Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Med Project kan du skapa och anpassa snygga grafiska rapporter med vilka projektdata du vill utan att behöva använda någon annan programvara. När du arbetar på projektet ändras rapporten så att den senaste informationen visas – ingen manuell uppdatering krävs. Visa en lista med alla rapporter och hur du kan använda dem.

 1. Klicka på fliken Rapport.

 2. Klicka på den typ av rapport du vill ha i rutan Visa rapporter och välj sedan en viss rapport.

Om du till exempel vill öppna projektöversiktsrapporten klickar du på Rapport > Instrumentpaneler > Projektöversikt.

Menyn Instrumentpanel på fliken Projekt

I rapporten Projektöversikt kombineras diagram och tabeller för att visa var de olika faserna i projektet befinner sig, kommande milstolpar och aktiviteter som förfallit.

Rapporten Projektöversikt

I Project finns dussintals rapporter som du kan använda på en gång, men du behöver inte begränsa dig till dem. Du kan anpassa innehållet och utseendet på alla rapporter, eller bygga upp en ny från grunden.

Arbeta med rapporten

Ändra data i en rapport

Du kan välja vilka data som visas i delarna av en rapport i Project.

 1. Klicka på den tabell eller det diagram du vill ändra.

 2. Använd fönsterrutan Fältlista till höger på skärmen och välj vilka fält som ska visas och vilken information som ska filtreras.

Tips: När du klickar på ett diagram visas också tre knappar direkt till höger om diagrammet. Använd knapparna Diagramelement Knappen Diagramelement och Diagramfilter Knappen Diagramfilter om du snabbt vill välja element som dataetiketter och filtrera vilken information som ska visas i diagrammet.

Exempel

I rapporten Projektöversikt kan du ändra diagrammet Procent färdigt och visa kritiska underaktiviteter i stället för sammanfattningsaktiviteter på den högsta nivån:

 1. Klicka någonstans i diagrammet Procent färdigt.

 2. I fönsterrutan Fältlista går du till rutan Filter och markerar Kritisk.

 3. Välj Nivå 2 i rutan Dispositionsnivå. I det här exemplet är det den första dispositionsnivån som har underaktiviteter i stället för sammanfattningsaktiviteter.

  Diagrammet ändras när du gör dina val.

  Rapporten Projektöversikt med fönsterrutan Diagramdata öppen

Ändra hur en rapport ser ut

I Project kan du styra hur rapporterna ser ut, och välja en enkel svartvit design eller en explosion av färger och effekter.

Tips: Du kan visa en rapport i en delad vy så att du ser hur rapporten ändras samtidigt som du arbetar med projektdata. Mer information finns i Dela en vy.

Klicka någonstans i rapporten och sedan på Verktyg för rapportdesign om du vill visa vilka alternativ du kan använda för att ändra utseendet för hela rapporten. På den här fliken kan du ändra teckensnitt, färg och tema för hela rapporten. Dessutom kan du lägga till nya bilder (även foton), former, diagram och tabeller.

Fliken Design under Rapportverktyg

När du klickar på ett enskilt element (diagram, tabeller och så vidare) i en rapport visas nya flikar högst upp på skärmen med formateringsalternativ för den delen.

Gruppen Tabellformat på fliken Design under Tabellverktyg

 • Fliken Format under Ritverktyg. Formatera figurer och textrutor.

 • Fliken Format under Bildverktyg. Lägg till effekter i bilder.

 • Flikarna Verktyg för tabelldesign och Verktyg för tabellayout. Här kan du konfigurera och modifiera tabellerna på samma sätt som i andra Office-program.

 • Flikarna Verktyg för diagramdesign och Verktyg för diagramformatering. Här kan du konfigurera och modifiera diagrammen.

Tips: När du klickar på ett diagram visas också tre knappar direkt till höger om diagrammet. Klicka på knappen Diagramformat Knappen Anpassa diagrammets utseende om du snabbt vill ändra diagrammets färg eller format.

Exempel

Vi låtsas att du vill snygga till diagrammet Procent färdigt i rapporten Projektöversikt.

Diagrammet Procent färdigt i rapporten Projektöversikt

 1. Klicka någonstans i diagrammet Procent färdigt och klicka sedan på Design under Diagramverktyg.

 2. Välj en ny formatmall i gruppen Diagramformat. Den här formatmallen tar bort linjer och lägger till skuggor i kolumnerna.

  Gruppen Diagramformat på fliken Design under Diagramverktyg

 3. Ge diagrammet lite djup. Klicka på Design under Diagramverktyg > Ändra diagramtyp.

  Knappen Ändra diagramtyp

 4. Klicka på Kolumn > Staplad 3D-stapel.

  Dialogrutan Ändra diagramtyp

 5. Lägg till en bakgrundsfärg. Klicka på Format under Diagramverktyg > Figurfyllning och välj en ny färg.

  Meny för färgalternativ för figurfyllning

 6. Ändra färgerna på staplarna. Markera staplarna genom att klicka på dem och klicka sedan på Format under Diagramverktyg > Figurfyllning och välj en ny färg.

 7. Flytta siffrorna från staplarna. Markera siffrorna genom att klicka på dem och dra dem sedan uppåt.

Några få klick kan göra stor skillnad. Och vi har bara skrapat på ytan vad gäller formateringsalternativ.

Formaterat diagrammet Procent färdigt i rapporten Projektöversikt

Skapa din egen rapport

 1. Klicka på Rapport > Ny rapport.

 2. Välj ett av de fyra alternativen och klicka sedan på Välj.

 3. Ge rapporten ett namn och börja lägga till information i den.

  Menyn Ny rapport på fliken Rapport

  Tom    Skapar en tom duk. Använd fliken Verktyg för rapportdesign för att lägga till diagram, tabeller, text och bilder.

  Diagram    Project skapar ett diagram där du jämför Verkligt arbete, Återstående arbete och Arbete som standard. Använd fönsterrutan Fältlista och välj olika fält att jämföra, och använd kontrollerna om du vill ändra färg och format på diagrammet.

  Tabell    Använd fönsterrutan Fältlista och välj vilka fält som ska visas i tabellen (Namn, Start, Slut och Procent färdigt visas som standard). Med hjälp av rutan Dispositionsnivå kan du välja hur många nivåer i projektdispositionen som ska visas i tabellen. Du kan också ändra tabellens utseende på flikarna Design under Tabellverktyg och Layout under Tabellverktyg.

  Jämförelse    Två diagram sida vid sida. Diagrammen har till en början samma data. Klicka på ett diagram och välj vilka data du vill ha med i fönsterrutan Fältlista så får du olika data att jämföra.

Alla diagram du skapar från grunden kan anpassas fullt ut. Du kan lägga till och ta bort element samt ändra data efter dina behov.

Dela en rapport

 1. Klicka någonstans i rapporten.

 2. Klicka på Design under Rapportverktyg > Kopiera rapport.

  Knappen Kopiera Rapport på fliken Design under Rapportverktyg

 3. Klistra in rapporten i ett program där du kan visa grafik.

Tips: Du kan behöva ändra storlek och rada upp rapporten när du klistrar in den i sitt nya hem.

Du kan även skriva ut rapporten om du vill dela den på gammalt hederligt vis.

Göra en ny rapport tillgänglig för kommande projekt

Med Mallhanteraren kan du kopiera en ny rapport till den globala mallen för att sedan använda den i framtida projekt.

Fler sätt att rapportera projektinformation

Med visuella rapporter kan du visa projektinformation grafiskt med hjälp av avancerade pivottabeller i Excel 2010. När projektinformation har exporterats till Excel kan du anpassa rapporterna ytterligare med avancerade pivottabellfunktioner i Excel 2010, till exempel filtrera utsnitt, söka i pivottabeller, miniatyrdiagram i pivottabeller för att visa trender direkt och förbättringar av OLAP-tillbakaskrivning.

Rapportmallarna i Project 2010 är indelade i sex kategorier i dialogrutan Visuella rapporter – Skapa rapport, som du kommer åt genom att klicka på Visuella rapporter i gruppen Rapporter på fliken Projekt. I följande avsnitt beskrivs de visuella rapporterna i varje kategori.

Du kan också skapa egna anpassade rapporter. Anpassade rapporter visas i kategorin för den typ av data som används.

Kategorin Uppgiftsanvändning

I följande tabell beskrivs de visuella rapporterna i kategorin Uppgiftsanvändning. Dessa rapporter baseras på tidsfördelad-uppgiftsdata.

Obs!: Tidsfördelad uppgiftsinformation är tillgänglig i rapporter i kategorin Tilldelningsanvändning.

Name (Namn)

Typ

Beskrivning

Kassaflöde – rapport

Excel

Använd den här rapporten för att visa ett stapeldiagram med belopp för kostnad och ackumulerad kostnad över tid.

Upparbetat värde över tid – rapport

Excel

Använd den här rapporten för att visa ett diagram som visar faktisk kostnad (faktisk kostnad för utfört arbete), planerat värde (budgeterad kostnad för planerat arbete) och upparbetat värde (budgeterad kostnad för utfört arbete) över tid.

Kategorin Resursanvändning

I följande tabell beskrivs de visuella rapporterna i kategorin Resursanvändning. Dessa rapporter baseras på tidsfördelade resursdata.

Obs!: Tidsfördelad uppgiftsinformation är tillgänglig i rapporter i kategorin Tilldelningsanvändning.

Name (Namn)

Typ

Beskrivning

Kassaflöde – rapport

Visio

Använd den här rapporten för att visa ett diagram som visar planerade och faktiska kostnader för projektet över tid. Kostnader delas in efter resurstyp (arbete, material och kostnad). En indikator visar om de planerade kostnaderna överstiger originalkostnaderna.

Resurstillgänglighet – rapport

Visio

Använd den här rapporten för att visa ett diagram som visar arbete och återstående tillgänglighet för projektets resurser, indelat efter resurstyp (arbete, material och kostnad). En röd flagga visas bredvid varje resurs som är överbelagd.

Resurskostnad – översiktsrapport

Excel

Använd den här rapporten för att visa ett cirkeldiagram som illustrerar fördelningen resurskostnader mellan de tre resurstyperna kostnad, material och arbete.

Arbetstillgänglighet för resurs – rapport

Excel

Använd den här rapporten för att visa ett stapeldiagram med kapacitet, arbete och återstående tillgänglighet totalt för arbetsresurser visat över tid.

Resursarbete – översiktsrapport

Excel

Använd den här rapporten för att visa ett stapeldiagram med resurskapacitet, arbete, återstående tillgänglighet och faktiskt arbete totalt, och faktiskt arbete visat i arbetsenheter.

Kategorin Tilldelningsanvändning

I följande tabell beskrivs de visuella rapporterna i kategorin Tilldelningsanvändning. Dessa rapporter är baserade på tidsfördelad information, som liknar de data som hittas i vyerna Uppgiftsanvändning och Resursanvändning.

Name (Namn)

Typ

Beskrivning

Originalkostnad – rapport

Excel

Använd den här rapporten för att visa ett stapeldiagram med originalkostnad, planerad kostnad och faktisk kostnad för ditt projekt visat med olika uppgifter.

Originalplansrapport

Visio

Använd den här rapporten för att visa ett diagram över projektet indelat efter kvartal och sedan efter uppgift. Den här rapporten jämför planerat arbete och kostnad med originalarbete och kostnad. Indikatorer används för att visa när planerat arbete överstiger originalarbete och när planerad kostnad överstiger originalkostnad.

Originalarbete – rapport

Excel

Använd den här rapporten för att visa ett stapeldiagram med originalarbete, planerat arbete och faktiskt arbete för ditt projekt visat med olika uppgifter.

Budgeterad kostnad – rapport

Excel

Använd den här rapporten för att visa ett stapeldiagram med budgetkostnad, originalkostnad, planerad kostnad och faktisk kostnad över tid.

Budgeterat arbete – rapport

Excel

Använd den här rapporten för att visa ett stapeldiagram med budgeterat arbete, originalarbete, planerat arbete och faktiskt arbete över tid.

Upparbetat värde över tid – rapport

Excel

Använd den här rapporten för att visa ett diagram som visar faktisk kostnad (faktisk kostnad för utfört arbete), planerat värde (budgeterad kostnad för planerat arbete) och upparbetat värde (budgeterad kostnad för utfört arbete) över tid.

Kategorierna Uppgiftssammanfattning, Resurssammanfattning och Sammanfattning av tilldelning

I följande tabell beskrivs de visuella rapporterna i kategorierna Uppgiftssammanfattning, Resurssammanfattning och Sammanfattning av tilldelning. Sammanfattande rapporter innehåller ingen tidsfördelad information.

Kategori

Name (Namn)

Typ

Beskrivning

Uppgiftssammanfattning

Kritiska aktiviteter – statusrapport

Visio

Använd den här rapporten för att visa ett diagram som visar arbete och återstående arbete för både kritiska och icke-kritiska uppgifter. Datastapeln visar procent slutfört arbete.

Uppgiftssammanfattning

Statusrapport för uppgift

Visio

Använd den här rapporten för att visa ett diagram över arbete och procent utfört arbete för uppgifter i projektet, med symboler som indikerar när originalarbete överstiger arbete, när originalarbete är lika med arbete och arbete överstiger originalarbete. Datastapeln visar procent slutfört arbete.

Resurssammanfattning

Återstående arbete för resurs – rapport

Excel

Använd den här rapporten för att visa ett stapeldiagram med återstående arbete och faktiskt arbete för varje arbetsresurs, visat i arbetsenheter.

Sammanfattning av tilldelning

Statusrapport för resurs

Visio

Använd den här rapporten för att visa ett diagram över värden för arbete och kostnad för vart och ett av projektets resurser. Procent slutfört arbete visas med skuggning i respektive ruta i diagrammet. Skuggningen blir mörkare när resursen närmar sig slutförande av det tilldelade arbetet.

Skapa en visuell rapporten med hjälp av en mall

 1. På fliken Projekt, i gruppen Rapporter klickar du på Visuella rapporter.
  Bild av gruppen Rapporter

 2. I dialogrutan Visuella rapporter, på fliken Alla, klickar du på den rapport du vill skapa.

  Om rapporten du vill skapa inte visas markerar du kryssrutan Inkludera rapportmallar från och klicka sedan på Ändra för att bläddra till den plats som innehåller ditt projekt.

  Tips: Om du vet vilken kategori som innehåller rapporten kan du klicka på den kategorins flik för att visa en kortare lista över rapporter. Om du bara vill lista rapporter som öppnas i Excel eller Visio markerar eller avmarkerar du kryssrutan Microsoft Excel eller Microsoft Visio.

 3. Om du vill ändra nivå på användningsdata som inkluderas i rapporten väljer du År, Kvartal, Månader, Veckor eller Dagar i listan Välj nivån på de användningsdata som ska tas med i rapporten.

  Obs!: Som standard anger Project en rekommenderad nivå på användningsdata efter projektets storlek. För det flesta projekt är det veckor. Om du väljer att inkludera data på en mer detaljerad nivå kan rapportprestanda minska. För bästa prestanda ska du undvika att ändra datanivå om du visar flera rapporter för samma projekt. Om du ändrar datanivå måste den tillfälliga rapportdatabasen som lagras lokalt återskapas. Om du inte måste inkludera användningsdata i dina rapporter anger du År som datanivå för bästa prestanda.

 4. Klicka på Visa för att generera rapporten och öppna den i Excel eller Visio.

Redigera en befintlig visuell rapport-mall

 1. På fliken Projekt, i gruppen Rapporter klickar du på Visuella rapporter.
  Bild av gruppen Rapporter

 2. I dialogrutan Visuella rapporter, på fliken Alla, klickar du på den rapport du vill redigera.

  Tips: Om du vet vilken kategori som innehåller rapporten kan du klicka på den kategorins flik för att visa en kortare lista över rapporter. Om du bara vill lista rapporter som öppnas i Excel eller Visio markerar eller avmarkerar du kryssrutan Microsoft Excel eller Microsoft Visio.

 3. Klicka på Redigera mall.

 4. I dialogrutan Visuella rapporter – Fältväljare klickar du på de fält du vill lägga till eller ta bort från rapporten och klickar sedan på Lägg till, Ta bort eller Ta bort alla för att flytta fält mellan Tillgängliga fält och Markerade fält eller mellan rutorna Tillgängliga anpassade fält och Markerade anpassade fält.

  Fält i rutorna Markerade fält och Markerade anpassade fält ingår i rapporten.

 5. Klicka på Redigera mall för att skapa en rapport med den ändrade listan med fält.

 • I dialogrutan Visuella rapporter – Fältväljare identifieras vissa fält som mått. Det är viktigt att välja färre än sex mått för rapporten. Om du väljer fler än sex mått får du betydligt sämre rapportprestanda.

 • Alla fält är inte tillgängliga i alla rapporter. Vissa fält är bara tillgängliga i Visio-rapporter men inte i Excel-rapporter.

 • Om du inte kan hitta det fält du vill inkludera i dialogrutan Visuella rapporter – Fältväljare kan det lagras i en annan datakategori. Till exempel är många fält du kanske tänker på som uppgiftssammanfattningsfält faktiskt tilldelningssammanfattningsfält.

Skapa en ny visuell rapportmall

 1. På fliken Projekt, i gruppen Rapporter klickar du på Visuella rapporter.
  Bild av gruppen Rapporter

 2. I dialogrutan Visuella rapporter klickar du på Ny mall.

 3. I avsnittet Välj program klickar du på Excel om du vill skapa en Excel-mall eller på Visio (metrisk) om du vill skapa en Visio-mall.

 4. I avsnittet Välj datatyp väljer du den typ av data du vill använda i rapporten.

  Om du vill inkludera tidsfördelad information väljer du Uppgiftsanvändning, Resursanvändning eller Tilldelningsanvändning i listan i avsnittet Välj datatyp.

 5. Klicka på Fältväljare.

 6. I dialogrutan Visuella rapporter – Fältväljare håller du ned CTRL och klickar på standardfält för Projekt som du vill lägga till i rapporten i rutan Tillgängliga fält.

 7. Klicka på Lägg till för att flytta dem till rutan Markerade fält.

 8. Håll ned CTRL och klicka på de anpassade fält du vill lägga till i rapporten i rutan Tillgängliga anpassade fält.

 9. Klicka på Lägg till för att flytta dem till rutan Markerade anpassade fält.

 • Om du har en engelsk version av Office Project 2007 installerad har du alternativet att skapa en Visio-mall som använder amerikanska enheter.

 • Om du vill ta bort ett fält från rapporten går du till dialogrutan Visuella rapporter – Fältväljare, klickar på fältet i rutan Markerade fält eller Markerade anpassade fält och klickar sedan på Ta bort. Om du vill ta bort alla standardfält eller anpassade fält från rapporten klickar du på Ta bort alla i avsnittet Välj fält eller Välj anpassade fält.

 • Alla fält är inte tillgängliga i alla rapporter. Vissa fält är bara tillgängliga i Visio-rapporter och inte i Excel-rapporter.

 • Om du inte kan hitta det fält du vill inkludera i dialogrutan Visuella rapporter – Fältväljare kan det lagras i en annan datakategori. Till exempel är många fält du kanske tänker på som uppgiftssammanfattningsfält faktiskt tilldelningssammanfattningsfält.

 • I dialogrutan Visuella rapporter – Fältväljare identifieras vissa fält som mått. Det är viktigt att välja färre än sex mått för rapporten. Om du väljer fler än sex mått får du betydligt sämre rapportprestanda.

 • När du är klar med att skapa din visuella rapport kan du välja att spara den på standardmallplatsen (c:\Program\Microsoft Office\Templates) eller på en annan plats på datorn eller i nätverket. Mallar som sparas på standardmallplatsen visas automatiskt i dialogrutan Visuella rapporter – Skapa rapport.

 • Om du börjar använda ett annat språkpaket efter att ha sparat en anpassad visuell rapportmall är mallen fortfarande tillgänglig men den fylls inte i. De ursprungliga fältnamnen känns inte igen på det nya språket och ingår inte i rapporten.

Exportera rapportdata

Du kan välja specifika data att exportera i en kategori (OLAP-kub) eller så kan du exporter alla projektdata som en rapportdatabas.

Exportera data som en OLAP-kub

 1. På fliken Projekt, i gruppen Rapporter klickar du på Visuella rapporter.
  Bild av gruppen Rapporter

 2. I dialogrutan Visuella rapporter klickar du på Spara data.

 3. I avsnittet Spara rapporteringskub väljer du den kategori som innehåller den typ av data du vill spara.

 4. Klicka på Fäljtväljare för att ändra fälten som ingår i den lista över data som ska exporteras

 5. I dialogrutan Visuella rapporter – Fältväljare klickar du på de fält du vill lägga till eller ta bort från listan över data som ska exporteras och klickar sedan på Lägg till, Ta bort eller Ta bort alla för att flytta fält mellan Tillgängliga fält och Markerade fält eller mellan rutorna Tillgängliga anpassade fält och Markerade anpassade fält.

  Fält i rutorna Markerade fält och Markerade anpassade fält ingår i de exporterade data.

 6. Klicka på OK i dialogrutan Visuella rapporter – Fältväljare och klicka sedan på Spara kub.

 7. Bläddra till den plats där du vill spara kubdata och klicka på Spara.

 • Kubdata sparas som en .cub-fil.

 • När du får åtkomst till kubdata med Visio kan .cub-filen inte lagras på en nätverksresurs.

Exportera data som en rapporteringskub

 1. På fliken Projekt, i gruppen Rapporter klickar du på Visuella rapporter.
  Bild av gruppen Rapporter

 2. I dialogrutan Visuella rapporter klickar du på Spara data.

 3. Klicka på Spara databas.

 4. Bläddra till den plats där du vill spara databasen och klicka på Spara.

  Data sparas som en Microsoft Office Access-databasfil (.mdb).

Project för webben innehåller två huvudalternativ för rapportering: Excel och Power BI Desktop. Rapportering i Excel levereras med Microsoft 365, medan Power BI Desktop licensieras separat.

Excel 

När du hanterar ett projekt i Project för webben tillåter export av projekt till Excel dig att:

 • Skapa rapporter och visuella element

 • Skicka en fil med projektinformation till externa intressenter

 • Arkivera kopior av dina projektdata för granskning och efterlevnad

 • Skriva ut kopior av projektet

Så här exporterar du XML-data från kalkylbladet:

 1. Gå till project.microsoft.com och öppna det projekt du vill exportera till Excel.

 2. Välj de tre punkterna (...) i det övre högra hörnet och väljExportera till Excel.

  Skärmbild av menyn i Project för webben med alternativet Exportera till Excel

 3. När du ser meddelandet "Klart! Vi har exporterat [ditt projektnamn]." längst ned på skärmen kan du leta efter den nya Excel-fil där du lagrar dina nedladdningar.

När du öppnar Excel-filen som innehåller projektet visas en kalkylblad med namnet "Projektaktiviteter" som innehåller en sammanfattning av projekt omfattande information längst upp, inklusive namn, projektledare och start- och slutdatum, varaktighet och procent färdigt för hela projektet. Du ser också vilket datum det exporterades. Under det visas en tabell med all information för projektet.

Mer om rapportalternativ i Excel

Power BI Desktop

Kom igång genom att ansluta till Project för webbdata via Power BI Desktop, och öppna sedan Project Power BI-mallen och utforska de rapporter den innehåller. 

Viktigt!: Du behöver en Power BI-prenumeration (och i många fall en Project-prenumeration) för att kunna använda det här rapporteringsverktyget. Mer information finns i följande avsnitt.

Licensiering

För att kunna använda Power BI-rapporter på data från Project för webben måste du vara en licensierad användare av Power BI Desktop eller Power BI Pro. Mer information hittar du under Prissättning för Power BI.

Om du vill skapa eller anpassa Power BI-rapporter på data från Project för webben behöver du även Project Abonnemang 3 (tidigare Project Online Professional) eller Project Abonnemang 5 (tidigare Project Online Premium).

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×