Det finns tre alternativ för att återställa datorn. Om du har provat allt annat och datorn fortfarande inte fungerar bra kan du göra en återställning.

Alternativ 1

 1. Öppna återställningsinställningarna eller välj Start > Inställningar > System> Återställning.

 2. Bredvid Återställ den här datornväljer du Återställ dator.

Alternativ 2

 1. Starta om datorn för att komma till inloggningsskärmen. Håll sedan ned Skift samtidigt som du väljer Av/på-ikonen > Starta om längst ned till höger på skärmen.

 2. När datorn har startats om väljer du Felsök > Återställ den här datorn.

Alternativ 3

 1. Välj Start och håll sedan ned Skift samtidigt som du väljer Av/på-ikonen > Starta om för att starta om datorn i återställningsläge.

 2. När datorn har startats om väljer du Felsök > Återställ den här datorn.

Alla dessa tre alternativ kommer att komma igång, men när du är i processen följer du anvisningarna som de visas för dig.

Om inget av föregående tre alternativ fungerar eller om datorn inte startar alls kan du använda installationsmedia för att återinstallera Windows. Gå till webbplatsen för nedladdning av Microsoft-programvara ladda ned verktyget för att skapa installationsmedia och använd det till att skapa installationsmedia på en DVD-skiva eller USB-enhet. Där hittar du mer detaljerade anvisningar i Installera om Windows.

Det finns tre alternativ för att återställa datorn. Om du har provat allt annat och datorn fortfarande inte fungerar bra kan du göra en återställning.

Alternativ 1

 1. Öppna återställningsinställningarna eller välj Start  > Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Återställning.

 2. Under Återställ den här datornväljer du Kom igång.

Alternativ 2

 1. Starta om datorn för att komma till inloggningsskärmen. Håll sedan ned Skift samtidigt som du väljer strömbrytarikonen > Starta omlängst ned till höger på skärmen.

 2. När datorn har startats om väljer du Felsök > Återställ den här datorn.

Alternativ 3

 1. Välj Start och håll sedan ned Skift samtidigt som du väljer Av/på > Starta omför att starta om datorn i återställningsläge.

 2. När datorn har startats om väljer du Felsök > Återställ den här datorn.

Alla dessa tre alternativ kommer att komma igång, men när du är i processen följer du anvisningarna som de visas för dig.

Om inget av föregående tre alternativ fungerar eller om datorn inte startar alls kan du använda installationsmedia för att återinstallera Windows. Gå till webbplatsen för nedladdning av Microsoft-programvara, ladda ned verktyget för att skapa installationsmedia och skapa installationsmedia på en DVD-skiva eller USB-enhet med hjälp av verktyget. Där hittar du mer detaljerade anvisningar i Installera om Windows.

Behöver du mer hjälp?

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Microsoft Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Hur nöjd är du med översättningskvaliteten?
Vad påverkade din upplevelse?

Tack för din feedback!

×