Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
văn bản thay thế

Giúp các thành viên gia đình cân bằng thời gian trực tuyến bằng cách đặt giới hạn ứng dụng và trò chơi. Giới hạn mở rộng trên mọi thiết Windows, Xbox và Android được kết nối thông qua ứng dụng Microsoft Family Safety Android. 

Để đặt giới hạn ứng dụng và trò chơi, hãy làm theo các bước dưới đây. 

 1. Mở ứng dụng Microsoft Family Safety.

 2. Tìm thành viên gia đình của bạn và nhấn vào tên của họ. Nhấn vào Đặt giới hạn thời > Ứng dụng và trò chơi.

 3. Bật Giới hạn ứng dụng và trò chơi.

 4. Nhấn vào ứng dụng hoặc trò chơi bạn muốn đặt giới hạn.

 5. Đặt khoảng thời gian mà thành viên gia đình của bạn có thể sử dụng ứng dụng hoặc trò chơi mỗi ngày và thời điểm họ được phép sử dụng trò chơi đó. Sử dụng cùng một giới hạn hàng ngày hoặc chỉnh lịch biểu cho từng ngày trong tuần.

 1. Truy cập family.microsoft.com. Đăng nhập vào tài khoản An toàn Gia đình của bạn.

 2. Tìm tên của thành viên gia đình bạn và bấm vào Xem thêm tùy chọn > thời gian sử dụng thiết bị.

 3. Chọn tab Ứng dụng và trò chơi. Bật nút bật tắt Giới hạn ứng dụng và trò chơi.

 4. Bấm vào ứng dụng hoặc trò chơi bạn muốn đặt giới hạn.

 5. Đặt khoảng thời gian mà thành viên gia đình của bạn có thể sử dụng ứng dụng hoặc trò chơi mỗi ngày và thời điểm họ được phép sử dụng trò chơi đó. Sử dụng cùng một giới hạn hàng ngày hoặc chỉnh lịch biểu cho từng ngày trong tuần.

Giới hạn website

Giới hạn thời gian không hoạt động trên các website. Để giới hạn quyền truy nhập web của một thành viên trong gia đình vào một ứng dụng hoặc trò chơi, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Sử dụng một trình duyệt web, hãy truy family.microsoft.com. Đăng nhập vào tài khoản An toàn Gia đình của bạn.

 2. Tìm thành viên gia đình của bạn và bấm vào Xem thêm tùy chọn > Thời gian sử > trò chơi và ứng dụng.

 3. Chọn ứng dụng hoặc trò chơi bạn đang giới hạn.

 4. Cuộn xuống đến Chặn các website liên quan và đánh dấu chọn vào hộp bên cạnh website mà bạn muốn giới hạn.

Bạn có thể thấy một ứng dụng hoặc trò chơi được liệt kê nhiều lần nếu thành viên gia đình bạn đã cài đặt trò chơi hoặc trò chơi đó trên nhiều thiết bị. Đây là tạm thời cho đến khi dữ liệu được xử lý. Trong lúc này, bạn có thể đặt giới hạn cho mỗi danh sách của ứng dụng hoặc trò chơi.  

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×