Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bộ phận hỗ trợ khách hàng vẫn có sẵn—vui lòng truy cập Hỗ trợ của Microsoft. Tuy nhiên, do thay đổi điều kiện kinh doanh, chúng tôi không còn hỗ trợ doanh số của các sản phẩm tiêu dùng Microsoft Store. Các sản phẩm Microsoft sẵn dùng thông qua các đối tác của chúng tôi ở khu vực như:  

Các sản phẩm thương mại sẽ tiếp tục được Microsoft bán trực tiếp mà không bị ảnh hưởng. 

Xem các giao dịch mua hàng trước đây của bạn 

Tất cả các giao dịch mua hàng trước đây thông qua Microsoft Store Li-băng vẫn có thể truy nhập khi bạn đăng nhập vào bảng điều khiển tài khoản Microsoft và xem Lịch sử đơn hàng của mình.

Các đăng ký được mua từ Microsoft

  • Các đăng ký hiện tại sẽ tiếp tục hoạt động cho đến ngày hết hạn của chúng —sẽ không bị mất chức năng. Vào ngày gia hạn tiếp theo của bạn, tất cả các lần gia hạn tự động sẽ dừng lại và thuê bao của bạn sẽ hết hạn.

  • Nếu bạn có đăng ký tự động gia hạn hiện có cho Microsoft 365, vui lòng tìm kiếm email từ Microsoft giải thích các thay đổi đối với đăng ký của bạn, bao gồm phần mở rộng thời gian bổ sung cho tài khoản của bạn (miễn phí), tiếp theo là tắt tính phí gia hạn tự động của bạn.

  • Để kiểm tra ngày kết thúc đăng ký của bạn, vui lòng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn vào Gói đăng ký & dịch vụ.

  • Nếu muốn gia hạn đăng ký của mình trong tương lai, bạn có thể gia hạn bằng cách truy nhập vào các đối tác của Microsoft trong khu vực.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×