Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Använda en skärmläsare för att visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter i To Do

Den här artikeln är avsedd för personer med visuella eller kognitiva funktionsnedsättningar som använder ett skärmläsarprogram som Microsofts Skärmläsare, JAWS eller NVDA med Microsoft 365 produkter. Den här artikeln är en del av Microsoft 365 skärmläsare stöder innehållsuppsättningen där du hittar mer information om hjälpmedel i våra appar. Om du behöver allmän hjälp går du till Microsoft Support home.

Använd To Do med tangentbordet och en skärmläsare för att visa och hantera flaggade e-postmeddelanden som uppgifter i To Do. Vi har testat det med Skärmläsaren, JAWS och NVDA, men det kan fungera med andra skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • Den här funktionen är bara tillgänglig om du använder ett konto som hanteras av Microsoft, till exempel ett Outlook.com- Hotmail.com- eller Live.com-konto. Det är också tillgängligt om du använder ett konto som hanteras av Microsoft men använder en egen domän.

I det här avsnittet

Visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter

Om du vill visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter skapar du listan Flaggade e-postmeddelanden .

 När du har skapat listan Flaggad e-post är den tillgänglig i To Do på alla dina andra enheter.

 1. Logga in på To Do med samma personliga konto, arbets- eller skolkonto som du använder för e-post.

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Landmärke för listnavigering".

 3. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör "Flaggad e-post" och tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Skapa, knapp" och tryck sedan på Retur.

 5. Med alternativet Flaggad e-post visas uppgiftsuppsättningen i knappen Flaggad i dag i trädvyn. Tryck på Retur om du vill dölja eller visa en uppsättning uppgifter.

Navigera till listan Flaggade e-postmeddelanden

När du har skapat listan Flaggade e-postmeddelanden visas flaggade meddelanden från de senaste 30 dagarna som uppgifter i listan Flaggade e-postmeddelanden . Dessutom visas alla meddelanden som du flaggar i framtiden som uppgifter i den här listan.

Du kan hantera uppgifterna i listan Flaggade e-postmeddelanden precis som andra uppgifter.

 1. Tryck på Tabb tills du hör "Listor", följt av namnet på den markerade listan.

 2. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör "Flaggad e-post" och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på högerpilen för att gå till den första uppgiften i listvyn Flaggad e-post .

 4. Tryck på Retur för att markera uppgiften och öppna den i detaljvyn.

 5. Om du vill flytta i detaljvyn använder du nedåt- och uppåtpilarna.

 6. Avsluta detaljvyn och återgå till listvyn Flaggad e-post genom att trycka på Esc.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att lägga till steg och ange prioritet för en uppgift i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för Mac med VoiceOver, den inbyggda macOS skärmläsaren, för att visa och hantera dina flaggade e-postmeddelanden som uppgifter i To Do.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda macOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i startguide för VoiceOver.

 • Den här funktionen är bara tillgänglig om du använder ett konto som hanteras av Microsoft, till exempel ett Outlook.com- Hotmail.com- eller Live.com-konto. Det är också tillgängligt om du använder ett konto som hanteras avMicrosoft men använder en egen domän.

I det här avsnittet

Visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter

Om du vill visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter aktiverar du alternativet Flaggad e-postlista .

 När du har aktiverat listan är den tillgänglig i To Do på alla dina andra enheter.

 1. Logga in på To Do med samma personliga konto, arbets- eller skolkonto som du använder för e-post.

 2. Tryck på Kommando+Komma (,) för att öppna fönstret Inställningar .

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Anslutna appar, knapp" och tryck sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.  

 4. Tryck på Ctrl+Alt+Skift+nedåtpilen en gång och tryck sedan på nedpilen en gång. Du hör: "Flaggad e-post, avmarkerad kryssruta". Du markerar alternativet genom att trycka på Ctrl + Alt + Blanksteg.

 5. Stäng fönstret Inställningar genom att trycka på Kommando+W.

  Fokus återgår till To Do huvudvyn.

Navigera till listan Flaggade e-postmeddelanden

När du har aktiverat listan Flaggade e-postmeddelanden visas flaggade meddelanden från de senaste 30 dagarna som uppgifter i listan Flaggade e-postmeddelanden . Dessutom visas alla meddelanden som du flaggar i framtiden som uppgifter i den här listan.

Du kan hantera uppgifterna i listan Flaggade e-postmeddelanden precis som andra uppgifter.

 1. I huvudvynTo Do trycker du på Tabb tills du hör "Listtabell" följt av den markerade listan.

 2. Tryck på nedåtpilen tills du hör: "Flaggad e-post.". 

 3. Tryck på Tabb tills du hör "Ange uppgiftstabell" och använd sedan nedåt- och uppåtpilarna för att navigera i uppgiftslistan. Detaljvyn för den markerade uppgiften visas automatiskt.

 4. Tryck på Tabb en gång för att gå till detaljvyn när du är på en uppgift. Du hör "Lämna uppgifter" och fokus är på detaljvyn.

 5. Om du vill flytta i detaljvyn trycker du på Ctrl+Alt+vänster- eller högerpil.

 6. Om du vill avsluta detaljvyn trycker du på Ctrl+Alt+högerpil tills du hör "Stäng detaljvyn, knapp" och trycker sedan på Ctrl+Alt+Blanksteg.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att lägga till steg och ange prioritet för en uppgift i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för iOS med VoiceOver, den inbyggda iOS skärmläsaren, för att visa och hantera flaggade e-postmeddelanden som uppgifter i To Do.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda iOS-skärmläsaren VoiceOver. Mer information om VoiceOver finns i Hjälpmedel för Apple.

 • Den här funktionen är endast tillgänglig om du använder ett konto som hanteras av Microsoft, till exempel ett Outlook.com-, Hotmail.com- eller Live.com-konto. Det är även tillgängligt om du använder ett konto sköts av Microsoft men som använder en egen domän.

I det här avsnittet

Visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter

Om du vill visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter aktiverar du alternativet Flaggad e-postlista .

När du har aktiverat listan är den tillgänglig i To Do på alla dina andra enheter.

 1. Logga in på To Do med samma personliga konto, arbets- eller skolkonto som du använder för e-post.

 2. Svep åt vänster tills du hör "Sidofält" och dubbeltryck på skärmen. Du hör ditt användarnamn.

 3. Dubbeltryck på skärmen. Fönstret Inställningar öppnas.

 4. Svep åt höger tills du hör: "Flaggad e-post, Växlingsknapp, Av". Dubbeltryck på skärmen för att aktivera alternativet.

 5. Stäng fönstret Inställningar och gå tillbaka till sidofältet genom att svepa åt vänster tills du hör "Klart" och dubbeltrycka på skärmen.

Obs!: Det kan ta en stund innan listan Flaggade e-postmeddelanden uppdateras och visar flaggade e-postmeddelanden som uppgifter. Du kan behöva logga ut och stänga appen och sedan logga in igen.

Navigera till listan Flaggade e-postmeddelanden

När du har aktiverat listan Flaggad e-post visas upp till tio flaggade meddelanden från de senaste två veckorna som uppgifter i listan Flaggade e-postmeddelanden . Dessutom visas alla meddelanden som du flaggar i framtiden som uppgifter i den här listan.

Du kan hantera uppgifterna i listan Flaggade e-postmeddelanden precis som andra uppgifter.

 1. I To Do huvudvyn sveper du åt vänster tills du hör "Sidofält" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Dra ett finger nedåt på skärmen tills du hör "Flaggad e-post" och dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till vyn Flaggad e-post .

 3. Bläddra i listan genom att svepa åt höger. Du hör uppgiftens rubrik och information.

 4. Dubbeltryck på skärmen för att välja och öppna en uppgift i detaljvyn. Uppgifterna öppnas i detaljvyn.

 5. Svep åt höger eller vänster för att flytta i detaljvyn. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

  Om du vill avsluta detaljvyn och återgå till listvyn Flaggad e-post sveper du åt vänster tills du hör "Stäng detaljvy" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att lägga till steg och ange prioritet för en To Do uppgift

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för Android med TalkBack, den inbyggda Android skärmläsaren, för att visa och hantera flaggade e-postmeddelanden som uppgifter i To Do.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här funktionen är endast tillgänglig om du använder ett konto som hanteras av Microsoft, till exempel ett Outlook.com-, Hotmail.com- eller Live.com-konto. Det är även tillgängligt om du använder ett konto sköts av Microsoft men som använder en egen domän.

I det här avsnittet

Visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter

Om du vill visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter aktiverar du alternativet Flaggad e-postlista .

När du har aktiverat listan är den tillgänglig i To Do på alla dina andra enheter.

 1. Logga in på To Do med samma personliga konto, arbets- eller skolkonto som du använder för e-post.

 2. Svep åt höger tills du hör "Sidofält" och dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Inloggad som", följt av ditt användarnamn, och dubbeltryck på skärmen.

 4. Dra ett finger nedåt på skärmen tills du hör "Inställningar" och dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "Flaggad e-post" och dubbeltryck på skärmen för att aktivera alternativet.

 6. Stäng fönstret Inställningar och gå tillbaka till sidofältet genom att svepa nedåt och sedan åt vänster.

 7. Stäng sidofältets meny och gå tillbaka till To Do huvudvyn genom att svepa nedåt och sedan åt vänster.

Navigera till listan Flaggade e-postmeddelanden

När du har aktiverat listan Flaggad e-post visas upp till tio flaggade meddelanden från de senaste två veckorna som uppgifter i listan Flaggade e-postmeddelanden . Dessutom visas alla meddelanden som du flaggar i framtiden som uppgifter i den här listan.

Du kan hantera uppgifterna i listan Flaggade e-postmeddelanden precis som andra uppgifter.

 1. I To Do huvudvyn sveper du åt vänster eller höger tills du hör "Sidofält" och dubbeltrycker på skärmen.

 2. Dra ett finger nedåt på skärmen tills du hör "Flaggad e-post" och dubbeltryck på skärmen. Fokus flyttas till vyn Flaggad e-post .

 3. Bläddra i listan genom att svepa åt höger. Du hör uppgiftens rubrik och information.

 4. Dubbeltryck på skärmen för att välja och öppna en uppgift i detaljvyn. Uppgifterna öppnas i detaljvyn.

 5. Svep åt höger eller vänster för att flytta i detaljvyn. Dubbeltryck på skärmen för att välja.

  Stäng detaljvyn och återgå till listvyn Flaggad e-post genom att svepa nedåt och sedan åt vänster.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att lägga till steg och ange prioritet för en To Do uppgift

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To Do

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Microsoft 365

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Använd Att göra för webben med tangentbordet och en skärmläsare för att visa och hantera flaggade e-postmeddelanden som uppgifter i To Do. Vi har testat det med Skärmläsaren iMicrosoft Edge och JAWS och NVDA i Chrome, men det kan fungera med andra webbläsare och skärmläsare så länge de följer vanliga standarder och tekniker för hjälpmedel.

Meddelanden: 

 • Nya Microsoft 365-funktioner släpps gradvis till Microsoft 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i din app ännu. Gå med i Office Insider-programmet och se hur du kan få nya funktioner snabbare.

 • Mer information om skärmläsare finns i artikeln om Hur skärmläsare fungerar med Microsoft 365.

 • Den här funktionen är bara tillgänglig om du använder ett konto som hanteras av Microsoft, till exempel ett Outlook.com- Hotmail.com- eller Live.com-konto. Det är också tillgängligt om du använder ett konto som hanteras av Microsoft men använder en egen domän.

 • När du använder Att göra för webben med Skärmläsaren rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som webbläsare. Eftersom Att göra för webben körs i webbläsaren kommer kortkommandona att vara annorlunda än de som används i skrivbordsprogrammet. Vanliga genvägar som F1 (hjälp) och Ctrl+O (Öppna) gäller till exempel för webbläsaren – inte Att göra för webben.

I det här avsnittet

Visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter

Om du vill visa flaggade e-postmeddelanden som uppgifter skapar du listan Flaggade e-postmeddelanden .

När du har skapat listan är den tillgänglig i To Do på alla dina andra enheter.

 1. Logga in på To Do med samma personliga konto, arbets- eller skolkonto som du använder för e-post.

 2. Tryck på Tabb tills du hör: "Landmärke för listnavigering".

 3. Tryck på upp- eller nedpilen tills du hör "Flaggad e-post" och tryck sedan på Retur.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Skapa, knapp" och tryck sedan på Retur.

 5. Med alternativet Flaggad e-post visas uppgiftsuppsättningen i knappen Flaggad i dag i trädvyn. Tryck på Retur om du vill dölja eller visa en uppsättning uppgifter.

Navigera till listan Flaggade e-postmeddelanden

När du har skapat listan Flaggade e-postmeddelanden visas flaggade meddelanden från de senaste 30 dagarna som uppgifter i listan Flaggade e-postmeddelanden. Dessutom visas alla meddelanden som du flaggar i framtiden som uppgifter i den här listan.

Du kan hantera uppgifterna i listan Flaggade e-postmeddelanden precis som andra uppgifter.

 1. I huvudvynTo Do trycker du på Tabb tills du hör "Flaggad e-post" och trycker sedan på Retur. Listan Flaggade e-postmeddelanden öppnas och fokus flyttas till listan.

 2. Tryck på Tabb för att flytta i listvyn Flaggad e-post .

 3. När du är på en uppgift trycker du på Retur för att markera och öppna den i detaljvyn.

 4. Om du vill flytta i detaljvyn trycker du på Tabb eller Skift + Tabb.

 5. Avsluta detaljvyn och återgå till listvyn Flaggad e-post genom att trycka på Esc.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att arbeta med uppgifter i To Do

Använda en skärmläsare för att lägga till steg och ange prioritet för en uppgift i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med listor i To Do

Använda en skärmläsare för att arbeta med förslag i To Do

Använda en skärmläsare för att utforska och navigera To Do

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×