Tránh ngỡ ngàng và xem giao dịch mua của các thành viên trong nhóm gia đình bạn! Có thêm thông tin đầu vào về giao dịch mua hàng được thực hiện, dù bạn muốn chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu mua hàng,đặt giới hạn chi tiêu hoặc cung cấp cho thành viên gia đình của bạn một khoản trợ cấp để sử dụng Microsoft Store. 

  1. Chuyển đến family.microsoft.com đăng nhập vào tài khoản An toàn Gia đình của bạn.

  2. Tìm tên của thành viên gia đình có giao dịch mua hàng mà bạn muốn thấy.

  3. Chọn Xem thêm tùy chọn > Chi tiêu. Để xem các giao dịch mua hàng gần đây, cuộn xuống đến Lịch sử mua hàng.

  4. Để xem lịch sử mua hàng sau hơn 90 ngày, hãy yêu cầu thành viên gia đình bạn đăng nhập vào tài khoản của họ trên family.microsoft.com.  Đi tới Thanh toán & toán, rồi chọn Lịch sử đơn hàng.

Những việc cần làm về các khoản phí không mong muốn từ Microsoft
Các tính năng và cài đặt gia đình

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×