Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Có một số cách khác nhau để các thành viên gia đình và người tổ chức rời khỏi hoặc bị xóa khỏi nhóm Microsoft gia đình tùy thuộc vào vai trò của họ.  

Trước khi rời khỏi, các thành viên gia đình và người tổ chức nên xóa các địa điểm đã lưu và cảnh báo vị trí mà họ không muốn duy trì trong nhóm. Thông báo vị trí phải được loại bỏ bởi cá nhân đã đặt chúng cho các địa điểm đã lưu sẽ bị xóa. Việc rời khỏi hoặc bị xóa khỏi nhóm gia đình sẽ không xóa tài Microsoft của bạn. 

Cảnh báo: Các nhóm gia đình không có người tổ chức và ít nhất một thành viên gia đình khác sẽ bị xóa.

Để tự xóa chính mình khỏi nhóm gia đình

  1. Sử dụng trình duyệt web, đăng nhập vào family.microsoft.com.

  2. Bấm vào bên cạnh tên của bạn và chọn Rời khỏi nhóm gia đình.

  3. Chọn Xóa để xác nhận.

Để xóa thành viên khác khỏi nhóm gia đình

Lưu ý: 

  • Chỉ người tổ chức nhóm gia đình mới có thể xóa thành viên gia đình.

  • Chỉ người lớn đã chấp thuận mới có thể xóa tài khoản trẻ em khỏi nhóm gia đình. Nếu người lớn không thể truy cập tài khoản của họ, người lớn hoặc người giám hộ thích hợp nên cố gắng khôi phục tài khoản người lớn.

  1. Sử dụng trình duyệt web, đăng nhập vào family.microsoft.com.

  2. Bấm vào bên cạnh tên của người đó và chọn Xóa khỏi nhóm gia đình.

  3. Chọn Xóa để xác nhận.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×