Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Khoản phí được hoàn lại là gì?

Bồi hoàn hoặc đảo ngược giao dịch, xảy ra khi bạn thông báo cho ngân hàng, công ty thẻ tín dụng hoặc tổ chức tài chính khác như PayPal, rằng bạn tranh chấp một khoản thanh toán do họ thực hiện thay mặt bạn, với lý do nó đã diễn ra mà không có sự đồng ý của bạn. Đôi khi, tổ chức tài chính của bạn có thể liên hệ với bạn để báo cáo một giao dịch đáng ngờ và nếu bạn đồng ý, hãy thay mặt bạn khởi tạo tranh chấp.

Nếu gặp phải một sự cố cụ thể với một trò chơi hoặc ứng dụng được mua qua Microsoft Store hoặc có lý do để yêu cầu hoàn tiền, bạn nên liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft. Lạm dụng sai lặp đi lặp lại khoản phí có thể được coi là gian lận.

Xem thêm

Trả lại các mặt hàng bạn đã mua từ Microsoft Store để đổi lấy mặt hàng khác hoặc để được hoàn tiền

Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft Store

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×