Quyền của ứng dụng

Áp dụng cho: Windows 10

Một số ứng dụng hoặc trò chơi trong Microsoft Store được thiết kế để tận dụng các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm cụ thể trên thiết bị Windows. Ứng dụng ảnh có thể cần sử dụng camera của điện thoại hoặc ứng dụng chỉ dẫn nhà hàng có thể sử dụng vị trí của bạn để đề xuất các địa điểm gần đó.

Trong Windows 10, hãy truy cập vào trang Quyền riêng tư để chọn những ứng dụng nào có thể sử dụng một tính năng cụ thể. Chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Quyền riêng tư. Chọn ứng dụng (ví dụ: Lịch) và chọn bật hoặc tắt cho từng quyền của ứng dụng. 

Trang Quyền riêng tư sẽ không liệt kê các ứng dụng có quyền sử dụng tất cả các tài nguyên hệ thống. Bạn không thể sử dụng cài đặt về Quyền riêng tư để kiểm soát các tính năng mà những ứng dụng này có thể sử dụng. Các ứng dụng trên Máy tính Windows thuộc vào nhóm ứng dụng này.

Để xem quyền của một ứng dụng, hãy đi tới trang sản phẩm của ứng dụng đó trong Microsoft Store hoặc truy cập trực tuyến. Nếu không muốn ứng dụng sử dụng bất kỳ tính năng nào trong số các tính năng được liệt kê, bạn có thể chọn không cài đặt tính năng đó. 

Sau đây là thông tin thêm về quyền thực thi của một ứng dụng:

Truy cập tất cả các tệp, thiết bị ngoại vi, ứng dụng, chương trình và gói đăng ký của bạn: Ứng dụng này có khả năng đọc hoặc ghi vào tất cả các tệp (bao gồm cả tài liệu, ảnh và nhạc) và cài đặt đăng ký của bạn, là cài đặt cho phép ứng dụng này thực hiện thay đổi đối với máy tính và cài đặt của bạn. Ứng dụng này có thể sử dụng mọi thiết bị ngoại vi được gắn vào hay là một phần của thiết bị (chẳng hạn như máy ảnh, micrô hoặc máy in) mà không cần thông báo cho bạn. Ứng dụng này cũng có quyền truy cập vào vị trí của bạn và có thể sử dụng các tính năng nền tảng như lịch sử vị trí, chẩn đoán ứng dụng và các tính năng khác thường bị hầu hết các ứng dụng trong Store từ chối. Bạn không thể kiểm soát hầu hết các quyền đối với ứng dụng này trong Cài đặt > Quyền riêng tư. Lưu ý rằng mặc dù có khả năng truy cập các tài nguyên này nhưng ứng dụng có thể không thực sự thực hiện việc đó. Để biết thêm thông tin về những nội dung ứng dụng thu thập hoặc sử dụng, hãy xem chính sách về quyền riêng tư của nhà phát triển.

Thông tin Tài khoản: Truy nhập vào bất kỳ thông tin tài khoản nào của bạn.

Cho phép nâng cấp: Cho phép ứng dụng chạy với các quyền của người quản trị mà không cần nhắc trước người dùng.

Chẩn đoán ứng dụng: Nhận thông tin chẩn đoán về các ứng dụng đang chạy khác.

Bluetooth: Kích hoạt và sử dụng bất kỳ kết nối Bluetooth nào giữa thiết bị của bạn và các thiết bị khác.

Lịch: Truy nhập vào lịch của bạn.

Nhật ký cuộc gọi: Truy nhập vào nhật ký cuộc gọi điện thoại mà bạn đã thực hiện trên thiết bị, trong Skype hoặc các ứng dụng gọi điện khác.

Danh bạ: Truy nhập vào ứng dụng danh bạ, mọi người hoặc sổ địa chỉ của bạn.

Hoạt động cài đặt tùy chỉnh: Cài đặt phần mềm bổ sung.

Email: Truy nhập vào thông tin tài khoản và email đối với tài khoản email của bạn.

Nhận diện khuôn mặt: Kích hoạt và sử dụng bất kỳ phần cứng nhận diện khuôn mặt nào.

Hệ thống tệp: Truy cập tệp và thư mục mà bạn có quyền truy cập và đọc hoặc viết vào tất cả các tệp của bạn (bao gồm cả tài liệu, ảnh và nhạc).

Đầu đọc dấu tay: Kích hoạt và sử dụng bất kỳ phần cứng đầu đọc dấu tay nào.

Dịch vụ hệ thống cục bộ: Cài đặt một dịch vụ chạy với đặc quyền tối đa trên máy. 

Vị trí: Kích hoạt và sử dụng GPS hoặc các tính năng định vị khác trên thiết bị của bạn. Truy nhập dữ liệu vị trí trong Bản đồ và các ứng dụng vị trí khác.

Nhắn tin: Truy nhập vào tin nhắn tức thời và thông tin tài khoản.

Micrô: Kích hoạt và sử dụng micrô trên thiết bị của bạn. 

Ứng dụng có thể sửa đổi: Cho phép người dùng sửa đổi ứng dụng.

Chuyển động: Kích hoạt và sử dụng gia tốc kế hoặc tính năng cảm biến chuyển động khác trên thiết bị của bạn. 

Thư viện nhạc: Truy nhập vào bất kỳ tệp nhạc nào từ Thư viện nhạc trên thiết bị của bạn.

Giao tiếp trường gần: Kích hoạt và sử dụng bất kỳ kết nối giao tiếp trường gần (NFC) nào giữa thiết bị của bạn và các thiết bị khác.

Thông báo: Truy nhập vào thông báo trong trung tâm hành động.

Dịch vụ kèm theo gói: Cài đặt một dịch vụ trên máy.

Shim tương thích để đóng gói, ghi, tái chuyển hướng: Cho phép ứng dụng tạo, sửa đổi hoặc xóa các tệp trong thư mục cài đặt của ứng dụng.

Thư viện ảnh: Truy nhập vào bất kỳ tệp ảnh nào từ Thư viện ảnh trên thiết bị của bạn.

Nhiệm vụ: Truy nhập vào danh sách nhiệm vụ của bạn trong Outlook và các ứng dụng theo dõi nhiệm vụ khác.

Tài nguyên không ảo hóa: Ghi các mục đăng ký và tệp chưa được xóa khi gỡ cài đặt.

Thư viện video: Truy nhập vào bất kỳ tệp video nào từ Thư viện video trên thiết bị của bạn.

Nhận diện giọng nói: Kích hoạt và sử dụng bất kỳ phần cứng nhận diện giọng nói nào.

Webcam: Kích hoạt và sử dụng camera trên thiết bị của bạn. 

WiFi: Kích hoạt và sử dụng bất kỳ kết nối WiFi nào giữa thiết bị của bạn, internet và các thiết bị khác.

Kết nối có dây: Kích hoạt và sử dụng bất kỳ kết nối có dây nào, bao gồm giao tiếp Ethernet, USB và Nối tiếp giữa thiết bị của bạn, internet và các thiết bị khác.