Innehållsförteckning
×

Om du glömmer eller tappar bort lösenordet för Windows 10, Windows 8.1 eller Windows 7 kan du eventuellt ändra eller återställa det. Kom igång genom att välja din version av Windows på flikarna nedan.

Om du redan vet ditt aktuella lösenord och vill ändra det

Välj Start > Inställningar >-konton > Inloggningsalternativ . Under Lösenord väljer du Ändra och följer anvisningarna.

Återställa lösenordet för ditt Windows 11 lokala konto

Om du har glömt eller förlorat ditt Windows 11 lösenord för ett lokalt konto och behöver logga in på enheten igen kan alternativen nedan hjälpa dig att komma igång. Mer information om lokala standardkonton och administrativa konton finns i Skapa ett lokalt användarkonto eller ett administratörskonto i Windows.

Windows 11

Om du lade till säkerhetsfrågor när du konfigurerade ditt lokala konto för Windows 11 kan du svara på säkerhetsfrågor för att logga in igen.

När du har angett ett felaktigt lösenord:

 1. Välj länken Återställ lösenord på inloggningsskärmen. Om du använder en PIN-kod i stället kan du läsa Problem med PIN-inloggning. Om du använder en arbetsenhet som är kopplad till ett nätverk kanske du inte ser alternativet att återställa ditt lösenord eller din PIN-kod. Kontakta i så fall administratören.

  Obs!: Om du inte ser säkerhetsfrågor när du har valt länken Återställ lösenord kontrollerar du att enhetens namn inte är detsamma som namnet på ditt lokala användarkonto (det namn som visas när du loggar in). Om du vill se enhetens namn högerklickar du på Start , väljer System och bläddrar till avsnittet Enhetsspecifikationer. Om enhetsnamnet är detsamma som ditt kontonamn kan du skapa ett nytt administratörskonto, logga in som administratör och sedan byta namn på din dator (när du ser enhetsnamnet kan du också byta namn på det).

 2. Besvara dina säkerhetsfrågor.

 3. Ange ett nytt lösenord.

 4. Logga in som vanligt med det nya lösenordet.

Återställa lösenordet för ditt Microsoft-konto som du använder för att logga in på datorn

På inloggningsskärmen skriver du namnet på ditt Microsoft-konto, om det inte redan visas. Om det finns flera konton på datorn väljer du det som du vill återställa. Under textrutan för lösenordet väljer du Jag har glömt mitt lösenord. Följ anvisningarna för att återställa ditt lösenord. 

Mer information finns i Återställa lösenordet för ett glömt Microsoft-konto

Felsöka problem med inloggning

Om du fortfarande har problem med att logga in på ditt konto kan du se fler lösningar i Felsöka problem med inloggning.

Om du redan vet ditt aktuella lösenord och vill ändra det

Välj Start > Inställningar > Konton > Inloggningsalternativ . Under Lösenord väljer du knappen Ändra och följer anvisningarna.

Återställa lösenordet för ditt lokala Windows 10-konto

Om du har glömt eller tappat bort ditt lösenord för ett lokalt konto i Windows 10 och behöver logga in igen i enheten kan du få hjälp av alternativen nedan. Mer information om lokala standardkonton jämfört med administrativa konton finns i Skapa ett lokalt användarkonto eller ett administratörskonto i Windows 10.

Windows 10 version 1803 och senare

Om du lade till säkerhetsfrågor när du konfigurerade ditt lokala konto för Windows 10 har du minst version 1803 och kan logga in igen genom att besvara säkerhetsfrågor.

När du har angett ett felaktigt lösenord:

 1. Välj länken Återställ lösenord på inloggningsskärmen. Om du använder en PIN-kod i stället kan du läsa Problem med PIN-inloggning. Om du använder en arbetsenhet som är kopplad till ett nätverk kanske du inte ser alternativet att återställa ditt lösenord eller din PIN-kod. Kontakta i så fall administratören.

  Obs!: Om du inte ser säkerhetsfrågor när du har valt länken Återställ lösenord kontrollerar du att enhetens namn inte är detsamma som namnet på ditt lokala användarkonto (det namn som visas när du loggar in). Om du vill se enhetens namn högerklickar du på Start i Aktivitetsfältet, väljer System och bläddrar till avsnittet Enhetsspecifikationer. Om enhetsnamnet är detsamma som ditt kontonamn kan du skapa ett nytt administratörskonto, logga in som administratör och sedan byta namn på din dator (när du ser enhetsnamnet kan du också byta namn på det).

 2. Besvara dina säkerhetsfrågor.

 3. Ange ett nytt lösenord.

 4. Logga in som vanligt med det nya lösenordet.

Windows 10 före version 1803

För tidigare Windows 10-versioner än 1803 går det inte att återställa lösenord för lokala konton eftersom det inte finns några säkerhetsfrågor. Du kan återställa enheten om du vill välja ett nytt lösenord, men i så fall tas dina data, program och inställningar bort permanent. Om du har säkerhetskopierat dina filer kan du återställa borttagna filer. Mer information finns i Återställningsalternativ i Windows 10.
Så här återställer du enheten, vilket tar bort data, program och inställningar:

 1. Tryck på Skift samtidigt som du väljer av / på-knappen > Starta om längst ned till höger på skärmen.

 2. På skärmen Välj ett alternativ väljer du Felsök > Återställ den här datorn.

 3. Välj Ta bort allt.

Varning!: När du återställer enheten tas data, program och inställningar bort permanent.

Återställa lösenordet för ditt Microsoft-konto som du använder för att logga in på datorn

På inloggningsskärmen skriver du namnet på ditt Microsoft-konto, om det inte redan visas. Om det finns flera konton på datorn väljer du det som du vill återställa. Under textrutan för lösenordet väljer du Jag har glömt mitt lösenord. Följ anvisningarna för att återställa ditt lösenord.

Mer information finns i Återställa lösenordet för ett glömt Microsoft-konto.

Felsöka problem med inloggning

Om du fortfarande har problem med att logga in på ditt konto kan du se fler lösningar i Felsöka problem med inloggning.

Återställa ditt lösenord

Obs!: Om du har glömt lösenordet för Windows 10 kan du läsa Återställa lösenordet för ditt lokala Windows 10-konto.

Om du har glömt bort lösenordet för Windows 8.1 kan du få tillbaka eller återställa det på flera sätt:

 • Om datorn finns i en domän måste systemadministratören återställa lösenordet.

 • Om du använder ett Microsoft-konto kan du återställa lösenordet online. Mer information finns i Så här återställer du lösenordet för ditt Microsoft-konto.

 • Om du använder ett lokalt konto använder du lösenordsledtråden som påminnelse.

Om du fortfarande inte kan logga in måste du installera om Windows. För Windows RT 8.1 kontaktar du datortillverkaren.

Mer hjälp med lösenord i Windows 8.1

Om du har glömt eller tappat lösenordet kan du läsa Återställa ditt lösenord ovan för att få tillbaka eller återställa det. 

Om du tror att någon med oärliga avsikter har stulit eller fått reda på ditt Microsoft-kontolösenord kan vi hjälpa dig. Mer information finns i När du inte kan logga in på ditt Microsoft-konto.

Ja, om du bara loggar in på din lokala dator. Men vi rekommenderar att du använder ett starkt lösenord för att göra datorn säkrare. När du använder ett lösenord kan bara någon som känner till det logga in. Om du vill logga in i Windows med ett Microsoft-konto måste du använda ett lösenord. Mer information finns i Kan jag logga in på Windows utan lösenord? Mer information om Microsoft-konton och lokala konton finns i Skapa ett användarkonto.

Starka lösenord innehåller många olika tecken, t.ex. versaler och gemener, siffror och symboler eller blanksteg. Ett starkt lösenord bör dessutom vara svårt för andra att gissa eller knäcka. Det bör inte innehålla ett helt ord eller uppgifter som är lätta att räkna ut, som ditt namn, användarnamn eller födelsedatum.

Om du loggar in på ett Microsoft-konto är lösenordet begränsat till 16 tecken. Mer information om Microsoft-konton finns i Skapa ett användarkonto.

Du kan ändra ditt lösenord regelbundet för att det ska vara mer säkert. Om datorn inte är ansluten till en domän följer du dessa steg:

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och klickar sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Konton och sedan på Inloggningsalternativ.

 3. Tryck eller klicka på Ändra ditt lösenord och följ anvisningarna.

Om datorn är ansluten till en domän kan systemadministratören bestämma hur ofta du måste ändra ditt lösenord. Det gör du genom att välja något av följande:

 • Om du använder ett tangentbord trycker du på Ctrl+Alt+Delete, trycker eller klickar på Ändra lösenord och följer sedan anvisningarna.

 • Om du använder en surfplatta håller du ned Windows-knappen, trycker på strömknappen, trycker eller klickar på Ändra lösenord och följer sedan anvisningarna.

Det beror på om du använder en e-postadress från tredje part. Om din e-postadress slutar på outlook.com, hotmail.com, live.com eller någon annan Microsoft-tjänst, ändras lösenordet för den e-posttjänsten också om du ändrar lösenordet för ditt Microsoft-konto.

Men du kan använda valfri e-postadress för ditt Microsoft-konto, inklusive en e-postadress från en webbaserad e-posttjänst från tredje part, t.ex. Google Mail eller Yahoo! Mail. När du väljer ett lösenord för ditt Microsoft-konto ändras inte lösenordet som du kanske behöver för att logga in på en webbaserad e-posttjänst på en tredjepartswebbplats.

Skapa ett bildlösenord om du vill logga in med gester i stället för att skriva tecken.

 1. Svep in från skärmens högerkant, tryck på Inställningar och Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du i det nedre högra hörnet av skärmen, flyttar pekaren uppåt, klickar på Inställningar och klickar sedan på Ändra datorinställningar.)

 2. Tryck eller klicka på Konton och sedan på Inloggningsalternativ.

 3. Under Bildlösenord trycker eller klickar du på Lägg till och följer sedan anvisningarna.

När du väljer ett lösenord för ditt användarkonto är det viktigt att du väljer något som du kommer ihåg. Du kommer att behöva det igen!

Självklart kan du också skriva ned lösenordet och förvara det på ett säkert ställe. Däremot är det antagligen ingen bra idé att klistra fast det på undersidan av den bärbara datorn eller inuti en skrivbordslåda. Om du skriver ned lösenordet är det viktigt att du inte förvarar det tillsammans med datorn.

Förbättra din säkerhet genom att använda olika lösenord till olika saker. Det är till exempel en bra idé att ha helt olika lösenord för ett socialt nätverk och för Internetbanken.

Om du glömmer eller tappar bort ditt lösenord finns det ändå några saker som du kan prova för att få tillbaka eller återställa det. I Återställa ditt lösenord ovan kan du läsa om hur du kan få tillbaka eller återställa det.

Återställa ditt lösenord

Hur du återställer ditt lösenord varierar lite beroende på om datorn finns i en domän eller i en arbetsgrupp. Om datorn ingår i en arbets- eller skolorganisation är det stor chans att den är en del av en domän. Om det här är en hemdator finns den med säkerhet i en arbetsgrupp. 

Min dator ingår i en domän

 1. Logga in med ett domänkonto som har administratörsbehörighet till den här enheten. Om du är osäker kontaktar du organisationens IT-administratör för att få hjälp.

 2. Välj Start Startknapp-ikon, Kontrollpanelen, Användarkonton, Användarkonton och sedan Hantera användarkonton. Administratörsbehörighet krävs Om du uppmanas ange ett administratörslösenord eller bekräfta gör du det.

 3. På fliken Användare, under Användare av den här datorn, väljer du namnet på användarkontot och sedan Återställ lösenord.

 4. Skriv det nya lösenordet, bekräfta det och välj OK.

Obs!: Om du är inloggad som administratör kan du skapa och ändra lösenord för alla användarkonton på datorn.

Varning!: Om du använder ett administratörskonto för att ändra ett lösenord för ett annat konto, kommer eventuella krypterade filer eller e-postmeddelanden för detta andra konto inte längre att vara tillgängliga för den person som använde kontot.

Min dator ingår i en arbetsgrupp

 1. Om du anger fel lösenord när du försöker logga in visas ett meddelande i Windows om att lösenordet är felaktigt. Välj OK för att stänga meddelandet.

 2. Välj Återställ lösenord och sätt in din disk eller ditt USB-minne för återställning av lösenord.

 3. Följ stegen i guiden Återställ lösenord och skapa ett nytt lösenord.

 4. Logga in med det nya lösenordet. Om du glömmer lösenordet igen kan du använda samma disk för återställning av lösenord. Du behöver inte göra en ny.

Ändra ditt lösenord

 1. Tryck på Ctrl+Alt+Delete och välj sedan Ändra lösenord.

 2. Ange ditt gamla lösenord följt av ett nytt lösenord enligt instruktionerna, och ange sedan det nya lösenordet igen för att bekräfta det.

 3. Tryck på Retur.

Relaterade artiklar

Återställa glömt lösenord till ett Microsoft-konto

Ändra lösenordet för ditt Microsoft-konto

Återställa lösenordet för ditt Windows lokala konto

Behöver du mer hjälp?

Delta i diskussionen
Fråga communityn
Få support
Kontakta oss

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med språkkvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×