Nya funktioner i Excel 2013

Viktigt!: De beräknade resultaten av formler och vissa funktioner i Excel-kalkylblad kan skilja sig något mellan en Windows PC med x86- eller x86-64-arkitektur och en Windows RT-dator med ARM-arkitektur. Läs mer om skillnaderna.

Om du vill se en detaljerad hjälp om en funktion klickar du på funktionens namn i följande lista.

Funktion

Typ och beskrivning

Funktionen ARCCOT

Matematik och trigonometri:    Returnerar arcus cotangensvärdet för ett tal

Funktionen ARCCOTH

Matematik och trigonometri:    Returnerar det hyperboliska arcus cotangensvärdet för ett tal

Funktionen ARABISKA

Matematik och trigonometri:    Konverterar romerska siffror till arabiska, i form av ett tal

Funktionen BAS

Matematik och trigonometri:    Konverterar ett tal till text med den givna talbasen

Funktionen BINOM.FÖRD.INTERVALL

Statistik:    Returnerar sannolikheten för ett testresultat med hjälp av en binomialfördelning

Funktionen BITOCH

Teknik:    Returnerar ett bitvis OCH för två tal

Funktionen BITVSKIFT

Teknik:    Returnerar ett värde eller ett tal som flyttats åt vänster flytta_antal bitar

Funktionen BITELLER

Teknik:    Returnerar ett bitvis ELLER för två tal

Funktionen BITHSKIFT

Teknik:    Returnerar ett värde eller ett tal som flyttats åt höger flytta_antal bitar

Funktionen BITXELLER

Teknik:    Returnerar ett bitvis uteslutande ELLER för två tal

Funktionen RUNDA.UPP.MATEMATISKT

Matematik och trigonometri:    Avrundar ett tal uppåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

Funktionen KOMBINA

Matematik och trigonometri:   
Returnerar antalet kombinationer med repetitioner för ett givet antal objekt

Funktionen COT

Matematik och trigonometri:    Returnerar hyperboliskt cosinus för ett tal

Funktionen COTH

Matematik och trigonometri:    Returnerar cotangensvärdet för en vinkel

Funktionen CSC

Matematik och trigonometri:    Returnerar cosekantvärdet för en vinkel

Funktionen CSKH

Matematik och trigonometri:    Returnerar det hyperboliska cosekantvärdet för en vinkel

Funktionen DAGAR

Datum och tid:    Returnerar antalet dagar mellan två datum

Funktionen DECIMAL

Matematik och trigonometri:    Konverterar ett tal, uttryckt i text, i en given talbas till ett decimaltal

Funktionen KODAWEBBADRESS

Webb:    Returnerar en URL-kodad frågesträng

Funktionen FILTERXML

Webb:    Returnerar specifika data från XML-innehåll med hjälp av en specifik XPath

Funktionen RUNDA.NER.MATEMATISKT

Matematik och trigonometri:    Avrundar ett tal nedåt, till närmaste heltal eller närmaste signifikanta multipel

Funktionen FORMELTEXT

Sökning och referens:    Returnerar formeln vid den givna referensen som text

Funktionen GAMMA

Statistik:    Returnerar värdet för gammafunktionen

Funktionen GAUSS

Statistik:    Returnerar 0,5 mindre än den standardmässiga kumulativa normalfördelningen

Funktionen OMSAKNAS

Logik:    Returnerar det värde som du angivit om uttrycket matchas till #SAKNAS!, annars returneras resultatet för uttrycket

Funktionen IMCOSH

Teknik:    Returnerar det hyperboliska cosinusvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCOT

Teknik:    Returnerar cotangensvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCSC

Teknik:    Returnerar cosekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMCSCH

Teknik:    Returnerar det hyperboliska cosekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMSEK

Teknik:    Returnerar sekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMSEKH

Teknik:    Returnerar det hyperboliska sekantvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMSINH

Teknik:    Returnerar det hyperboliska sinusvärdet för ett komplext tal

Funktionen IMTAN

Teknik:    Returnerar tangensvärdet för ett komplext tal

Funktionen ÄRFORMEL

Information:    Returnerar SANT om det finns en referens till en cell som innehåller formeln

Funktionen ISOWEEKNUM

Datum och tid:    Returnerar årets ISO-veckonummer för ett angivet datum

Funktionen MENHET

Matematik och trigonometri:    Returnerar enhetsmatrisen för den angivna dimensionen

Funktionen TALVÄRDE

Text:    Konverterar text till tal, oberoende av språk

Funktionen PDURATION

Finans:    Returnerar det antal perioder som krävs för att en investering ska nå ett visst värde

Funktionen PERMUTATIONA

Statistik:    Returnerar antalet permutationer för ett givet antal objekt (med repetitioner), som kan väljas ut från det totala antalet objekt

Funktionen PHI

Statistik:    Returnerar densitetsfunktionens värde för en standardnormalfördelning

Funktionen AVKPÅINVEST

Finans:    Returnerar en motsvarande räntesats för tillväxten för en investering

Funktionen SEK

Matematik och trigonometri:    Returnerar sekantvärdet för en vinkel

Funktionen SEKH

Matematik och trigonometri:    Returnerar det hyperboliska sekantvärdet för en vinkel

Funktionen BLAD

Information:    Returnerar bladnumret för det blad som referensen gäller

Funktionen ANTALBLAD

Information:    Returnerar antalet blad i en referens

Funktionen SNEDHET.P

Statistik:    Returnerar snedheten i en fördelning baserad på en population, det vill säga graden av asymmetri kring en fördelnings medelvärde

Funktionen UNITECKENKOD

Text:    Returnerar det Unicode-tecken som det givna numeriska värdet refererar till

Funktionen UNICODE

Text:    Returnerar det tal (den kodpunkt) som motsvarar det första tecknet i texten

Funktionen WEBBTJÄNST

Webb:    Returnerar data från en webbtjänst.

Funktionen XELLER

Logik:    Returnerar ett logiskt uteslutande ELLER för alla argument

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×