Logga in med Microsoft
Logga in eller skapa ett konto.
Hej,
Välj ett annat konto.
Du har flera konton
Välj det konto som du vill logga in med.

Den här artikeln innehåller länkar till artiklar som innehåller information om funktioner som ofta används i uttryck i Microsoft Access. De är ordnade efter grupp och sedan alfabetiskt i slutet av den här artikeln.

Tips: Från och med Access 2010 är uttrycksverktyget utrustat med IntelliSense, så att du kan se vilka argument som krävs i uttrycket.

ActiveX

CreateObject-funktion
GetObject-funktion

Överst på sidan

Program

Command-funktion
Shell-funktion

Överst på sidan

Matriser

Array-funktion
Filter-funktion
Join-funktion
LBound-funktion
Split-funktion
UBound-funktion

Överst på sidan

Konvertering

Funktionen
AscFunktionen
ChrFunktionen
EuroConvertFunktionen
FormatCurrencyFunktionen
FormatDateTimeFunktionen
FormatNumberFunktionen
FormatPercentFunktionen
GUIDFromStringFunktionen
HexFunktionen
NzFunktionen
OktFunktionen
StrFunktionen
StringFromGUIDTypkonverteringsfunktioner
Funktionen Val

Överst på sidan

Databas

DDE-funktion
DDEInitiate-funktion
DDERequest-funktion
DDESend-funktion
Eval-funktion
Partition-funktion

Överst på sidan

Datum/tid

Funktionen
DatumFunktionen
DateAddFunktionen
DatumDiffFunktionen
DatePartFunktionen
DatumSerialFunktionen
DateValueFunktionen
DagFunktionen
TimmeFunktionen
MinutFunktionen
MånadFunktionen
MonthNameFunktionen
NuFunktionen
SecondFunktionen
TidFunktionen
TimerFunktionen
TidSerialFunktionen
TidvärdeFunktionen
VeckodagFunktionen
WeekdayNameFunktionen År

Överst på sidan

Mängdfunktion

DAvg-funktion
DCount-funktion
DFirst- och DLast -funktioner
DLookup-funktion
DMin- och DMax-funktioner
DStDev- och DStDevP-funktion
DSum-funktion
DVar- och DVarP-funktion

Överst på sidan

Felhantering

CVErr-funktion
Error-funktion

Överst på sidan

Indata/utdata

EOF-funktion
FreeFile-funktion
Input-funktion
Loc-funktion
LOF-funktion
Seek-funktion

Överst på sidan

Filhantering

CurDir-funktion
Dir-funktion
FileAttr-funktion
FileDateTime-funktion
FileLen-funktion
GetAttr-funktion

Överst på sidan

Ekonomi

DDB-funktion
FV-funktion
IPmt-funktion
IRR-funktion
MIRR-funktion
NPer-funktion
NPV-funktion
Pmt-funktion
PPmt-funktion
PV-funktion
Rate-funktion
SLN-funktion
SYD-funktion

Överst på sidan

Granskning

Environ-funktion
GetAllSettings-funktion
GetSetting-funktion
IsArray-funktion
IsDate-funktion
IsEmpty-funktion
IsError-funktion
IsMissing-funktion
IsNull-funktion
IsNumeric-funktion
IsObject-funktion
TypeName-funktion
VarType-funktion

Överst på sidan

Matematik

Abs-funktion
Atn-funktion
Cos-funktion
Exp-funktion
Int- och Fix-funktioner
Log-funktion
Rnd Function
Round-funktion
Sgn-funktion
Sin-funktion
Sqr-funktion
Tan-funktion

Överst på sidan

Meddelanden

InputBox-funktion
MsgBox-funktion

Överst på sidan

Diverse

CallByName-funktion
IMEStatus-funktion
MacID-funktion
MacScript-funktion
QBColor-funktion
RGB-funktion
Spc-funktion
Tab-funktion

Överst på sidan

Programflöde

Choose-funktion
DoEvents-funktion
IIf-funktion
Switch-funktion

Överst på sidan

SQL-mängdfunktioner

Funktionen
MedelFunktionen
AntalFirst, Last Functions
Min, Max-funktioner
Funktionerna
StdAv, StdAvPFunktionen
SummaFunktionerna Varians och VariansP

Text

Format-funktion
InStr-funktion
InStrRev-funktion
LCase Function
Left-funktion
Len-funktion
LTrim-, RTrim- och Trim-funktioner
Mid-funktion
Replace-funktion
Right-funktion
Space-funktion
StrComp-funktion
StrConv-funktion
String-funktion
StrReverse-funktion
UCase-funktion

Överst på sidan

Funktioner i alfabetisk ordning

Funktionen Abs

Funktionen Matris

Funktionen Asc

Funktionen Arctan

Funktionen Medel

Funktionen CallByName

Funktionen Välj

Funktionen Tecken

Funktionen Command

Funktionen Cos

Funktionen Antal

Funktionen CreateObject

Funktionen CurDir

Funktionen CVErr

Datum-funktionen

Funktionen DateAdd

Funktionen DateDiff

Funktionen DatePart

Funktionen DateSerial

Funktionen DateValue

Funktionen DAvg

Funktionen Dag

Funktionen DCount

Funktionen DDB

Funktionen DDE

Funktionen DDEInitiate

Funktionen DDERequest

Funktionen DDESend

Funktionerna DFörsta och DSista

Funktionen Dir

Funktionen DLookup

Funktionerna DMin och DMax

Funktionen DoEvents

Funktionerna DStDev och DStDevP

Funktionen DSum

Funktionerna DVar och DVarP

Funktionen Miljö

Funktionen EOF

Funktionen Error

Funktionen EuroConvert

Funktionen Eval

Funktionen Exp

Funktionen FileAttr

Funktionen FileDateTime

Funktionen FileLen

Funktionen Filter

First, Last Functions

Funktionen Format

Funktionen FormatCurrency

Funktionen FormatDateTime

Funktionen FormatTal

Funktionen FormatProcent

Funktionen FreeFile

Funktionen FV

Funktionen GetAllSettings

Funktionen GetAttr

Funktionen GetObject

Funktionen GetSetting

Funktionen GUIDFromString

Funktionen Hex

Funktionen Timme

Funktionen OOM

Funktionen IMEStatus

Funktionen Input

Funktionen InputBox

Funktionen InStr

Funktionen InStrRev

Funktionerna Heltal och Fix

Funktionen RBETALNING

Funktionen IRR

Funktionen IsArray

Funktionen IsDate

Funktionen IsEmpty

Funktionen IsError

Funktionen IsMissing

Funktionen IsNull

Funktionen IsNumeric

Funktionen IsObject

Funktionen Join

Funktionen LBound

Funktionen Gemener

Funktionen Vänster

Funktionen Längd

Funktionen Loc

Funktionen LOF

Funktionen Ln

Funktionerna VRensa, HRensa och Rensa

Funktionen MacID

Funktionen MacScript

Funktionen EXTEXT

Funktionerna Min och Max

Funktionen Minut

Funktionen MIRR

Funktionen Månad

Funktionen MonthName

Funktionen MsgBox

Funktionen Nu

Funktionen NPer

Funktionen NPV

Funktionen Nz

Funktionen Oct

Funktionen Partition

Funktionen Pmt

Funktionen PPmt

Funktionen PV

Funktionen QBColor

Funktionen Rate

Funktionen Ersätt

Funktionen RGB

Funktionen Höger

Funktionen Slump

Funktionen Rund

Funktionen Sekund

Funktionen Seek

Funktionen Positivt

Funktionen Shell

Funktionen Sin

Funktionen SLN

Funktionen Blanksteg

Funktionen Spc

Funktionen Split

Funktionen Rot

Funktionerna Stdav och StdavP

Funktionen Str

Funktionen StrComp

Funktionen StrConv

Funktionen Sträng

Funktionen StringFromGUID

Funktionen StrOmvänd

Funktionen Summa

Funktionen Switch

Funktionen SYD

Funktionen Tab

Funktionen Tan

Funktionen Tid

Funktionen Timer

Funktionen TidSerie

Funktionen Tidvärde

Typkonverteringsfunktioner

Funktionen TypeName

Funktionen UBound

Funktionen Versaler

Funktionen Val

Funktionerna Varians och VariansP

Funktionen VarType

Funktionen Veckodag

Funktionen WeekdayName

Funktionen År

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Vill du ha fler alternativ?

Utforska prenumerationsförmåner, bläddra bland utbildningskurser, lär dig hur du skyddar din enhet med mera.

Communities hjälper dig att ställa och svara på frågor, ge feedback och få råd från experter med rika kunskaper.

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?
Genom att trycka på skicka, kommer din feedback att användas för att förbättra Microsofts produkter och tjänster. IT-administratören kan samla in denna data. Sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

×