Relaterade ämnen
×
Formler och funktioner
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Formler och funktioner

Funktionen SUMMA

Funktionen SUMMA adderar värden. Du kan lägga till enskilda värden, cellreferenser eller områden eller en blandning av alla tre.

Till exempel:

 • =SUMMA(A2:A10) Adderar värdena i cellerna A2:10.

 • =SUMMA(A2:A10, C2:C10) Adderar värdena i cellerna A2:10 samt cellerna C2:C10.

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

SUMMA(tal1,[tal2],...)

Argumentnamn

Beskrivning

tal1   

Krävs

Det första talet som ska läggas till. Det kan vara en siffra som 4, en cellreferens som B6 eller ett cell- område som B2:B8.

tal2-255   

Valfritt

Det här är det andra talet du vill lägga till. Du kan ange upp till 255 tal på det här sättet.

I det här avsnittet beskrivs några beprövade metoder för att arbeta med SUMMA-funktionen. Mycket av det här kan användas för att arbeta med andra funktioner också.

Metoden =1+2 eller =A+B – Du kan skriva =1+2+3 eller =A1+B1+C2 och få helt korrekta resultat, men de här metoderna blir lätt fel av flera orsaker:

 1. Skrivfel – föreställ dig att du försöker ange fler och/eller mycket större värden som dessa:

  • =14598.93+65437.90+78496.23

  Försök att verifiera att posterna är korrekta. Det är mycket enklare att placera dessa värden i enskilda celler och använda en SUMMA-formel. Du kan också formatera värdena när de är i celler, vilket gör dem mycket mer lättlästa sedan när de ingår i en formel.

  Använda funktionen SUMMA i stället för hårdkodningsvärden i formler. Formeln i cell D5 är =SUMMA(D2:D4)
 2. Felet #VÄRDEFEL! vid referens till text istället för siffror

  Om du använder en formel som:

  • =A1+B1+C1 or =A1+A2+A3

  Exempel på en dålig formelkonstruktion. Formeln i cell D2 är =A2+B2+C2

  Formeln kan bli fel om det finns icke-numeriska värden (text) i de refererade cellerna, vilket returnerar felet #VÄRDEFEL!. SUMMA ignorerar textvärden och ger dig bara summan av numeriska värden.

  Rätt formelkonstruktion. Istället för =A2+B2+C2 är formeln för cell D2 =SUMMA(A2:C2)
 3. Felet #REFERENS! vid borttagning av rader eller kolumner

  Felet #REFERENS! som orsakas av att en kolumn har tagits bort. Formeln har ändrats till =A2+#REFERENS!+B2

  Om du tar bort en rad eller en kolumn uppdateras inte formeln så att den exkluderar den borttagna raden, och ett #REFERENS!-fel uppstår där en SUMMA-funktion uppdateras automatiskt.

  SUMMA-funktionen justeras automatiskt för infogade eller borttagna rader och kolumner
 4. Formler uppdaterar inte referenser när du infogar rader eller kolumner

  =A+B+C-formler uppdateras inte om du lägger till rader

  Om du infogar en rad eller kolumn uppdateras inte formeln så att den inkluderar den tillagda raden där en SUMMA-funktion uppdateras automatiskt (förutsatt att du inte är utanför området som formeln refererar till). Det här är extra viktigt om du förväntar dig att formeln ska uppdatera och inte gör det, eftersom det ger dig ofullständiga resultat som du kanske inte upptäcker.

  Exemplet återger en SUMMA-formel som automatiskt expanderade från =SUMMA(A2:C2) till =SUMMA(A2:D2) när en kolumn infogades
 5. SUMMA med enskilda cellreferenser jämfört med Områden

  Med hjälp av en formel som:

  • =SUMMA(A1,A2,A3,B1,B2,B3)

  blir det lika lätt fel när du infogar eller tar bort rader i det refererade området av samma orsaker. Det är mycket bättre att använda enskilda områden som:

  • =SUMMA(A1:A3,B1:B3)

  som uppdateras när du lägger till eller tar bort rader.

 1. Jag vill bara addera/subtrahera/multiplicera/dividera tal Se den här videoserien om grundläggande matematiska beräkningar i Excel, eller Använda Excel som miniräknare.

 2. Hur visar jag fler/färre decimaler? Du kan ändra talformatet. Markera cellen eller området i fråga och använd Ctrl+1 så att dialogrutan Formatera celler visas. Klicka på fliken Tal och välj format. Var noga med att ange det antal decimaler du vill ha.

 3. Hur gör jag för att addera eller subtrahera gånger? Du kan addera och subtrahera gånger på ett par olika sätt. För att till exempel få fram skillnaden mellan 8:00 AM – 12:00 PM för löneändamål kan du använda: =("12:00 PM"-"8:00 AM")*24, det vill säga ta sluttiden minus starttiden. Observera att Excel beräknar gånger som en del av en dag, vilket innebär att du måste multiplicera med 24 för att få det totala antalet timmar. I det första exemplet använder vi =((B2-A2)+(D2-C2))*24 för att få summan av timmar från början till slut, minus en lunchpaus (8,50 timmar totalt).

  Om du bara adderar timmar och minuter och vill visa det på det sättet kan du summera, och behöver följaktligen inte multiplicera med 24. I det andra exemplet använder vi alltså =SUMMA(A6:C6) eftersom vi bara behöver det totala antalet timmar och minuter för tilldelade uppgifter (5:36, eller 5 timmar, 36 minuter).

  Beräkna gånger

  Mer information finns i: Addera eller subtrahera tid.

 4. Hur får jag skillnaden mellan datum? Du kan addera och subtrahera datum som med gånger. Här är ett mycket vanligt exempel på hur man räknar antalet dagar mellan två datum. Det är så enkelt som = B2-A2. Nyckeln till att arbeta med både datum och tider är att du börjar med slutdatum/sluttid och subtraherar startdatum/starttid.

  Beräkna skillnaden mellan datum

  Fler sätt att arbeta med datum finns i Beräkna skillnaden mellan två datum.

 5. Hur gör jag för att summera enbart synliga celler? Ibland när du döljer rader manuellt eller använder AutoFilter för att bara visa vissa data vill du kanske även endast summera de synliga cellerna. Du kan använda funktionen DELSUMMA. Om du använder en summarad i en Excel-tabell anges alla funktioner som du väljer från den nedrullningsbara listrutan Summa automatiskt som delsummor. Läs mer om hur du kan summera data i en Excel-tabell.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community eller få support i Communities.

Mer information finns i

Mer information om SUMMA

Med funktionen SUMMA.OM lägger du endast till värden som uppfyller ett enda villkor

Med funktionen SUMMA.OMF lägger du endast till värden som uppfyller flera villkor

Med funktionen ANTAL.OM räknar du endast de värden som uppfyller ett villkor

Med funktionen ANTAL.OMF räknar du endast de värden som uppfyller flera villkor

Översikt över formler i Excel

Hur du undviker felaktiga formler

Hitta och korrigera fel i formler

Funktioner inom matematik och trigonometri

Excel-funktioner (alfabetisk ordning)

Excel-funktioner (efter kategori)

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×