ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
สูตรและฟังก์ชัน

ฟังก์ชัน SUM

SUM (ฟังก์ชัน SUM)

ฟังก์ชัน SUM จะรวมค่าต่างๆ คุณสามารถเพิ่มค่าแต่ละค่า การอ้างอิงเซลล์ หรือช่วง หรือผสมทั้งสามอย่างได้

ตัวอย่างเช่น

 • =SUM(A2:A10) บวกค่าในเซลล์ A2:10

 • =SUM(A2:A10, C2:C10) บวกค่าในเซลล์ A2:10 รวมถึงเซลล์ C2:C10

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

SUM(number1,[number2],...)

ชื่ออาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

number1   

จำเป็น

หมายเลขแรกที่คุณต้องการเพิ่ม ตัวเลขสามารถเป็น 4, ตัวเลข การอ้างอิงเซลล์ เช่น B6 หรือเซลล์ที่ ช่วง เช่น B2:B8

number2-255   

ไม่จำเป็น

นี่คือตัวเลขลำดับที่สองที่คุณต้องการนำมาบวก คุณสามารถระบุตัวเลขเพิ่มเติมได้ถึง 255 ตัว

ในส่วนนี้จะกล่าวถึงหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับใช้งานร่วมกับฟังก์ชัน SUM ตัวเลือกส่วนใหญ่ของฟังก์ชันนี้สามารถใช้ร่วมกับฟังก์ชันอื่นๆ ได้

วิธีการ =1+2 หรือ =A+B – ขณะที่คุณสามารถใส่ =1+2+3 หรือ =A1+B1+C2 และได้รับผลลัพธ์ที่แม่นยำที่สุด วิธีการเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะผิดพลาดด้วยเหตุผลหลายประการ:

 1. การสะกดผิด – ลองนึกภาพเมื่อคุณลองใส่ค่าที่เพิ่มขึ้นและ/หรือมีจำนวนมากดังตัวอย่างต่อไปนี้:

  • =14598.93+65437.90+78496.23

  แล้วลองตรวจสอบว่ารายการของคุณถูกต้อง การใส่ค่าเหล่านี้ลงในเซลล์ทีละเซลล์แล้วใช้สูตร SUM เป็นวิธีที่ง่ายกว่ามาก คุณยังสามารถจัดรูปแบบค่าเมื่อค่าเหล่านั้นอยู่ในเซลล์ ทำให้อ่านค่าดังกล่าวได้ง่ายขึ้น เมื่ออยู่ในสูตร

  ใช้ฟังก์ชัน SUM แทนค่าตายตัวในสูตร สูตรในเซลล์ D5 คือ =SUM(D2:D4)
 2. ข้อผิดพลาด #VALUE! จากการอ้างอิงข้อความแทนตัวเลข

  ถ้าคุณใช้สูตรเช่น:

  • =A1+B1+C1 หรือ =A1+A2+A3

  ตัวอย่างของการสร้างสูตรไม่ดี สูตรในเซลล์ D2 คือ =A2+B2+C2

  คุณสามารถแยกสูตรได้ถ้าสูตรมีค่าที่ไม่ใช่ตัวเลข (ข้อความ) ในเซลล์อ้างอิง ซึ่งจะได้ผลเป็น #VALUE! เป็นข้อผิดพลาด SUM จะข้ามค่าที่เป็นข้อความและจะให้ผลรวมจากค่าที่เป็นตัวเลขเพียงอย่างเดียว

  การสร้างสูตรที่เหมาะสม แทนที่จะเป็น =A2+B2+C2 สูตรของเซลล์ D2 คือ =SUM(A2:C2)
 3. ข้อผิดพลาด #REF! จากการลบแถวหรือคอลัมน์

  #REF! ที่มีเหตุมาจากการลบคอลัมน์ สูตรถูกเปลี่ยนเป็น =A2+#REF!+B2

  ถ้าคุณลบแถวหรือคอลัมน์ สูตรจะไม่อัปเดตโดยแยกแถวที่ลบออก ทำให้ได้ผลเป็นข้อผิดพลาด #REF! ซึ่งฟังก์ชัน SUM จะอัปเดตโดยอัตโนมัติ

  ฟังก์ชัน SUM จะปรับโดยอัตโนมัติสำหรับแทรกหรือลบแถวและคอลัมน์
 4. สูตรจะไม่อัปเดตค่าอ้างอิงเมื่อคุณแทรกแถวหรือคอลัมน์

  สูตร =A+B+C จะไม่อัปเดตถ้าคุณเพิ่มแถว

  ถ้าคุณแทรกแถวหรือคอลัมน์ สูตรจะไม่อัปเดตการรวมแถวที่เพิ่ม ซึ่งฟังก์ชัน SUM จะอัปเดตโดยอัตโนมัติ (ตราบใดที่คุณอยู่ในช่วงที่อ้างอิงในสูตร) ส่วนนี้จะสำคัญเป็นพิเศษถ้าคุณคาดว่าสูตรจะอัปเดตแต่ไม่มีการอัปเดตใดๆ ซึ่งจะให้ผลลัพธ์ที่ไม่สมบูรณ์ ทำให้คุณไม่เข้าใจ

  ตัวอย่างการอธิบายสูตร SUM ขยายโดยอัตโนมัติจาก =SUM(A2:C2) เป็น =SUM(A2:D2) เมื่อมีการแทรกคอลัมน์
 5. SUM ที่มีการอ้างอิงเซลล์เฉพาะ และ ช่วง

  การใช้สูตร เช่น:

  • =SUM(A1,A2,A3,B1,B2,B3)

  มีแนวโน้มที่จะผิดพลาดพอๆ กันเมื่อแทรกหรือลบแถวภายในช่วงที่อ้างอิงด้วยสาเหตุเดียวกัน คุณควรใช้ช่วงแยกจากกัน เช่น:

  • =SUM(A1:A3,B1:B3)

  ซึ่งจะอัปเดตเมื่อมีการเพิ่มหรือลบแถว

 1. ฉันแค่ต้องการบวก/ลบ/คูณ/หารตัวเลขต่างๆ ดูชุดวิดีโอนี้ใน คณิตศาสตร์พื้นฐานใน Excel หรือ ใช้ Excel เป็นเครื่องคิดเลข

 2. ฉันจะแสดงตำแหน่งทศนิยมมากขึ้น/น้อยลงได้อย่างไร คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวเลขของคุณ เลือกเซลล์หรือช่วงที่มีปัญหาแล้วใช้ Ctrl+1 เพื่อเรียกใช้กล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ จากนั้นคลิกแท็บตัวเลข แล้วเลือกรูปแบบที่คุณต้องการ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ระบุจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่คุณต้องการ

 3. ฉันจะบวกหรือลบเวลาได้อย่างไร คุณสามารถบวกและลบเวลาได้สองสามวิธี เช่น หากต้องการหาส่วนต่างระหว่าง 8:00 น. - 12:00 น. เพื่อคิดเงินเดือน คุณควรใช้: =("12:00 PM"-"8:00 AM")*24 เพื่อนำเวลาสิ้นสุดมาลบด้วยเวลาเริ่มต้น โปรดทราบว่า Excel จะคำนวณเวลาเป็นหน่วยวัน คุณจึงจำเป็นต้องคูณด้วย 24 เพื่อได้ได้ผลรวมชั่วโมง ในตัวอย่างแรก เราใช้ =((B2-A2)+(D2-C2))*24 เพื่อหาผลรวมของชั่วโมงจากเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุด ไม่รวมพักกลางวัน (รวม 8.50 ชั่วโมง)

  ถ้าคุณเพียงแค่เพิ่มชั่วโมงกับนาที และต้องการให้แสดงแบบนั้น คุณสามารถหาผลรวมโดยไม่จำเป็นต้องคูณด้วย 24 ดังนั้นในตัวอย่างที่สอง เราจะใช้ =SUM(A6:C6) เนื่องจากเราต้องการเพียงผลรวมของชั่วโมงและนาทีสำหรับงานที่กำหนด (5:36 หรือ 5 ชั่วโมง 36 นาที)

  การคำนวณเวลา

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู: บวกหรือลบเวลา

 4. ฉันจะหาความแตกต่างระหว่างวันที่ได้อย่างไร เช่นเดียวกับเวลา คุณสามารถบวกหรือลบวันที่ได้ นี่คือตัวอย่างอย่างง่ายๆ สำหรับการคำนวณจำนวนวันระหว่างวันที่ 2 วัน โดยทำได้ง่ายๆ เพียงใช้ =B2-A2 หลักสำคัญในการทำงานกับทั้งวันที่และเวลา คือคุณจะต้องเริ่มต้นด้วยวันที่/เวลาที่สิ้นสุด แล้วลบด้วยวันที่/เวลาที่เริ่ม

  คำนวณความแตกต่างระหว่างวันที่

  สำหรับวิธีเพิ่มเติมในการทำงานร่วมกับวันที่ ให้ดู: คำนวณความแตกต่างระหว่างวันที่ 2 วัน

 5. ฉันจะหาผลรวมเฉพาะเซลล์ที่มองเห็นได้อย่างไร ในบางครั้ง เมื่อคุณซ่อนแถวด้วยตัวเองหรือใช้ AutoFilter เพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลบางอย่าง คุณยังต้องการบวกเฉพาะเซลล์ที่มองเห็นเท่านั้นด้วย คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน SUBTOTAL ถ้าคุณใช้ผลรวมแถวในตาราง Excel ฟังก์ชันใดๆ ที่คุณเลือกจากรายการดรอปดาวน์ ผลรวม จะถูกใส่โดยอัตโนมัติเป็นผลรวมย่อย ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีหาผลรวมข้อมูลในตาราง Excel

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือ ขอความช่วยเหลือใน Answers Community

ดูเพิ่มเติม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUM

ฟังก์ชัน SUMIF จะรวมเฉพาะค่าที่ตรงกับเกณฑ์เพียงเกณฑ์เดียวเท่านั้น

ฟังก์ชัน SUMIFS จะรวมเฉพาะค่าที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

ฟังก์ชัน COUNTIF จะนับเฉพาะค่าที่ตรงกับเกณฑ์เพียงเกณฑ์เดียวเท่านั้น

ฟังก์ชัน COUNTIFS จะนับเฉพาะค่าที่ตรงกับเกณฑ์หลายเกณฑ์

ภาพรวมของสูตรใน Excel

วิธีการหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้

ค้นหาและแก้ไขข้อผิดพลาดในสูตร

ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ

ฟังก์ชัน Excel (เรียงลำดับตามตัวอักษร)

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×