Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

#SAKNAS!-felet betyder vanligtvis att en formel inte kan hitta vad den har blivit ombedd att leta efter.

Bästa lösning

Den vanligaste orsaken till #SAKNAS!-felet är om en av funktionerna LETARAD, XLETAUPP, LETAKOLUMN, LETAUPP eller PASSA i en formel inte kan hitta värdet en referens pekar på. Uppslagsvärdet kanske inte förekommer i källdata t.ex.

Uppslagsvärdet finns inte.  Formeln i cell E2 är =LETARAD(D2,$D$6:$E$8,2,FALSKT).  Det går inte att hitta värdet Banana. Formeln returnerar därför ett #SAKNAS!-fel.

I det här fallet finns det ingen "Banana" i uppslagstabellen och LETARAD returnerar därför ett #SAKNAS!-fel.

Lösning: Se antingen till att uppslagsvärdet finns i källdata eller använd en felhanteringsfunktion, t.ex. OMFEL, i formeln. Exempelvis =OMFEL(FORMEL(),0), vilket innebär:

  • = OM(0 returneras om formeln utvärderas till ett fel. I annat fall visas formelns resultat)

Du kan använda "" till att visas ingenting eller ersätta med en egen text: =OMFEL(FORMEL(); "Ange felmeddelandet här")

Meddelanden: 

  • Om du behöver hjälp med #N/A-felet med en specifik funktion, till exempel LETARAD eller INDEX/PASSA, väljer du något av följande alternativ:

  • Det kan också vara användbart att lära sig om några av de vanliga funktionerna där det här felet uppstår, till exempel XLETAUPP, LETARAD, LETARAD, LOOKUPeller PASSA.

Om du är osäker på vad du ska göra just nu eller vilken typ av hjälp du behöver kan du söka efter liknande frågor i Microsoft Community eller publicera en egen.

Länk till Excel Community-forumet

Om du fortfarande behöver hjälp med att åtgärda det här felet innehåller följande checklista felsökningssteg som hjälper dig att ta reda på vad som kan ha gått fel i formler.

Uppslagsvärdet och källdata är olika datatyper. Om du t.ex. försöker få LETARAD att referera till ett tal samtidigt som källdata är lagrade som text.

Felaktiga värdetyper.  I exemplet visas en LETARAD-formel som returnerar #SAKNAS!-felet eftersom uppslagsobjektet är formaterat som ett tal medan uppslagstabellen är formaterad som text.

Lösning: Se till att datatyperna är desamma. Du kan kontrollera cellformat genom att markera en cell eller ett cellområde, högerklicka, välja Formatera celler > Tal (eller trycka på Ctrl+1) och ändra talformatet om det behövs.

Dialogrutan Formatera celler med fliken Tal och alternativet Text markerat

Tips: Om du vill genomföra en formatändring på en hel kolumn använder du först önskat format och använder sedan Data > Text till kolumner > Slutför.

Du kan använda funktionen RENSA till att ta bort alla inledande eller avslutande blanksteg. I följande exempel används RENSA inkapslad i funktionen LETARAD för att ta bort inledande blanksteg från namnen i A2:A7 och returnera avdelningsnamnet.

Använda LETARAD med RENSA i en matrisformel för att ta bort inledande/avslutande blanksteg.  Formeln i cell E3 är {=LETARAD(D2,RENSA(A2:B7),2,FALSKT)} och måste anges med Ctrl+Skift+Retur.

=LETARAD(D2,RENSA(A2:B7),2,FALSKT)

Obs!:  Dynamiska matrisformler – Om du har en aktuell version av Microsoft 365 och är på versionskanalen Insider Fast kan du ange formeln i cellen längst upp till vänster i utdataområdet. Tryck sedan på Retur och bekräfta formeln som en dynamisk matrisformel. Annars måste formeln anges som en äldre matrisformel genom att först välja utdataområdet, ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet och sedan trycka på Ctrl + Skift + Retur för att bekräfta. I Excel infogas klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

Som standard måste funktioner som söker efter information i tabeller sorteras i stigande ordning. Men kalkylbladsfunktionerna LETARAD och LETAKOLUMN innehåller ett ungefärlig-argument som instruerar funktionen att söka efter en exakt matchning även om tabellen inte är sorterad. Om du vill söka efter en exakt matchning anger du argumentet ungefärlig till FALSKT. Observera att om SANT används, d.v.s. att funktionen instrueras att söka efter en ungefärlig matchning, inte bara kan resultera i ett #SAKNAS!-fel utan kan också returnera felaktiga resultat som i exemplet nedan.

Exempel på hur användning av LETARAD med SANT som värde på argumentet ungefärlig kan orsaka felaktiga resultat.

I det här exemplet returnerar inte bara "Banana" ett #SAKNAS!-fel. "Pear" returnerar dessutom fel pris. Det beror på att SANT används för argumentet, vilket instruerar LETARAD att söka efter en ungefärlig matchning i stället för en exakt matchning. Det finns ingen nära matchning för "Banana" och "Pear" kommer före "Peach" i alfabetisk ordning. I det här fallet skulle LETARAD med argumentvärdet FALSKT returnera rätt pris för "Pear" medan "Banana" fortfarande skulle resultera i ett #SAKNAS!-fel eftersom "Banana" inte finns i uppslagslistan.

Om du använder funktionen PASSA kan du ändra värdet i argumentet typ och ange tabellens sorteringsordning. Om du vill hitta en exakt matchning anger du värdet 0 (noll) för argumentet typ.

Det här kan du lösa genom att först kontrollera att området som refereraras av matrisformeln har samma antal rader och kolumner som det cellområde där matrisformlen angavs. Du kan också ange matrisformeln i färre eller fler celler och på så vis matcha områdesreferensen i formeln.

I det här exemplet refererar cell E2 till områden som inte matchar:

Exempel på matrisform med områdesreferenser som inte matchar och orsakar ett #SAKNAS!-fel.  Formeln i cell E2 är {=SUMMA(OM(A2:A11=D2,B2:B5))} och måste anges med Ctrl+Skift+Retur.

=SUMMA(OM(A2:A11=D2,B2:B5))

Den måste ändras så att båda områden speglar raderna 2 till 11 för att formeln ska kunna beräknas korrekt.

=SUMMA(OM(A2:A11=D2,B2:B11))

Obs!:  Dynamiska matrisformler – Om du har en aktuell version av Microsoft 365 och är på versionskanalen Insider Fast kan du ange formeln i cellen längst upp till vänster i utdataområdet. Tryck sedan på Retur och bekräfta formeln som en dynamisk matrisformel. Annars måste formeln anges som en äldre matrisformel genom att först välja utdataområdet, ange formeln i den övre vänstra cellen i utdataområdet och sedan trycka på Ctrl + Skift + Retur för att bekräfta. I Excel infogas klammerparenteser i början och slutet av formeln åt dig. Mer information om matrisformler finns i Riktlinjer för och exempel på matrisformler.

Exempel på förekomsten av #SAKNAS! i celler och hur det förhindrar en SUMMA-formel från att beräknas korrekt.

I det här fallet har May-December #SAKNAS-värden. Total kan därför inte beräknas och i stället returneras ett #SAKNAS!-fel.

Det här kan du lösa genom att kontrollera formelsyntaxen för den formel du använder och ange alla obligatoriska argument i formeln som returnerar felet. Det kan kräva att du kontrollerar funktionen i Visual Basic Editor (VBE). Du kan öppna VBE från fliken Utvecklare eller med ALT+F11.

Det löser du genom att kontrollera att den användardefinierade funktionen är öppen och fungerar.

Det löser du genom att kontrollera att argumenten i funktionen stämmer och att de är rätt placerade.

Du löser det genom att trycka på Ctr+Alt+F9 så beräknas kalkylbladet på nytt

Du kan använda funktionsguiden som hjälpa om du är osäker på rätt argument. Markera cellen med formeln i fråga, gå sedan till fliken Formler och tryck på Infoga funktion.

Knappen Infoga funktion.

Excel laddar automatiskt guiden åt dig:

Exempel på dialogrutan Formelguiden.

När du klickar på ett argument visas relaterad information om det i Excel.

#SAKNAS! kan vara användbart! Det är vanligt att använda #SAKNAS! när du använder data som i följande exempel för diagram eftersom #SAKNAS!-värden inte ritas i diagram. Här följer exempel på hur diagram ser ut med nollvärden jämfört med #SAKNAS!-värden.

Exempel på ett linjediagram som visar nollvärden.

I exemplet ovan ser du att nollvärden har ritats och visas som en platt linje längst ned i diagrammet som sedan skjuter i höjden för att visa summan. I följande exempel visas hur det ser ut när nollvärden ersätts med #SAKNAS!.

Exempel på ett linjediagram som inte visar #SAKNAS!-värden.

​​​​

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Mer information finns i

Konvertera tal som är sparade som text till siffror

Funktionen LETARAD

Funktionen LETAKOLUMN

Funktionen LETAUPP

Funktionen PASSA

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Upptäck fel i formler

Kortkommandon i Excel

Alla Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Alla Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×