Använda en skärmläsare för att utforska och navigera PowerPoint

Dekorativ ikon. Skärmläsarinnehåll

Den här artikeln är till för personer med nedsatt syn som använder ett skärmläsarprogram med Office produkter och är en del Office innehållsuppsättningen Hjälpmedel. Mer allmän hjälp finns på Startsidan för Microsoft Support.

Använd PowerPoint med tangentbordet och en skärmläsare för att utforska och navigera i olika vyer och flytta effektivt mellan dem. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

Navigera i PowerPoint växla mellan huvudskärmselementen genom att trycka på F6. Elementen är i den ordning de visas:

 • Den aktiva bilden

 • Statusfältet

 • Menyflikarna

 • Fönstret Anteckningar (om det är öppet)

 • Fönstret Miniatyrer

Navigera inom ett skärmelement

 • Du bläddrar inom det aktuella skärmelementet genom att trycka på Tabb (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt). Tryck till exempel på Tabb för att växla mellan textfälten i den aktiva bilden.

 • Du markerar ett objekt genom att trycka på Retur.

 • Du bläddrar i menyer och listor genom att trycka på piltangenterna. Om du till exempel vill flytta mellan miniatyrbilderna i fönstret Miniatyrer trycker du på uppåt- och nedåtpilarna.

 • Du avslutar en meny eller ett läge genom att trycka på Esc.

Tips: Flytta snabbt fokus till den första flytande formen, t.ex. en textruta eller en bild, genom att trycka på Ctrl + Alt + 5. Tryck på TABB-tangenten för att bläddra bland de flytande formerna. Tryck på ESC för att återgå till normal navigering.

Navigera i verktygsfältet Snabbåtkomst

Verktygsfältet Snabbåtkomst uppe till vänster på skärmen innehåller till exempel knappen Spara.

 1. Tryck på Alt+H för att gå till verktygsfältet Snabbåtkomst. Du hör: "Fliken Start."

 2. Tryck på uppilen. Fokus flyttas till verktygsfältet Snabbåtkomst.

 3. Navigera i verktygsfältet genom att trycka på vänster- och högerpil.

Navigera till appkontrollerna

Appkontrollerna längst upp till höger på skärmen innehåller till exempel knapparna Minimeraoch Stäng.

 1. Navigera till appkontrollerna genom att trycka på Alt+H. Du hör: "Fliken Start." Tryck sedan på uppilen. Fokus flyttas till verktygsfältet Snabbåtkomst.

 2. Tryck på Tabb tills du hör "Visningsalternativ för menyfliksområdet" och tryck sedan på SR-tangenten + Högerpil tills du hör knappen du vill använda.

Navigera i menyflikarna

Menyflikarna grupperar alternativ efter olika kategorier. Flikarna i PowerPoint innehåller exempelvis fliken Start med alternativ för textformatering, fliken Infoga för att infoga nya bilder, fliken Design där du kan ändra presentationens utseende, fliken Bildspel där du inställningar och startar bildspelet samt fliken Visa för att byta till en annan vy.

 • Gå till flikarna i menyfliksområdet genom att trycka på F6 eller Skift+F6 tills du hör den markerade menyfliken, till exempel: "Menyflikar, markerad, fliken Design."

 • Om du vill flytta mellan flikarna i menyfliksområdet trycker du på vänster- eller högerpilen tills du hör den flik du vill använda. Fliken är markerad och menyfliksområdet visas under fliken.

 • Du kan också använda kortkommandona för att flytta till och välja en menyflik. Mer information finns i Använda kortkommandon för att skapa presentationer PowerPoint .

Navigera i menyfliksområdet

Menyfliksområdet är på raden med menyflikar (JAWS kallar det för det "nedre menyfliksområdet"). När du markerar en flik visas ett menyfliksområde som gäller för just den här fliken nedanför fliken. Varje menyfliksområde innehåller alternativ som är sorterade i grupper. Om du till exempel väljer fliken Infoga kan du välja olika objekt, till exempel bilder eller diagram, som du vill infoga i bilden från menyfliksområdet.

 • Tryck på Tabb för att gå till menyfliksområdet från den markerade menyfliken. Du hör det första alternativet i menyfliksområdet.

 • Tryck på Tabb för att navigera i menyfliksområdet och flytta mellan alternativen i menyfliksområdet.

 • Tryck på Retur eller blanksteg om du vill välja ett alternativ.

 • Om du vill visa en komprimerad meny trycker du på Alt+nedpil.

 • Du kan också använda kortkommandona för att arbeta med menyfliksområdet: Använd kortkommandon för att skapa PowerPoint presentationer.

Växla mellan vyer

Förutom huvudvyn har PowerPoint följande vanliga vyer:

 • Arkiv-menyn, som innehåller alternativ för att till exempel skapa en ny presentation och öppna eller spara en befintlig presentation.

  • Öppna menyn Arkiv genom att trycka på Alt+F. Du hör: "Arkiv, info."

  • Navigera i menyn Arkiv genom att trycka på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det menyalternativ du vill använda, och tryck sedan på Retur för att öppna fliken med fler alternativ.

  • Om du vill navigera inom de ytterligare alternativfliken trycker du på Tabb eller Skift + Tabb tills du hör det alternativ du vill använda.

  • Avsluta menyn Arkiv och återgå till huvudvyn genom att trycka på Esc.

 • Fönstret Alternativ, som innehåller PowerPoint inställningar, till exempel anpassning, hjälpmedel, korrekturläsning och språkinställningar.

  • Öppna fönstret Alternativ genom att trycka på Alt+F, T. Du hör: "PowerPoint alternativ fönster". Fokus är på fönstret med alternativkategorier.

  • Navigera bland alternativkategorierna genom att trycka på nedåtpiltangenten tills du hör namnet på den kategori som du vill använda.

  • Tryck på Tabb för att flytta fokus till alternativen för den valda kategorin.

  • Om du vill navigera bland alternativen trycker du på uppåt- och nedåtpilarna tills du hör det alternativ du vill använda och trycker sedan på Retur för att välja det.

  • Stäng fönstret Alternativ och återgå till huvudvyn genom att trycka på Tabb tills du hör "OK" och sedan trycka på Retur. Tryck på Esc om du vill återgå till huvudvyn utan att göra ändringar.

Anvisningar om hur du arbetar med vyn Bildspel finns i Använda en skärmläsare för att visa presentationen med PowerPoint eller Använda kortkommandon för att göra PowerPoint presentationer.

Att tänka på för PowerPoint

För att göra innehållet lättare att läsa och markera kan du öka kontrasten eller invertera färgerna på datorn med inställningarna för högkontrast i Windows. Tryck på Alt+vänster Skift+Print Screen om du vill börja använda ett högkontrasttema snabbt, och tryck sedan på Retur för att aktivera högkontrasttemat.

I Windows finns det flera olika högkontrastteman. Så här hittar du det alternativ som passar dig bäst:

 1. Tryck på Windows-tangenten och skriv sedan "högkontrast" i sökrutan. Sökresultaten uppdateras medan du skriver.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Ändra högkontrasttema" och tryck sedan på Retur. Inställningsfönstret Högkontrast öppnas.

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Högkontrasttema" följt av det markerade temat.

 4. Använd nedåt- och uppåtpilarna för att bläddra bland högkontrasttemana tills du hittar ett som passar dig.

 5. Tryck på SR-tangenten + Högerpiltangent tills du hör "Använd, knapp" och tryck sedan på Retur för att aktivera det markerade temat.

Använda sökning

Använd textfältet Sök om du vill hitta ett alternativ eller snabbt utföra en åtgärd. Gå till Hitta det du söker med Microsoft Search i Office för mer information om sökfunktionen.

Obs!: Beroende på vilken version av Office du använder kan textfältet Sök högst upp i programfönstret istället kallas för Berätta. De båda har i stort sett samma funktion, men vissa alternativ och sökresultat kan variera.

 1. Markera objektet eller avsnittet i dokumentet, presentationen eller kalkylbladet där du vill utföra en åtgärd.

 2. Tryck på ALT + Q om du vill gå till textfältet Sök.

 3. Skriv sökorden för åtgärden som du vill utföra. Om du vill lägga till en punktlista skriver du till exempel punkter.

 4. Tryck på nedåtpiltangenten för att bläddra igenom sökresultaten.

 5. När du har hittat det resultat du letar efter trycker du på Retur för att välja det och utföra åtgärden.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Använd PowerPoint för macOS med tangentbordet och VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i macOS, för att utforska och navigera i olika vyer och flytta effektivt mellan dem.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

Navigera i PowerPoint växla mellan huvudskärmselementen genom att trycka på F6. Elementen är i den ordning de visas:

 • Den aktiva bilden

 • Statusfältet

 • Verktygsfältet Snabbåtkomst

 • Menyflikarna

 • Fönstret Anteckningar (om det är öppet)

 • Fönstret Miniatyrer

Navigera inom ett skärmelement

Använd följande kortkommandon för att navigera inom det aktuella skärmelementet:

 • Om du vill flytta inuti ett skärmelement trycker du på Tabb (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt).

 • Tryck på blanksteg om du vill markera ett objekt.

 • Du bläddrar i menyer och listor genom att trycka på piltangenterna och väljer sedan genom att trycka på blanksteg. Använd till exempel nedåt- och uppåtpilarna för att flytta mellan bilderna i miniatyrfönstret.

 • Tryck på Caps Lock+högerpil eller vänsterpil för att växla mellan textfälten på den aktiva bilden.

 • Du avslutar en meny eller ett läge genom att trycka på Esc.

Navigera i verktygsfältet Snabbåtkomst

Verktygsfältet Snabbåtkomst uppe till vänster på skärmen innehåller till exempel knappen Spara.

 • Gå till verktygsfältet Snabbåtkomst genom att trycka på F6 tills du hör: "Arkiv, knapp".

 • Navigera i verktygsfältet genom att trycka på Ctrl+Alt+vänster eller höger piltangent.

 • Tryck på blanksteg om du vill markera ett objekt.

Navigera i menyflikarna

Menyflikarna grupperar alternativ efter olika kategorier. Flikarna i PowerPoint innehåller exempelvis fliken Start med alternativ för textformatering, fliken Infoga för att infoga nya bilder, fliken Design där du kan ändra presentationens utseende, fliken Bildspel där du inställningar och startar bildspelet samt fliken Visa för att byta till en annan vy.

 • Om du vill gå till raden med menyflikar trycker du på F6 tills du hör den markerade fliken, till exempel "Visa, markerad, flik".

 • Växla mellan flikarna i menyfliksområdet genom att trycka på Ctrl+Alt+vänster eller höger piltangent.

 • Tryck på blanksteg för att välja en flik.

 • Du kan också använda kortkommandon för att arbeta med flikarna i menyfliksområdet.

Navigera i menyfliksområdet

Menyfliksområdet är indestiget under raden med menyflikar. När du markerar en flik visas ett menyfliksområde som gäller för just den här fliken nedanför fliken. Varje menyfliksområde innehåller alternativ som är sorterade i grupper.

 • Gå från den markerade menyfliken till menyfliksområdet genom att trycka på Ctrl+Alt+höger piltangent tills du hör fliknamnet, följt av "Flikkommandon". Om du till exempel har markerat fliken Animeringar hör du: "Animeringar, flikkommandon".

 • Växla mellan alternativen i menyfliksområdet genom att trycka på Ctrl+Alt+höger- eller vänsterpil.

 • Tryck på blanksteg för att välja ett alternativ i menyfliksområdet.

 • Du kan också använda kortkommandona för att arbeta med menyfliksområdet.

Tips: Om du vill gå till Apple-menyraden för ytterligare formatering och verktygsalternativ högst upp på skärmen trycker du på Ctrl+Alt+M. Du förflyttar dig i menyraden genom att trycka på Ctrl+Alt+vänster- eller högerpilen. Välj genom att trycka på Blanksteg.

Växla mellan vyer

Förutom huvudvyn har PowerPoint följande vanliga vyer:

 • Filvyn, som innehåller alternativ för att till exempel skapa en ny presentation från en mall, och öppna eller spara en befintlig presentation.

  • Öppna vyn Arkiv genom att trycka på F6 tills du hör: "Arkiv, knapp" och tryck sedan på blanksteg.

  • Navigera i vyn Arkiv genom att trycka på Ctrl+Alt+vänster eller höger piltangent tills du hör det menyalternativ du vill använda. Tryck sedan på blanksteg så att fliken öppnas med fler alternativ.

  • Navigera på fliken för ytterligare alternativ genom att trycka på Ctrl+Alt+vänster- eller högerpil.

  • Avsluta filvyn och återgå till huvudvyn genom att trycka på Esc.

 • Fönstret Inställningar, som innehåller PowerPoint, till exempel redigering, korrekturläsning och säkerhetsinställningar.

  • Öppna fönstret Inställningar genom att trycka på Kommando+komma (,). Du hör: "PowerPoint alternativ fönster".

  • Navigera bland alternativkategorierna genom att trycka på Ctrl+Alt+vänster- eller högerpil. Tryck på blanksteg för att välja en kategori.

  • Navigera i alternativfönstret genom att trycka på Ctrl+Alt+vänster- eller högerpil.

  • Stäng fönstret Inställningar och återgå till huvudvyn genom att trycka på Tabb tills du hör "OK" och sedan trycka på blanksteg. Tryck på Esc om du vill återgå till huvudvyn utan att göra ändringar.

Anvisningar om hur du arbetar med vyn Bildspel finns i Använda en skärmläsare för att visa presentationen med PowerPoint eller Använda kortkommandon för att göra PowerPoint presentationer

.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Använd PowerPoint med VoiceOver, den inbyggda skärmläsaren i iOS, för att utforska och navigera i olika vyer och flytta effektivt mellan dem.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om pekfunktionerna i PowerPoint finns i PowerPoint för iPhone pekguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyerna och skärmelementen i PowerPoint

 • Om du vill navigera PowerPoint redigerings- och senaste vyer sveper du åt vänster eller höger med ett finger.

 • Bläddra igenom skärmelement, till exempel bildinnehållsområdet, genom att svepa åt vänster eller höger med ett finger.

 • Om du vill utforska innehållet på skärmen drar du med fingret över skärmen.

 • Dubbeltryck på skärmen om du vill välja ett objekt.

 • Om du vill bläddra i menyer eller listor sveper du åt vänster eller höger och dubbeltrycker sedan på skärmen om du vill göra ett val.

 • Om du vill öppna den sammanhangsberoende menyn (när den är tillgänglig) dubbeltrycker du på skärmen med två fingrar.

Element i senaste vyn

När du öppnar PowerPoint-appen visas senaste vyn. I den här vyn kan du söka efter och öppna en befintlig presentation. Du kan också komma åt alternativen för att skapa en ny presentation och ändra appinställningarna.

 • Sökfält högst upp på skärmen

 • Lista över dina senaste presentationer ordnade i kategorier

 • Verktygsfält längst ned på skärmen

Element i redigeringsvyn

I redigeringsvyn kan du lägga till innehåll i bilderna, ändra deras utseende och lägga till nya bilder i presentationen.

 • Verktygsfält högst upp på skärmen

 • Bildinnehållsområdet

 • Fönstret Anteckningar (om det är öppet)

 • Miniatyrer

 • Sammanhangsberoende verktygsfält längst ned på skärmen

Navigera i menyflikarna

De sammanhangsspecifika menyfliksflikarna grupperar alternativ efter olika kategorier. Flikarna i PowerPoint innehåller exempelvis fliken Start med alternativ för att formatera text, fliken Infoga för att infoga nya bilder, fliken Design för att ändra presentationens utseende och fliken Bildspel för att konfigurera och starta bildspelet.

 • Gå till flikarna i menyfliksområdet genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör "Visa menyfliksområdet" och sedan dubbeltrycka på skärmen. Den markerade menyfliken öppnas. Du hör fliknamnet, till exempel "fliken Start".

 • Om du vill visa menyfliksmenyn och gå till en annan flik i menyfliksområdet dubbeltrycker du på skärmen. Svep sedan åt vänster eller höger tills du hör den flik du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

Beroende på vad som är markerat i huvudinnehållsområdet visas fler flikar. När fokus till exempel är på en tabell visas fliken Tabell på menyn. Om du dubbeltrycker på menylistobjekten öppnas nya redigeringsalternativ.

Navigera i menyfliksområdet

Menyfliksområdet är indestiget under raden med menyflikar. När du markerar en flik visas ett menyfliksområde som gäller för just den här fliken nedanför fliken. Varje menyfliksområde innehåller alternativ som är sorterade i grupper.

 • Svep åt vänster eller höger för att bläddra igenom alternativen i menyfliksområdet och undermenyerna.

 • Dubbeltryck på skärmen om du vill välja ett objekt.

Växla mellan vyer

Utöver huvudvyerna har PowerPoint också andra vanliga och användbara vyer. För att arbeta effektivt och PowerPoint måste du flytta från en vy till en annan.

Växla från redigeringsvyn till senaste-vyn

Om du till exempel behöver öppna en annan presentation eller komma åt inställningarna medan du redigerar en bild, måste du flytta från redigeringsvyn till vyn Senaste.

 1. Om menyfliksområdet är aktivt sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Dölj menyfliksområdet" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt vänster eller höger tills du hör "Stäng fil" och dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttar vyn Senaste.

Växla till och navigera på Arkiv-menyn

Menyn Arkiv innehåller användbara alternativ som Spara en kopia,Skriv utoch Egenskaper.

 1. I redigeringsvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Arkiv, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. För att bläddra bland alternativen i menyn Arkiv sveper du åt vänster eller höger tills du hör det alternativ du vill ha och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. Om du vill återgå till redigeringsvyn sveper du åt vänster tills du hör "Klart" och dubbeltrycker på skärmen.

Växla till och navigera Inställningar menyn

På menyn Inställningar kan du komma åt din kontoinformation och apphjälp och aktivera funktioner som appen PowerPoint Designer Apple Pencil.

 1. I vyn Senaste drar du med fingret längst ned till höger på skärmen tills du hör "Inställningar, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Om du vill bläddra bland alternativen i Inställningar sveper du åt vänster eller höger tills du hör det alternativ du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. Om du vill återgå till vyn Senaste drar du med fingret längst ned på skärmen tills du hör "Senaste, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

Använda VoiceOver-rotorn

Du kan också använda VoiceOver-rotorn för att PowerPoint. Anvisningar finns i Om VoiceOver-rotorn på iPhone, iPad och iPod touch.

Använda Tala om det

Använd berätta-sökningen för att snabbt hitta ett alternativ.

 1. I redigeringsvyn för presentationen sveper du åt vänster eller höger med ett finger tills du hör "Visa menyfliksområdet" och dubbeltrycker sedan på skärmen. Du hör namnet på den aktuella fliken.

 2. Svep åt höger tills du hör "Berätta vad du vill göra" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Textfält, redigerar, Berätta vad du vill göra."

 3. Använd skärmtangentbordet för att skriva ett sökord, till exempel punkter eller tabell. Listan med sökresultat uppdateras medan du skriver.

 4. Bläddra bland sökresultaten genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör kommandot eller alternativet du vill använda.

 5. Dubbeltryck på skärmen för att välja kommandot eller alternativet.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Använd PowerPoint för Android med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren i Android, för att utforska och navigera i olika vyer och flytta effektivt mellan dem.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyerna och skärmelementen i PowerPoint

 • Navigera i PowerPoint, redigerar och senaste vyer genom att svepa åt vänster eller höger med ett finger.

 • Bläddra igenom skärmelement, till exempel bildinnehållsområdet, genom att svepa åt vänster eller höger med ett finger.

 • Om du vill utforska innehållet på skärmen drar du med fingret över skärmen.

 • Dubbeltryck på skärmen om du vill välja ett objekt.

 • Om du vill bläddra i menyer eller listor sveper du åt vänster eller höger och dubbeltrycker sedan på skärmen om du vill göra ett val.

 • Om du vill öppna den sammanhangsberoende menyn (när den är tillgänglig) dubbeltrycker du på skärmen med två fingrar.

 • Om du vill avsluta en meny, vy eller dialogruta sveper du nedåt och sedan åt vänster.

Element i senaste vyn

När du öppnar PowerPoint-appen visas senaste vyn. I den här vyn kan du söka efter och öppna en befintlig presentation. Du kan också komma åt alternativen för att skapa en ny presentation och ändra appinställningarna.

 • Verktygsfält högst upp på skärmen

 • Lista över dina senaste presentationer ordnade i kategorier

 • Verktygsfält längst ned på skärmen

Element i läsvyn

När du markerar och dubbeltrycker på en presentation i vyn Senaste öppnas läsvyn. I den här vyn kan du starta ett bildspel, dela presentationen, lägga till kommentarer och kopiera bilder.

 • Verktygsfält högst upp på skärmen

 • Bilder i presentationen

Element i redigeringsvyn

I redigeringsvyn kan du lägga till innehåll i bilderna, ändra deras utseende och lägga till nya bilder i presentationen.

 • Verktygsfält högst upp på skärmen

 • Bildinnehållsområdet

 • Fönstret Anteckningar (om det är öppet)

 • Miniatyrer

 • Sammanhangsberoende verktygsfält längst ned på skärmen

Navigera i menyflikarna

De sammanhangsspecifika menyfliksflikarna grupperar alternativ efter olika kategorier. Flikarna i PowerPoint innehåller exempelvis fliken Start med alternativ för att formatera text, fliken Infoga för att infoga nya bilder, fliken Design för att ändra presentationens utseende och fliken Bildspel för att konfigurera och starta bildspelet.

 • Gå till flikarna i menyfliksområdet genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör "Ej markerad, Fler alternativ, växel" och sedan dubbeltrycka på skärmen. Den markerade menyfliken öppnas. Du hör fliknamnet, till exempel "Flikmeny, Start markerad".

 • Om du vill visa menyfliksmenyn och gå till en annan flik i menyfliksområdet dubbeltrycker du på skärmen. Svep sedan åt vänster eller höger tills du hör den flik du vill använda och dubbeltryck på skärmen.

Beroende på vad som är markerat i huvudinnehållsområdet visas fler flikar. När fokus till exempel är på en tabell visas fliken Tabell på menyn. Om du dubbeltrycker på menylistobjekten öppnas nya redigeringsalternativ.

Navigera i menyfliksområdet

Menyfliksområdet är indestiget under raden med menyflikar. När du markerar en flik visas ett menyfliksområde som gäller för just den här fliken nedanför fliken. Varje menyfliksområde innehåller alternativ som är sorterade i grupper.

 • Svep åt vänster eller höger för att bläddra igenom alternativen i menyfliksområdet och undermenyerna.

  Obs!: Om ett alternativ har en undermeny hör du alternativets namn följt av "Meny".

 • Dubbeltryck på skärmen om du vill välja ett objekt.

Växla mellan vyer

Utöver huvudvyerna har PowerPoint också andra vanliga och användbara vyer. För att arbeta effektivt och PowerPoint måste du flytta från en vy till en annan.

Växla från redigerings- eller läsvyn till vyn Senaste

Om du till exempel behöver öppna en annan presentation eller komma åt inställningarna måste du gå från redigerings- eller läsvyn till vyn Senaste.

 1. Gör något av följande:

 • I läsvyn sveper du nedåt och sedan åt vänster.

 • Svep nedåt och sedan åt vänster i redigeringsvyn. Fokus flyttas till läsvyn. Svep nedåt och sedan åt vänster igen.

Du hör "Stänger" följt av namnet på presentationen. Fokus flyttar vyn Senaste.

Växla från läsvyn till redigeringsvyn

Om du vill redigera en bild måste du gå till redigeringsvyn.

 1. I läsvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Redigera, knapp" och dubbeltrycker på skärmen.

  Redigeringsvyn öppnas med fokus på den första bilden i miniatyrfönstret.

Växla till och navigera PowerPoint menyn

Menyn PowerPoint användbara alternativ som att lägga till en ny bild eller anteckningar, skriva ut och spara.

 1. I redigeringsvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Meny" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. För att bläddra bland alternativen i menyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör det alternativ du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Obs!: Du kan också öppna PowerPoint menyalternativ i läsvyn.

Växla till och navigera Inställningar menyn

Inställningar öppnar du din kontoinformation och apphjälp och aktiverar eller inaktiverar funktionen Spara automatiskt.

 1. I läs- eller redigeringsvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Meny" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. För att bläddra bland alternativen i menyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör det alternativ du vill använda och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 3. Svep nedåt och sedan åt vänster för att återgå till läs- eller redigeringsvyn.

Använda Tala om det

Använd berätta-sökningen för att snabbt hitta ett kommando eller alternativ.

 1. I redigeringsvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Ej markerad, Fler alternativ, växel" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

 2. Svep åt höger tills du hör "Berätta, knapp" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Berätta vad du vill göra, redigeringsruta". Dubbeltryck på skärmen.

 3. Använd skärmtangentbordet för att skriva ett sökord, till exempel punkter eller tabell. Listan med sökresultat uppdateras medan du skriver.

 4. Bläddra bland sökresultaten genom att svepa åt vänster eller höger tills du hör kommandot eller alternativet du vill använda.

  Vissa kommandon och alternativ kan ha undermenyer med fler alternativ. TalkBack presenterar sökresultatet, följt av "Meny". Öppna menyn genom att dubbeltrycka på skärmen.

 5. Dubbeltryck på skärmen för att välja alternativet.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Använd PowerPoint för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att utforska och navigera i olika vyer och flytta mellan dem. Vi har testat det med Skärmläsaren och JAWS, men det kan även fungera med andra skärmläsare förutsatt att de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om hur skärmläsare fungerar med Microsoft Office.

 • När du använder PowerPoint för webben rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom PowerPoint för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Du använder exempelvis Ctrl+F6 i stället för F6 för att hoppa in och ut ur kommandona. Dessutom gäller vanliga genvägar som F1 (Hjälp) och Ctrl+O (Öppna) för webbläsaren – inte PowerPoint för webben.

I det här avsnittet

Navigera i huvudvyn

Navigera i PowerPoint för webben och växla mellan skärmelementen genom att trycka på Ctrl+F6. Elementen är i den ordning de visas:

 • Bildpanel som visar innehållet i den aktuella bilden

 • Fönstret Kommentarer (om det är öppet)

 • Fönstret Bildanteckningar (om det är öppet)

 • Statusfält

 • Det övre verktygsfältet

 • Menyfliksområdet

 • Miniatyrfönstret

Navigera inom ett skärmelement

Använd följande kortkommandon för att navigera bland skärmelementen i det aktuella landmärket:

 • Växla mellan skärmelementen genom att trycka på Tabb (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt). Tryck till exempel på Tabb för att växla mellan textfälten i den aktiva bilden.

 • Du markerar ett objekt genom att trycka på Retur.

 • Du bläddrar i menyer och listor genom att trycka på piltangenterna. Tryck till exempel på nedåt- och uppåtpilen för att flytta mellan miniatyrbilderna i miniatyrfönstret.

 • Du avslutar en meny eller ett läge genom att trycka på Esc.

Navigera i menyflikarna

Menyflikarna grupperar alternativ efter olika kategorier. Flikarna i PowerPoint innehåller exempelvis fliken Start med alternativ för textformatering, fliken Infoga för att infoga nya bilder, fliken Design där du kan ändra presentationens utseende, fliken Bildspel där du inställningar och startar bildspelet samt fliken Visa för att byta till en annan vy.

Meddelanden: Så här använder du kortkommandona effektivt i navigeringen i menyfliksområdet:

 • Inaktivera det förenklade menyfliksområdet. Tryck på Ctrl+F6 tills du hör "Lista över Microsoft-tjänster". Tryck på Tabb tills du hör "På, förenklad menyflik" och tryck sedan på Retur. Du hör: "Växla menyfliksområdet, OK". Tryck på Retur för att bekräfta.

 • Inaktivera snabbsökningsläget. Tryck på SR-tangenten + Blanksteg tills du hör: "Skanna av."

 • Tryck på Alt+Windows för att flytta fokus till den markerade menyfliken.

 • Tryck på Tabb för att flytta mellan flikarna i menyfliksområdet.

 • Tryck på Retur för att välja en flik.

 • Du kan också använda kortkommandona för att flytta till och välja en menyflik.

Navigera i menyfliksområdet

Menyfliksområdet är på raden med menyflikar (JAWS kallar det för det "nedre menyfliksområdet"). När du markerar en flik visas det flikspecifika menyfliksområdet under fliken. Varje menyfliksområde innehåller alternativ som är sorterade i grupper. Om du till exempel väljer fliken Infoga kan du välja olika objekt, till exempel bilder eller diagram, som du vill infoga i bilden från menyfliksområdet.

 • När du trycker på Retur för att välja en menyflik flyttas fokus till det första alternativet i menyfliksområdet.

 • Tryck på Tabb för att flytta mellan alternativen i menyfliksområdet.

 • Tryck på Retur för att välja ett alternativ eller visa en komprimerad meny.

 • Du kan också använda kortkommandon för att arbeta med menyfliksområdet.

Växla mellan vyer

Förutom huvudvyn finns menyn PowerPoint Arkiv, som innehåller alternativ för att till exempel skapa en ny presentation och öppna eller spara en befintlig presentation.

 • Öppna menyn Arkiv genom att trycka på Alt+Windows+F. Du hör: "Stäng menyn."

 • Navigera i menyn Arkiv genom att trycka på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör det menyalternativ du vill använda, och tryck sedan på Retur för att öppna fönstret med fler alternativ.

 • Navigera i det ytterligare alternativfönstret genom att trycka på Tabb eller Skift+Tabb tills du hör det alternativ du vill använda.

 • Avsluta menyn Arkiv och återgå till huvudvyn genom att trycka på Esc.

Anvisningar om hur du arbetar med vyn Bildspel finns i Använda en skärmläsare för att visa presentationen med PowerPoint eller Använda kortkommandon för att göra PowerPoint presentationer

.

Använda Tala om det

Använd berätta-sökningen för att snabbt hitta ett alternativ.

 1. I huvudvyn trycker du på Alt +Windows-tangenten + Q. Du hör: "Berätta vad du vill göra."

 2. Skriv ett sökord, till exempel punkter ellertabell. Listan med sökresultat uppdateras medan du skriver.

 3. Bläddra bland sökresultaten genom att trycka på nedpilen tills du hör det alternativ du vill använda.

  Om ett alternativ i sökresultatet har en undermeny hör du namnet på alternativet följt av "Komprimerad". Tryck på högerpilen för att expandera undermenyn. Tryck på Tabb för att bläddra igenom undermenyn.

 4. Tryck på Retur för att välja och använda alternativet.

Se även

Använda en skärmläsare för att arbeta med bilder i PowerPoint

Använda en skärmläsare för att lägga till och formatera text i PowerPoint

Använda kortkommandon för att skapa PowerPoint-presentationer

Använda kortkommandon för att ge PowerPoint-presentationer

Grundläggande uppgifter för att skapa en presentation i PowerPoint med en skärmläsare

Gör dina PowerPoint-presentationer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Gå med i Microsoft Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×