Mục lục
×

Sau khi tạo nhóm gia đình, hãy khám phá các Microsoft Family Safety tính năng và lợi ích khác bằng cách thêm thành viên gia đình!

Nếu ai đó đã là một phần của nhóm gia đình, họ phải rời khỏi hoặc bị loại bỏ khỏi nhóm đó trước khi gia nhập nhóm khác. Họ cũng có thể tạo tài khoản Microsoft mới để liên kết với nhóm gia đình mới. Người tổ chức gia đình có thể thêm thành viên gia đình bằng cách làm theo các bước dưới đây. 

 1. Bằng cách sử dụng một trình duyệt web, hãy truy family.microsoft.com. Đăng nhập vào tài khoản An toàn Gia đình của bạn.

 2. Bấm Thêm thành viên gia đình.

 3. Nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email của thành viên gia đình và bấm Tiếp.

 4. Quyết định vai trò của thành viên gia đình (thành viên hoặc người tổ chức), rồi bấm vào > mời.

  Lưu ý: Người được mời sẽ nhận được một liên kết để tham gia qua email. Tài khoản này sẽ nhắc họ đăng nhập vào tài khoản Microsoft để chấp nhận và tham gia nhóm gia đình. Nếu trẻ có độ tuổi pháp luật, trẻ cũng sẽ được nhắc để yêu cầu sự chấp thuận của người lớn. 

 1. Mở ứng dụng An toàn Gia đình của Microsoft .

 2. Cuộn xuống, rồi nhấn vào Thêm thành viên gia đình.

 3. Nhập số điện thoại hoặc địa chỉ email của thành viên gia đình bạn, rồi nhấn vào Tiếp theo.

 4. Quyết định vai trò của thành viên gia đình (thành viên hoặc người tổ chức), rồi nhấn Mời vào nhóm gia đình.

  Lưu ý: Người được mời sẽ nhận được một liên kết để tham gia qua email. Tài khoản này sẽ nhắc họ đăng nhập vào tài khoản Microsoft để chấp nhận và tham gia nhóm gia đình. Nếu trẻ có độ tuổi pháp luật, trẻ cũng sẽ được nhắc để yêu cầu sự chấp thuận của người lớn. 

Nếu thành viên gia đình của bạn không có tài Xbox Live,

 1. Nhấn nút Xbox để mở hướng dẫn. Sau đó, chọn Đăng nhập và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

 2. Nhấn lại vào nút Xbox, rồi chọn mục Thêm vào tài khoản gia đình & > Cài đặt > > Cài đặt gia đình > Quản lý thành viên gia đình > Thêm vào tài khoản > Thêm mới.

 3. Khi thành viên gia đình được mời của bạn được nhắc đăng nhập vào tài khoản Microsoft, hãy nhấn B trên bộ kiểm soát của bạn. Chọn Nhận tài khoản mới để cho phép trẻ tạo tài khoản Microsoft mới. 

 4. Khi được nhắc, hãy chọn Thêm vào gia đình.

Nếu thành viên gia đình của bạn có tài khoản Xbox Live trên bảng điều khiển,

 1. Nhấn nút Xbox để mở hướng dẫn. Chọn Đăng nhập và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

 2. Nhấn nút Xbox lần nữa, rồi chọn mục Hồ sơ & hệ thống > Cài đặt > Cài đặt > Giađình > Quản lý thành viên gia đình > Thêm vào gia đình. 

 3. Chọn hồ sơ của thành viên gia đình bạn đã mời, rồi nhấn nút A trên bộ điều khiển của bạn.

Nếu thành viên gia đình của bạn Xbox Live khoản người dùng không có trên bảng điều khiển,

 1. Nhấn nút Xbox  để mở hướng dẫn. Chọn Đăng nhập và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

 2. Nhấn nút Xbox một lần nữa, rồi chọn mục Hồ sơ &hệ thống > Cài đặt > Cài đặt > Giađình > Quản lý thành viên gia đình > Thêm vào tài khoản > Thêm mới.  

 3. Cho phép thành viên gia đình bạn được mời đăng nhập vào tài khoản Microsoft của họ. Khi được nhắc, hãy chọn Thêm vào gia đình.

Lưu ý: Người được mời sẽ nhận được một liên kết để tham gia qua email. Tài khoản này sẽ nhắc họ đăng nhập vào tài khoản Microsoft để chấp nhận và tham gia nhóm gia đình. Nếu trẻ có độ tuổi pháp luật, trẻ cũng sẽ được nhắc để yêu cầu sự chấp thuận của người lớn. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×