Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Ứng dụng Microsoft Family Safety được thiết kế để giúp phát triển các thói quen lành mạnh, khám phá một cách an toàn trực tuyến và duy trì kết nối với những người thân yêu của bạn. Là một phần của tính năng này, Microsoft thu thập cả dữ liệu cá nhân (tên, địa chỉ email, ngày sinh, v.v.) và dữ liệu chẩn đoán.

Dữ liệu chẩn đoán có hai thể loại: bắt buộc và tùy chọn. Nếu bạn sử dụng ứng dụng An toàn Gia đình, ứng dụng sẽ gửi dữ liệu cần thiết cho Microsoft. Dữ liệu tùy chọn là dữ liệu bổ sung mà bạn chọn để chia sẻ với Microsoft.

  • Bắt buộc. Dữ liệu tối thiểu cần thiết để giúp giữ cho ứng dụng An toàn Gia đình được an toàn, bảo mật, cập nhật và hoạt động như mong đợi.

  • Tùy chọn. Dữ liệu tùy chọn bao gồm các chi tiết bổ sung về mức sử dụng ứng dụng của bạn.  Điều này bao gồm những nội dung như cách bạn sử dụng ứng dụng bằng các nút và màn hình bạn bấm vào.  Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để giúp sản phẩm tốt hơn.  Thu thập dữ liệu tùy chọn chỉ thu thập dữ liệu từ ứng dụng An toàn Gia đình và không bao gồm bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Lưu ý: Tùy thuộc vào quốc gia bạn sống, Microsoft sẽ không cung cấp khả năng cho phép trẻ chọn tham gia thu thập dữ liệu tùy chọn. Cài đặt này sẽ tắt theo mặc định và chỉ khi trẻ đó đến độ tuổi thích hợp thì trẻ mới có tùy chọn chọn tham gia. 

Các bài viết liên quan để biết thêm thông tin về quyền riêng tư của Microsoft  

Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft – Quyền riêng tư của Microsoft

Quyền riêng tư dành cho những người trẻ – Quyền riêng tư của Microsoft

Sự chấp thuận của cha mẹ và tài khoản trẻ em của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×