du vill visa presentationen på.

 4. Tryck på Alt+Retur på datorn för att börja presentera i föredragshållarvyn.

  Dina stödanteckningar och bilder är tillgängliga på skärmen, medan endast presentationen visas på den andra skärmen.

  Tips: Om dina stödanteckningar visas på fel skärm kan du växla skärmarna. Tryck på Ctrl + Alt + I för att öppna objekt väljarenoch skriv Växla skärm-knappen. Tryck på Ctrl + Alt + blanksteg för att välja och sedan Ctrl + Alt + blanksteg för att växla. Fokus är kvar på knappen. Tryck på höger piltangent för att navigera bort från knappen.

 5. Tryck på N om du vill flytta till nästa bild. Tryck på P om du vill återgå till föregående bild.

 6. Gå till avsnittet presentatörsanteckningar genom att trycka på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpil flera gånger tills du hör: "Anteckningsruta, layoutområde". Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen för att markera så läser VoiceOver upp anteckningarna. Stäng anteckningsfönstret genom att trycka på Ctrl+Alt+Skift+uppil.

 7. Tryck på Esc om du vill sluta presentera.

Visa en svart skärm

 1. Tryck på B om du vill pausa presentationen och visa en tom svart skärm under presentationen.

 2. Tryck på B igen om du vill gå tillbaka till presentationen och visa bilderna.

Tips: Om du vill visa en tom vit skärm i stället för en svart skärm trycker du på W. Om du vill visa bilderna trycker du på W igen.

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa och lägga till stödanteckningar och kommentarer i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att skriva ut presentationer i PowerPoint

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att navigera genom bilderna i presentationen. Lär dig hur du startar, navigerar i och avslutar bildspelet och hur du använder en svart bild för att dölja presentationen.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Starta ett bildspel

 1. Öppna din presentation i PowerPoint.

 2. Gör något av följande:

  • Starta bildspelet från den bild som är i fokus genom att svepa åt höger tills du hör "Starta bildspelet från den här bilden, knapp" och dubbeltrycka på skärmen.

  • Om du vill starta bildspelet från den första bilden i presentationen trycker du nästan högst upp på skärmen med fyra fingrar, sveper åt höger tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör namnet på den markerade fliken. Dubbeltryck på skärmen, svep åt höger eller vänster tills du hör "Bildspel, flik" och dubbeltryck på skärmen. Svep åt höger tills du hör "Spela upp bildspel från början" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Gå igenom bilderna

 1. Gör något av följande i bildspelspresentationen:

  • Svep åt vänster med tre fingrar om du vill flytta till nästa bild.

  • Svep åt höger med tre fingrar om du vill flytta till föregående bild.

 2. VoiceOver läser upp bildens nummer och rubrik när du kommer till en bild. Svep åt höger om du vill läsa upp resten av bildinnehållet. Fokus flyttas till nästa textruta och VoiceOver läser upp innehållet.

 3. När du hör "Bildspelet är slut" finns det inga fler bilder att visa. Om du vill avsluta ett bildspel sveper du åt vänster med tre fingrar.

  Om du vill avsluta ett bildspel direkt innan du når slutet av presentationen sveper du nedåt med tre fingrar för att visa verktygsfältet. Svep sedan åt vänster eller höger tills du hör "Avsluta bildspel, knapp" och dubbeltryck på skärmen.

Dölj presentationen

 1. I bildspelspresentationen sveper du nedåt med tre fingrar för att visa verktygsfältet.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Svart bildspel, knapp" och dubbeltryck för att dölja presentationen. Fokus är kvar på knappen.

 3. Om du vill visa bilderna igen dubbeltrycker du på skärmen. Om du har flyttat fokus från knappen sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Bildspel normalt, knapp" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att navigera genom bilderna i presentationen. Lär dig hur du startar, navigerar i och avslutar bildspelet och hur du använder en svart bild för att dölja presentationen.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

I det här avsnittet

Starta ett bildspel

Du kan starta ett bildspel från redigerings- eller läsvyn. 

 1. Öppna din presentation i PowerPoint.

 2. Svep åt höger eller vänster tills du hör: "Knappen Presentera". Dubbeltryck på skärmen för att starta bildspelet.

Gå igenom bilderna

 1. Gör något av följande när du visar presentationen:

  • Svep åt vänster med två fingrar om du vill gå till nästa bild.

  • Svep åt höger med två fingrar om du vill gå tillbaka till föregående bild.

 2. TalkBack läser upp bildens nummer och rubrik när du kommer till en bild. Svep åt höger med ett finger om du vill att resten av bildinnehållet ska läsas upp. Fokus flyttas till nästa element och Talkback läser upp innehållet. TalkBack meddelar ett textelement som "Innehållsplatshållare" följt av texten i platshållaren.

 3. När du hör "knappen Slut på bildspel" har du nått den sista bilden i presentationen. Om du vill avsluta bildspelet sveper du åt vänster med två fingrar.

Dölj presentationen

Pausa presentationen och visa en tom svart skärm.

 1. När du presenterar bildspelet sveper du uppåt med tre fingrar för att visa verktygsfältet för bildspelet.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Av, tom skärm, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: ”På.”

 3. Om du vill visa bilderna igen dubbeltrycker du på skärmen. Du hör: ”Av”. Om du har flyttat fokus från den tomma skärmknappen sveper du åt vänster eller höger tills du hör "På, tom skärm, växel" och dubbeltrycker på skärmen.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Spara presentationen med en skärmläsare i PowerPoint

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Använd PowerPoint för webben med tangentbordet och en skärm för att visa presentationen för åhörarna. Vi har testat det med Skärmläsaren i Microsoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra skärmläsare och webbläsare så länge de följer vanliga hjälpmedelsstandarder och -tekniker. Du får lära dig hur du startar, navigerar i och avslutar ett bildspel.

Dekorativ ikon Behöver du anvisningar för hur du visar PowerPoint-presentationen för en publik, men inte med en skärmläsare? Se Presentera ditt bildspel.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • Om du använder Skärmläsaren stänger du av genomsökningsläget för Skärmläsaren. Du aktiverar eller inaktiverar genomsökningsläget genom att trycka på SR-tangenten+Blanksteg.

 • Använd helskärmslägetPowerPoint för webben du använder med en skärmläsare. Tryck på F11 för att aktivera eller inaktivera helskärmsläge.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

Starta ett bildspel

 1. Om du vill flytta fokus till fliken Bildspel trycker du på Alt + Windows-tangenten, S.

 2. Gör något av följande:

  • Om du vill starta ett bildspel från den första bilden i presentationen trycker du på B.

  • Tryck på C om du vill starta ett bildspel från aktuell bild.

 3. Bildspelet startar. Tryck på N om du vill gå till nästa bild. Tryck på P om du vill gå till föregående bild.

 4. Tryck på Esc om du vill avsluta bildspelet.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Använd en skärmläsare för att utforska och navigera i PowerPoint

Nyheter i Microsoft 365

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×