Relaterade ämnen
×
Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.
Åtgärda problem med att använda Surface Headphones

Om du stöter på problem när du använder dina Surface Headphones kan du prova att lösa problemen med dessa åtgärder.

Om du får problem med att konfigurera hörlurarna kan du läsa Åtgärda problem med att konfigurera dina Surface Headphones.

Ljudproblem med Surface Headphones

Prova följande steg om du redan har kopplat och konfigurerat dina hörlurar men har problem när du lyssnar på musik eller ringer samtal. Börja med Prova först och prova sedan nästa steg beroende på vilka ljudproblem du har.

1. Prova först

När du har startat om datorn eller telefonen startar du om dina Surface Headphones. Du startar om hörlurarna genom att hålla ned och släppa upp strömknappen för att stänga av dem, vänta 10 sekunder och håll sedan ned och släpp upp strömknappen för att starta dem igen.

Anslut 3,5 mm-ljudkabeln till hörlurarna och datorn eller telefonen och se om ljudet fungerar.

 • Om inte ljudet fungerar provar du andra steg nedan.

 • Om ljudet fungerar beror problemet troligtvis på din Bluetooth-anslutning. Ta bort hörlurarna från datorn eller telefonen och koppla dem sedan igen.

1. Ta bort Surface Headphones från datorn eller telefonen

I Windows 10:

 1. Välj Start och sedan Inställningar > Enheter > Bluetooth-& andra enheter.

 2. Välj Surface Headphones > Ta bort enhet > Ja för att bekräfta.

I iOS:

 1. Öppna Inställningar och tryck sedan på Bluetooth.

 2. Tryck på i-ikonen bredvid Surface Headphones och tryck sedan på Glöm den här enheten.

I Android:

 1. Öppna Bluetooth-inställningarna och tryck sedan på kugghjulsikonen bredvid Surface Headphones.

 2. Tryck på Ta bort koppling.


2. Koppla hörlurarna

När du har tagit bort hörlurarna från datorn eller telefonen kopplar du dem igen. Mer information finns i Konfigurera Surface Headphones.

I Surface-appen kontrollerar du om det finns en uppdatering av den inbyggda programvaran för hörlurarna. Mer information finns i Uppdatera Surface Headphones.

Mer information om hur du återställer dina hörlurar finns i Återställa Surface Headphones. Prova att koppla dem igen när du har återställt dem.

2. Försök åtgärda specifika ljudproblem

Prova med följande stegberoende på vilket problem du har.

Kontrollera att Surface Headphones har angetts som enhet för ljuduppspelning på datorn eller telefonen.

Ange dina hörlurar som ljudkälla

I Windows 10:

 1. Välj ljudikonen till höger i Aktivitetsfältet.

 2. Gör något av följande:

  • Om du lyssnar på musik ser du till att Surface Headphones Stereo är valt.

  • Om du ringer samtal ser du till att Surface Headphones Hands-Free är valt.

I iOS:

 1. Svep uppåt från den nedre delen av skärmen för att öppna Kontrollcenter.

 2. Håll ned på musikkontrollen.

 3. Tryck på ikonen uppe i det högra hörnet > Surface Headphones.

I Android:

 1. Öppna Bluetooth-inställningarna och kontrollera om flera enheter för samtal och musik visas.

 2. Om Surface Headphones inte visas överst i listan markerar du de andra enheterna och kopplar från dem tills Surface Headphones visas överst i listan.

Om stegen ovan inte fungerar kan det vara problem med hörlurarna. Gå till Service och reparation av enhet så kan vi hjälpa dig.

 • Tryck på ljudavstängningsknappen på hörlurarna för att kontrollera att inte ljudet är avstängt.

 • Kontrollera att ljudprofilen Surface Headphones Hands-Free har angetts som standardljudprofil på din Windows 10-dator.

 1. Välj Start och sedan Inställningar > System > Ljud .

 2. Under Välj inmatningsenhet väljer du Headset (Surface Headphones Hands-Free).

Sedan kontrollerar du appens ljudinställningar i Windows för att se om ljudprofilen Surface Headphones Hands-Free har angetts.

 1. Välj Start och sedan Inställningar > System > Ljud.

 2. Under Avancerade ljudalternativ väljer du Inställningar för appvolym och enhet.

 3. Leta reda på appen du använder i listan med appar.

 4. Se till att Inmatning för appen är inställd på Standard.
  Detta matchar inställningen i proceduren ovan där standardenhet för ljudinmatning var inställd på Headset (Surface Headphones Hands-Free).

 • Kontrollera inställningarna för en enskild app och se om mikrofonen kan anges där. I appen letar du reda på en meny som har alternativet Inställningar eller liknande.

Om stegen ovan inte fungerar kan det vara problem med hörlurarna. Gå till Service och reparation av enhet så kan vi hjälpa dig.

Kontrollera att Surface Headphones har angetts som enhet för ljuduppspelning på telefonen eller Windows 10-datorn och kontrollera equalizerinställningarna. Kontrollera också om ljudet spelas upp på någon annan kopplad enhet.

Ange dina hörlurar som ljudkälla

I Windows 10:

 1. Välj ljudikonen på höger sida i aktivitetsfältet.

 2. Gör något av följande:

  • Om du lyssnar på musik ser du till att Surface Headphones Stereo är valt.

  • Om du ringer samtal ser du till att Surface Headphones Hands-Free är valt.

Kontrollera att dina Surface Headphones kan användas för både samtal och musik.

 1. Välj Start och sedan Inställningar > Enheter > Bluetooth-& andra enheter.

 2. Kontrollera att Ansluten röst, musik visas under Surface Headphones och att det inte bara står "Ansluten röst".

Kontrollera dina equalizerinställningar

I Windows 10:

 1. Välj Start och sedan Surface i applistan.

 2. I Surface-appen väljer du Surface Headphones > Equalizer.

 3. Välj en förinställning eller skapa en egen.

I iOS eller Android:

 1. Öppna Surface-appen .

 2. I Surface-appen trycker du på Konto > Surface Headphones > Equalizer.

 3. Tryck på en förinställning eller skapa en egen.

  Om stegen ovan inte fungerar kan det vara problem med hörlurarna. Gå till Service och reparation av enhet så kan vi hjälpa dig.

Problem med styrplattor och brusreducering

Om du har problem med styrplattor eller brusreducering kan du prova följande beroende på vilket problem du har.

Innan du börjar

Om du vill använda Cortana måste du först uppdatera dina Surface Headphones. Sedan måste du tillåta röstinstruktioner och aktivera styrplattor. (Information om hur du gör det finns i Hantera inställningar för Surface Headphones.) Kontrollera om detta löser problemet. Om det inte gör det fortsätter du med följande steg.

Jag kan höra musik, men brusreduceringen och styrplattorna fungerar inte

Problem:
När mina Surface Headphones är anslutna via Bluetooth kan jag höra musik. Men dessa problem uppstår:

 • Ingenting händer när jag vrider hjulet på vänster sida för att justera brusreduceringen.

 • Jag hör ingen ljudsignal när jag trycker på styrplattan på någon sida av hörlurarna.

 • När jag tar av mig hörlurarna medan musik spelas upp pausas inte musiken automatiskt.

Prova följande:

 1. Ta på dig hörlurarna och spela lite musik.

 2. Ta av hörlurarna och titta på LED-lampan bredvid ljudavstängningsknappen.

  • Lampan lyser

   • Om lampan lyser har hörlurarna upptäckt att du har tagit bort dem från huvudet. Ta på dig hörlurarna igen och tryck på styrplattan på någon av sidorna. Lyssna efter en ljudsignal.

    • Om du hör en ljudsignal men musiken inte pausas kanske du använder en app som inte stöder automatisk pausning av musik när du tar av dig hörlurarna. Fortsätt med att prova stegen för andra problem i det här avsnittet.

    • Om du inte hör en ljudsignal provar du att trycka i mitten av styrplattan (på valfri sida), inte på kanten. Prova följande om du fortfarande inte hör någon ljudsignal:

     • Stäng av hörlurarna genom att trycka ned och släppa strömknappen. Du bör höra "Hej då" på hörlurarna

      • Om du inte hör "Hej då" och musiken fortfarande spelas återställer du den inbyggda programvaran i hörlurarna. Mer information finns i Återställa Surface Headphones.

       När du har återställt den inbyggda programvaran trycker du på och släpper upp strömknappen för att starta hörlurarna. Börja från början i den här artikeln om problemet fortfarande kvarstår. Om problemet kvarstår kan det bero på ett annat problem.

      • Om du hör "Hej då" väntar du i tio sekunder. Håll sedan ned och släpp upp strömknappen för att starta hörlurarna igen. Du bör höra ett meddelande om hur mycket batteri som finns och vilka enheter du är ansluten till. Prova följande om problemet kvarstår:

      1. Kontrollera att Surface Headphones har den senaste versionen av den inbyggda programvaran. Mer information finns i Uppdatera Surface Headphones.

      2. Om du har uppdaterat hörlurarna och fortfarande har problem återställer du hörlurarna till fabriksinställningarna. Mer information finns i Återställa Surface Headphones.

      3. Om problemet kvarstår efter att du har återställt hörlurarna till fabriksinställningarna kan det vara problem med hörlurarna. Gå till Service och reparation av enhet så kan vi hjälpa dig.

 • Lampan är släckt

  • Om lampan är släckt har hörlurarna inte upptäckt att du har tagit bort dem från huvudet. Gör följande:

  1. Stäng av hörlurarna genom att trycka ned och släppa strömknappen.

  2. Vänta i tio sekunder och tryck sedan på strömknappen för att starta dem.

  3. Placera hörlurarna direkt över öronen, ta bort eventuellt hår mellan öronen och hörlurarna och tryck sedan hörlurskåporna inåt mot öronen.

  4. Låt hörlurarna sitta på huvudet i ungefär tio sekunder. Ta sedan av dem och se om lampan lyser.

   • Om lampan lyser ska de fungera nu när hörlurarna upptäcker att du har tagit bort dem från huvudet. Kontrollera att övriga funktioner fungerar, till exempel styrplattorna på båda sidorna och brusreduceringshjulet på vänster sida. Fortsätt med att prova stegen för andra problem i det här avsnittet.

   • Om lampan är släckt lägger du hörlurarna på ett bord med hörlurskåporna vända mot varandra i tio sekunder. Sätt hörlurarna på huvudet igen i tio sekunder och ta sedan bort igen för att se om lampan tänds.

    • Om lampan lyser ska de fungera nu när hörlurarna upptäcker att du har tagit bort dem från huvudet. Se om de andra funktionerna också fungerar, till exempel styrplattorna på sidorna och brusreduceringshjulet på vänster sida. Fortsätt med att prova stegen för andra problem i det här avsnittet.

    • Prova följande om lampan är släckt:

     • Stäng av hörlurarna genom att trycka ned och släppa strömknappen. Du bör höra "Hej då" i hörlurarna.

      • Om du inte hör "Hej då" och musiken fortfarande spelas återställer du den inbyggda programvaran i hörlurarna. Mer information finns i Återställa Surface Headphones.
       När du har återställt den inbyggda programvaran trycker du på och släpper upp strömknappen för att starta hörlurarna. Börja från början i den här artikeln om problemet fortfarande kvarstår. Om problemet kvarstår kan det bero på ett annat problem.

      • Om du hör "Hej då" väntar du i tio sekunder. Håll sedan ned och släpp upp strömknappen för att starta hörlurarna igen. Du bör höra ett meddelande om hur mycket batteri som finns och vilka enheter du är ansluten till. Prova följande om problemet kvarstår:

       1. Kontrollera att Surface Headphones har den senaste versionen av den inbyggda programvaran. Mer information finns i Uppdatera Surface Headphones.

       2. Om du har uppdaterat hörlurarna och fortfarande har problem återställer du hörlurarna till fabriksinställningarna. Mer information finns i Återställa Surface Headphones.

       3. Om problemet kvarstår efter att du har återställt hörlurarna till fabriksinställningarna kan det vara problem med hörlurarna. Gå till Service och reparation av enhet så kan vi hjälpa dig.

Aktiv brusreducering fungerar inte, men andra saker fungerar

Problem:
Aktiv brusreducering fungerar inte när du vrider på hjulet till vänster, men andra saker fungerar. Styrplattorna på sidorna fungerar till exempel, och musiken pausas automatiskt när du tar av dig hörlurarna.

Prova följande:

 1. Ta på dig hörlurarna och vrid hjulet på vänster sida för att justera brusreduceringen.

 2. Stäng av hörlurarna genom att trycka ned och släppa strömknappen. Du bör höra "Hej då" i hörlurarna.

  • Jag hörde inte "Hej då"

   • Om du inte hör meddelandet och musiken fortfarande spelas återställer du den inbyggda programvaran i hörlurarna. Mer information finns i Återställa Surface Headphones.

   • När du har återställt den inbyggda programvaran startar du hörlurarna genom att trycka ned och släppa strömknappen. Börja från början i den här artikeln om problemet fortfarande kvarstår. Om problemet kvarstår kan det bero på ett annat problem.

  • Jag hörde "Hej då"

   • Om du hör meddelandet väntar du i tio sekunder. Håll sedan ned och släpp upp strömknappen för att starta hörlurarna igen.

   • Du bör höra ett meddelande om hur mycket batteri som finns och vilka enheter du är ansluten till. Prova följande om problemet kvarstår:

    1. Kontrollera att Surface Headphones har den senaste versionen av den inbyggda programvaran. Mer information finns i Uppdatera Surface Headphones.

    2. Om du har uppdaterat hörlurarna och fortfarande har problem återställer du hörlurarna till fabriksinställningarna. Mer information finns i Återställa Surface Headphones.

     Om problemet kvarstår när du återställer hörlurarna till fabriksinställningarna kan det vara problem med hörlurarna. Gå till Service och reparation av enhet så kan vi hjälpa dig.

Styrplattans kontroller fungerar inte, men andra saker fungerar

Problem:
Pekområdena på valfri sida av hörlurarna fungerar inte, men andra saker fungerar. Brusreduceringen fungerar till exempel när jag vrider på hjulet på vänster sida och musiken pausas automatiskt när jag tar av mig hörlurarna.

Prova följande:

 1. Ta på dig hörlurarna och lyssna på lite musik.

 2. Tryck på styrplattan på valfri sida och lyssna efter en ljudsignal.

  • Om du hör en ljudsignal men musiken inte pausas kanske du använder en app som inte stöder automatisk pausning av musik från hörlurarna

  • Om du inte hör en ljudsignal provar du att trycka i mitten av styrplattan (på valfri sida), inte på kanten. Prova följande om du fortfarande inte hör någon ljudsignal:

   • Stäng av hörlurarna genom att trycka ned och släppa strömknappen. Du bör höra "Hej då" i hörlurarna.

    • Jag hörde inte "Hej då" och musiken fortsätter spelas upp

     • Om du inte hör "Hej då" och musiken fortfarande spelas återställer du den inbyggda programvaran i hörlurarna. Mer information finns i Återställa Surface Headphones.

      När du har återställt den inbyggda programvaran trycker du på och släpper upp strömknappen för att starta hörlurarna. Börja från början i den här artikeln om problemet fortfarande kvarstår. Om problemet kvarstår kan det bero på ett annat problem.

    • Jag hörde "Hej då"

     • Om du hör "Hej då" väntar du i tio sekunder. Håll sedan ned och släpp upp strömknappen för att starta hörlurarna igen.

      Du bör höra ett meddelande om mycket batteri du har och vilka enheter du är ansluten till. Prova följande om problemet kvarstår:

      1. Kontrollera att Surface Headphones har den senaste versionen av den inbyggda programvaran. Mer information finns i Uppdatera Surface Headphones.

      2. Om du har uppdaterat hörlurarna och fortfarande har problem återställer du hörlurarna till fabriksinställningarna. Mer information finns i Återställa Surface Headphones. Om problemet kvarstår efter att du har återställt hörlurarna till fabriksinställningarna kan det vara problem med hörlurarna. Gå till Service och reparation av enhet så kan vi hjälpa dig.

Se även

Om du stöter på problem när du använder dina Surface Headphones kan du prova att lösa problemen med dessa åtgärder.

Om du får problem med att konfigurera hörlurarna kan du läsa Åtgärda problem med att konfigurera dina Surface Headphones.

Ljudproblem med Surface Headphones

Prova följande steg om du redan har kopplat och konfigurerat dina hörlurar men har problem när du lyssnar på musik eller ringer samtal. Börja med Prova först och prova sedan nästa steg beroende på vilka ljudproblem du har.

1. Prova först

När du har startat om datorn eller telefonen startar du om dina Surface Headphones. Du startar om hörlurarna genom att hålla ned och släppa upp strömknappen för att stänga av dem, vänta 10 sekunder och håll sedan ned och släpp upp strömknappen för att starta dem igen.

Anslut 3,5 mm-ljudkabeln till hörlurarna och datorn eller telefonen och se om ljudet fungerar.

 • Om inte ljudet fungerar provar du andra steg nedan.

 • Om ljudet fungerar beror problemet troligtvis på din Bluetooth-anslutning. Ta bort hörlurarna från datorn eller telefonen och koppla dem sedan igen.

1. Ta bort Surface Headphones från datorn eller telefonen

I Windows 10:

 1. Välj Start och sedan Inställningar > Enheter > Bluetooth-& andra enheter.

 2. Välj Surface Headphones > Ta bort enhet > Ja för att bekräfta.

I iOS:

 1. Öppna Inställningar och tryck sedan på Bluetooth.

 2. Tryck på i-ikonen bredvid Surface Headphones och tryck sedan på Glöm den här enheten.

I Android:

 1. Öppna Bluetooth-inställningarna och tryck sedan på kugghjulsikonen bredvid Surface Headphones.

 2. Tryck på Ta bort koppling.

2. Koppla hörlurarna

När du har tagit bort hörlurarna från datorn eller telefonen kopplar du dem igen. Mer information finns i Konfigurera Surface Headphones.

I Surface-appen kontrollerar du om det finns en uppdatering av den inbyggda programvaran för hörlurarna. Mer information finns i Uppdatera Surface Headphones.

Mer information om hur du återställer dina hörlurar finns i Återställa Surface Headphones. Prova att koppla dem igen när du har återställt dem.

2. Försök åtgärda specifika ljudproblem

Prova med följande stegberoende på vilket problem du har.

Kontrollera att Surface Headphones har angetts som enhet för ljuduppspelning på datorn eller telefonen.

Ange dina hörlurar som ljudkälla

I Windows 10:

 1. Välj ljudikonen till höger i Aktivitetsfältet.

 2. Gör något av följande:

  • Om du lyssnar på musik ser du till att Surface Headphones Stereo är valt.

  • Om du ringer samtal ser du till att Surface Headphones Hands-Free är valt.

I iOS:

 1. Svep uppåt från den nedre delen av skärmen för att öppna Kontrollcenter.

 2. Håll ned på musikkontrollen.

 3. Tryck på ikonen uppe i det högra hörnet > Surface Headphones.

I Android:

 1. Öppna Bluetooth-inställningarna och kontrollera om flera enheter för samtal och musik visas.

 2. Om Surface Headphones inte visas överst i listan markerar du de andra enheterna och kopplar från dem tills Surface Headphones visas överst i listan.

Om stegen ovan inte fungerar kan det vara problem med hörlurarna. Gå till Service och reparation av enhet så kan vi hjälpa dig.

 • Tryck på ljudavstängningsknappen på hörlurarna för att kontrollera att inte ljudet är avstängt.

 • Kontrollera att ljudprofilen Surface Headphones Hands-Free har angetts som standardljudprofil på din Windows 10-dator.

 1. Välj Start och sedan Inställningar > System > Ljud .

 2. Under Välj inmatningsenhet väljer du Headset (Surface Headphones Hands-Free).

Sedan kontrollerar du appens ljudinställningar i Windows för att se om ljudprofilen Surface Headphones Hands-Free har angetts.

 1. Välj Start och sedan Inställningar > System > Ljud.

 2. Under Avancerade ljudalternativ väljer du Inställningar för appvolym och enhet.

 3. Leta reda på appen du använder i listan med appar.

 4. Se till att Inmatning för appen är inställd på Standard.
  Detta matchar inställningen i proceduren ovan där standardenhet för ljudinmatning var inställd på Headset (Surface Headphones Hands-Free).

 • Kontrollera inställningarna för en enskild app och se om mikrofonen kan anges där. I appen letar du reda på en meny som har alternativet Inställningar eller liknande.

Om stegen ovan inte fungerar kan det vara problem med hörlurarna. Gå till Service och reparation av enhet så kan vi hjälpa dig.

Kontrollera att Surface Headphones har angetts som enhet för ljuduppspelning på telefonen eller Windows 10-datorn och kontrollera equalizerinställningarna. Kontrollera också om ljudet spelas upp på någon annan kopplad enhet.

Ange dina hörlurar som ljudkälla

I Windows 10:

 1. Välj ljudikonen på höger sida i aktivitetsfältet.

 2. Gör något av följande:

  • Om du lyssnar på musik ser du till att Surface Headphones Stereo är valt.

  • Om du ringer samtal ser du till att Surface Headphones Hands-Free är valt.

Kontrollera att dina Surface Headphones kan användas för både samtal och musik.

 1. Välj Start och sedan Inställningar > Enheter > Bluetooth-& andra enheter.

 2. Kontrollera att Ansluten röst, musik visas under Surface Headphones och att det inte bara står "Ansluten röst".

Kontrollera dina equalizerinställningar

I Windows 10:

 1. Välj Start och sedan Surface i applistan.

 2. I Surface-appen väljer du Surface Headphones > Equalizer.

 3. Välj en förinställning eller skapa en egen.

I iOS eller Android:

 1. Öppna Surface-appen .

 2. I Surface-appen trycker du på Konto > Surface Headphones > Equalizer.

 3. Tryck på en förinställning eller skapa en egen.

Om stegen ovan inte fungerar kan det vara problem med hörlurarna. Gå till Service och reparation av enhet så kan vi hjälpa dig.

Problem med styrplattor och brusreducering

Om du har problem med styrplattor eller brusreducering kan du prova följande beroende på vilket problem du har.

Innan du börjar

Uppdatera först dina Surface Headphones. Sedan måste du tillåta röstinstruktioner och aktivera styrplattor. (Information om hur du gör det finns i Hantera inställningar för Surface Headphones.) Kontrollera om detta löser problemet. Om det inte gör det fortsätter du med följande steg.

Jag kan höra musik, men brusreduceringen och styrplattorna fungerar inte

Problem:
När mina Surface Headphones är anslutna via Bluetooth kan jag höra musik. Men dessa problem uppstår:

 • Ingenting händer när jag vrider hjulet på vänster sida för att justera brusreduceringen.

 • Jag hör ingen ljudsignal när jag trycker på styrplattan på någon sida av hörlurarna.

 • När jag tar av mig hörlurarna medan musik spelas upp pausas inte musiken automatiskt.

Prova följande:

 1. Ta på dig hörlurarna och spela lite musik.

 2. Ta av hörlurarna och titta på LED-lampan bredvid ljudavstängningsknappen.

  • Lampan är på

   Om lampan lyser har hörlurarna upptäckt att du har tagit bort dem från huvudet. Ta på dig hörlurarna igen och tryck på styrplattan på någon av sidorna. Lyssna efter en ljudsignal.

   • Om du hör en ljudsignal men musiken inte pausas kanske du använder en app som inte stöder automatisk pausning av musik när du tar av dig hörlurarna. Fortsätt med att prova stegen för andra problem i det här avsnittet.

   • Om du inte hör en ljudsignal provar du att trycka i mitten av styrplattan (på valfri sida), inte på kanten. Prova följande om du fortfarande inte hör någon ljudsignal:

    • Stäng av hörlurarna genom att trycka ned och släppa strömknappen. Du bör höra "Hej då" på hörlurarna

     • Om du inte hör "Hej då" och musiken fortfarande spelas återställer du den inbyggda programvaran i hörlurarna. Mer information finns i Återställa Surface Headphones.

      När du har återställt den inbyggda programvaran trycker du på och släpper upp strömknappen för att starta hörlurarna. Börja från början i den här artikeln om problemet fortfarande kvarstår. Om problemet kvarstår kan det bero på ett annat problem.

     • Om du hör "Hej då" väntar du i tio sekunder. Håll sedan ned och släpp upp strömknappen för att starta hörlurarna igen. Du bör höra ett meddelande om hur mycket batteri som finns och vilka enheter du är ansluten till. Prova följande om problemet kvarstår:

     1. Kontrollera att Surface Headphones har den senaste versionen av den inbyggda programvaran. Mer information finns i Uppdatera Surface Headphones.

     2. Om du har uppdaterat hörlurarna och fortfarande har problem återställer du hörlurarna till fabriksinställningarna. Mer information finns i Återställa Surface Headphones.

     3. Om problemet kvarstår efter att du har återställt hörlurarna till fabriksinställningarna kan det vara problem med hörlurarna. Gå till Service och reparation av enhet så kan vi hjälpa dig.

  • Lampan är släckt

   • Om lampan är släckt har hörlurarna inte upptäckt att du har tagit bort dem från huvudet. Gör följande:

    1. Stäng av hörlurarna genom att trycka ned och släppa strömknappen.

    2. Vänta i tio sekunder och tryck sedan på strömknappen för att starta dem.

    3. Placera hörlurarna direkt över öronen, ta bort eventuellt hår mellan öronen och hörlurarna och tryck sedan hörlurskåporna inåt mot öronen.

    4. Låt hörlurarna sitta på huvudet i ungefär tio sekunder. Ta sedan av dem och se om lampan lyser.

     • Om lampan lyser ska de fungera nu när hörlurarna upptäcker att du har tagit bort dem från huvudet. Kontrollera att övriga funktioner fungerar, till exempel styrplattorna på båda sidorna och brusreduceringshjulet på vänster sida. Fortsätt med att prova stegen för andra problem i det här avsnittet.

     • Om lampan är släckt lägger du hörlurarna på ett bord med hörlurskåporna vända mot varandra i tio sekunder. Sätt hörlurarna på huvudet igen i tio sekunder och ta sedan bort igen för att se om lampan tänds.

      • Om lampan lyser ska de fungera nu när hörlurarna upptäcker att du har tagit bort dem från huvudet. Se om de andra funktionerna också fungerar, till exempel styrplattorna på sidorna och brusreduceringshjulet på vänster sida. Fortsätt med att prova stegen för andra problem i det här avsnittet.

      • Prova följande om lampan är släckt:

       • Stäng av hörlurarna genom att trycka ned och släppa strömknappen. Du bör höra "Hej då" i hörlurarna.

        • Om du inte hör "Hej då" och musiken fortfarande spelas återställer du den inbyggda programvaran i hörlurarna. Mer information finns i Återställa Surface Headphones.

         När du har återställt den inbyggda programvaran trycker du på och släpper upp strömknappen för att starta hörlurarna. Börja från början i den här artikeln om problemet fortfarande kvarstår. Om problemet kvarstår kan det bero på ett annat problem.

        • Om du hör "Hej då" väntar du i tio sekunder. Håll sedan ned och släpp upp strömknappen för att starta hörlurarna igen. Du bör höra ett meddelande om hur mycket batteri som finns och vilka enheter du är ansluten till. Prova följande om problemet kvarstår:

         1. Kontrollera att Surface Headphones har den senaste versionen av den inbyggda programvaran. Mer information finns i Uppdatera Surface Headphones.

         2. Om du har uppdaterat hörlurarna och fortfarande har problem återställer du hörlurarna till fabriksinställningarna. Mer information finns i Återställa Surface Headphones.

         3. Om problemet kvarstår efter att du har återställt hörlurarna till fabriksinställningarna kan det vara problem med hörlurarna. Gå till Service och reparation av enhet så kan vi hjälpa dig.

Aktiv brusreducering fungerar inte, men andra saker fungerar

Problem:
Aktiv brusreducering fungerar inte när du vrider på hjulet till vänster, men andra saker fungerar. Styrplattorna på sidorna fungerar till exempel, och musiken pausas automatiskt när du tar av dig hörlurarna.

Prova följande:

 1. Ta på dig hörlurarna och vrid hjulet på vänster sida för att justera brusreduceringen.

 2. Stäng av hörlurarna genom att trycka ned och släppa strömknappen. Du bör höra "Hej då" i hörlurarna.

  • Jag hörde inte "Hej då"

   • Om du inte hör meddelandet och musiken fortfarande spelas återställer du den inbyggda programvaran i hörlurarna. Mer information finns i Återställa Surface Headphones.

   • När du har återställt den inbyggda programvaran startar du hörlurarna genom att trycka ned och släppa strömknappen. Börja från början i den här artikeln om problemet fortfarande kvarstår. Om problemet kvarstår kan det bero på ett annat problem.

  • Jag hörde "Hej då"

   • Om du hör meddelandet väntar du i tio sekunder. Håll sedan ned och släpp upp strömknappen för att starta hörlurarna igen.

   • Du bör höra ett meddelande om hur mycket batteri som finns och vilka enheter du är ansluten till. Prova följande om problemet kvarstår:

    1. Kontrollera att Surface Headphones har den senaste versionen av den inbyggda programvaran. Mer information finns i Uppdatera Surface Headphones.

    2. Om du har uppdaterat hörlurarna och fortfarande har problem återställer du hörlurarna till fabriksinställningarna. Mer information finns i Återställa Surface Headphones.

     Om problemet kvarstår när du återställer hörlurarna till fabriksinställningarna kan det vara problem med hörlurarna. Gå till Service och reparation av enhet så kan vi hjälpa dig.

Styrplattans kontroller fungerar inte, men andra saker fungerar

Problem:
Styrplattorna på valfri sida av hörlurarna fungerar inte, men andra saker fungerar. Brusreduceringen fungerar till exempel när jag vrider på hjulet på vänster sida och musiken pausas automatiskt när jag tar av mig hörlurarna.

Prova följande:

 1. Ta på dig hörlurarna och lyssna på lite musik.

 2. Tryck på styrplattan på valfri sida och lyssna efter en ljudsignal.

  • Om du hör en ljudsignal men musiken inte pausas kanske du använder en app som inte stöder automatisk pausning av musik från hörlurarna

  • Om du inte hör en ljudsignal provar du att trycka i mitten av styrplattan (på valfri sida), inte på kanten. Prova följande om du fortfarande inte hör någon ljudsignal:

   • Stäng av hörlurarna genom att trycka ned och släppa strömknappen. Du bör höra "Hej då" i hörlurarna.

    • Jag hörde inte "Hej då" och musiken fortsätter spelas upp

     • Om du inte hör "Hej då" och musiken fortfarande spelas återställer du den inbyggda programvaran i hörlurarna. Mer information finns i Återställa Surface Headphones.

      När du har återställt den inbyggda programvaran trycker du på och släpper upp strömknappen för att starta hörlurarna. Börja från början i den här artikeln om problemet fortfarande kvarstår. Om problemet kvarstår kan det bero på ett annat problem.

    • Jag hörde "Hej då"

     • Om du hör "Hej då" väntar du i tio sekunder. Håll sedan ned och släpp upp strömknappen för att starta hörlurarna igen.

      Du bör höra ett meddelande om mycket batteri du har och vilka enheter du är ansluten till. Prova följande om problemet kvarstår:

      1. Kontrollera att Surface Headphones har den senaste versionen av den inbyggda programvaran. Mer information finns i Uppdatera Surface Headphones.

      2. Om du har uppdaterat hörlurarna och fortfarande har problem återställer du hörlurarna till fabriksinställningarna. Mer information finns i Återställa Surface Headphones. Om problemet kvarstår efter att du har återställt hörlurarna till fabriksinställningarna kan det vara problem med hörlurarna. Gå till Service och reparation av enhet så kan vi hjälpa dig.

Se även

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hitta lösningar på vanliga problem eller få hjälp från en supportagent.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×