Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Aktivera Betygssynkronisering för en uppgift som du skapar i Microsoft Teams och synkronisera uppgiftens information och betyg direkt till ett SIS (Student Information System), till exempel PowerSchool, Infinite Campus eller något OneRoster-kompatibelt SIS. När du har slutfört den första verifieringsprocessen för att ansluta dina konton kan du växla knappen Betygssynkronisering till Ja för framtida uppgifter. 

Obs!:  Kontrollera med din IT-administratör att Betygssynkronisering är tillgänglig och har aktiverats innan du börjar.

Synkronisera en ny uppgift med Betygssynkronisering för första gången

 1. Gå till fliken Uppgifter i klassen och välj Skapa en > uppgift

 2. Under Inställningar växlar du för Betygssynkronisering för SIS till Nej. Ändra den till Ja.

  Välj växlingsknappen Betygssynkronisering under Inställningar och ändra den till Ja.

 3. Ett nytt dialogfönster visas. Välj Anslut för att påbörja processen att koppla Microsoft Teams till ditt SIS-konto (Student Information System).

 4. Följ instruktionerna för verifiering av e-postadress genom att ange din e-postadress för skolan och välj Skicka kod

 5. Kontrollera din e-post, kopiera den angivna koden och klistra in den i dialogrutan. Välj Verifiera.

  Ange koden och välj Verifiera.

 6. Nu när du är ansluten till ditt Student Information System kan du fylla i uppgiften som vanligt och välja Tilldela.
   

  Obs!: Uppgifter som synkroniseras till ditt Student Information System kan inte tilldelas enskilda elever. Ändringar som du gör i en uppgift efter att den har införts och synkroniserats visas bara i Microsoft Teams.

 7. Framtida betyg som du ger den här uppgiften synkroniseras automatiskt till ditt Student Information System. Hovra över markeringen på en elevs inlämnade arbete för att se exakt datum och tid då den synkroniserades.

  Uppgiften återlämnades till eleven och synkroniseras till PowerSchool.

  Om du vill logga ut från ditt Student Information System väljer du Redigeraoch Logga ut. Du måste upprepa stegen ovan om du vill ansluta till SIS igen.

  Tips: Om din SIS-klass har flera lärare lägga till dem i din klassgrupp. De kan aktivera Betygssynkronisering enligt stegen ovan.

Synkronisera en publicerad uppgift till ditt Student Information System

 1. Markera den uppgift som du vill synkronisera och välj sedan Redigera uppgift.

 2. Ändra reglaget Betygssynkronisering till Ja.

  Din aktuella uppgift och framtida betyg kommer att synkroniseras med ditt Student Information System, men observera att betyg som du redan har skickat till eleverna kommer inte att synkroniseras.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×